Adrian BORZA

Adrian BORZA

- compozitor, profesor, regizor de sunet şi programator -

(n. 19.01.1967 Turda)

Atras de muzică de la vârsta de 5 ani, este sprijinit de părinţii săi să ia primele lecţii de vioară în oraşul său natal. Din 1974, timp de 12 ani, studiază vioară şi pian secundar la Liceul de muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca. Studiază apoi compoziţia muzicală cu Cristian Misievici la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, între 1987-1990 şi cu Cornel Ţăranu la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, între 1990-1992. Participă la cursuri de analize muzicale şi compoziţie cu Pascal Bentoiu în 1988, Aurel Stroe în 1994 şi Lucian Meţianu în 1995.
    

În 1992 se alătură corpului profesoral al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, unde predă între 1992-2004 Forme şi analize muzicale şi între 1993-1995 Armonie şi scriitură corală. Iniţiază introducerea în programa de învăţământ a Facultăţii teoretice a unui curs de Muzică electronică, pe care-l predă între 1995-2001. Obţine în 2004, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, titlul ştiinţific de Doctor în muzică pentru teza intitulată „Tehnici de compoziţie pe calculator în lucrări proprii”, scrisă sub coordonarea lui Cornel Ţăranu.

În această perioadă continuă să îşi extindă cunoştinţele şi experienţa în regie de sunet şi programare muzicală. Înfiinţeazăşi conduce între 2000-2004 studioul de înregistrări CMP/Computer Music Production, cu obiectivul principal de a înregistra şi produce muzică contemporană. Colaborează cu interpreţi şi compozitori renumiţi: Ioan Goilă, Jancy Körössy, Adrian Pop, Nicolas Simion, Valentin Timaru, David Tuil, Erich Türk şi Cornel Ţăranu. Stabilit la Montreal, activează în 2005 ca regizor de sunet la Facultatea de muzică a Universităţii Montreal, unde colaborează cu personalităţi marcante: Carlo Bergonzi, Benoît Brière, Gregory Charles, Julien Grégoire, Dame Gwyneth Jones, Ron di Lauro, John Norris, Jean-François Rivest, Lorraine Vaillancourt, Robin Wheeler.

Concepe şi realizează în 1994 „MU80 Mix Map: Monitor, PitchChange, Processor”, un program de control automatizat al generatorului Yamaha MU80 prin intermediul calculatorului. O notabilă realizare în 2004 este „IAC – Interactive Algorithmic Composition”, un program care facilitează compoziţia interactivă pe bază de algoritmi predefiniţi. Algoritmii creează structuri muzicale pe măsură ce se interpretează la o claviatură MIDI conectată calculatorului, aceştia fiind proiectaţi să răspundă la modificări de înălţime, intensitate şi tempo. În 2006 realizează „Video Tracking / Real-time Audio Processing”, un program de sinteză granularăşi procesare audio prin control gestual, optimizat pentru dans şi instalaţii. Prin intermediul unei camere video conectate la un calculator portabil, datele video sunt alăturate şi conectate datelor de sintezăşi precesare audio, astfel încat mişcarea şi expresia gestuală sunt convertite instantaneu în calităţi ale sunetului. Performanţa în programarea calculatorului ilustrează un mediu avansat de interpretare muzicală, dans tehnologic şi sinteză a sunetului.

Prima sa lucrare de muzică electroacustică, „RX-1100” (1993), deschide o serie de lucrări care explorează interactivitatea dintre interpret şi mediul electronic. Lucrările „Fractus I-III” (1999-2001), „Călător cu tramvaiul” (1999) şi „Increat” (2003) înglobează o înaltă semnificaţie a sintezei sunetului pe calculator – morfogeneza sunetului imaginii. Obiectul sonor este constituit din forme vizuale, prin învestirea punctului, liniei, suprafeţei, luminanei şi culorii, cu înălţimea, durata, intensitatea şi spaţializarea sunetului. Cu programul său denumit IAC realizează diferite compoziţii algoritmice: „Yak” (2004), „Music for MIDI Keyboard and Interactive Computer” (2005), „80 after Max” (2006) şi „Today is the Day” (2007), aceasta din urmă cu scopul de a fi difuzată de-a lungul unui an, însumând 365 de piese concise şi tot atâtea titluri aforistice.

Muzica sa a fost interpretată şi difuzată în concerte în Elvetia, Grecia, Statele Unite, Italia, Ungaria, Germania, Olanda, Canada şi Austria, şi a fost prezentată la festivaluri de muzică nouă: „Cluj Modern” (România, 1995, 1997, 1999), „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (România, 1998), „Blåsmusikfestival” (Suedia, 1998), „Contrasts” (Ukraina, 1999), „Is Arti” (Lituania, 2001), „Overseas Series” (Japonia, 2001) şi „Ai-maako” (Cile, 2007). A avut oportunitatea să primească comenzi de compoziţie din partea unor solişti, ansambluri şi instituţii: Stockholm Saxophone Quartet („akSax”, 1997), Magnus Andresson („akSax II”, 1998), Swedish Concert Institute („Chaconne”, 1999), Teatrul Naţional Cluj („Penitenciar”, 2001), Ansamblul baroc Transilvania (Suită transilvană, 2003), şi Jörgen Pettersson („Impărătesele Vântului”, 2006), care i-au făcut cunoscute lucrările pe şcena internaţională. Publică în 2006 lucrarea „Patru coruri”, la LBE Ottawa, Canada.

LUCRĂRI (clasificare: GEN)
     TEATRAL:
„Titanic Vals”, suport electronic, 1998; „Penitenciar”, suport electronic, 2001

     VOCAL, CORAL:
     „Trei cântece”, soprană, pian, versuri de George Bacovia, 1986; „Două colinde”, cor mixt a cappella, versuri populare, 1994-1995; „Patru coruri”, cor mixt a cappella, versuri de Lucian Blaga, 1996

     ORCHESTRAL:
     „Numele Ierbii”, soprană, orchestră, 1988; „Modul 5”, 5 grupuri intrumentale, 1992; „Point. Line. Spot”, orchestră de coarde, 2003

     CAMERAL:
     „Dialogos”, flaut, violă, 1989; „Diptic”, vioară, violă, 1989; „Adagio astrale”, 6 flaute, 1991; „Dysthymia”, blockflöte, vioară, viola da gamba, clavecin, 1993; „Structuri analoge”, clarinet, pian, percuţie, 1994; „Algoritm”, cvartet de tromboni, 1994; „Cvartet de coarde”, 1995; „akSax”, cvartet de saxofoane, 1997-1998; „akSax II” saxofon, chitară, 1998; „Suită transilvană”, flauto dolce, flauto traverso, violoncel, clavecin, 2003; „Impărătesele Vântului”, saxofon, percuţie, 2006

     INSTRUMENTAL SOLO:
     „Metacromie I”, violoncel, 1987 ; „Metacromie II”, violă, 1988; „Sonata pentru pian”, 1990; „Turca-n pod”, pian, 1992; „Réflections automnaux sur Mozart”, clavecin, 1996; „Chaconne”, chitară, 1999

     ACUSMATIC, ELECTRONIC INTERACTIV:
     „RX-1100”, trompetă, live electronics, 1993; „Désintegration”, flaut, fluiere, suport electronic, 1994; „Fractus I”, calculator, 1999; „Călător cu tramvaiul”, suport electronic, 1999; „Fractus II”, calculator, 1999; „Fractus III”, percuţie, calculator, 2001; „Increat”, suport electronic, 2003; „Yak” claviatură MIDI, calculator, program IAC, 2004; „Trois études acousmatiques”, suport electronic, 2004; „Cinq minutes cinéma pour l’oreille”, suport electronic, 2005; „Music for MIDI Keyboard and Interactive Computer”, program IAC, 2005; „80 after Max”, claviatură MIDI, calculator, program IAC, 2006; „Today is the Day. 365 piese scurte”, suport electronic, program IAC, 2007; „The Decipher”, suport electronic, program IAC, 2007; „Luxury of Loneliness”, suport electronic, program IAC, 2007; „Fractus IV”, suport electronic, 2007; „Dusk”, suport electronic, 2007; „Today is the Day: Take a wild guess”, suport electronic, program IAC, 2007; „Increat II”, suport electronic, 2007; „Relocation” saxofoane, suport electronic, program IAC, 2007

     DISCOGRAFIE:
     „Désintegration”, interpret Filip Ignác, CD Hungaroton Classic, 1994; „Două colinde”, interpreţi „Colindătorii de Cluj”, CD Amori, Elveţia, 1996; „Colinde”, interpreţi Romanian Low Brass, CD CMP, România, 2000; „Penitenciar”, CD CMP, România, 2001; „Suită transilvană”, interpreţi Ansamblul baroc „Transilvania”, DVD SAR Transilvania, România, 2005

Born in Turda, Cluj County, Romania, January 19th, 1967. Composer, Teacher, Audio engineer, and Software developer.
    

Fascinated by music since the age of five, he receives support form his parents with the aim to pursue his first violin lessons in his native town. Beginning in 1974, for 12 years, he studies violin, and piano as a second instrument, at the „Sigismund Todută” College in Cluj-Napoca. Between 1987 and 1990, he studies Music composition with Cristian Misievici at the „George Enescu” University of Arts in Iaşi, and between 1990 and 1992 with Cornel Tăranu at the „Gheorghe Dima” Music Academy in Cluj-Napoca. He attends Music analyses and Composition courses with Pascal Bentoiu in 1988, Aurel Stroe in 1994, and Lucian Metianu in 1995.
    

In 1992 he joins the professorial staff of the „Gheorghe Dima” Music Academy where he teaches between 1992 and 2004 Musical forms and analyses, and between 1993 and 1995 Harmony and choral writing. He initiates the introduction of Electronic music course into the Theoretical Faculty’s curriculum, which he teaches between 1995 and 2001. He achieves in 2004 a Ph.D. in Music at the „Gheorghe Dima” Music Academy with the doctoral thesis entitled „Computer Assisted Composition Techniques in Personal Works”, coordinated by Cornel Tăranu.
   

 In the mean time, he continues to enhance his knowledge and experience in sound recording, mixing, and computer programming. He founds and manages between 2000 and 2004 the CMP/Computer Music Production recording studio, devoted to produce modern music. He collaborates with known performers and composers like Ioan Goilă, Jancy Körössy, Adrian Pop, Nicolas Simion, Valentin Timaru, David Tuil, Erich Türk, Hans Peter Türk and Cornel Tăranu. Established in Montreal, he continues to work as Audio counselor at the Faculty of Music of the University of Montreal, where he meets acknowledged personalities like Carlo Bergonzi, Benoît Brière, Gregory Charles, Julien Grégoire, Dame Gwyneth Jones, Ron di Lauro, John Norris, Jean-François Rivest, Lorraine Vaillancourt, Robin Wheeler.
    

He creates in 1994 „MU80 Mix Map: Monitor, PitchChange, Processor”, a software for automatic control of the Yamaha MU80 sound generator. A notable creation in 2004 is „IAC – Interactive Algorithmic Composition”, a software which facilitates the interactive composition based on predefined algorithms. The algorithms generate musical structures, while the player performs on a MIDI Keyboard connected to the computer; the algorithms respond to the pitch, velocity and tempo changes. In 2006, he creates „VT/RAP – Video Tracking / Real-time Audio Processing”, a granular synthesis and audio signal processing sofware controlled by gesture, and optimized for dance and installations. Using a camcorder and a laptop, the video tracking data is mapped on the sound synthesis and audio processing data, so that the motion and human gesture are transformed in real-time into sound qualities. The software illustrates an advanced medium for performing arts, dance technology and sound synthesis.
    

His first electro-acoustic work, „RX-1100” (1993), opens a series of works that explores the interactivity between performer and electronics. Following works like „Fractus IIII” (1999-2001), „Traveler by Tram” (1999) and „Increat” (2003) encompass a distinguished significance of the computer sound synthesis – the sound of the image morphogenesis. The sound object is constituted by visual shapes, by relating the dot, the line, the surface, the brightness, and the color, to the pitch, the length, the volume, and the stereo image of the sound. With his software entitled IAC he creates various algorithmic compositions: „Yak” (2004), „Music for MIDI Keyboard and Interactive Computer” (2005), „80 after Max” (2006) and „Today is the Day” (2007), the latest one produced with the purpose of being played over an entire year, consisting of 365 concise pieces and aphoristic titles alike.
    

His music is performed in concerts and is broadcasted across Switzerland, Greece, the United States, Italy, Hungary, Germany, Netherlands, Canada, and Austria and in festivals of new music like „Cluj Modern” (Romania, 1995, 1997, 1999), „International New Music Week” (Romania, 1998), „Svensk Blåsmusikfestival” (Sweden, 1998), „Contrasts” (Ukraine, 1999), „Is Arti (Latvia, 2001), „Overseas Series” (Japan, 2001) and „Ai-maako” (Chile, 2007). He receives commissions from important soloists, ensembles and art institutions, such as Stockholm Saxophone Quartet („akSax”, 1997), Magnus Andresson („akSax II”, 1998), Swedish Concert Institute („Chaconne”, 1999), TNC National Theatre („Penitentiary”, 2001), Transylvania Baroque Ensemble („Transylvanian Suite”, 2003), and Jörgen Pettersson („Goddesses of the Wind”, 2006), who perform his works on the international scene. He publishes in 2006 „Four Choruses” at LBE Ottawa, Canada.

     WORKS (classification: GENRE)
     THEATRICAL:
     „Titanic Waltz”, electronic, 1998; „Penitentiary”, electronic, 2001

     VOCAL, CHORAL:
     „Three songs”, soprano, piano, lyrics by George Bacovia, 1986; „Two Carols”, mixed choir a cappella, traditional lyrics, 1994-1995; „Four Choruses”, mixed choir a cappella, lyrics by Lucian Blaga, 1996

     ORCHESTRAL
     „Name of the Herb”, soprano, orchestra, 1988; „Module 5”, five groups of instruments, 1992; „Point. Line. Spot”, strings orchestra, 2003

     CHAMBER MUSIC
     „Dialogos”, flute, viola, 1989; „Diptic”, violin, viola, 1989; „Adagio astrale”, 6 flutes, 1991; „Dysthymia”, blockflöte, violin, viola da gamba, harpsichord, 1993; „Analog Structures”, clarinet, piano, percussion, 1994; „Algorithm”, trombone quartet; „String quartet”, 1995; „akSax”, saxophone quartet, 1997-1998; „akSax II”, saxophone, guitar; 1998, „Transylvanian Suite”, flauto dolce, flauto traverso, cello, harpsichord, 2003; „Goddesses of the Wind”, saxophone, percussion, 2006

     SOLO INSTRUMENTAL
     „Metacromie I”, cello, 1987; „Metacromie II”, viola, 1988; „Sonata for Piano”, 1990; „Turcan Pod”, piano, 1992; „Réflections automnaux sur Mozart”, harpsichord, 1996; „Chaconne”, guitar, 1999

     ACOUSMATIC, INSTRUMENTAL WITH ELECTRONICS:
     „RX-1100”, trumpet, live electronics, 1993; „Désintegration”, flute, traditional whistles, tape, 1994; „Fractus I”, live computer, 1999; „Traveler by Tram”, electronic, 1999; „Fractus II”, live computer, 1999; „Fractus III”, percussion, live computer, 2001; „Increat”, electronic, 2003; „Yak”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2004, „Trois études acousmatiques”, electronic, 2004; „Cinq minutes cinéma pour l’oreille”, electronic, 2005; „Music for MIDI Keyboard and Interactive Computer”, IAC software, 2005; „80 after Max”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2006; „Today is the Day. 365 Concise Music Pieces”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2007; „The Decipher”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2007; „Luxury of Loneliness”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2007; „Fractus IV”, electronic, 2007; „Dusk”, electronic, 2007; „Today is the Day: Take a wild guess”, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2007; „Increat II”, electronic, 2007; „Relocation” saxophones, MIDI keyboard, interactive computer, IAC software, 2007

     DISCOGRAPHY
     „Désintegration”, performer Filip Ignác, CD Hungaroton Classic, 1994; „Two Carols”, performers „Colindătorii de Cluj”, CD Amori, Elvetia, 1996; „Carols”, performers Romanian Low Brass, CD CMP, România, 2000; „Penitentiary”, CD CMP, România, 2001; „Transylvanian Suite”, performers Transylvania Baroque Ensemble, DVD SAR Transilvania, Romania, 2005