Festival SIGISMUND TODUȚĂ – EFIGIE 3D la Cluj-Napoca

DUPĂ 65 DE ANI…

Motto:
Purtând pecetea unei măiestrii certe, vădită cu osebire în arhitectura muzicală sau în mânuirea fără greș,deseori strălucită a aparatului orchestral, Simfonia a III-a este și
beneficiara unui limbaj muzical de o echilibrată contemporaneitate.”
Acad. Cornel Țăranu
Note de concert, Tribuna nr. 10, 1960
                                                                                            

Proiectul SIGISMUND TODUȚĂ: EFIGIE 3D, preconizat pentru zilele de 16-18 mai 2023 la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și Colegiul Academic, are ca obiectiv principal interpretarea integrală, după mai bine de șase decenii, a Simfoniei a 3-a „Ovidiu”, creația compozitorului și eminentului om de cultură, Sigismund Toduță (1908-1991).

Din motive neștiute, partea a treia a monumentalei simfonii, Passacaglia, a fost exilată până în zilele noastre, având un destin similar cu al celebrului poet latin al Tristelor și Ponticelor. În data de 18 mai, odată cu aniversarea a 115 ani de la nașterea lui Sigismund Toduță, compozitorul premiat de însuși George Enescu, această capodoperă clujeană va fi redată publicului care odinioară o apreciase la justa valoare.

Programul celor 3 zile va cuprinde un Simpozion Internațional cu tema „Memoria scenei – Muzica rescrisă” (fizic și online), printre invitați îi amintim pe semioticianul Eero Tarasti și muzicologul Valentina Sandu-Dediu (ambii DHC ai ANMGD), 5 cursuri de master (pian, orgă, compoziție, dirijat și muzicologie), 2 seri de recital – prima, cu program din repertoriul internațional autohton și internațional cu interpreți din 3 generații, încheiat cu microrecitalul tenorului Marius Vlad-Budoiu și al pianistului Boldizsár Csíky; a doua seară va fi dedicată creației lui Toduță și a discipolilor săi pentru orgă, organizat de Erich Türk, iar în final, a treia seară va culmina cu Simfonia a 3-a „Ovidiu” de Toduţă și Concertul nr. 1 în Mi bemol major de Franz Liszt, în interpretarea orchestrei „Antonin Ciolan” a Academiei de Muzică, dirijată de maestrul Cristian Sandu, solist fiind reputatul pianist Daniel Goiți.

 

Accesul la toate evenimentele proiectului este liber, programul detaliat poate fi consultat aici: https://sigismundtoduta.org/efigie-3d/

 

Organizator: Fundaţia Sigismund Toduţă (Președinte: Prof. univ. dr. Ecaterina Banciu; Secretar științific: Prof. Mihai Ghircoiaș)

Co-organizator: Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”

Proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Universitatea Babeş-Bolyai, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”

Parteneri media: TVR Cluj, Radio România Muzical, Radio Cluj, cluj.com, clujlife.com,

cluj.media, clujulcultural.ro, EBS Radio, Radio Renașterea, Făclia, Ilikecluj.ro, Szabadság.