Viorel BÂRLEANU

Viorel BÂRLEANU

- etnomuzicolog -

(n. 18.04.1944 Slobozia Pruncului - Suceava)

Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Iaşi (1962-1967) cu Constantin Constantinescu (teorie-solfegiu), Achim Stoia şi Anton Zeman (armonie), Vasile Spătărelu (contrapunct), George Pascu şi Mihail Cozmei (istoria muzicii), Gheorghe Ciobanu (folclor), Mircea Dan Rădulescu (pian).

Profesor de muzică la Lic. Pedagogic VASILE LUPU din Iaşi (din 1973). A cules folclor din zona Moldovei de Nord. A susţinut conferinţe, prelegeri, comunicări ştiinţifice, emisiuni de radio.

FOLCLOR (volume)/ CULEGERI: BĂTRÂNEASCA. DOINE, BOCETE, CÂNTECE ŞI JOCURI DIN ŢINUTUL RĂDĂUŢILOR (în colaborare). Iaşi, CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, 1979; MELODII DE JOC DIN MOLDOVA (în colaborare cu Florin Bucescu). Iaşi, CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, 1990.

FOLCLOR (studii, în colaborare cu Florin Bucescu): UN TIP DE DOINĂ SPECIFIC MOLDOVEI DE NORD, în: ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. Tom. 24. Iaşi, Edit. Adademiei, 1973; STRUCTURI ARHAICE ÎN BOCETUL DE PE VALEA ŞOMUZULUI MARE, în: ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. Tom. 28. Iaşi, Edit. Academiei, 1982; STILURI DE STRIGAT ÎN MOLDOVA, în: CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, Iaşi, IV, 1984; TIPURI MELODICE ALE COLINDELOR DIN MOLDOVA, în: COLINDE DIN MOLDOVA, Iaşi, CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, V, 1984; CARACTERISTICI ALE MELODICII BALADEI DIN MOLDOVA, în: BALADE DIN MOLDOVA, Iaşi, CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, VI, 1986; ASPECTE ALE MELODICII CÂNTECULUI FUNERAR DIN MOLDOVA, în: FOLCLORUL OBICEIURILOR FAMILIALE DIN MOLDOVA, în: FOLCLORUL OBICEIURILOR FAMILIALE DIN MOLDOVA, Iaşi, CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, VII, 1986; ASPECTE ALE MELODICII CÂNTECULUI DE PRIVEGHI DIN MOLDOVA, în: ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. Tom. 30-31. Iaşi, Edit. Academiei, 1987.
B I B L I O G R A F I E:

Ciobanu, Gheorghe. CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR DIN IAŞI, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 3, III 1980; Delion, Pavel. CERCETARE MONOGRAFICĂ INEDITĂ, în: CRONICA, Iaşi, nr. 3, 1980; Fotea, Mihai. CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR, în: ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ, 1981-1982; Cucu, Ion. „CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR”, în: ANUARUL DE FOLCLOR, Cluj-Napoca, III-IV, 1983; Vasile, Vasile. CAIETELE ARHIVEI DE FOLCLOR A MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, în: CRONICA, Iaşi, nr. 9, 1987.

Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005