Convocator

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ – UCMR / 2022 a membrilor săi, în data de  16.03.2023, ora 10:00, prima convocare, la sala „Auditorium” a Universității Naționale de Muzică din București, strada Știrbei Vodă nr. 33, sector 1, cu următoarea Ordine de zi: 

  • Aprobare bilanț contabil pe anul 2022
  • Aprobare Raport Președinte pe anul 2022
  • Aprobare Raport Comisie de Cenzori pe anul 2022
  • Aprobare Raport financiar contabil pe anul 2022 al Directorului Executiv
  • Diverse.

În cazul lipsei de cvorum în data de 16.03.2023, se reconvoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ – UCMR / 2022  în data de 17.03.2023, aceeași locație, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi.