Annual Awards

1967-1968

1. Ludovic Feldman – Variațiuni simfonice

2. Corneliu Dan Georgescu – Motive maramureșene

3. Mihai Moldovan – Vitralii

4. Ștefan Mangoianu – Cantata „Casa”

5. Liviu Glodeanu – Cantata „Ulysse”; Două madrigale

6. Adrian Rațiu – Concerto per Musica Nova

7. Tudor Ciortea – Cântec în doi

8. Radu Paladi – Țară nouă, țară dragă

9. Laurențiu Profeta – Azi defilăm

10. Radu Șerban – Strada

11. Savel Horceag – Suită de schițe simfonice (Fanfară)

12. Aurel Popa – Suită patriotică (Fanfară)

13. Zeno Vancea – Creația muzicală românească în sec.19 și 20

14. Petre Brâncuși – Istoria muzicii românești

15. Octavian L. Cosma – Oedipul enescian

16. Wilhelm Berger – Muzica simfonică, barocă, clasică

17. Corneliu Dan Georgescu – Melodii de joc din Oltenia

1969

1. Mihail Andricu – Simfonia a X-a

2. Corneliu Dan Georgescu – Alb-Negru

3. Sigismund Toduță – Oratoriul „Miorița”

4. Gheorghe Dumitrescu – Opera „Decebal”

5. Liviu Glodeanu – Opera radiofonică „Zalmoxe”

6. Theodor Grigoriu – Elegia Pontica

7. Nicolae Coman – Șase lieduri (text: Sapho, Michelangelo, Sandburg, Mariana Dumitrescu)

8. Anton Zeman – Suită pentru cor mixt

9. Doru Popovici – Țara; României

10. Radu Șerban – Cafeaua cu lapte de adio

11. George Grigoriu – Neuitate

12. Laurențiu Profeta – Cântece țigănești

13. Vasile Veselovschi – Copiii din București

14. Dumitru Eremia – Evocare

15. Gheorghe Ciobanu – Lăutarii din Clejani

16. Alfred Hoffman – Volum de critici muzicale

17. Dumitru Bughici – Forme muzicale

18. George Sbârcea – Mihail Jora

1970-1971

1. Andreas Porfetye – Simfonia a III-a

2. Liviu Glodeanu – Cantata „Soclu pentru timp”

3. Ludovic Feldman – Umbre și lumini

4. Mihai Moldovan – Scoarțe

5. Csiky Boldiszar – Trei piese simfonice

6. Anton Zeman – Izvoade

7. Cornel Țăranu – Racorduri

8. Nicolae Beloiu – Septet scenic

9. Diamandi Gheciu – Iarba timpului – 4 lieduri

10. Dumitru Capoianu – Cantata „Cum să faci portretul unei păsări”

11. Liviu Comes – Melodica palestriniană

12. Pascal Bentoiu – Imagine și sens

13. Clemansa Firca, Alfred Hoffman, Myriam Marbe, Ștefan Niculescu, Adrian Rațiu, Voicana Mircea, Elena Zottoviceanu – Monografia ENESCU

14. Viorel Cosma – Lexiconul „Muzicieni români”

15. Hilda Jerea – Din viața țăranilor de ieri și de azi (6 madrigale)

16. Alexandru Pașcanu – Bocete străbune

17. Vasile Timiș – Barbu Lăutarul

18. Gheorghe Bazavan – Vatră de mândrii eroi

19. Zaharia Popescu – Pământ al țării mele

20. Florin Comișel – Opereta „Soarele Londrei”

21. Henry Mălineanu – Bună seara, domnule Wilde – musical

22. Alexandru Mandy – Sub un petec de cer

23. George Grigoriu – În România

24. Nicolae Kirculescu – Mică poveste pentru vioară și orchestră

1972

1. Zoltan Aladar – Simfonia a II-a „Laudă plaiului natal”

2. Anton Zeman – Crestături

3. Mircea Chiriac – Divertisment pentru orchestră de coarde

4. Andreas Porfetie – Fantesia pentru orgă

5. Carmen Petra Basacopol – Pro Pace – ciclu de lieduri

6. Mihai Moldovan – Cântece străbune – pentru soprană și ansamblu instrumental

7. Teodor Bratu – Ani de lupte, ani de glorie

8. Radu Paladi – Mândru-i Maramureșul

9. Doru Popovici – Baladă lui Iancu

10. Alexandru Velehorschi – Trei madrigale pentru cor mixt (text: Mariana Dumitrescu)

11. Dan Voiculescu – Omagiu lui Blaga – cor

12. Vinicius Grefiens – Tinerețe, mândră stea

13. Mircea Neagu – Glorie ție, partid

14. Constantin Romașcanu – Munca noastră

15. Elly Roman – Spune, inimioară, spune – operetă

16. Aurel Giroveanu – Gornistul

17. Savel Horceag – Porțile de Fier – uvertură (fanfară)

1973

1. Dumitru Bughici – File de Letopiseț

2. Nicolae Brânduș – Variațiuni simfonice („Phtora I”)

3. Adrian Rațiu – Impresiuni pentru ansamblu cameral

4. Ludovic Feldman – Trei studii de concert pentru cvartet de coarde și percuție

5. Myriam Marbe – De aducere aminte

6. Alexandru Pașcanu – Variațiuni corale pe tema Chindiei

7. Hilda Jerea – Patru madrigale pentru cor de femei (text: Ion Minulescu)

8. Ion Vintilă – 15 cântece pentru copii

9. Petre Brâncuși, Nicolae Călinoiu – Muzica în România socialistă

10. Sigismund Toduță – Formele muzicale ale Barocului – Johann Sebastian Bach

11. George Bălan – Muzica și lumea ideilor

12. Ada Brumaru – Vârstele Eutherpei – Clasicismul

13. Vasile Mocanu – Ioan Căianu

1974-1975

1. Teodor Bratu – Dreptul la viață – operă

2. Ștefan Niculescu – Cartea cu Apolodor – operă pentru copii

3. Cornel Trăilescu – Bălcescu – operă

4. Mircea Chiriac – Văpaia – balet

5. Tiberiu Olah – Chemarea – balet

Timpul cerbilor – simfonie corală

6. Dumitru Capoianu – Odă pentru cor și orchestră

7. Pascal Bentoiu – Simfonia a II-a

8. Wilhelm Berger – Simfonia a IX-a

9. Anatol Vieru – Simfonia nr. 2

10. Theodor Grigoriu – Tristia – poem simfonic

11. Zeno Vancea – Prolog simfonic

– Cvartet de coarde nr. 6

12. Dan Constantinescu – Simfonie concertantă

– Concert pentru 2 piane și orchestră

13. Vasile Herman – Dublu concert pentru flaut, oboi și orchestră

14. Tudor Ciortea – Concert pentru clarinet și orchestră

15. Aurel Popa – Muzică de concert pentru orchestră de cameră

16. Liana Alexandra – Piesă concertantă pentru pian și orchestră

17. Aurel Stroe – Concert pentru clarinet și orchestră

18. Sigismund Toduță – Concert pentru coarde nr. 2

19. Diamandi Gheciu – Gânduri răzlețe pentru pian

20. Eduard Terenyi – Cvartet nr. 1

21. Florin Comișel – Răspîntia – operetă

22. Vasile Veselovschi – Pardon, scuzați, bonsoar – spectacol

23. Dumitru D. Botez – 4 cântece populare din Sibiu

24. Liviu Comes – Ghicitori

25. Emil Lerescu – Inscripții corale și madrigale (text: I. Brad, M. Dumitrescu)

26. Mircea Neagu – Suita corală din Bihor

27. Radu Paladi – Suită de cântece

28. Dan Voiculescu – 16 cântece pentru copii

29. Zoltan Aladar – Cântece pe versuri de Petӧfi

30. Tiberiu Alexandru – Muzica populară românească

31. Dumitru Bughici – Dicționar de forme și genuri muzicale

32. Gheorghe Ciobanu – Studii de etnomuzicologie și bizantinologie

33. Octavian L. Cosma – Hronicul muzicii românești – Vol. I-III

34. Victor Giuleanu – Principii fundamentale de teorie a muzicii

35. Alfred Hoffman – Repere muzicale

36.George Sbârcea

Când Dunărea era albastră
– Jazz-ul, o poveste cu negri

1976-1977

1. Gheorghe Dumitrescu – Prezis și Soarele neatârnării

2. Remus Georgescu – Cântare străbunilor

3. Cornel Trăilescu – Dragoste și jertfă

4. Anatol Vieru – Iona – operă

5. George Grigoriu – Eternele iubiri – operetă

6. Henry Mălineanu, Aurel Manolache – Veselia n-are vârstă – revistă

7. Pascal Bentoiu – Eminesciana III

8. Wilhelm Berger

Simfonia a XI-a „Sarmisegetusa”
– Cantata „1848”

9. Dumitru Capoianu – Chemări ʹ77

10. Tudor Ciortea – Cvartetul de coarde nr. 3

11. Theodor Grigoriu – Melodie infinită

12. W.M.Klepper – Simfonia a II-a

13. Ștefan Niculescu – Concert pentru suflători și percuție „Ison II”

14. Sigismund Toduță – Simfonia a V-a

15. Dan Voiculescu – Cantata Patriei

16. Iosif Birtalan – Două cântece ceangăiești

17. Dan Buciu – Memoria primăverii

18. Radu Paladi

Slăviți măreața zi
– Pământ de dor, România

19. Laurențiu Profeta – Brațe tari

20. Alexandru Velehorschi – 4 cântece de dragoste

21. Florentin Delmar – Adună-ți soarele-n priviri

22. Gelu Solomonescu – Gorunul lui Horia

23. Marius Țeicu

Umbra plopilor
– Stai, stai, stai!

24. Emilian Ursu – Uvertura festivă 1877 (Fanfară)

25. Petre Brâncuși – George Breazul și istoria nescrisă a muzicii românești

26. Gheorghe Ciobanu – Izvoare ale muzicii românești, vol. I-II

27. Octavian L. Cosma – Hronicul muzicii românești – vol. IV

28. Viorel Cosma – Două milenii de muzică pe pământul României

29. Max Eisicovits – Introducere în polifonia vocală a secolului XX

30. Gheorghe Firca – George Breazul – vol. II, III, IV (îngrijire ediție)

31. Vasile Herman – Formă și stil în muzica românească

32. Ștefan Lakatos – Scena lirică maghiară din Cluj

33. Eugen Pricope – Silvestri

34. Ghizela Sulițeanu – Muzica dansurilor populare din Muscel

35. Zeno Vancea – Ciclul educativ de istoria muzicii (pe disc)

1978

1. Nicolae Beloiu – Simfonia a II-a

2. Cornel Țăranu – Simfonia a II-a „Aulodica”

3. Eduard Terenyi – In memoria Valentin Bakfark

4. Corneliu Dan Georgescu – Jocuri V

5. Adrian Pop – Etos I

6. Aurel Stroe – Orestia II – operă

7. Gheorghe Dumitrescu – Miorița – oratoriu

8. Doru Popovici

Stema din inimi
– Imn închinat orașului Reșița

9. Irina Odăgescu – De dor

10. George Grigoriu – Aici am fost, aici vom fi

11. Elly Roman – Evocare

12. Ramon Tavernier

De-ar trece anii
– Lacul

13. Ion Cristinoiu

Pânza bărcii
– Uită nostalgia

14. Henry Mălineanu – Căruța cu paiațe

15. Savel Horceag – Uvertura festivă 1918 (fanfară)

16. Aurel Popa – Trompetistul (fanfară)

17. Dan Voiculescu – Dintr-o iarnă până-n alta

18. Petre Brâncuși – Muzica românească și marile ei primeniri – vol. I

19. Radu Negreanu – Alfred Mendelsohn – monografie

20. Viorel Cosma – T.T. Burada – opere, vol. I-III

1979

1. Sigismund Toduță – Pe urmele lui Horea – oratoriu

2. Liviu Comes – Cântec în piatră – oratoriu

3. Tudor Ciortea – Din imnele Transilvaniei – cantată

4. Teodor Bratu – Din vremea Unirii – operă

5. Elly Roman – Violete de Parma – operetă

6. Laurențiu Profeta – Orele mării

7. Pascal Bentoiu – Simfonia a III-a

8. Anatol Vieru – Simfonia a III-a

9. Liana Alexandra – Simfonia a II-a „Imnuri”

10. Nicolae Beloiu – Clopotele Alba-Iuliei

11. Csiky Boldiszar – Muntele

12. Dinu Petrescu – Spațiu doinit V

13. Tiberiu Olah – Armonii II

14. Adrian Iorgulescu – Nebănuitele trepte

15. Călin Ioachimescu – Tempo ʹ80

16. Ștefan Niculescu – Sincronie

17. Octavian Nemescu – Sugestii II

18. Dumitru Bughici – Cvartet de coarde nr. 5

19. Sabin Păuța – Cvartet de coarde nr. 3

20. Sergiu Eremia – Drum peste culmi; – Transfăgărășanul

21. Ion Chioreanu – Plaiuri românești

22. Radu Paladi – Din inimile țării, un cântec pentru țară

23. Vinicius Grefiens – Meșterul Manole

24. Irina Odăgescu – Numele patriei

25. Doru Popovici – Omagiu lui Burebista

26. Constantin Romașcanu – Laudă omului muncitor

27. Dragoș Alexandrescu – Du-mă dorule

28. Dumitru D. Botez – Odă lui Burebista

29. Mircea Neagu – Partid al biruinței românești

30. Vasile Timiș – Plai de pace, plai de dor

31. Anton Dogaru – Ecoul patriei

32. Florin Bogardo – Țară de ziuă, țară de vreme; – Dansul e ca o vrajă

33. Marius Țeicu – Lumina vieții

34. Camelia Dăscălescu – Cântec de dragoste

35. Marcel dragomir – Inscripție pe un tablou; – Gândiți-vă oameni

36. Horia Moculescu – Continuitate; – Jocul joc

37. Mișu Iancu – Vorbe de iubire

38. Alexandru Mandy – Coloana fără sfârșit

39. Ion Cristinoiu – Unde aleargă gândul meu

40. Johnny Răducanu – Ecouri din Carpați

41. Marius Popp – Cetățile Ponorului

42. Vasile Șirli – Astfel – suită

43. Sile Dinicu – Parafrază în mi minor pe o temă populară

44. Ion Dumitrescu – 60 de solfegii modulante de tip superior

45. Dan Buciu – În țara lui Mură-n Gură

46. George Deriețeanu – Jucării pentru copii

47. Gheorghe Ciobanu – Studii de muzicologie și bizantinologie II

48. Vasile Nicolescu – Manuscrisul Ucenescu

49. Carmen Petra Basacopol – Originalitatea muzicii românești; – Anotimpuri – coruri pentru copii

50. Alfred Hoffman – Orizonturi muzicale

51. Emilia Comișel – Constantin Brăiloiu, Opere V

52. Grigore Constantinescu – Cântecul lui Orfeu

53. Tiberiu Alexandru – Folcloristică, organologie, muzicologie

54. D. D. Stancu – Pe deal la Teleormănel

55. T. Mârza, I. Szenik, Gh. Petrescu, Z. Dejeu, M. Bejinariu – Folclor muzical din zona Huedin

56. Virgil Medan – Cântecul epic

1980

Lucrări simfonice

 1. Pascal Bentoiu – Simfonia a IV-a

Piese orchestrale, poeme, suite

 1. Tiberiu Olah – Armonii II

Lucrări vocal-simfonice

 1. Șerban Nichifor – Glorie eroului necunoscut

Lucrări concertante

 1. Myriam Marbe – Concert pentru clavecin și orchestră de cameră

Lucrări camerale instrumentale

 1. Dan Constantinescu – Sextet de coarde

Operă

 1. Gheorghe Dumitrescu – Orfeu

Lucrări corale ample

 1. Dumitru Capoianu – S-a spart o conductă de vise în soare

Cântece patriotice și revoluționare

 1. Adrian Pop – Când spun partid

Lucrări corale de mai mici dimensiuni și prelucrări de folclor

 1. Laurențiu Profeta – La steaua; Joc de copii

Lucrări pentru fanfară

 1. Constantin Simionescu – Cântec din Carpați

Istoria muzicii românești

 1. Rodica Oană-Pop – Creația pianistică românească în secolul al XIX-lea

Lucrări teoretice și de estetică muzicală

 1. Anatol Vieru – Cartea modurilor

Ediții științifice

 1. Gh. Ciobanu, M. Ionescu, T. Moisescu – Izvoare ale muzicii românești, vol. III

Studii de folclor

 1. Elisabeta Moldoveanu – Folclor muzical din Scornicești

Lucrări de popularizare

 1. Pinter Ludovic – Mărturii despre George Enescu

Lucrări didactice

I. D. Chirescu, V. Giuleanu – Solfegii

1981

Lucrări simfonice

Ștefan Niculescu – Simfonia a II-a „Opus Dacicum”

Wilhelm Berger – Simfonia a XIII-a „Simfonia Solemnis”

Piese orchestrale, poeme, suite

Mircea Istrate – Împliniri II

Lucrări vocal-simfonice

Cornel Țăranu – Cântece fără dragoste

Lucrări concertante

Liana Alexandra – Concert pentru flaut, violă și orchestră

Lucrări cameral-instrumentale

Adrian Rațiu – Trio pentru flaut, oboi și clarinet

Lucrări camerale vocal-instrumentale

Adrian Iorgulescu – Memento

Lucrări electronice și de multimedia

Octavian Nemescu – Combinații în cercuri

Piese cameral-instrumentale

Dumitru Bughici – Sonatina pentru vioară și pian op. 54

Operă

Sergiu Sarchizov – Trei generații

Balet

Carmen Petra Basacopol – Miorița

Lucrări corale ample

Liviu Comes – Cetatea înaltă

Cântece patriotice și revoluționare

Radu Paladi – Un partid avem și-o țară

Lucrări corale de dimensiuni obișnuite

Doru Popovici – In memoriam Marin Preda; Madrigal pentru George Enescu

Operetă, musical și comedie muzicală

Dumitru Capoianu – Dragostea prințesei

Muzică de revistă și de estradă

A. Manolache, H. Mălineanu – Fantasiorama

Muzică ușoară cu tematică social-patriotică

Marius Țeicu – Planete

Cântece lirice

Florin Bogardo – Orice om

Lucrări instrumentale cu caracter didactic

Doina Rotaru – Sonata pentru pian

Lucrări pentru fanfară

Emilian Ursu – Glie străbună

Lucrări de muzicologie

Ștefan Niculescu – Reflexii despre muzică

Wilhelm Berger – Estetica sonatei clasice

Lucrări teoretice cu caracter didactic

Dan Buciu – Elemente de scriitură modală

Critică muzicală

Iosif Sava – Emisiunie de educație „Serata muzicală” – TV, „Invitațiile Eutherpei”

Istoria muzicii

Carmen Stoianov – George Stephănescu

Romeo Ghircoiașiu – Studii enesciene

Lucrări teoretice și de estetică muzicală

Victor Giuleanu – Melodica bizantină

Folclor

Ghizela Sulițeanu – Folclor muzical din județul Brăila

1982

1. Ștefan Niculescu – Făt-Frumos din Lacrimă – balet-pantomimă

2. Corneliu Dan Georgescu – Simfonia a II-a „Orizontale”

3. Șerban Nichifor – Simfonia I

4. Ludovic Feldman – Piesă de concert pentru orchestră de suflători

5. Adrian Iorgulescu – Ipostaze II

6. Wilhelm Berger – Faust – dramă simfonică

7. Vasile Spătărelu – Cvartet de coarde nr. 3

8. Myriam Marbe – Cvartet de coarde nr. 1

9. Mircea Chiriac – Sonatină pentru clarinet și pian

10. Dumitru Bughici – Septet instrumental

11. Cornel Țăranu – Prolegomene I

12. Liana Alexandra – Incantații I – lieduri

13. Călin Ioachimescu – Oratio III

14. Doru Popovici – Legenda ciocârliei

15. Radu Paladi – Partidul, Ceaușescu, Viitorul

16. Mircea Neagu – Mesaje de pace

17. Christian Al. Petrescu – Slăvită zi

18. Vasile Timiș – Voroneț

19. Camelia Dăscălescu – Fulgi de nea și diamante (Visul unei nopți de iarnă) – musical

20. Temistocle Popa – Vorba lui Tănase – revistă

21. Florin Bogardo – Ce simți când ești îndrăgostit

22. Ion Cristinoiu – Două iubiri: – Hai să ne imaginăm

23. Savel Horceag – Ștefan cel Mare – Fanfară

24. Sergiu Eremia – In memoriam – poem eroic, Fanfară

25. Constantin A. Ionescu – Istoria psihologiei muzicale

26. Theodor Drăgulescu – Cântec de urare

27. D. D. Stancu – Avem vârsta sevei

28. Viorel CosmaPentru întreaga activitate de critică muzicală

29. Klaus KesslerPentru activitatea de critică muzicală pe 1982

30. Vasile Tomescu – Musica daco-romană, vol. II

31. Vasile Herman – Originile și dezvoltarea formulei muzicale

31. Emilia Comișel – Folclorul copiilor

33. Sebastian Barbu-Bucur – Filotei Sîn Agăi Jipei; – Psaltichia românească

 

1983

1. Teodor Bratu – Tudor din Vladimiri – operă

2. Aurel Stroe – Orestia I „Agamemnon” – operă

3. Anatol Vieru – Simfonia a IV-a

4. Dumitru Capoianu – Flăcări de sânge – oratoriu

5. Pascal Bentoiu – Cvartetul de coarde nr. 5

6. Gheorghe Bazavan – Când zic doină, pace zic

7. Felicia Donceanu – Odă pentru Ciprian Porumbescu

8. Vasile Veselovschi – Câmpia românească; – Strada Speranței

9. George Grigoriu – Frumoșii marilor orașe – musical

10. Emilian Ursu – Glorie – poem vocal-simfonic, fanfară

11. Alexandru Pașcanu – Celor mai curate glasuri; – Iarna pe uliță

12. Laszlo FranciscPentru materialele publicate în presă între anii 1982-83

13. Gheorghe Ciobanu, M. Ionescu – Izvoarele muzicii românești, vol. V

14. Ovidiu Varga – Cei trei vienezi și nostalgia lui Orfeu

1984

1. Sergiu Eremia – Înălțăm columna de lumină

2. Laurențiu Profeta – La 40 de ani; – Povestea Micului Pan

3. Radu Paladi – Pionierii, Ceaușescu, România

4. Doru Popovici – Poemă de August; – Transilvania – cantată

5. Ioszef Hencz – Concert pentru orgă și orchestră

6. Alexandru Pașcanu – Pro Humanitate – poem vocal-simfonic

7. Tudor Jarda – Dreptul la viață – operă

8. Mircea Neagu – Horia – poem coral

9. Liana Alexandra – Simfonia a IV-a „Ritmuri contemporane”

10. Ion Cristinoiu – Vârsta epocii de aur; – Pentru pacea lumii; – De n-ai să vii

11. Marius Țeicu – Trandafiri pentru armata țării

12. Paul Urmuzescu – Vila cu iluzii – spectacol muzical

13. Corneliu Pătrașcu – Zi de sărbătoare – rapsodie pentru fanfară

14. Felicia Donceanu – Cântând cu Ienăchiță Văcărescu – cântec pentru soprană, lăută, flaut, viola da gamba, clavecin, percuție

15. Viorel Cosma – Exegeze muzicologice – studii, articole

16. Corneliu Dan Georgescu – Jocul popular românesc

17. Titus Moisescu – George Breazul (Scrisori) – îngrijire de ediție

18. Corneliu Cezar – Introducere în sonologie – studii

1985

Vasilache Vasile Jr. – Două decenii de împliniri mărețe; – De ce nu-mi spui că mă iubești, text: Eugen Rotaru

Constantin Arvinte – Congresul comuniștilor români, text: A. Cârstea

Doru Popovici – Balada lui Horea

Henry Mălineanu – Brigadieri ai tinereții românești, text: Negriu; – Rock, rock, text propriu

Marius Țeicu – Examene, examene – musical, text: E. Rotaru; – Voi cânta pentru mileniul III, text: E. Rotaru

Ioan Ursu – Tineret pe șantier

Valentin Petculescu – Hora anotimpurilor

Wilhelm Berger – Simfonia a XIV-a „Bach”; – Horia – poem simfonic

Ștefan Niculescu – Cantos – Simfonie concertantă pentru saxofon și orchestră

Anton Zeman – E tânăr pământul – cantată

Nicolae Beloiu – Sonată pentru vioară solo

Corneliu Dan Georgescu – Cvartet de coarde nr. 2

Theodor Grigoriu – Columna modală pentru pian solo

Anatol Vieru – Soroc – septet

Carmen Petra Basacopol – Inimă de copil – operă în 2 acte (libret: A. Ionescu-Arbore)

Smaranda OțeanuPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Luminița VartolomeiPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Liviu Comes – Lumea polifoniei – carte

Iosif Sava – Bucuriile muzicii – carte

Pascal Bentoiu – Capodopere enesciene – carte

Nicolae Boboc – Motivul premioritic în lumea colindelor – carte

Clemansa Liliana Firca – Catalogul tematic al creației enesciene

1986

Radu Paladi – La mulți ani, partid iubit – cor mixt

Irina Odăgescu – Aveți grijă, oameni – poem coral pentru voci bărbătești

Cătălin Ursu – Tinerețe eroică – operă

Cornel Trăilescu – Albă ca Zăpada – balet

Wilhelm Georg Berger – Simfonia a XVI-a, „A păcii”

Sorin Vulcu – Mircea cel Mare – oratoriu

Anatol Vieru – Simfonia a V-a – cor și orchestră

Myriam Marbe – Concert pentru saxofon și orchestră

Dumitru Capoianu – Valses ignobles et pas sentimentales du tout

Dumitru Bughici – Sonata pentru vioară și pian nr. 2

Ștefan Niculescu – Octuplum

Tiberiu Olah – Sonata pentru vioară și percuție

Ion Chioreanu – Elanuri tinerești

Laurențiu Profeta – Flori pentru pacea planetei

Anton Șuteu – Cântați cu noi pacea lumii; – Deschideți poarta soarelui

Valentin Timaru – Cântece pentru copii, instrumente și jucării

Felicia Donceanu – Clopoțelul cel isteț – culegere

Liviu Comes, Doina Rotaru – Tratat de contrapunct

Victor Giuleanu – Tratat de teoria muzicii

Ghizela Sulițeanu – Cântecul de leagăn

George Manoliu – George Enescu, poetul și gânditorul

Constantin Catrina – Studii și documente de muzică românească

Doru Murgu – Critică muzicală

1987

Radu Paladi – Pentru tine țară mult iubită, text: C. Cârjan; – Flăcările oțelului, text: C. Cârjan

Doru Popovici – Odă pentru Mircea cel Mare, text: I. Meițoiu

Gheorghe Dumitrescu – Prometheu – operă în 4 acte

Pascal Bentoiu – Simfonia a VI-a „Culori”

Nicolae Beloiu – Quartet de coarde nr. 1

Tiberiu Olah – Concerto notturno II pentru vibrafon, marimbă și clarinet

Emilian Ursu – Simfonia a II-a „Ofrandă patriei”

Johnny Răducanu – Baladă – piesă instrumentală

Theodor Grigoriu – Muzica și nimbul poeziei; – Partita a Sonar nr. 1 – pentru flaute

Andrei Benkő – Zenei lexicon – Dicționar muzical

Sebastian Barbu-Bucur – Documente ale muzicii românești, vol. III – (Sec. XVIII)

Constantin Ionescu – Educație muzicală

Viorel CosmaPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Carmen Petra Basacopol – Ciuleandra – balet în 2 acte

Vasile V. Vasilache – În epoca de glorii „Ceaușescu”, text: E. Dumitru

Anton Dogaru – Partidului îi mulțumim, text: N. Constantinescu

Teodor Caciora – La poarta țării – cantată, text: V. Man

Liana Alexandra – Sonata pentru 6 corni

Joszef Hencz – Cântece despre și pentru pace, text: Domokos É

Florin Bogardo – În numele iubirii și al păcii, text: T. Popa Mazilu

Victor Giuleanu – Teorie și solfegii – manual

1988

Marin Constantin – Slavă marelui bărbat; – Flori de cinstire; – Cântă țara-n sărbătoare; – Vol. „Constelația Madrigal” – co-autor: Iosif Sava

Felicia Donceanu – Statornicie – poem coral

Irina Odăgescu – Ia românească – cor

Dan Bălan – Trăiască România, trăiască tineretul

Alexandru Pașcanu – Prin Carpații noștri dragi – cor

Tiberiu Fatyol – Concertino pentru tinerețe și pace

Gheorghe Sîrghie – Poemul mariilor victorii – fanfară

Dumitru Răuță – Cântare României – rapsodie, fanfară

Liana Alexandra – Călătorie în zori – operă

Teodor Bratu – Cosette – operă pentru copii

Wilhelm Georg Berger – Simfonia a XVI-a „Dimensiuni deschise”

Șerban Nichifor – Simfonia a V-a „Pro patria”

Călin Ioachimescu – Muzică spectrală II

Myriam Marbe – Sonata pentru violoncel și orgă

Ștefan Niculescu – Sincronie 3 ­pentru flaut, oboi, fagot

Cristian Misievici – Trio pentru flaut, oboi, fagot

Adrian Iorgulescu – Cvartet de coarde nr. 3

Octavian Nemescu – Triton

Valentin Petculescu – Balada nunții – soprană și pian

Marius Țeicu – Savoy, savoy – muzică pentru revistă

Adrian Enescu – Noi rămânem oameni; – Bună seara, iubito

Horia Moculescu – Glasul meu; – Copilul și marea

Richard Batzer – Ca într-un film

Doru PopoviciPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Iosif Sava – Constelația Madrigal, co-autor: Marin Constantin

Vasile Donose – Sinteze estetice, volum

Gheorghe Firca – Structuri și funcții în armonia modală, volum

Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculescu – Cântecul zorilor și cântecul bradului

Laura Manolache – George Enescu în interviurile sale

1989

Tudor Jarda – Înger și demon – operă

Paul Urmuzescu – Eminescu – operă

Myriam Marbe – Simfonia UR-ARIADNA

Iancu Dumitrescu – Aulodie mioritică – Gamma – concert pentru contrabas și orchestră

Joszef Hencz – Monosonata pentru orgă solo

Valentin Petculescu – 3 Cântece pentru Ian

Csiky Boldizsar – Divertisment pentru suflători

Adrian Pop – Iubiri – ciclu de piese corale

Cornel Fugaru – Pentru liniștea planetei; – Atunci când ai de partea ta tinerețea

Mișu Iancu – Liniștea mea

Boroș Zoltan – Alternative

George Grigoriu – Matei Millo – operetă

Emilian Ursu – Alba-Iulia – poem simfonic, fanfară

Sergiu Eremia – Efigii – poem simfonic, fanfară

Constantin Râpă – Cântecele anotimpurilor – cantată

Grigore ConstantinescuPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Adrian Iorgulescu – Timpul muzical – materie și metaforă

Viorel Cosma – Lexicon „Muzicieni din România”, vol. I

Octavian Lazăr Cosma – Hronicul muzicii românești, vol. VIII

Iosif Sava – Constanța Erbiceanu – Scrisori

Virgil Medan – Folclor muzical. Cântece de joc

Doina Rotaru – Simfonia a II-a „Țară de dor”

Liviu Dănceanu – Trochs – cvintet de suflători

Valentin Gruescu – Inscripție pe un monument

Cătălin Ursu – Spre Marea Unire

1990

Ulpiu Vlad – Bucuria viselor – cvintet

Adrian Rațiu – Sonata a cinque – cvintet

Savel Horceag – Ultimul drum al lui Mihai Viteazul – poem simfonic, fanfară

Florin Bogardo – Rugăciune; – Învață-ne Doamne iubirea

Mircea Tiberian – Fragmentarium; – Lilla Song; – Arie; – Sfera

Laurențiu Profeta – Păgubașii – musical

Vinicius Grefiens – Codrule, Măria Ta; – De urări și datini

Dan Buciu – Mica suită de iarnă

Alfred HoffmanPentru activitatea în domeniul criticii muzicale

Sebastian Barbu-Bucur – Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României în sec. XVIII și începutul sec. XIX și aportul original al culturii autohtone

Radu Gheciu – Melpomene, Erato, Euterpe

1991

Anatol Vieru – Simfonia „Memorial”

Tiberiu Olah – Obelisc pentru Wolfgang Amadeus – concert

Doina Rotaru – Spiralis – piesă pentru harpă

Liviu Comes – Liturghie

Ionel Tudor – Te rog, domnișoară, nu pleca; – Alo, da, sunt eu; – Iubire de-o vară; – Sunt clipe

Vasile Vasilache – Prostul – spectacol de revistă

Petre CodreanuPremiul pentru critică muzicală

Grigore Bărgăuanu, Dragoș Tănăsescu – Dinu Lipatti – monografie

Vasile Tomescu – Muzica românească în istoria culturii universale

1992

Wilhelm Georg Berger – Missa de Crăciun – cvartet

Dan Dediu – Voci de corn dintr-un Requiem necunoscut

Myriam Marbé – E-Y-Thé, pentru clarinet și patru violoncele

Theodor Grigoriu – 4 Psalmi

Gabriela Munteanu, Dan Buciu și Doina Rotaru – Caiet de exerciții la muzică pentru începători

Johnny Răducanu – Colind

Marius Țeicu – Ce va fi cu iubirea mea

Edmond Deda – Cheia succescului – musical

Luminița Vartolomei – Soclu pentru efemeride – lucrări teoretice

Gheorghe Ciobanu – Studii de etnomuzicologie

Viorel CosmaPremiul pentru critică muzicală

1993

Secția simfonică

1. Anatol Vieru – Simfonie concertantă pentru doi soliști și orchestră

2. Adrian Rațiu – Concert pentru orchestră și pian

3. Octavian Nemescu – Inpar, pentru trombon și bandă magnetică

4. Călin Ioachimescu – Palindrom /7

Secția corală

1. Radu Paladi – Ciclul de 12 piese pe versuri de Mihai Eminescu

2. Felicia Donceanu – Horă de băieți, pe versuri de Tudor Arghezi

Secția de muzică ușoară

1. Virgil Popescu – Dacă te-am mințit cândva, versuri de Romeo Iorgulescu

2. Marius Popp – Retro – marș

3. Laurențiu Profeta – Maria Tănase – musical

4. Flavia Buref – radiofonic

Secția de muzicologie

1. Valentin Timaru – Simfonismul enescian

2. Iosif Sava – Constanța Erbiceanu – scrisori, volumul III

3. Ada Brumaru – Premiul pentru critică

1994

Secția simfonică

1. Doina Rotaru – Lumini dintr-un curcubeu, pentru orchestră de coarde

2. Liviu Dănceanu – Opus 61, pentru 8 instrumente

Secția corală

1. Christian Alexandru Petrescu – Messa per coro a cappella, pentru cor mixt, text religios

2. Pascal Bentoiu – Te slăvesc pe Tine, Părinte, pentru cor mixt, text religios

Secția de muzică ușoară

1. Horia Moculescu – Nidia

2. Dan Ștefănică – Ritual

3. Vasile Veselovski și Mihai Maximilian – Academia Savoy – spectacol de revistă

Secția de muzicologie

1. Anatol Vieru – The book of modes

– Cuvinte despre sunete

2. Pavel Delion – Folclor muzical din zona Vincicăuți Cernăuți – Ion D. Kiriac

– Folclor muzical din județul Bacău

– Melodii de jocuri populare din zona Cozmești – Iași

– Folclor muzical din Moldova

3. Anca Florea – Premiul pentru critică muzicală

1995

Secția simfonică

1. Dan Dediu – Hyperkardia I pentru orchestră de cameră

2. Ulpiu Vlad – Legenda viselor – sextet

3. Dan Voiculescu – Cântăreața cheală – operă de cameră, libret: Eugen Ionesco

Fanfară

1. Sergiu Eremia – Suita I din baletul „Cetatea Bucureștiului”

Secția corală

1. Valentin Timaru – Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru cor mixt, clopote și percuție

2. Constantin Râpă – Vremea lui Dracula – cor mixt

Subsecția didactică

1. Mircea Dan Răducanu – Principii de didactică instrumentală

Secția de muzică ușoară

1. Marius Țeicu – O viață, un destin, versuri: Andreea Andrei; – Dragoste fugară, versuri: Anghel Grigoriu

2. Romeo Cozma – Măiastra – piesă instrumentală de jazz

3. Viorel Gavrilă – A-nnebunit lumea – spectacol muzical, texte de Eugen Rotaru și Aurel Storin

Secția de muzicologie

1. Titus Moisescu – Manuscrisul de la Dobrovăț

2. Despina Petecel – Muzicienii noștri se destăinuie – vol. II

3. Francisc Lazslo – Béla Bartók și lumea noastră

4. Viorel Cosma – Premiul pentru critică muzicală

1996

Secția simfonică

1. Aurel Stroe – Ciaccona con Alcune Lienze – Simfonie concertantă pentru percuție și orchestră

2. Felicia Donceanu – Abțipilduri – teatru instrumental pe text de Tristan Tzara; – Ceasul fântânii – 3 lieduri pe versuri de C. Greissing

Fanfară

1. Ioan Ursu – Rapsodie Transilvană

Secția corală

1. Radu Paladi – Ciclul de 60 de colinde pentru cor mixt, versuri populare

2. Doru Popovici – Rugăciune pentru Caraion – cor mixt cu solo sopran, text propriu

Subsecția didactică

1. Myriam Marbé – Profetul și pasărea – pentru cello și pian; – Suită pentru 4 trompete

Secția de muzică ușoară

1. ex aequo: George Natsis – Aș vrea să știu, versuri de Romeo Iorgulescu

Ion Cristinoiu – Atunci când nu ești, versuri de Gabriel Cotabiță

2. Mircea Tiberian – Incursiuni – muzică de balet (jazz)

Secția de muzicologie

1 Premiul pentru folclor – Ileana SzenikBocete, parodii de bocet și cântece funebre din Transilvania și Moldova

2. Premiul pentru lucrare de istoria muzicii – Ileana UrsuPovara sublimului (monografie Mihai Moldovan)

3. Premiul pentru critică muzicală – Ada Brumaru

1997

Premiul pentru muzică simfonică – Doina Rotaru – Florilegium – concert pentru flaut și orchestră de flaute

Premiul pentru muzică de cameră – Anatol Vieru – Cvartet de coarde nr. 8

Premiul pentru lucrare corală amplă – Felicia Donceanu – Clopote la soroc, cor mixt, text: E.A.Poe

Premiul pentru miniatură corală – Christian Alexandru Petrescu – Le pont Mirabeau, cor mixt, text: Guillaume Apollinaire

Premiul pentru lucrare didactică – Dan Buciu – Inquiétudes pentru doi flauți

Premiul pentru muzică instrumentală – Anton Șuteu – Capricorn și Taur

Premiul pentru muzică ușoară – Ionel Tudor – Să nu ne spunem adio, versuri: Andreea Andrei

Premiul pentru monografie – Cristina Sârbu – Hans Werner Henze și creația sa lirică

Premiul pentru istoriografie – Vasile Iliuț – O carte a stilurilor muzicale

– De la Wagner la contemporani (vol. III)

Premiul pentru critică muzicală – Iosif Sava

1998

Premiul pentru muzică simfonică – Ștefan Niculescu – Simfonia a V-a „Litanii la plinirea vremii”

Premiul pentru muzică de cameră – Nicolae Beloiu – Solo Cello Sonata

Premiul pentru operă – Dan Dediu – Postficțiunea – operă de cameră

Premiul pentru lucrare corală amplă – Zaharia Popescu – Liturghia a II-a a Sfântului Ioan Gură de Aur

Premiul pentru miniatură corală – Constantin Arvinte – Pre Tine te lăudăm

Premiul pentru lucrare didactică – Liviu Comes – Suita pentru două violine „Doi arici”

Paul Urmuzescu – Ephos

Premiul pentru fanfară – Dumitru Răuță – Rapsodia transilvană

Premiul pentru muzică ușoară – Cornel Fugaru – All the children

– In the name of music

Premiul pentru muzică de jazz – Cătălin Târcolea – Samba del Rio

Premiul pentru muzică de jazz – lucrare teoretică – Marius Popp – Armonia aplicativă în improvizația de jazz, pop, rock

Premiul pentru estetică muzicală – Irinel Anghel – Orientări, direcții, curente ale muzicii românești din a doua jumătate a secolului XX

Valentina Sandu-Dediu și Dan Dediu – Dan Constantinescu – esențe componistice

Premiul pentru istoria muzicii – Viorel Cosma – Sergiu Celibidache. Concertul de adio

– Dirijorul Egizio Massini

Premiul pentru critică muzicală – Elena Zottoviceanu

1999

Premiul pentru muzică simfonică – Aurel Stroe – Preludes lyriques

Premiul pentru muzică de cameră – Irinel Anghel – La persistance de la memoire – pentru ansamblu de percuție

Premiul pentru muzică electronică – ex aequo: Călin Ioachimescu – Heptagrama pentru saxofon și bandă;- Maia Ciobanu – Jurnal ʹ99

Premiul pentru fanfară – Emilian Ursu – Rapsodia Română nr. 2

Premiul pentru lucrare corală amplă – Dan Dediu – Stabat Mater, op. 52

Premiul pentru miniatură corală – ex aequo: Dan Buciu – Rugă și jubilație

Dumitru Capoianu – Doamne și stăpânul

Premiul pentru lucrare didactică – ex aequo: Carmen Petra Basacopol – 7 Viziuni ale Profetului Ezechiel – pentru orgă; – Anotimpurile – pentru harpă solo; – Dan Bălan – Suită de 7 cântece pentru copii

Premiul pentru spectacol muzical – Laurențiu Profeta și Eugen Rotaru – Moștenirea lui Cadâr

Premiul pentru muzică ușoară – ex aequo: Viorel Gavrilă – Și dacă viața mea

George Natsis – Prea mult zgomot pentru nimic

Premiul pentru muzică de jazz – Romeo Cozma – Cântec pentru Ricci

Premiul pentru stilistică muzicală – Dora Cojocaru – Creația lui Győrgy Ligeti în contextul stilistic al secolului XX

Premiul pentru istoria muzicii – ex aequo: Octavian Lazăr Cosma – Simfonicele Radiodifuziunii Române; – Titus Moisescu – Monodia bizantină în gândirea unor muzicieni români

Premiul pentru critică muzicală – Ada Brumaru

2000

Premiul pentru muzică simfonică – Liviu Dănceanu – History-Rhapsody, op. 78

Premiul pentru lucrări camerale ample – Ulpiu Vlad – Împlinirea viselor III – piesele I-II

Premiul pentru muzică de cameră – lieduri – Theodor Grigoriu – 11 Haiku-uri „Dincolo de tăcere – duhul câmpiei”, text: Șerban Codrin

Premiul pentru fanfară – Corneliu Pătrașcu – Vara – variațiuni simfonice

Premiul pentru lucrare corală amplă ex-aequo – Doru Popovici – Petrule, fiul meu drag – poem coral, text propriu; – Ramon Tavernier – Sequenza corale sacra per il 2000

Premiul pentru miniatură corală – Vasile Timiș – Trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu

Premiul pentru lucrare didactică – Dan Dediu – Introduceri și cântecele ariciului – 7 bagatele pentru pian

Premiul pentru spectacol muzical – Horia Moculescu – Sfânt și păcătoși, versuri: Carmen Aldea Vlad

Premiul pentru muzică ușoară – Ionel Tudor – Un strop de iubire, versuri: Andreea Andrei; – Vino, versuri: Andreea Andrei

– Jolt Kerestely – Unde ai fost?, versuri: Andreea Andrei

Premiul pentru muzică de jazz – Mircea Tiberian – Citi kaʹs dream; – La Sibiu – piese pentru pian

Premiul pentru estetică muzicală – Marin Marian Bălașa – Colinda – epifanie și sacrament

Premiul pentru istoria muzicii – Sebastian Barbu Bucur – Manuscrisele muzicale românești de la Muntele Athos

Premiul pentru critică muzicală – Grigore Constantinescu – Primăvara muzicii. Corul de copii Radio la semicentenar

Premiul Filialei Cluj – Vasile Herman – Variațiuni pentru oboi și ansamblu cameral

2001

Premiul pentru muzică de balet – Livia Teodorescu-Ciocănea – Le Rouge et le Noir

Premiul pentru lucrări simfonice – Doina Rotaru – Simfonia a III-a

Premiul pentru lucrări camerale – Dan Dediu – Latebrae – Trio

Premiul pentru muzică de fanfară – Dumitru Niculicea – Reverberații peste veacuri

Premiul pentru lucrare corală amplă – Irina Odăgescu – Cântarea pătimirii noastre – pentru cor mixt, text: Octavian Goga

Premiul pentru miniatură corală – Vasile Spătărelu – Către… – pentru cor mixt, text: Nichita Stănescu

Premiul pentru lucrare didactică teoretică – Viorel Munteanu și Viorel Bârleanu – Strop de ler (Vol. I, II)

Premiul pentru muzică ușoară – Cornel Fugaru – If you go away

Premiul pentru muzică de jazz – Petrică Andrei – From our hearts

Premiul pentru lucrare instrumentală – Paul Urmuzescu – Contraste

Premiul pentru teorie și estetică muzicală – Dan Voiculescu – Fuga în creația lui Johann Sebastian Bach

Premiul pentru istoria muzicii – Despina Petecel – Muzicienii noștri se destăinuie (vol. III)

Premiul pentru critică muzicală – Luminița Vartolomei

Premiul Asociației Cluj – Cornel Țăranu – Oreste-Oedipe

2002

Premiul pentru lucrări concertante – Călin Ioachimescu – Concert pentru violoncel și orchestră

Premiul pentru lucrări camerale – George Balint – Trio – Pe un poem de Eminescu

– Irinel Anghel – Povestea celor 3 care au visat – cvintet

Premiul pentru muzică de fanfară – Emilian Ursu – Poem simfonic

Premiul pentru lucrare corală amplă – Nicolae Brânduș – Oratoriu pe texte din Evanghelia lui Toma

Premiul pentru miniatură corală – Radu Paladi – Diptic coral

Premiul pentru lucrare didactică teoretică – Valentin Petculescu – Vol. Mic dicționar muzical

Premiul pentru lucrare didactică instrumentală – Felicia Donceanu – Foire dʹAldebarani – fantezie pentru harpă solo

Premiul pentru muzică ușoară – Marcel Dragomir – La revedere, iubirea mea

Premiul pentru muzică de jazz – Marius Popp – Strada Silvestru, nr. 6

Premiul pentru musical – Marius Țeicu – Divanul persian, text: Octavian Sava

Premiul pentru muzică instrumentală – Virgil Popescu – Visul unei nopți de vară – balet

Premiul pentru folclor – Gheorghe Oprea – Folclorul muzical românesc

Premiul pentru istoriografie – Clemansa Firca – Modernitate și avangardă în muzica ante și interbelică a secolului XX

Premiul pentru critică muzicală – Anca Florea

Premiul Asociației Cluj – Tudor Jarda – Concertul pentru vioară și orchestră

2003

Premiul pentru muzică simfonică – Ulpiu Vlad – Frescă – pentru ansamblu instrumental

Prin fereastra rezonanțelor – pentru ansamblu cameral

Premiul pentru muzică de cameră – Sorin Lerescu – Proportions II – pentru flaut și ansamblu; – Dis-continuum – pentru ansamblu și bandă

Premiul pentru teatru instrumental – Liviu Dănceanu – O zi din viața lui D. G. – pentru un oboist și mediu electronic

Premiul pentru muzică de fanfară – Gheorghe Țugui – Sarmisegetusa – Simfonieta nr. 2

Premiul pentru lucrare corală amplă – Carmen Petra-Basacopol – Cântece sacre pentru cor mixt aʹcappella (textele psalmilor 54, 68, 87, 102)

Premiul pentru miniatură corală – Livia Teodorescu-Ciocănea – Orationes aliquot Sanctae Briggitae – cor mixt, text religios

Premiul pentru lucrare didactică teoretică – Valentin Timaru – Analiza muzicală între conștiința de gen și conștiința de formă

Premiul pentru muzică ușoară – Adrian Ordean – Aș fi vrut să mai stai (versuri formația „Bliss”)

Premiul pentru muzică de jazz – Mircea Tiberian – 2 CD-uri: Lumini și Viața lumii

Premiul pentru muzică instrumentală – Mircea Drăgan – piesele Piano party și Piano dance

Premiul pentru istoriografie – Octavian Lazăr Cosma – Hronicul Operei Române din București, vol. I

Premiul pentru etnomuzicologie și folclor – Francisc László – Béla Bartók și muzica populară a românilor din Banat și Translivania

Premiul pentru publicistică – Dumitru Avachian

Premiul Asociației Cluj – Vasile Herman – Hestia – pentru ansamblu de percuție

2004

Premiul pentru muzică vocal-simfonică – Theodor Grigoriu – O simfonie liturgică pentru cor și orchestră pe texte religioase

Premiul pentru muzică simfonică – Dan Dediu – Grana, op. 101

Premiul pentru muzică de cameră – Doina Rotaru – Umbre III – pentru violoncel și bandă

Premiul pentru muzică de fanfară – Sergiu Eremia – Rapsodie Harghiteană

Premiul pentru lucrare corală amplă – Irina Odăgescu – Incantații – poem coral pentru cor mixt

– Irinel Anghel – Assemblages – pentru cor mixt

Premiul pentru miniatură corală – Vasile Timiș – Trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu, pentru cor mixt cu acompaniament de pian (ciclul 3)

Premiul pentru lucrare didactică teoretică – Dragoș Alexandrescu – Teoria muzicii – vol. I

Premiul pentru muzică ușoară – Jolt Kerestely – Rugăciune de Crăciun – versuri: Marian Stere

Premiul pentru muzică de jazz – Garbis Dedeian – Două ore la Paris

Premiul pentru musical – Ionel Tudor – Ah, misterele iubirii, text: Flavia Buref, după o idee de Cehov

Premiul pentru istoriografie – Viorel Cosma – „Oedipe” de George Enescu. Dosarul premierelor 1963-2003

Premiul pentru etnomuzicologie și folclor – Iosif Herțea – Colinde românești. Antologie și tipologie muzicală

Premiul pentru publicistică – Daniela Caraman-Fotea

Premiul Asociației Cluj – Ciprian Pop – Patima pământului pentru orchestră

2005

Premiul pentru muzică simfonică – Nicolae Brânduș – Tubulatures pentru orchestră de flaute

Premiul pentru spectacol coregrafic – George Balint – „Treceri” – Șapte episoade muzicale pentru un spectacol coregrafic

Premiul pentru muzică de fanfară – Ion Pelearcă – Poema liturgică

Premiul pentru lucrare corală amplă – Valentin Gruescu – Psalm 150 – pentru cor mixt, soliști și clopote

Premiul pentru miniatură corală – Viorel Munteanu – De rerum natura pentru cor mixt, versuri de Lucian Blaga

Premiul pentru creații didactice – Dan Voiculescu – vol. Polifonia secolului XX

– Canonica II – pentru pian solo

Premiul pentru muzică ușoară – George Natsis – E prima iubire, versuri de Mirela Fugaru – Azi sau mâine, versuri de Dana Dorian

Premiul pentru muzică instrumentală – Paul Urmuzescu – Oglinda

Premiul pentru musical – Marius Țeicu – Omul care a văzut moartea, text: Octavian Sava

Premiul pentru sistematică muzicală – Clemansa Liliana Firca – vol. Enescu, relevanța „secundarului”

Premiul pentru lexicografie – Mihail Cozmei – vol. Existențe și împliniri – dicționar bibliografic

Premiul pentru publicistică – Oltea Șerban-Pârâu

Premiul Asociației Cluj – Cristian Bence-Muk – Moara lui Călifar – operă de cameră după Gala Galaction

2006

Premiul pentru lucrări vocal-simfonice – Ștefan Niculescu – „Pomenire – Un recviem românesc”

Premiul pentru lucrări simfonice – Ulpiu Vlad – Lumină pentru viitor

Premiul pentru lucrări camerale – Livia Teodorescu-Ciocănea – Romulus și Remus – trio pentru 2 viori și pian; – Tratat de forme și analize muzicale

Premiul pentru muzică de fanfară – Ionel Croitoru – Poem festiv

Premiul pentru lucrare corală amplă – Felicia Donceanu – Culori, flori, fructe – fantezie pentru cor mixt, text propriu

– Petru Stoianov – Slavă Ție, Doamne – pentru cor mixt și soliști

Premiul pentru miniatură corală – Constantin Arvinte – Diptic eminescian pentru cor mixt pe versuri de Mihai Eminescu

– Valentin Timaru – Rugă – pentru cor mixt, versuri: Corneliu Coposu

Premiul pentru didactic – Paul Urmuzescu – 3 eseuri muzicale pentru oboi, clarinet și fagot; – Quasi fugato pentru trio de coarde

Premiul pentru muzică ușoară – Horia Moculescu – Cântecul, versuri: Aurel Storin

Premiul pentru spectacol muzical – Viorel Gavrilă – Licoarea magică, libret: Dana Mădan

Premiul pentru muzică de jazz – Florentin Răducanu – Tribute to Mary Magdalene

Premiul pentru bizantinologie – Sebastian-Barbu Bucur și Ion Isăroiu – vol. Ghelasie Basarabeanu – „Doxastar”, București, Editura Muzicală

Premiul pentru istoriografie – Elena Zottoviceanu – vol. Popasuri în trecutul muzicii românești – Studii

Premiul pentru publicistică – Grigore Constantinescu

Premiul Filialei Cluj – Iulia Cibișescu – Sonata a II-a pentru vioară și pian

Premiul pentru interpretare dirijorală – Horia Andreescu

Premiul pentru interpretare solistică – Ion-Bogdan Ștefănescu – flautist

Premiul pentru interpretare de ansamblu cameral – Ansamblul cameral „Archaeus” condus de Liviu Dănceanu

Premiul pentru difuzare în mass-media audio și video – Gabriel Marica, redactor șef la Redacția Muzicală Radio

Premiul pentru organizarea unor evenimente artistice – Nicolae Costin, director artistic Direcția Formații Muzicale a Societății Române de Radiodifuziune

2007

Premiul pentru lucrări vocal-simfonice – Doina Rotaru – „Măști și oglinzi” – Concert nr. 2 pentru saxofon și orchestră

Premiul pentru creații camerale – Dan Dediu – De tenebrae – cvartet de tromboni;

Alphabet in Whirly Music – cvartet de coarde

Premiul pentru creații electronice – Călin Ioachimescu – Digital Birds – poem

Premiul pentru muzică de fanfară – Sergiu Eremia – Suita bănățeană nr. 2

Premiul pentru lucrare corală amplă – George Balint – Din demult – pentru 12 voci soliste

Premiul pentru miniatură corală – Christian Alexandru Petrescu – Două madrigale pe versuri de Giuseppe Ungaretti: Tapeto, Ricordo dʹAfrica

Premiul pentru creație didactică – Lavinia Coman – Pianistica modernă

Premiul pentru muzică ușoară – Andrei Tudor – Colindăm; Vis de iarnă, versuri: Andreea Andrei; – Domani, versuri: Adina Șuteu

Premiul pentru muzică instrumentală – Adrian Enescu – 4mation, Trans4mation, The 4est

Premiul pentru muzică de jazz – Cătălin Târcolea – Synvionai

Premiul pentru istoriografie – Viorel Cosma – 60 de ani în loja operei

– Enciclopedia muzicii românești

Premiul pentru estetică – Ruxandra Arzoiu – Timpul nemântuit. Paradigme culturale în muzica lui Aurel Stroe

Premiul pentru publicistică – Smaranda Oțeanu

Premiul Filialei Cluj – Hans Peter Türk – Patimile după Matei – oratoriu pentru soliști, cor mixt și orgă

Premiul pentru interpretare dirijorală – Cristian Badea

Premiul pentru interpretare solistică – Daniel Kientzy

Premiul pentru interpretare – Ansamblul „Profil” – Director artistic – Dan Dediu, Conducerea muzicală -Tiberiu Soare

Premiul pentru difuzare radiofonică – Monica Cengher – pentru înregistrări de muzică românească

Premiul pentru organizarea unor manifestări – Doru Popovici – pentru promovarea valorilor muzicale românești

2008

Premiul pentru creații vocal-simfonice – George Balint – Tocirea pentru cor și orchestră

Premiul pentru creații camerale – Diana Rotaru – Soresciana – trei lieduri pentru soprană și pian, versuri: Marin Sorescu; – Chant du sommeil – pentru patru instrumente; – Hypnos – pentru 13 instrumente

Premiul pentru lucrări concertante – Carmen-Maria Cârneci – Omnes…Akyn – pentru flaut și orchestră de flaute

Premiul pentru muzică de fanfară – Octavian Luncan – Tibiscum – suită simfonică

Premiul pentru lucrare corală amplă – Theodor Grigoriu – 33 psalmi

Premiul pentru creație corală religioasă – Mircea NeaguLiturghia

Premiul pentru creație didactică – Nicolae Coman – Semne de toamnă, pentru pian și recitator

Premiul pentru muzică ușoară – Jolt Kerestely – Dai, abbracciami, versuri: Adina Șuteu

Premiul pentru muzică instrumentală – Anton Șuteu – In memoriam (Rugăciune, Desprinderea, Lumina)

Premiul pentru muzică de jazz – George Natsis – Play 4me; Dorian Blues

Premiul pentru istoriografie – Ioan Tomi – Filarmonica de Stat din Arad. Monografia 60 ani (1948-2008) – Musica Mundi

Premiul pentru estetică – Ștefan Angi – Fotografii la minut din atelierele compozitorilor clujeni

Premiul pentru publicistică – Mihai Cosma

Premiul Filialei Cluj – Șerban Marcu – Acteon – simfonie de cameră

Premiul pentru interpretare dirijorală – Dorel Pașcu Rădulescu

Premiul pentru interpretare dirijoral-corală – Dan Mihai Goia

Premiul pentru interpretare solistică – Ion Ivan Roncea

Premiul pentru interpretare ansamblu cameral – Trio Contraste – Ionuț Ștefănescu (flaut), Sorin Petrescu (pian) și Doru Roman (percuție)

Premiul pentru organizarea unor evenimente artistice – Proiectul „80 de ani de muzică în 80 de ani de radio” – Gabriela Scraba

2009

Premiul pentru lucrări concertante – Mihaela Vosganian – Ciaccona con canone – pentru vioară, orchestră și sunete procesate

Premiul pentru lucrări camerale – Livia Teodorescu-Ciocănea – Chanson dʹautomne – lied, versuri: Paul Verlaine; – Sʹamon non e – lied, versuriile unui sonet de Petrarca

Premiul pentru lucrări electronice – Ulpiu Vlad – Prin sunetele privirii – pentru violoncel și bandă

Premiul Sucursalei Cluj – Ede Terenyi – Mahabharata – mono-operă

Premiul pentru creația unui autor din Diaspora – Costin Miereanu – Simfonia nr. 3 pentru cor și orchestră; – Concert pentru vioară și orchestră

Premiul pentru muzică de fanfară – Constantin Andreoiu – Triptic Simfonic

Premiul pentru lucrare corală amplă – Irina Odăgescu – Timpul pământului – simfonie corală pentru cor mixt, recitator și percuție, versuri: Octavian Goga

Premiul pentru miniatură corală – Felicia Donceanu – Potentissimo Dio – imn pentru cor mixt aʹcappella, versuri: Petru Cercel (sec. XVI)

Premiul pentru muzică ușoară – Cornel Fugaru – Mi-e dor, versuri: Mirela Fugaru Premiul pentru muzică de jazz – Dan Ștefănică – Cântec de leagăn; – Pădure tropicală; – Madeira

Premiul pentru spectacol muzical – Viorel Gavrilă – Bonsoir Paris – cabaret muzical, text: Mala Bărbulescu

Premiul pentru istoriografie – Constantin-Tufan Stan – Gyӧrgy Kurtág. Reîntoarcerea la matricea spirituală; – Victor Vlad Delamarina și familia sa. Contribuții biografice

Premiul pentru bizantinologie – Florin Bucescu – Cântarea psaltică în manuscrisele moldovenești din secolul XIX. Ghidul manuscriselor psaltice – Moldova, secolul XIX

Premiul pentru publicistică – Daniela Caraman Fotea

Premiul pentru creație didactică – Dan Buciu – Muzicanții din Bremen – poveste muzicală pentru recitator și pian la patru mâini

Premiul pentru activitatea dirijorală – Ilarion Ionescu-Galați

Premiul pentru maestru al artei dirijoral-corale – Cornel Groza

Premiul pentru artă interpretativă – Aurelian Octav Popa

Premiul pentru formație camerală – Ansamblul „Ars Nova” din Cluj, dirijor Cornel Țăranu

Premiul pentru propragarea muzicii românești peste hotare – Violeta Dinescu

2010

Premiul pentru lucrări simfonice – Mihai Măniceanu – Sempre risoluto pentru pian obligat și orchestră

Premiul pentru lucrări electronice – Octavian Nemescu – EUIorErUImII pentru clarinet, vioară și bandă

Premiul pentru lucrări camerale – Nicolae Teodoreanu – Fântâna tinereții pentru flaut, violonvel și live electronics

Premiul Sucursalei Cluj – Valentin Timaru – Harfă de vânt, pentru voce și ansamblu cameral, versuri: Adrian Tarța

Premiul pentru muzică de fanfară – Gheorghe Vulpe – Suita Transilvană

Premiul pentru lucrare corală amplă – Christian Alexandru Petrescu – Cărăbușul, versuri: Lucian Blaga

Premiul pentru miniatură corală – Marcel-Octav Costea – Trei miniaturi corale pe texte religioase (Asperges me, Domine; Doamne-ndură-te de noi!; Aleluia! Domnul e păstorul meu)

Premiul pentru muzică ușoară – Andrei Tudor – Iarna spune povești, versuri: Andreea Andrei; – Nu te mai am; versuri: Andreea Andrei

Premiul pentru muzică de jazz – Cătălin Târcolea – CD-ul Synvionai 2

Premiul pentru spectacol muzical – Marius Țeicu – O premieră furtunoasă – musical pe libret de Octavian Sava

Premiul pentru istoriografie – Octavian Lazăr Cosma – vol. Opera Națională din Cluj (vol. I); – Universitatea Națională de Muzică din București la 140 de ani (vol. III)

Premiul pentru sistematică – Valentina Sandu-Dediu – vol. Alegeri, afecte, atitudini. Despre stil și retorică în muzică

Nicolae Gheorghiță – vol. Byzantine music between Constantinopole and the Danubian Pricipalities. Studies in Byzantine Musicology.

Premiul pentru publicistică – Oltea Șerban Pârâu

Premiul pentru creație didactică – Doina Paron-Floreșteanu – Muzicieni români la Schola Cantorum

2011

SECȚIA DE MUZICĂ SIMFONICĂ, OPERĂ ȘI DE CAMERĂ:

Premiul pentru lucrări simfonice – Dan Dediu – Hyperkardia III – In memoriam Alfred Schnittke e Edisson Denisov pentru orchestră de cameră

Premiul pentru lucrări electroacustice – George Balint – Un singur copac și atâtea păsări – pentru 8 clarinete, recitator și bandă

Premiul pentru lucrări camerale – Doina Rotaru – Centrifuga for ensemble MD7 – for flute, cl in B, bass cl, trombone, percussione, piano, viola and cello

Premiul Filialei Cluj – Șerban Marcu – Orfeuridice – balet

SECȚIA DE MUZICĂ CORALĂ:

Premiul pentru miniatură corală – Hans Peter Türk – Das Hertz, motet pentru 2 coruri, text religios

Premiul pentru lucrare corală amplă – Adrian Pop – Vocile nopții – cor mixt, versuri: Alexandru Macedonski, Alfred de Musset

SUBSECȚIA DIDACTICĂ:

Premiul pentru creație didactică – Felicia Donceanu – În căutarea lui Clopoțel – poveste muzicală pentru cei mici

SECȚIA DE MUZICĂ UȘOARĂ:

Premiul pentru muzică ușoară – Marcel Dragomir – Ciao amore, come stai – versuri: Eugen Dumitru (Trofeul – Mamaia 2011)

Premiul pentru muzică de jazz – Marius Popp – Efigii pe un copac de bere (In memoriam I.L.Caragiale)

Premiul pentru muzică instrumentală – Adrian Enescu – The 4Tune

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru istoriografie – Grigore Constantinescu – O istorie a muzicii în pas de dans

Premiul pentru sistematică – Sebastian Barbu Bucur – Mihalache Moldovlahul, Anastasimatar (vol. II)

Premiul pentru publicistică – critică muzicală – Anca Florea

2012

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrare simfonică – Călin Ioachimescu – Concerto for flute and orchestra

Premiul pentru lucrare multimedia – Diana Rotaru – Hypnagogia pentru grup solistic, orchestră de cmaeră și sunete preînregistrate

Premiul pentru lucrare camerală – Carmen-Maria Cârneci – Doiniri pentru 2 flaute

Premiul Filialei Cluj – Adrian Borza – If pentru oboi solo și calculator interactiv

SUBSECȚIA DE FANFARĂ:

Octavian Luncan – Rapsodia Dorului

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrare vocal-simfonică – George Balint – Opera „MAIISM”

Premiul pentru lucrare vocal-instrumentală – Alexandra Chericiu – 5 Rondeluri pe versuri de Alexandru Macedonski

Premiul pentru lucrare corală amplă – Dan Buciu – Frica – versuri: Marin Sorescu

SUBSECȚIA DIDACTICĂ:

Premiul pentru creație didactică – Irina Odăgescu-Țuțuianu – Continuum Y pentru voce și pian (orgă)

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru un grupaj de melodii – Jolt Kerestely – Anii mei, flori de tei; – Lacrima } versuri: Carmen Aldea Vlad; – Prințesa mea; – De câte ori

Premiul pentru spectacol – Dumitru Lupu – Cătun fericit – comedie muzicală

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Mircea Tiberian – Inside out – proiect ce cuprinde partituri, comentarii, analize și un suport audio

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru istoriografie – Florinela Popa – Serghei Prokofiev

Premiul pentru sistematică muzicală – Dinu Ciocan – O teorie semiotică a interpretării muzicale, vol. II, partea I

Premiul pentru publicistică – critică muzicală – Alexandru Bădulescu – pentru activitatea publicistică și pentru volumul Cultura muzicală pe teritoriul județului Prahova în secolele XIX-XX

2013

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrare simfonică – Adrian Iorgulescu – Kaleidoscope pentru voci și orchestră de soliști

Premiul pentru lucrare multimedia – Nicolae Teodoreanu – Zumzet pentru mediu electronic

Premiul pentru lucrare camerală Octavian Nemescu – TRIssonumBETRI pentru ora 4 dimineața; – Nativitas Quindeci pur 11 heures nuits

Premiul Filialei Cluj – Cristian Misievici – Lamentație-Descătușare – cantată pentru cor și orchestră, versuri populare

SUBSECȚIA DE FANFARĂ:

Mihuț Radu – Concert pentru corn și orchestră de fanfară

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrare vocal-simfonică – Viorel Munteanu – Întoarceri la Blaga – 7 poeme pentru soprană și orchestră

Premiul pentru lucrare vocal-instrumentală – Diana Vodă-Nuțeanu – Ciclu de 5 lieduri pentru mezzosoprană și pian, versuri: Lucian Blaga

Premiul pentru lucrare corală amplă – Petru Stoianov – Basmul trenului destin – pentru cor mixt aʹcappella, versuri: Nicolae Dan Fruntelată

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru o melodie sau un grupaj de melodii – George Natsis – Doar un om; G.A.T.A.

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Andrei Tudor – 3 piese pentru pian: Vals în Eb m; Melancolie; Tango

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru istoriografie – Ileana Ursu – Diva Imperiului Muzicii – Iolanda Mărculescu și muzica sa

Premiul pentru publicistică – critică muzicală – Cristina Sârbu – pentru activitatea publicistică

2014

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrare concertantă – Dan Dediu – Febra – Triplu concert pentru flaut, clarinet, violoncel și orchestră

Premiul pentru lucrare electronică – Irinel Anghel – Spărgătorul de creiere

Premiul pentru lucrare camerală – Doina Rotaru – Fragile pentru clarinet, vioară, violă, violoncel și pian

Premiul Filialei Cluj – Hans Peter Türk – Muzică pentru oboi, violoncel și orchestră de coarde

Premiul SUBSECȚIEI DE FANFARĂ – Gheorghe Țugui – Speranțe – suită populară

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrare vocal-simfonică – Liviu Dănceanu – Unu plus minus unu – operă

Premiul pentru lucrare vocal-instrumentală – Victor Alexandru Colțea – Zori pentru două soprane și două piane

Premiul pentru lucrare corală amplă – Ion Pelearcă – Chinonic Duminical

PREMIUL SUBSECȚIEI DIDACTICE – Dan Pavelescu – Rugăciune

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru o muzică pop – Cătălin Târcolea – Străini în noapte

Premiul pentru muzică de jazz – Nicolas Simion – Jocul copiilor pentru jazz combo

Premiul pentru spectacol muzical – Dan Spînu – The One Born From A Tear – musical

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru sistematică: Valentina Sandu-Dediu – Octave paralele

Premiul pentru istoriografie – Lavinia Coman – Constantin Silvestri

Premiul pentru publicistică – Grigore Constantinescu – Nocturn și diurn în muzică, vol. II

2015

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrare concertantă – George Balint – Nedespărțiți – poem concertant pentru sax-viola și orchestră

Premiul pentru lucrare camerală – Călin Ioachimescu – Tetra-Chords – cvartet pentru flaut, violină, violoncel și pian

Premiul SUBSECȚIEI DE FANFARĂ – Alexandru Biriș – Fantezia Luminii pentru orchestră de suflători

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul ex-aequo pentru lucrare vocal-instrumentală

Valentin Gheorghiu – Eminesciana pentru pian și cor mixt

– Doina Rotaru – Bocet pentru mezzosoprană, flaut, clarinet, percuție, harpă, violă și violoncel

Premiul ex-aequo pentru lucrare corală amplă

Sebastian Androne – Fearful Darkness pentru 12 voci mixte, text: Queen Marie of Romania

– Marcel Costea – Missa Brevis. Kyrie Eleison

Premiul ex-aequo pentru lied

Adrian Pop – Și-acum dormi, lied pentru voce și pian, text: Ion Minulescu

– Mihai Murariu – 3 lieduri pe versuri de Lucian Blaga: Trei fețe, Madrigal, Sonata lunii

Premiul Filialei Cluj – Tudor Feraru – Profesorul de pian – operă de cameră după „La țigănci” de Mircea Eliade

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru melodie sau grupaj de melodii – Virgil Popescu – grupaj de melodii: Vreau să mint și eu; Vreau și eu un Făt-Frumos; Nu-i frumos ce e frumos; Marea trăiește, text: George Popovici

Premiul pentru spectacol ( revistă, musical, operetă) – Mircea Tiberian – Jazzy Tarot, texte: Saviana Stănescu, Marta Hristea, Bertold Brecht

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Marius Popp – Combinata nordică – pentru pian

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru sistematică – Dan Buciu – Domenico Scarlatti între Baroc, Clasicism și Modern (Editura Glissando a UNMB, 2015)

Premiul pentru istoriografie – Nicolae Gheorghiță – Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient (Editura Muzicală, 2015)

Premiul pentru publicistică – Luminița Vartolomei – Lecții de înot în marea muzică – 2 volume (Editura Muzicală, 2015)

2016

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrări concertante – Iorgulescu Adrian – Perc. Concerto pentru percuție, orchestră de coarde, pian și clarinet

Premiul pentru lucrări multimedia – Octavian Nemescu – BeseptimaIT pour 7 heures du soir Étage 4

Premiul pentru lucrări camerale – Mihai Măniceanu – Cantabile e Presto pentru vioară și pian

– Teodoreanu Nicolae – Muguri și flori pentru 2 viole

Premiul Subsecției de Fanfară – Luncan Octavian – Izvorul Vieții – fantezie lirică pentru orchestră de suflători

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrări vocal-simfonice – Livia Teodorescu-Ciocănea – Mysterium Tremendum II – cantată pentru mezzosoprană și orchestră, text religios

Premiul pentru lucrări corale ample – Grigore Cudalbu – Quasi motet – pentru cor mixt, text religios

Premiul ex-aequo pentru lucrări vocal-instrumentale

Diana Vodă-Dembinski – Ceva ca rugăciunea – lied pentru mezzosoprană și pian, text: Marin Sorescu

– Olguța Lupu – Psalm pentru mezzosoprană și pian, text: Tudor Arghezi

Premiul Filialei Cluj – Ionică Pop – 3 lieduri pe texte de Grigore Golubeanu

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Horia Moculescu – Poate – miniatură pentru pian

Premiul pentru melodie sau grupaj de melodii – Andrei Tudor – Joy tot the world – vocal-instrumental

Premiul pentru spectacol ( revistă, musical, operetă) – Dumitru Lupu – Adio Chiustenge – musical

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru sistematică – Gheorghe Duțică – Orizonturi componistice românești

Premiul pentru istoriografie – Costin Moisil – Geniu românesc vs. Tradiție bizantină. Imaginea cântării bisericești în muzicologia românească

Premiul pentru publicistică – Mihai Cosma

2017

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrări simfonice – Sorin Lerescu – Modalis IV for flute and flute ensemble

Premiul pentru lucrări electronice – Irinel Anghel – I Doll – muzică electronică

Premiul pentru lucrări camerale – Diana Rotaru – Verde for flute, cello and piano

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrări vocal-simfonice – Viorel Munteanu – Chemări spre mântuire (Pelerini la Sfânta Parascheva) – oratoriu

Premiul pentru lucrări corale ample – Balint George – De leagăn pentru cor mixt

Premiul pentru lucrări vocal-instrumentale – Mălăncioiu Gabriel – Song of Avadhut – pentru soprană și vioară

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Cristian Soleanu – I Remember Johnny – jazz instrumental

Premiul ex-aequo pentru melodie sau grupaj de melodii

Jolt Kerestely – Dedicație pe un disc – muzică ușoară

– Nicolae Caragea – Singurătate – romanță

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru sistematică – Valentina Sandu-Dediu – În căutarea consonanțelor, Editura Humanitas, București, 2017

Premiul pentru istoriografie – Octavian Ursulescu – Amara 50 – Istorie și legendă, Editura Metamorfosi, Slobozia, 2017

2018

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA:

Premiul pentru lucrări simfonice – Dan Dediu – Levante op. 165

Premiul ex-aequo pentru lucrări multimedia

– Adrian Borza – Here and Now – lucrare electro-acustică

– Mihaela Vosganian – Shamanic Prologue – for conducting solo didgeridoo, 3 totemic solo percussions, orchestra and processed sounds

Premiul pentru lucrări camerale – Călin Ioachimescu – Organum decimum pentru ansamblu de flaute

SUBSECȚIA DE FANFARĂ

– Marius Firca – Imn jubiliar 2018 pentru cor bărbătesc și orchestră de suflători

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ:

Premiul pentru lucrări vocal-instrumentale – Dan Buciu – Citha – lied-baladă pentru mezzosoprană și pian, text propriu

Premiul pentru lucrări corale ample – Alexandru Ștefan Murariu – Espaces IV pentru două coruri și orgă, text religios

SUBSECȚIA DIDACTICĂ

– Dan Bălan – Clipe… (3 Cântece) – ciclu de lieduri pentru voce înaltă și pian, text: Otilia Cazimir

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP:

Premiul pentru muzică de jazz sau muzică instrumentală – Cătălin Târcolea – Daksha – jazz

Premiul pentru melodie sau grupaj de melodii – Faur Cristian – Open your eyes – ușor, text propriu

SECȚIA DE MUZICOLOGIE:

Premiul pentru sistematică – Corneliu Dan Georgescu – Muzică Atemporală, Arhetipuri, Etnomuzicologie. Compozitori români. Studii și eseuri de etnomuzicologie, Editura Muzicală, București, 2018

Premiul Filialei Cluj – Ștefan Angi – Divertismente. Eseuri – volum de studii muzicologice, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2018

2019

SECȚIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA

Premiu pentru lucrări simfonice: Doina Rotaru – Nympheea pentru orchestră

Premiu pentru lucrări concertante: Adrian Iorgulescu – Concert pentru flaut și orchestră

Premiu pentru lucrări camerale: Mihai Măniceanu – Riffs and Solos pentru flaut și pian

SUBSECȚIA DE FANFARĂ

Aurel Buga – Uvertura pentru orchestră simfonică de suflători

PREMIUL FILIALEI CLUJ

Aurelian Băcan – Trio Ad-Hoc pentru clarinet, violă, violoncel

SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ

Lucrare vocal-instrumentală

Ciprian Ion – Rondelurile rozelor op. 7, 6 lieduri pentru voce și pian pe versuri de Alexandru Macedonski

Lucrare corală amplă – ex aequo

Csíky Boldizsár – Despărțire de Kemenesalja, pentru cor de femei pe 3 voci, text: Dániel Berzsenyi

Marcel-Octav Costea – Kyrie din Missa „Caelestia”, cor cu efecte media, muzică religioasă

Lucrare vocal-simfonică

Ghenadie Ciobanu – Deux chansons pentru soprană, flaut, oboi, clarinet, percuție, 2 viori, violă, violoncel și contrabas, text: Valeriu Matei, Matei Vișniec

SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

Muzică de jazz sau muzică instrumentală – ex aequo

Ionel Tudor – Evening Waltz, instrumental

Nicolae Simion – Hommage à Richard Oschaniztky, jazz-simfonic

Melodie sau grupaj de melodii

Horia Moculescu – Soarele și copilul, ușor, text : Carmen Aldea Vlad

Spectacol (revistă, musical, operetă)

Andrei Tudor – Parcul de distracții, musical

SECȚIA DE MUZICOLOGIE

Sistematică muzicală, etnomuzicologie şi folclor, cercetări de muzică sacră

Carmen Stoianov, Cărțile psalmilor. Reflecții în sonor. Cartea a II-a: Psalmii 42-72, Editura Muzicală, 2019

Istoriografie, lexicografie, ediţii critice, antologii

Constanța Cristescu, Alexandru VoevidcaFolclor muzical din BucovinaCântecul vocal de joc (vol. 3), Editura Lidana 2019

2020

SECȚIA DE MUZICA INSTRUMENTALĂ  ȘI  MULTIMEDIA

1. Lucrări simfonice:

Gabriel Almași – Themes/Anthemes pentru orchestră

2. Lucrări camerale

Irinel Anghel – Where to go When,  pentru flaut și pian

3. Lucrări multimedia:

Sorin Lerescu – Voices II, op.83 pentru Midi controller

SUBSECȚIA DE FANFARĂ

Octavian Luncan – Cetate străbună

SECŢIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

Categoria Muzică de jazz sau muzică instrumentală

Petrică Andrei – Romanian Phrygian Concept

Categoria Melodie sau grupaj de melodii

Mircea Drăgan – Doar noi doi

SECŢIA DE MUZICĂ VOCALĂ

Categoria Miniatură corală

Sebastian Androne-Nakanishi – The Pilgrim Soul

SECŢIA DE MUZICOLOGIE

Sistematică

Leonard Dumitriu, Libertatea creatoare nestăvilită. Dmitri Șostakovici și opera Lady Macbeth din districtul Mtsensk 

Istoriografie

Noi istorii ale muzicilor românești (2 volume, 14 autori prezenți); lucrare colectivă. Editori Valentina Sandu-Dediu și Nicolae Gheorghiță 

 

Publicistică

Costin Popa, Întâlnire cu opera. Interviuri

PREMIUL FILIALEI CLUJ

Adrian Pop – Trei lieduri ”Iubiri uitate”, versuri Paul Celan

2021

SECȚIA DE MUZICA INSTRUMENTALĂ ȘI MULTIMEDIA

Categoria Lucrări vocal – simfonice

Viorel Munteanu – Patru Madrigale dramatice pentru cor mixt, soliști și orchestră sau soliști și orchestră pe versuri de Lucian Blaga și Mihai Eminescu ***

Categoria Lucrări camerale

Maia Ciobanu – Trencadis – Cvartet de coarde ***

SUBSECȚIA DE FANFARĂ

Mihai Florian – Fantezie autumnală  pentru orchestră simfonică de suflători    

SECŢIA DE MUZICĂ VOCALĂ

Categoria lucrare corală amplă:

Christian Alexandru Petrescu – Un duel, versuri George Topârceanu

Categoria miniatură vocală (lied)

Diana Dembinski – Uvedenrode, versuri Ion Barbu

SECŢIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

Categoria Muzică de jazz sau muzică instrumentală

Capriel Dedeian – Song for M

Categoria Melodie sau grupaj de melodii

Virgil Popescu – Ochii tăi albaștri, versuri Iancu Șerban

Categoria Spectacol

Iulian Vrabete – Închide ochii și ai să vezi mai bine, versuri Iulian Vrabete, Oana Popa și Alexandru Pribeagu;

SECŢIA DE MUZICOLOGIE

Secțiunea Sistematică (ex-aequo):

Dan Dediu, Siluete în mişcare. Eseuri despre compozitori români, Editura Muzicală, București, 2021

Nicolae Brânduș, Antimemoria, Editura Eikon, București, 2021

Secțiunea Istoriografie:

Vasile, Vasile, Marțian Negrea – reprezentant de seamă al muzicii românești și al spiritualității ortodoxe, Editura Andreiana, Sibiu, 2021

Secțiunea Publicistică:

Mihai Cosma, dosar de cronici pe anul 2021. 

PREMIUL SPECIAL AL UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

Octavian-Lazăr Cosma, Centenarul Societății/Uniunii Compozitorilor Români, Editura Curtea Veche, 2021

PREMIUL FILIALEI CLUJ

Sebastian Țună – Visa 21 pentru ansamblu

2022

SECŢIA DE MUZICA INSTRUMENTALĂ ŞI MULTIMEDIA

Categoria Lucrare simfonică:

Ulpiu VLADÎn lumina evocării – George Enescu pentru orchestră

Categoria lucrare concertantă:

Dan DEDIUWorld’s First Fear – Concert pentru flaut şi orchestră

Categoria lucrare camerală:

Doina ROTARUFatum pentru ansamblu cameral


SUBSECŢIA DE FANFARĂ

Alexandru BIRIŞRapsodia bistriţeană nr. 1 pentru orchestră de suflători

 
SECŢIA DE MUZICĂ VOCALĂ

Categoria lucrare corală amplă:

Valentin GRUESCUColind extens, cor mixt a cappella, text: George Coşbuc

Categoria lucrare vocal-simfonică:

Laurenţiu BELDEANTEKMIRIO „Document” – pentru voci, ansamblu instrumental și electronics

SECŢIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

Categoria Muzică de jazz sau muzică instrumentală – ex-aequo

Dan PAVELESCUVals oriental, instrumental

Nicolae CARAGIARomânia Mare, instrumental

Categoria Melodie sau grupaj de melodii:

Alexandru NEŞŢi-aş fi fost, text: Roberta Rizac

Categoria Spectacol:

Viorel GAVRILĂDă, Doamne, cântec – spectacol de teatru

SECŢIA DE MUZICOLOGIE

Categoria Sistematică muzicală, etnomuzicologie şi folclor, cercetări de muzică sacră:

Corneliu Dan GEORGESCUAtemporal Music Archetypes. Romanian Composers. Studies and Essays in Musicology – vol. III. Monotony – an aesthetic principle, Editura Muzicală, 2022

Categoria Istoriografie, lexicografie, ediţii critice, antologii:

Florinela POPAMuzică şi ideologii în secolul 20, Editura Muzicală, 2022

Categoria Publicistică (culegere de cronici, interviuri, eseuri, materiale radiofonice sau de televiziune, programe de sală, broşuri discografice sau antologii referitoare la muzica românească):

Alex VASILIUDuet pe partitura timpului. Convorbiri cu Ioan Morna, Editura Muzicală, 2022

PREMIUL FILIALEI CLUJ

Hans Peter TÜRKDas Kreuz (din cadrul ciclului Epitaph, pentru soliști, cor mixt și orchestră)