Mihai BRIE

Mihai BRIE

- muzicolog -

(n. 28.10.1970 Salonta - Bihor)

STUDII:
     Seminarul teologic ortodox – Cluj Napoca (1988-1992), Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Oradea (1992-1996), Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj Napoca, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală, Secţia Muzică religioasă (1992-1996), Studii de doctorat – Teologie, Specializarea Muzică bisericească şi ritual – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca (1998-2004), având coordonatori ştiinţifici: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Moldoveanu (Universitatea Bucureşti) şi Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu (Universitatea Babeş-Bolyai). A obţinut doctoratul în Teologie, cu lucrarea: „Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana”, în anul 2005.
     Specializări post-universitare: Mussikwisenschaft, Wien Universitat (2000-2001).
     ACTIVITATEA DIDACTICĂ: Preparator (1998), Asistent (2000), Lector univ. (2002), Conf. Univ. (2008) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Oradea, titularul disciplinei Muzică bisericească şi ritual.
     ACTIVITATEA DIRIJORALĂ: Dirijorul Corului Catedralei episcopale din Oradea (din 1998), Dirijor – fondator al Corului mixt al Facultăţii de Teologie din Oradea (din 1998), Dirijorul Corului „Hilaria” al Municipalităţii din Oradea (din 2005), Dirijor – fondator al Corului de cameră „Psalmodia Varadiensis” (din 2007).

     PRESTIGIU PROFESIONAL:
     1.Membru al Academiei de Ştiinţă, Literatură şi Artă din Oradea, 2.Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
     3.Membru al Uniunii culturale a românilor din Ungaria
     4.Membru în jurii de specialitate la Festivalul Coral „Cântaţi Domnului” – Iaşi, 2005, 2008, 2009; Festivalul de Muzică Bizantină – Cluj Napoca 2009; Festivalul Cu noi este Dumnezeu ed. XX-a , Orăştie – vice-preşedinte (2009), presedinte (2010)etc.

     A obţinut diplome de excelenţă şi premii în diferite turnee artistice din România, Ungaria, Austria, Belgia.
     LUCRĂRI ÎN VOLUM (Muzicologie-Bizantinologie):
     – Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină din Crişana, ed. Universităţii din Oradea, 2006 (teză de doctorat).
     – Diaconul Nicolae Firu, profesor şi dirijor, ed. Universităţii din Oradea, 2007.
     – Preotul Cornel Givulescu, profesor, muzicolog, compozitor, ed. Universităţii din Oradea, 2007.
     – Repertoriul Corului Catedralei Ortodoxe din Oradea, ed. Universităţii din Oradea, 2011.
     – Repertoriu polifonic la cununie şi înmormântare, ed. Universităţii din Oradea, 2009.
     – Pr. prof. Cornel Givulescu – opere alese, ed. Universităţii din Oradea, 2011, prefaţă de Viorel Cosma – ex-preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ediţie critică
     – Concerte de colinde, de Pasti si nenumarate evenimente culturale din zona Crisanei si in strainatate (Ungaria, Austria, Germania, Italia etc.)
     – Membru în colectivul de redactare a Dicţionarului de Muzică bisericească
     În curs de apariţie:
     – Documente şi corespondenţe muzicale din Crişana
     – Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Oradea 1928-1952. Studiu monografic

     STUDII ŞI ARTICOLE:
     – Consideraţii privitoare la apariţia şi dezvoltarea învăţământului confesional în Ţara Crişurilor, în vol. Byzance apres Byzance, 550 de ani de la căderea Constantinopolului, Simpozion internaţional, Oradea, 29 mai 2003, ed. Universităţii din Oradea.
     – Figuri nemuritoare ale muzicii banatene. Antoniu Sequens, in vol. Traditie si modernitate in societatea romaneasca in noul context creat de aderarea la Uniunea Europeana, Simpozion international, Oradea, 9-10 octombrie 2007, ed. Universitatii din Oradea.
     – Contribuţii la activitatea şi opera lui Anton Pann, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2002.
     – Ion Popescu-Pasărea, viaţa, activitatea şi opera, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 2, 2003.
     – Aspecte privind cântarea omofonă în Biserica primară, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2003.
     – Muzica în Biserica primară. Consideraţii biblico-patristice, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2004.
     – Muzica bisericească la români până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Preliminarii, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 2, 2004.
     – Perioade, principii şi moduri în muzica bizantină, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2004.
     – Personalităţi ale muzicii bisericeşti din Banat. Trifon Lugojan şi Dimitrie Cusma, repere bio-biliografice, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1-2, 2005.
     – Compozitorul, folcloristul şi dirijorul Sabin Drăgoi, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3-4, 2005.
     – Augustin Bena. Coordonate biografice, în rev. Teologia, Arad, nr. 4, 2005.
     – George Dima, personalitate complexă. Prolegomene, în vol. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu. Dr. H.C. Universitatea Oradea – O viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti, ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 2005.
     – Muzica bisericească în preocupările revistei Mitropolia Banatului (Altarul Banatului), în perioada 1951-2004. Cronologie, în rev. Teologia, Arad, nr. 1, 2006.
     – Aspecte privind cântarea bisericească în Moldova, până la mijlocul secolului al XIX-lea, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2006.
     – Introducere în muzica gregoriană, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 2, 2006.
     – Muzica corală în secolul al XIX-lea în Ţările Române. Perspective culturale, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 3, 2006.
     – Reflexii la opera lui Macarie Ieromonahul, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 4, 2006.
     – Index general al studiilor, articolelor, recenziilor, compoziţiilor, prelucrărilor şi armonizărilor de muzică bisericească din revistele Patriarhiei Române, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” – Universitatea din Bucureşti, Pr.Prof.univ.dr. Nicu Moldoveanu (coordonator), ed. Univeristăţii din Bucureşti, 2006 (în colaborare).
     – Muzicieni din vestul României. Atanasie Lipovan, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, nr. 1, 2007.
     – Augustin Bena. Opera, în rev. Altarul Banatului, Timişoara, nr. 1, 2007.
     – Gavriil Musicescu, repere bio-bibliografice, în rev. Teologia, Arad, nr. 1, 2007.
     – Trei scrisori ale lui Gavril Musicescu către Iosif Vulcan, în rev. Teologia, Arad, nr. 3, 2007.
     – Pagini din trecutul muzical bănăţean. Chipuri de înaintaşi, în rev. Altarul Reîntregirii, Alba-Iulia, nr. 3, 2007.
     – Crâmpeie din viaţa şi activitatea compozitorului şi dirijorului Ion Vidu, în rev. Altarul Reîntregirii, Alba-Iulia, nr. 1, 2008.
     – Personalităţi muzicale bisericeşti din Bihor. Francisc Hubic, în rev. Teologia, Arad, nr. 1, 2008.