Lava Georgeta BRATU

Lava Georgeta BRATU

- muzicolog şi critic muzical -

(n. 29.07.1951 Galaţi)

STUDII:

     1957-1970 – LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE „DIMITRIE CUCLIN” DIN GALAŢI – cursuri preşcolari, primare, gimnaziale şi liceale.
     Profesori: Eliza Radu, Charlotta Marcovici, în particular Lucia Cosma (pian), Constantin Rîpă, Gheorghe Costan (teorie-solfegiu), Irinel Papadopol (istoria muzicii), Nicolae Meiroşu (cor), Victor Dumănescu (muzică de cameră).

     1970-1974 – CONSERVATORUL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI
     – FACULTATEA DE COMPOZIŢIE ŞI MUZICOLOGIE, cu Achim Stoia, Sabin Pautza (armonie), George Pascu, Elena Ocneanu (istoria muzicii universale), Mihail Cozmei (istoria muzicii româneşti), Vasile Spătărelu, I. Irany (contrapunct), Ioan Husti, Florin Diaconu, Elena Gâscă (teorie-solfegiu), Nicolae Gâscă (dirijat coral), Gheorghe Ciobanu (folclor), Liliana Gherman (forme muzicale), Ion Baciu (teoria instrumentelor), Ella Urmă (canto secundar);
     – SECŢIA PIAN, SPECIALITATE SECUNDARĂ cu: Lucia Abrudan (pian), Steluţa Duma-Diamant (acompaniament), Elena Cozmei (citire de partituri), Mircea Dan Răducanu (metodica predării pianului), Mircea Radu Iacoban (estetică generală).
     – Diplomă de licenţă în Muzică, specialitatea Profesor de muzică şi Pian specialitate secundară, media 10.

     1970-1973 – cursuri de specializare compoziţie, cu Vasile Popovici, Achim Stoia, Filiala Iaşi a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor.

     1980-1985 – cursuri de specializare la Conservatorul „C. Porumbescu” din Bucureşti cu Alexandru Leahu (estetică), Dragoş Tănăsescu (pian), Dumitru Bughici (forme muzicale), Dinu Ciocan (contrapunct).

     2001-2006 – STUDII DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI
     Susţinerea tezei (5 sept. 2006) cu titlul BALETUL TIMIŞOREAN ÎN CONTEXTUL VIEŢII ŞI CREAŢIEI MUZICALE TIMIŞORENE ŞI NAŢIONALE, conducător şt. prof. dr. Gheorghe Firca.

     ACTIVITATE PROFESIONALĂ

     1974-1975 – ŞCOALA DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE „FILARET BARBU” DIN LUGOJ – profesor de pian principal, prin Dispoziţia de repartizare nr. 4.

     1975-1997 – LICEUL DE MUZICĂ „ION VIDU” – TIMIŞOARA, profesor de pian
     1976-1980 – şefă de catedră, pian auxiliar şi corepetiţie;
     1980 – transfer la catedra de pian principal;
     ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

     DOMENII DE CERCETARE:
     – ISTORIA MUZICII ŞI ISTORIOGRAFIE MUZICALĂ
     – CRITICĂ MUZICALĂ
     – PEDAGOGIE PIANISTICĂ ŞI INTERPRETARE MUZICALĂ
     – ETNOCOREOLOGIE (a se vedea doctoratul).

     1. VOLUME DE AUTOR

     CREAŢIA DE BALET A COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI, VOL. I – ISTORICITATE ŞI CONCEPTUALIZARE; VOL. II – ISTORICITATE ŞI CONTEXTUALIZARE
     Editura Eurobit, Timişoara, 2008

     INTRODUCERE ÎN ISTORIA MUZICALĂ A BANATULUI
     Editura Eurobit, Timişoara, 2008

     FENOMENOLOGIA ACTULUI CRITIC CONTEMPORAN
     Editura Eurobit, Timişoara, 2008

     CAIETE DE CRITICĂ MUZICALĂ – PROFESORII PROFESORILOR NOŞTRI
     Editura Universităţii de Vest, Timişoara, nr.1/2008

     CAIETE DE CRITICĂ MUZICALĂ – TINERII MUZICIENI NE ÎNVAŢĂ SĂ IUBIM MUZICA…
     Editura Universităţii de Vest, Timişoara, nr.2/2009

     CRONICI PESTE TIMP
     Editura Eurobit, Timişoara, 2009

     ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI CRITICE
     Editura Eurobit, Timişoara, 2009

     2. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE

     CLAUDE DEBUSSY – PRIVIRE ASUPRA MUZICII SIMFONICE ŞI VOCAL-SIMFONICE
     REVART, REVISTĂ DE TEORIA ŞI CRITICĂ ARTEI, Editura Cartea Universitară, nr.3/2004.

     MIHAIL JORA, FIGURĂ ILUSTRĂ A ŞCOLII MUZICALE ROMÂNEŞTI. ANALIZA SUITEI JOUJOUX POUR MA DAME. CONSIDERAŢII ASUPRA MIJLOACELOR PIANISTICE ŞI A IMPLICAŢIILOR PEDAGOGICE
     ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, SERIA MUZICĂ, vol. II, 2006.

     MAXIMILIAN COSTIN – O VIAŢĂ CONSACRATĂ ARTEI NAŢIONALE
     FACULTATEA DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA. TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE. 100 ANI, Editura Aegis, Timişoara 2006.

     ZENO VANCEA, MUZICOLOG ŞI PEDAGOG
     FACULTATEA DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA. TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE. 100 ANI, Editura Aegis, Timişoara 2006.

     RENAŞTEREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL SUPERIOR – coautor
     FACULTATEA DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA. TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE. 100 ANI, Editura Aegis,
     Timişoara 2006.

     PANTOMIMA IVAN TURBINCĂ DE V. IJAC, UN PAS ÎNAINTE SPRE SINTEZA NAŢIONAL-UNIVERSAL
     ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, SERIA MUZICĂ, vol. III/2007.

     DISERTAŢIE ASUPRA TEZEI DE DOCTORAT „BALETUL TIMIŞOREAN ÎN CONTEXTUL VIEŢII ŞI CREAŢIEI MUZICALE BĂNĂŢENE ŞI NAŢIONALE”
     ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, SERIA MUZICĂ, vol. III/2007.

     PREZENŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL TIMIŞOREAN ÎN PRESA INTERBELICĂ ROMÂNEASCĂ
     ZILELE ŞCOLII MUZICALE TIMIŞORENE, Editura Dalia, Timişoara, 2007, editor Consiliul Judeţean Timiş şi Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”.

     MOMENTE DIN ACTIVITATEA CORURILOR TIMIŞORENE REFLECTATE ÎN PRESA INTERBELICĂ
     TIMISIENSIS, Revistă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş, nr.4, anul XIV/2007.

     EVOLUŢIA VIEŢII MUZICALE TIMIŞORENE ÎN PERIOADA ANTEBELICĂ
     ANALELE BANATULUI, SERIE NOUĂ, ARHEOLOGIE-ISTORIE, XV/2007, MUZEUL BANATULUI TIMIŞOARA, Editura Graphite, Timişoara, 2007.

     TABLOUL GENERAŢIILOR COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI, REALIZAT DUPĂ MODELUL DE PERIODIZARE APLICAT DE ZENO VANCEA. PREZENTARE GENERALĂ
     ZILELE MUZICALE ACADEMICE, 25-27 mai 2007, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008.

     ETHOSUL BĂNĂŢEAN ÎN MUZICA LUI FILARET BARBU
     TIMISIENSIS, Revistă a Centului de Cultură şi Artă Timiş, nr.1/2008, anul XV/2008.

     VASILE IJAC- DESCENDENT ŞI CONTINUATOR AL UNEI ILUSTRE ŞCOLI MUZICALE
     ZILELE ŞCOLII MUZICALE TIMIŞORENE, Editura Dalia, Timişoara, 2008, editor Consiliul Judeţean Timiş şi Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”.

     PRIVIRE ASUPRA GENEZEI LIMBAJULUI COREGRAFIC ROMÂNESC
     TIMISIENSIS, Revistă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş, nr.4, anul XV/2008.

     MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL INTERBELIC REFLECTATE ÎN PRESA TIMIŞOREANĂ
     ANALELE BANATULUI, SERIE NOUĂ, ARHEOLOGIE-ISTORIE, XVI/2008, MUZEUL BANATULUI TIMIŞOARA, Editura Graphite, Timişoara, 2008.

     INSTITUŢIA CRITICII MUZICALE TIMIŞORENE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. INTERFERENŢE STILISTICE DETECTABILE ÎN PRESA VREMII
     STUDII BANATICE, în cadrul tematicii TIMIŞOARA – CLIMAT CULTURAL INTERBELIC.

     NUNTA, CEREMONIAL REFLECTAT ÎN LUCRĂRI CULTE ALE COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI
     TIMISIENSIS, Revistă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş, nr.5, anul XVI/2009.

     MODERNISM ŞI INOVAŢIE ÎN STUDIILE PENTRU PIAN DE CLAUDE DEBUSSY
     Analele Universităţii de Vest, sERIA MUZICĂ, vol. IV/2009

     ÎNCEPUTURILE BALETULUI TEATRAL ŞI ÎNAINTAŞII SĂI
     Analele Universităţii de Vest, sERIA MUZICĂ, vol. IV/2009

     RESTITUIRI: ETNOMUZICOLOGUL CAIUS LEPA
     TIMIŞOARA MUZICALĂ ACADEMICĂ, 28 martie – 5 aprilie 2009, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009.

     EVOLUŢIA CONCEPTULUI NAŢIONAL MODERN ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA
     TIMISIENSIS, Revistă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş, nr.5, anul XVI/2009.

     HERMANN KLEE, PRIMUL AUTOR DE OPERE PE SUBIECT ROMÂNESC DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT
     ANALELE BANATULUI, SERIE NOUĂ, ARHEOLOGIE-ISTORIE, XVII/2009.

     4. EDIŢII CRITICE

     REDACTOR PENTRU:
     – ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, SERIA MUZICĂ, vol. II2006

     REDACTOR ÎN COLEGIUL DE REDACŢIE PENTRU:
     – ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, SERIA MUZICĂ, vol. III/2007.

     ÎNGRIJITOR DE EDIŢIE PENTRU VOLUMELE PROPRII:
     – CREAŢIA DE BALET A COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI, vol. I, vol. II
     – INTRODUCERE ÎN ISTORIA MUZICALĂ A BANATULUI
     – FENOMENOLOGIA ACTULUI CRITIC CONTEMPORAN
     – CRONICI PESTE TIMP
     – ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI CRITICE

     REDACTOR-ŞEF RESPONSABIL DE NUMĂR, PREFAŢĂ, COMENTARII ŞI STUDIU CONCLUZIV PENTRU:
     – CAIETE DE CRITICĂ MUZICALĂ, NR.1/2008
     – CAIETE DE CRITICĂ MUZICALĂ, NR.2/2009

     CORECTOR PENTRU VOLUMELE:
     – ORGILE DIN ROMÂNIA, Editura Aegis, Timişoara 2009
     – DICŢIONAR. 123 COMPOZITORI, DIRIJORI ŞI MUZICOLOGI, PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MUZICALE DIN BANATUL ISTORIC – Filarmonica „Banatul” Timişoara, 2009

     5. REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

     – 1974, Lugoj: OEDIP-UL ENESCIAN, O ABORDARE REVOLUŢIONARĂ – Cercul profesorilor de muzică.
     – 1974, Lugoj: LUCRĂRI REPREZENTATIVE DIN LITERATURA PIANISTICĂ, COMPUSE PENTRU PATRU MÂINI – susţinere teoretică şi recital la patru mâini împreună cu prof. Erji Toth.
     – 1975, Timişoara: IMPLICAŢII PEDAGOGICE ÎN PREDAREA PIANULUI COMPLEMENTAR – referat prezentat în cadrul şedinţei de catedră pe care o coordonam.
     – 1976 – MIHAIL JORA, PROFESORUL PROFESORILOR NOŞTRI – referat în cadrul şedinţei de catedră.
     – 1977 – ROLUL PIANULUI COMPLEMENTAR ÎN LICEELE DE MUZICĂ – în cadrul şedinţei de catedră.
Lecţie deschisă a autoarei.
     – 1978 – CREAŢIA POPULARĂ, SURSĂ DE INSPIRAŢIE PENTRU LITERATURA PIANISTICĂ ROMÂNEASCĂ –
     referat prezentat în cadrul catedrei.
     – 1979 – ROLUL PIANULUI ÎN FORMAREA ELEVULUI-VIITOR OM DE CULTURĂ – şedinţă de catedră.
     – 1980 – EDUCAŢIA PRIN MUZICĂ – Şedinţă metodică pe judeţ.
     – 1981 – PAUL CONSTANTINESCU. PREDAREA LUCRĂRILOR SALE LA CLASELE GIMNAZIALE ŞI DE LICEU – referat în cadrul catedrei.
     – 1982 – ROLUL PROFESORULUI DE PIAN ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI LA UN LICEU DE MUZICĂ – referat-dezbatere, cu toate cadrele didactice ale liceului.
     – 1983 – PROBLEME SPECIFICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL – şedinţă de catedră. Lecţie deschisă susţinută de autoare.
     – 1983 – „MARCHE JUIVE” de MIHAIL JORA şi ETHOSUL MUZICII ORIENTALE – şedinţă de catedră.
     – 1984 – FORMAREA UNEI PERSONALITĂŢI COMPLEXE, DE VIITOR OM DE CULTURĂ, PRIN EDUCAŢIE MUZICALĂ – şedinţă metodică a tuturor catedrelor din liceu.
     – 1985 – ALEGEREA REPERTORIULUI ÎN FUNCŢIE DE DATELE SPECIFICE ELEVULUI – şedinţă de catedră.
     – 1986 – „JOUJOUX POUR MA DAME” dE MIHAIL JORA ŞI DIVERSE ASPECTE DE INTERPRETARE – referat şi lecţie deschisă (în cadrul catedrei).
     – 1987 – PUTEM MAI MULT? Analiză a rezultatelor la diverse concursuri naţionale şi internaţionale – în cadrul catedrei.
     – 1988 – Susţinerea lucrării şi a lecţiilor deschise în vederea examenului de Gradul I.
     – 1991 – MUZICA ŞI CULTURA, ÎNCOTRO? – prelegere susţinută în cadrul Colocviului internaţional pe probleme Est-Vest, seminar internaţional organizat de Liceul de Muzică „Ion Vidu”, Grupul de analiză al Facultăţii de Psihologie din Bucureşti şi invitaţi de specialitate din Belgia, Germania, Franţa.
     – 1997 – PIANUL COMPLEMENTAR, OBIECT DE STUDIU INDISPENSABIL ÎN FORMAREA VIITORULUI CÂNTĂREŢ, şedinţă a catedrei de Canto, Facultatea de Muzică.
     – 1998 – MIHAIL JORA, FONDATORUL LIEDULUI ROMÂNESC – şedinţă de catedră.
     – 1999 – INFLUENŢA NOVATOARE EXERCITATĂ DE CLAUDE DEBUSSY ASUPRA COMPOZITORILOR MODERNI – referat în cadrul manifestării Zilele Muzicale Academice (sala Concertino).
     – 2000 – FACULTATEA DE MUZICĂ, LA CEAS ANIVERSAR – text realizat pentru prezentarea în cadrul festivităţii 10 ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MUZICAL SUPERIOR (Aula Universităţii de Vest).
     – 2001 – IN MEMORIAM NICOLAE BOBOC – sesiune de comunicări pe facultate (sala Concertino).
     – 2001 – CLAUDE DEBUSSY. INFLUENŢA SA ASUPRA MUZICII MODERNE – referat în cadrul manifestării Zilele Muzicale Academice (sala Concertino).
     – 2002 – STUDIUL PIANULUI COMPLEMENTAR ÎN FACULTĂŢILE DE MUZICĂ. PERSUASIUNE ŞI FLEXIBILITATE PEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII CULTURII MUZICALE A STUDENTULUI – lucrare prezentată în cadrul examenelor preliminare de doctorat – Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
     – 2002 – MIHAIL JORA, FIGURĂ ILUSTRĂ A ŞCOLII MUZICALE ROMÂNEŞTI. IMPLICAŢII PEDAGOGICE ALE STUDIERII LUCRĂRILOR SALE PENTRU PIAN – lucrare prezentată în cadrul examenelor preliminare de doctorat Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
     – 2003 – MODERNISM ŞI INOVAŢIE ÎN MUZICA LUI CLAUDE DEBUSSY – lucrare prezentată în cadrul examenelor preliminare de doctorat, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
     – 2003 – RELAŢIA SUNET ŞI MIŞCARE ÎN SPECTACOLUL COREGRAFIC – în cadrul examenelor preliminare de doctorat.
     – 2004 – NICOLAE BOBOC, COMPOZITOR ŞI MUZICOLOG. REFLECTAREA MITULUI PREMIORITIC ÎN ADAPTAREA COREGRAFICĂ IA-ŢI, MIREASĂ, ZIUA BUNĂ – în cadrul examenelor preliminare de doctorat, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
     – 2004 – SPECTACOLUL DE BALET ROMÂNESC. PRIVIRE ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI COREGRAFIC ROMÂNESC.
     PERSONALITĂŢI ALE BALETULUI TIMIŞOREAN, lucrare prezentată în cadrul examenelor preliminare de doctorat, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
     – 2007 – PREZENŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL TIMIŞOREAN ÎN PRESA LOCALĂ INTERBELICĂ – sesiune de comunicări (7 noiembrie 2007), în cadrul simpozionului MUZICA DE-A LUNGUL TIMPULUI ÎN BANAT (Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”)
     – 2007 – Prezentarea studiului MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUZICAL TIMIŞOREAN REFLECTATE ÎN PRESA INTERBELICĂ – în cadrul Sesiunii ştiinţifice internaţionale organizată de Muzeul Banatului, cu ocazia sărbătoririi a 135 de ani de activitate muzeală. Studiul, în întregime, a apărut în Analele Banatului.
     – 2008 – PREZENTAREA STUDIULUI INSTITUŢIA CRITICII MUZICALE TIMIŞORENE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ – în cadrul sesiunii ştiinţifice a Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” – organizată de Filiala Timişoara a Academiei Române, în 27 iunie 2008, cu tematica TIMIŞOARA – CLIMAT CULTURAL INTERBELIC.
     – 2008, noiembrie – HERMANN KLEE, PRIMUL AUTOR DE OPERE PE SUBIECT ROMÂNESC, DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Banatului – Timişoara.

     ACTIVITATE ARTISTICĂ (înafara recitalurilor ocazionale, în calitate de pianist-corepetitor)

     LISTA CONCERTELOR-LECŢIE ORGANIZATE CU STUDENŢII FACULTĂŢII

     Continuând tradiţia Conservatorului de animator al vieţii muzicale a oraşului, aceste manifestări au reunit studenţi ai catedrelor de interpretare (inclusiv teatru) şi s-au adresat publicului larg. Titlul generic se referă la diferite formule: concert-tematic, concert-comentat, concert-lecţie, medalion muzical etc. (cu timpul, aceste concerte au început să aibă loc şi la sediul altor facultăţi din cadrul Universităţii de Vest, la Colegiul Naţional „Ion Vidu” sau la Casa „Adam Müller Guttenbrunn”, culminând cu contractele încheiate cu Opera Română şi Filarmonica „Banatul” comentariile însoţitoare au început şi ele să fie conduse de o strategie tot mai clară, care a avut în vedere atât coeziunea stilistică a programului, respectiv stimularea interpreţilor, cât şi formarea unei estetici de ascultare şi receptare a muzicii din partea publicului; disimulând metode şi tehnici de antropologie culturală, prin prezentarea în forme accesibile şi cât mai atractive, se poate spune că a fost vorba despre o experienţă profesională la graniţa între artistic şi ştiinţific). Iniţiativa datează din anul 2001, iar la realizarea acestor producţii au participat toţi profesorii facultăţii, prin studenţii prezentaţi. Mi-a revenit organizarea, comentariul muzicologic, relaţiile cu presa şi prezentarea scenică (pentru fiecare concert există documente: afişe, fotografii, casete audio/video, cronici, diverse extrase de presă, scrisori din partea publicului sau a unor instituţii, programe, invitaţii, materiale care s-au constituit într-un fond documentar al instituţiei).

     DATA – LOCAŢIA – TITLUL AFIŞULUI
     10 martie 2001 – „Concertino” – Gaudeamus igitur
     29 martie 2001 – „Orpheum” – Concert vocal şi instrumental
     26 aprilie 2001 – „Orpheum” – Concert vocal şi instrumental
     29 mai 2001 – „Orpheum” – Concert vocal şi instrumental
     1 iunie 2001 – „Concertino” – Audiţie de pian complementar, clasa Lava Bratu –
     4 martie 2002 – „Orpheum” – Recital de muzică vocală franceză
     28 martie 2002 – „Orpheum” – Concert vocal şi instrumental
     25 aprilie 2002 – „Orpheum” – Concertul studenţilor Facultăţii de Muzică
     10 mai 2002 – Fac. de Ştiinţe Economice – Seminar internaţional urmat de recital
     26 mai 2002 – „Orpheum” – Concertul studenţilor Facultăţii de Muzică
     4 octombrie 2002 – Fac. de Ştiinţe Economice – Seminar internaţional urmat de recital
     7 noiembrie 2002 – „Orpheum” – Concertul bobocilor
     5 decembrie 2002 – „A. M. Guttenbrunn” – Gala voluntarilor
     12 decembrie 2002 – „Orpheum” – Concertul studenţilor Facultăţii de Muzică
     17 decembrie 2002 – „Orpheum” – Recital de pian – clasa prof. Felicia Stancovici
     19 ianuarie 2003 – Opera Română – Concertul studenţilor Facultăţii de Muzică
     28 ianuarie 2003 – Sala Studio a Colegiului „Ion Vidu” – Recital cameral (sub egida Filarmonicii „Banatul”)
     6 februarie 2003 – Opera Română – Tineri muzicieni
     16 octombrie 2003 – Facultatea de Arte Plastice – Recital la o lansare de carte…
     6 noiembrie 2003 – „Orpheum” – Concertul bobocilor
     4 decembrie 2003 – „Orpheum” – Concert de sărbători
     26 februarie 2004 – „Orpheum” – Concert omagial „Vasile Ijac”
     4 martie 2004 – Universitatea de Vest – Concertul mărţişorului
     1 aprilie 2004 – Sala Studio – Recitalul absolvenţilor de canto
     24 aprilie 2004 – „Ion Vidu” – Literatura corală a Renaşterii
     16 iunie 2004 – Opera Română – Concertul absolvenţilor
     21 octombrie 2004 – „Orpheum” – Concertul bobocilor
     24 noiembrie 2005 – „Orpheum” – Concertul bobocilor
     14 dec. 2005 – Fac. de Ştiinţe Economice – Maneaua – un fenomen social comentat din – din perspectivă muzicologică
     18 ianuarie 2006 – Opera Română – Vivat academia! – Istoricul teatrului liric timişorean
     11 mai 2007 – Sediul Federaţiei Caritas – În lumina divin… – Concert dedicat Zilei mondiale a asistentului medical
     1 aprilie 2009 – „Orpheum” – Festivalul Timişoara muzicală academică – Ediţia a XIX-a
     5 aprilie 2009 – „Orpheum” – Timişoara muzicală academică
     B I B L I O G R A F I E:

     ARTICOLE ÎN CARE ÎMI APARE NUMELE:
     – LUCIAN BURERIU, UN COR DE COPII – în ORIZONT, noiembrie 1987
     – MARIAN ODANGIU, VIAŢA ASOCIAŢIEI – în ORIZONT, 16-22 mai 1988
     – ILDICO ACHIMESCU, CONCURS DE MUZICĂ CLASICĂ – în DRAPELUL ROŞU, 14 iunie 1988
     – PROGRAMUL FILARMONICII (26 – 31 octombrie 1987) – în ORIZONT
     – SPECTACOLE LA OPERA ROMÂNĂ (avancronică) – în Renaşterea bănăţeană, 22 ianuarie 2003
     – CALENDARUL SĂPTĂMÂNII – în RENAŞTEREA BĂNĂŢEANĂ, 18 ianuarie 2003
     – AVANCRONICĂ – în AGENDA, 1 februarie 2003
     – VIORICA BĂLTEANU, EXCELENTĂ INIŢIATIVĂ A OPEREI ROMÂNE – în TIMIŞOARA, 8 februarie 2003
     – ILDICO ACHIMESCU, EVENIMENTELE SĂPTĂMÂNII – în PRIMA ORĂ, 3-9 februarie 2003
     – DIANA DACILESCU, SUCCES AL TINERILOR MUZICIENI – în FOCUS VEST, 14-20 februarie 2003
     – ANAMARIA ŞANDRA, SYLVESTER ŞI DOAMNA OPERĂ – în STUDENTTIM, ian-febr. 2003
     – DAMIAN VULPE, REVERBERAŢIILE EUTERPEI – în PARALELA 45, 4 martie 2003
     – AURORA MĂRGEAN, UN ULTIM PROIECT ARTISTIC – în PRIMA ORĂ, 27 februarie 2004
     – VIOREL COSMA, FLOARE RARĂ, CARTEA DESPRE BALET, MELOS, decembrie/2008

     EMISIUNI RADIO:
     – Vivat Academia! ISTORICUL TEATRULUI LIRIC TIMIŞOREAN – Radio cultural, 18 I 2006
     – DORU POPOVICI – recenzarea volumelor CREAŢIA DE BALET A COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI – Radio cultural, 15 noiembrie 2007
     – GRIGORE CONSTANTINESCU – CREAŢIA DE BALET A COMPOZITORILOR BĂNĂŢENI – recenzie, Radio cultural, 6 mai 2008

     CITATĂ ÎN:
     – OVIDIU GIULVEZAN: ECOURI MUZICALE TIMIŞORENE, Editura Brumar, 1996
     – RODICA GIURGIU: S-A RIDICAT CORTINA. MONOGRAFIA OPEREI ROMÂNE DIN TIMIŞOARA, Editura Brumar, Timişoara 1999
     – IOAN TOMI: CORUL FILARMONICII BANATUL – MONOGRAFIE, Editura Mirton, Timişoara 2001
     – IOAN TOMI: ECCE GRATA MUSICA – NICOLAE BOBOC, UN MUZICIAN AL VREMII SALE, Editura Sedona, Timişoara, 2002
     – VIOREL COSMA: MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON, vol. VI, Edit. Muzicală, Bucureşti, 2003
     – VIOREL COSMA: ENCICLOPEDIA MUZICII ROMÂNEŞTI, EDITURA MUZICALĂ, Bucureşti, 2005
     – VOLUM ANIVERSAR: FACULTATEA DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA, TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE, 100 DE ANI, Editura Aegis, Timişoara, 2006
     – VIOREL COSMA: MUZICIENI DIN ROMÂNIA. LEXICON, vol. IX, Edit. Muzicală, Bucureşti, 2006
     – MIA IUGA: UN NUME DE PRESTIGIU AL SCENEI LIRICE TIMIŞORENE ŞI UN PROMOTOR AL ŞCOLII DE CÂNT BĂNĂŢENE: BARITONUL EMIL ROTUNDU, în ANALELE UNIVERSITĂŢII DE VEST, Timişoara, III/2007
     – DANIELA CARAMAN-FOTEA, GRIGORE CONSTANTINESCU, FASCINAŢIA DANSULUI. DICŢIONAR DE BALET, Editura Muzicală, Bucureşti, 2008, vol. I
     – IOAN TOMI – DICŢIONAR. 123 COMPOZITORI, DIRIJORI ŞI MUZICOLOGI, PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MUZICALE DIN BANATUL ISTORIC – Filarmonicii „Banatul” Timişoara, 2009