Concursul Naţional de Compoziţie „Ştefan Niculescu”, ediţia a XV-a, 2023 [Termen limită: 20 aprilie 2023]

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România în parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti – Departamentul de Compoziție
anunță

Concursul Naţional de Compoziţie „Ştefan Niculescu”, ediţia a XV-a, 2023

Concursul se adresează tuturor studenţilor din ţară, indiferent de secţia sau ciclul de studiu la care aceştia sunt înscrişi (licenţă sau master). Candidaţii trebuie să prezinte o lucrare cu durată între 5 – 8 minute pentru TRIO instrumental. Lucrările se vor trimite anonim, numai cu titlu şi motto, în 3 exemplare în plic închis, pe adresa: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti – Str. Ştirbei Vodă. nr.33, Sector 1, 010102 Bucureşti sau se vor depune la sala 64 a UNMB, până în data de 20 aprilie 2023 ora 21:00. Partiturile vor fi însoţite de un plic, marcat cu acelaşi motto, ce va conţine datele de contact ale compozitorului (nume, profesor, adresă, număr de telefon) şi un suport audio înregistrat pe un CD sau pe un stick de memorie (sunt acceptate înregistrările MIDI).

Nu se pot prezenta lucrări premiate deja la alte concursuri.

Se vor acorda următoarele premii: Marele Premiu „Ștefan Niculescu” acordat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Premiul I, Premiul II şi Premiul III acordate de UNMB

În luna martie vor fi anunțate regulamentul de jurizare, premiile şi componența juriului. Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii/mențiuni. În cazul acordării unui premiu ex-aequo, suma respectivă va fi împărțită în mod egal între câştigători.