Paula BĂLAN

Paula BĂLAN

- muzicolog şi profesoară -

(n. 22.06.1944 Focşani)

Educaţia muzicală şi-a început-o de timpuriu, sub îndrumarea tatălui său, folcloristul şi etnograful Ion Diaconu, după care a urmat Liceul de Artă din Iaşi (1959-1963) cu Jeny Iţicovici (pian); Constantin Constantinescu (teorie-solfegiu) şi George Pascu (istoria muzicii) şi Conservatorul din Iaşi (1963-1968) cu Nicolae Marcovici (pian), Iulia Bucescu (teorie-solfegiu), Achim Stoia şi Elise Popovici (armonie), Vasile Spătărelu (contrapunct), George Pascu (istoria muzicii) şi Pavel Delion (folclor). Paralel a audiat cursul de istoria filozofiei la Universitatea din Iaşi (1968-1971) al profesorului Ernest Stere.

Şi-a început activitatea artistică din 1961 ca pianistă acompaniatoare în diverse recitaluri din Iaşi, apoi a fost profesoară de pian la Liceul de artă din Iaşi (1968-1975), asistentă şi lector la catedra de pian la Conservatorul din Iaşi (din 1975). A debutat în critica muzicală în 1975 (revista „Cronica”, Iaşi), continuând să semneze permanent în „Flacăra Iaşului”, „Muzica”, „Cronica” (Iaşi), „Scrieri muzicologice” (Iaşi) etc. A susţinut comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice, a prezentat concerte educative. A activat ca profesor metodist la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice din Iaşi.

MUZICOLOGIE
• Victor Popovici, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1976;
• Cristian Misievici – „Antifonii”, în „Muzica” nr. 5, Bucureşti, 1982.
Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989