Florin BUCESCU

Florin BUCESCU

- etnomuzicolog -

(n. 18.05.1936 Broscăuţii Noi, Ucraina)

Membru fondator al Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, fondator şi conducător al Specializării Muzică religioasă de la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, autor a numeroase studii şi lucrări monografice (numai teza de doctorat are peste 700 de pagini, dense şi temeinice!), a conferenţiat şi susţinut diferite prelegeri în cadrul unor comunicări ştiinţifice în ţară pe teme de etnomuzicologie, de educaţie muzicală, muzică religioasă, paleografie, istoria muzicii.