Viziune, misiune și obiective

Viziune

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România asumă ca valoare centrală principiul libertății de creație în temeiul unui profesionalism riguros.

Misiune

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) are misiunea de a sprijini și ocroti interesele profesionale, morale și sociale ale membrilor săi. UCMR reprezintă, promovează, dezvoltă și protejează, în țară și în străinătate, interesele membrilor săi și ale creațiilor acestora.

Obiective generale

  1. Promovează creațiile muzicale originale și muzicologice
  2. Apără interesele morale și materiale ale membrilor săi
  3. Încurajează inovația creatoare autentică și cercetarea științifică de specialitate
  4. Impulsionează realizarea unor lucrări semnificative (prin comenzi și achiziții)
  5. Recunoaște valoarea artistică și științifică de specialitate prin acordarea de premii
  6. Inițiază, organizează și susține concursuri de creație și interpretare, precum și festivaluri naționale și internaționale cu specific muzical
  7. Îngrijește, promovează și susține patrimoniul muzical național
  8. Participă în parteneriate cu uniuni profesionale din țară și din străinătate