ARHIVA ANUŢURILOR pentru MEMBRII UCMR (2007-2021)

București, 01.11.2021, Secretariat U.C.M.R.

Festivalul Internațional MERIDIAN | PLANETARIUM – Ediția a XVI-a | 7-14 noiembrie 2021
Bucureşti – Cluj-Napoca – Timişoara – Online

A XVI-a ediție a Festivalului Internațional MERIDIAN, unul din cele mai importante festivaluri de muzică nouă din țară, se va desfăşura între 7 şi 14 noiembrie 2021, la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, într-un format adaptat la contextul actual al pandemiei: toate evenimentele vor fi transmise online (prin preînregistrări sau live streaming), organizatorii păstrând posibilitatea de a avea public în sală pentru 6 concerte din Bucureşti care vor avea loc la Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, accesul fiind permis numai cu certificat verde.

În 2021, tema ediției, PLANETARIUM, îşi propune explorarea cosmosului sonic infinit al imaginației umane, dar şi omagierea muzicienilor-poli care au contribuit la afirmarea scenei muzicale româneşti de avangardă. Fiecare concert din festival va fi organizat după modelul unei planete imaginare: TERRA INCOGNITA, PRO-PHILIA, CALEA ARHEE, POLARIS, INTERSONAR, OMBRA, METAMORPHIA, CHROMATICA sau SHOOTING STAR.

Festivalul va mai cuprinde:
• Filmul de animație 3D PLANETARIUM (Observator Astrosonor) – proiectat la Pavilion 32 (Goethe-Institut Bucureşti) şi distribuit ulterior pe canalele online ale festivalului
• 2 simpozioane muzicologice şi o lansare de carte online (pe platforma ZOOM)
• 2 Round-Tables online
• Un post de radio (X-radio) şi un post de tv (X-tv) imaginare care vor difuza zilnic online, la aceeaşi oră, muzici electronice sau creații multimedia internaționale (selecționate printr-un Open Call în 2020).

Festivalul este organizat de Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană prin Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Proiectul este finanțat de Ministerul Culturii şi UCMR-ADA. Parteneri principali: Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, Goethe-Institut, Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Asociația Art&Co, UCIMR. Lista completă a partenerilor, împreună cu programul complet al festivalului pot fi găsite aici: https://snr-simc.org/meridian-festival/.


București, 11.10.2021, Secretariat U.C.M.R.

ACHIZIŢII LUCRĂRI

Stimați membri ai UCMR,

Termenul limită pentru ÎNSCRIEREA lucrărilor muzicale ce urmează a fi analizate în cadrul Birourilor Secțiilor de Creație, pentru sesiunea de achiziții din luna noiembrie 2021, este 30 octombrie 2021.

Autorii vor depune la Secretariatul UCMR partitura în 2 exempare și în format PDF, înregistrarea în format CD audio și autoprezentarea lucrării, însoțite de Fișa de creație.


București, 17.09.2021, Secretariat U.C.M.R.

În zilele de 20 și 21 septembrie se va desfășura ediția cu numărul 20 a Simpozionului Internațional de Muzicologie ”George Enescu”, din cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu”, organizat de UCMR în parteneriat cu UNMB, ARTEXIM și Muzeul Național ”George Enescu”. Coordonatorul științific al manifestării este prof.univ.dr. Mihai Cosma.

Detalii în fișierele de mai jos:

CUPRINSUL SISTEMATIZAT

PROGRAMUL DE SALĂ


București, 30.08.2021, Secretariat U.C.M.R.

UCMR ACT ADIȚIONAL STATUT


București, 30.08.2021, Secretariat U.C.M.R.

CONVOCATOR AGE UCMR – SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2021


București, 03.08.2021, Secretariat U.C.M.R.

Cu profundă durere Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță încetarea din viață a maestrului Remus Georgescu, reputat compozitor, profesor, muzicolog, cercetător în domeniul folclorului, dirijor al celor mai importante ansambluri orchestrale din mari centre culturale ale țării. Ani la rând muzicianul din generația marilor creatori a fost director și prim dirijor al Filarmonicii Banatul din Timișoara și a coordonat în paralel, cu deosebită eficiență, activitatea Filialei din Timișoara a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Remus Heorgescu s-a afirmat în viaţa muzicală în special în calitate de compozitor și dirijor cu realizări remarcabile, cu deosebire în promovarea creaţiei componistice româneşti. Concertele sale, din ţară şi mari centre culturale ale lumii, adevărate evenimente, au fost apreciate la superlativ de publicul meloman şi presa de specialitate. Foarte mulţi compozitori contemporani au beneficiat de interesul şi devotamentul său faţă de textul muzical, bucurându-se de interpretări menite să valorifice la maximum expresivitatea tuturor planurilor construcției muzicale.

Autor al unor lucrări de referință pentru creația simfonică, vocal-simfonică, de muzică corală și camerală Remus Georgescu a fost distins cu Marele premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, încă din anul 2011. O serie întreaga de importante distincții i-au fost acordate dealungul întregii cariere, ca semn de înaltă apreciere a impresionantei sale creații componistice.

În calitate de dirijor a întreprins numeroase turnee artistice în țară și peste hotare, în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, URSS, SUA, Germania, Italia, Suedia, Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, etc. Ca muzicolog a publicat numeroase articole și cronici, a susținut emisiuni de radio și televiziune, prelegeri, conferințe, comunicări științifice.

Prin dispariţia sa cultura românească suferă o grea pierdere.

Transmitem familiei îndoliate sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


București, 21.07.2021, Secretariat U.C.M.R.

Adio, Vasile Tomescu

S-a stins din viață, după o îndelungată suferință, Vasile Tomescu (92 de ani), muzicolog de prestigiu, unul dintre primii muzicieni români care a obținut titlul de doctor – în străinătate, la Paris, la Sorbona (oarecum în aceeași perioadă cu colegii de generație Sigismund Toduță și Mihai Ghircoiașiu).

Vasile Tomescu a avut o intensă și rodnică activitate în cadrul Uniunii Compozitorilor, deținând funcția de secretar (27 de ani), de șef al biroului de muzicologie, de redactor șef al revistei Muzica (timp de 25 de ani, după ce alți 10 ani fusese redactor șef adjunct), de secretar de partid. A fost unul dintre colaboratorii loiali ai președintelui Ion Dumitrescu. Deși deținea importante pârghii de decizie în cadrul breslei, s-a dovedit a fi o persoană echilibrată, neconflictuală, căutând să obțină adeziunea celor din jur și verificându-și opiniile cu superiorii.

A semnat numeroase articole și studii atât în publicațiile de specialitate cât și în presa generalistă, apărând și în emisiuni radio-tv și trimițând articole și la multe publicații din străinătate (mai ales din lagărul socialist, potrivit limitărilor acelor vremuri). Mai cu seamă după 1990 s-a dedicat cu totul cercetărilor minuțioase în biblioteci, în căutarea unor materiale relevante despre trecutul muzicii românești. A semnat două cărți de mare anvergură în această direcție, una tratând relațiile muzicale româno-franceze, cealaltă căutând interferențele muzicii noastre cu cea italiană.

A susținut conferințe, prelegeri, comunicări științifice la felurite reuniuni muzicale din țară și din străinătate, după cum a făcut parte și din numeroase delegații care reprezentau Uniunea pe plan european.

Este autorul mai multor monografii, dintre care se remarcă cele dedicate lui Paul Constantinescu, Alfred Alessandrescu, Alfonso Castaldi și Filip Lazăr.

În 1999 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universității Naționale de Muzică București.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 24 iulie 2021, ora 11, la Cimitirul Bellu Catolic.

Mihai Cosma,
în numele Biroului Secției de Muzicologie și Critică Muzicală a U.C.M.R.


București, 21.07.2021, Secretariat U.C.M.R.

Cu profund regret Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță dispariția celui care a fost eminentul muzicolog Vasile Tomescu.

Peste muzica românească s-a așternut o nouă mantie cernită, odată cu încetarea din viață a ilustrului muzicolog, doctor Vasile Tomescu, autor fecund, foarte prezent în mediul creatorilor domeniului artei sunetelor.

A trăit o viață îndelungată, atingând pragul de 92 de ani, fiind omniprezent în frontul autorilor muzicologi, cu exceptia ultimilor ani când retras, cu forțele și cu sănătatea slăbite, continuă însă să redacteze pagini de esență puternică axate pe o intensă documentare, toate absolut privitoare la fenomenul artei muzicale autohtone.

Vasile Tomescu și-a înscris numele în rândul celor mai profunzi cercetători ai trecutului nostru muzical. Absolvent al Conservatorului din București, imediat după absolvență a fost proiectat în vâltoarea susținerii creației muzicale, devenind redactor la noua revistă Muzica (la care va ajunge curând redactor principal, funcție pe care a deținut-o vreme de decenii). Sub patronajul său această publicație a devenit cea mai reprezentativă pentru reflectarea muzicii din țara noastră, în toate domeniile posibile, dar în prim plan în componistica muzicală și muzicologică.

Concomitent, Vasile Tomescu s-a intersectat cu frământata și tumultoasa activitate din cadrul Uniunii Muzicienilor și Muzicologilor, fiind ales în mai multe rânduri în conducerea acestui reprezentativ for al culturii naționale.

Vasile Tomescu rămâne ca un autor prestigios de monografii ale unor personalități de prim plan ale creației, prin monografii consacrate unor compozitori foarte puțin cunoscuți și cântați astăzi, din păcate, precum Dimitrie Cuclin, Filip Lazăr, Alfonso Castaldi, Paul Constantinescu. Volumele sale au devenit pagini referențiale, binecunoscute în literatura de specialitate. De pe acest versant al creației sale personale, a escaladat trecutul nostru muzical în spații exogene, în special relațiile muzicale româno-franceze, unde s-a dovedit un iscoditor împătimit, scriind despre această temă și teza sa de doctorat pe care a susținut-o la Universitatea Sorbona din Paris în anul 1970. Întotdeauna a fost profund impresionant prin masivitatea și bogăția informațiilor aduse printr-o serie de titluri, de obicei în limba franceză, căutând să proiecteze aspecte ale muzicii românești în universalitate.

Dar în egală măsură s-a preocupat de trasarea unor repere în contactele artei noastre muzicale cu Italia, Germania și nu numai.

Totodată trebuie să remarc prezența sa într-o serie de manifestări științifice internaționale cu caracter muzicologic, devenind o personalitate binecunoscută în cercurile specialiștilor europeni.

Vasile Tomescu a scris pagini de gândire adâncă consacreate creației enesciene, dar și multor altor compozitori pe care țara noastră i-a avut.

Nu pot să nu remarc meritele sale în descoperirea unor partituri de opere cu titluri ce trimit la realitățile istoriei noastre din perioada dacică, romană, ale unor nume de mare popularitate în epocile respective.

Vasile Tomescu îmi apare ca o personalitate înzestrată cu simț diplomatic, un camarad tăcut dar eficient în rezolvarea multor probleme specifice breslei creatorilor.

Îmi amintesc cu mult respect de nenumăratele sale intervenții orale în cenacluri, în diferite adunări unde se dovedea un orator iscusit, indiferent de temele pe care le survola, aducându-și contribuții relevante.

A ținut în cadrul Uniunii să fie pe cât de util în orice împrejurare, pe atât de discret și de prietenos. Evident nu a trecut indiferent prin furcile caudine ale ideologiei anilor totalitari, dar a rămas cu conștiința curată, aportul său fiind întotdeauna relevant.

Regret nespus trecerea sa în neființă, convins fiind că meritele profesionale incontestabile pe care le-a afirmat îi conferă numelui său un loc ce nu poate fi uitat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 24 iulie 2021, ora 11, la Cimitirul Bellu Catolic.

Acad. Prof. univ. DhC. Octavian Lazăr Cosma


București, 17.06.2021, Secretariat U.C.M.R.

Program SIMN 2021


București, 04.05.2021, Secretariat U.C.M.R.

Indoliata adunare,

Regret nespus ca nu pot participa fizic la momentul despartirii de unul dintre importantii membrii ai Sectiei Vocale a Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, organism profesional care a depasit varsta de 100 de ani si care a avut drept prim presedinte pe marele muzician roman George Enescu. In calitatea mea de Secretar al Sectiei Vocale transmit,alaturi de mesajul meu indoliat, pe cel al d-lui presedinte al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, d-l profesor universitar dr Adrian Iorgulescu Doctor Honoris Causa catre familia si prietenii colegului nostru de breasla, cel care a fost compozitorul, folcloristul,dirijorul si indrumatorul muzical Constantin Arvinte.

Nascut in localitatea moldava Voinesti la 21 mai 1926, Constantin Arvinte a studiat atat la Conservatorul din Iasi cat si la cel din Capitala capatand o temeinica pregatire gratie unor profesori de marca precum Antonin Ciolan, Emanoil Elenescu, Achim Stoia, Zeno Vancea, Dimitrie Cuclin, Octavian Lazar Cosma. Creatia sa muzicala, realizata in zona mai multor genuri muzicale, s-a remarcat mai ales in domeniul coral, acolo unde a reusit sa capteze atentia celebrei formatii „Madrigal”, Marin Constantin incluzand in programele concertelor sale nationale si internationale lucrari semnate de Constantin Arvinte (Triptic maramuresan).
La fel de fructuoasa a fost si activitatea sa de folclorist materializata in colectii de melodii populare din zonele Transilvaniei, Dobrogei sau Argesului. A publicat mai multe volume de versuri si muzica in colaborare cu Marin Voican-Ghioroiu.

Intre premiile obtinute, amintesc pe cele mai importante: premiul II la Concursul de creatie corala de la Tours (Franta-1976) si Premiul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania pentru lucrare corala, in anul 1998.
Iata ca a venit momentul trist al despartirii. Constantin Arvinte a trecut in eternitate in Vinerea mare din Saptamana Patimilor. Cei care l-au cunoscut si-l vor reaminti ca pe un muzician dedicat trup si suflet culturii muzicale romanesti pe care nu a incetat sa o slujeasca pana in ultima clipa a vietii sale.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Secretarul Sectiei de Muzica Vocala,
profesor universitar dr. Dan Buciu, Doctor Honoris Causa


București, 04.05.2021, Secretariat U.C.M.R.

Omagiu CONSTANTIN ARVINTE semnat de Marin Voican-Ghioroiu


București, 04.05.2021, Secretariat U.C.M.R.

Ferpar Razvan Metea


București, 05.04.2021, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, vă informăm că termenele limită de predare a lucrărilor în vederea achiziționării acestora de către UCMR, în sesiunea mai 2021, sunt după cum urmează:

– în cadrul Secției Simfonice (Muzică Instrumentală și Multimedia) și a Subsecției de Muzică Vocal – Instrumentală – 21.04.2021.

– în cadrul Secției de Muzică Vocală – 26.04.2021

– în cadrul Secției de Muzică Jazz – Pop – 21.04.2021

– în cadrul Secției de Muzicologie – 30.04.2021

Lucrările vor putea fi trimise și în format digital (partitură in format pdf, înregistrarea lucrării audio, fișă de creație completată și scanată, autoprezentare a lucrării, declarație pe propria răspundere – secția de muzicologie). Înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Birourilor se poate face personal sau la adresa de e-mail ucmr.office@gmail.com.


București, 26.03.2021, Secretariat U.C.M.R.

Cu adâncă durere, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România regretă imensa pierdere a muzicologului, realizatorului de emisiuni la Radio România Muzical și omului Ruxandra Arzoiu, plecată fulgerător dintre noi la vârsta de doar 59 de ani. Absolventă a Universității Naționale de Muzică din București (Secția de muzicologie, 1984), la clasa profesorului Viorel Cosma, Ruxandra Arzoiu a fost unul dintre cercetători majori ai muzicii românești și membru marcant al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Muzician de o mare sensibilitate și cuprindere culturală, Ruxandra Arzoiu a lăsat posterității zeci de articole și cărți axate, în principal, pe teme care abordează muzica contemporană, realizările sale fiind apreciate cu numeroase și prestigioase premii acordate de instituții majore din România și din străinătate. Personalitate de o delicatețe și modestie exemplare, Ruxandra Arzoiu va rămâne în memoria colegilor din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ca un om luminos, plin de noblețe și așezare sufletească, dăruit și competent, discret și empatic. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate și ne rugăm Bunului Dumnezeu să o odihnească în pace!


București, 15.03.2021, Secretariat U.C.M.R.

Memoriu al Biroului Executiv


București, 11.02.2021, Secretariat U.C.M.R.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă aduce la cunoștință că situația actuală generată de pandemie a determinat adoptarea unor schimbări în ceea ce privește modul în care se vor desfășura Adunarea Generală Ordinară și Consiliul General al UCMR, în sensul că ședința nu va mai avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, ci se va desfășura on-line.

Cu stimă,
Secretariatul U.C.M.R.


București, 09.02.2021, Secretariat U.C.M.R.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (U.C.M.R.) convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor săi, în data de 04.03.2021, ora 10:00, prima convocare la sediul central din București, Calea Victoriei nr.141, Aula Palatului Cantacuzino.

În cazul lipsei de cvorumîn data de 04.03.2021, se reconvoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ – U.C.M.R. în data de 05.03.2021, aceeași locație, ora 10:00.

Ordinea de zi:
– Aprobare bilanț contabil an 2020
– Raport Consiliu Director an 2020
– Raport Comisie de Cenzori an 2020
– Raport Director Executiv an 2020
– Decernare premii U.C.M.R. 2020.


București, 07.12.2020, Secretariat U.C.M.R.

Revistele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România îşi recompensează autorii prin premii de excelenţă

Ca în fiecare an, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România acordă Premii de excelență colaboratorilor Revistelor Muzica și Actualitatea muzicală – editate de UCMR şi finanţate cu sprijinul Ministerului Culturii, pentru studii de muzicologie şi articole de cronică de concert şi spectacol.

Pentru anul 2020, autorii premiați sunt:

Revista Muzica:

Lena Vieru Conta – Premiu pentru studiul Sintaxe muzicale în „Grădinile” lui Paul Klee
Diana Rotaru – Premiu pentru studiul Grădina hipnotică: repetiție și transă în creația pentru flaut a lui Salvatore Sciarrino

Revista Actualitatea Muzicală:

Carmen Stoianov – Premiul pentru articole cu caracter analitic
Răzvan Georgescu – Premiul pentru cronică de spectacol muzical


UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA își exprimă durerea și profundul regret la dispariția celui care a fost prof. univ. dr. Ștefan ANGI (1933-2020) muzicolog, creatorul școlii de estetică clujene, eminent cadru didactic, conducător de doctorat, mentor al multor generații de muzicieni.

Domnul profesor Ștefan Angi si-a desfășurat întreaga activitate didactică, de-a lungul a mai bine de șase decenii, în Academia Națională de Muzică din Cluj Napoca. A îndeplinit funcția de decan al Facultății de Compoziție și Muzicologie, a condus un număr impresionant de teze de doctorat de înalt nivel și a publicat, în limba română și maghiară, volume de estetică, filozofie și muzicologie, apărute în țară și în străinătate, precum și studii de excepțională valoare. A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, care i-a premiat publicațiile, și i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei clujene. A fost recompensat cu înalte premii și distincții de către Academia Română și Consulatul Maghiar din Cluj. Mai multe instituții de învățământ superior au beneficiat de colaborarea sa generoasă și neprețuită. Pentru noi toți, a fost un model unic și un exemplu de ținută academică și atitudine profund umană.

Transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe familiei îndoliate.


București, 07.11.2020, Secretariat U.C.M.R.

Cu deosebit regret vă anunțăm că Octavian Nemescu, un nume care a făcut istorie în muzica românească, a plecat dintre noi. Compozitorul Octavian Nemescu a fost unul dintre cei mai originali creatori români, care a lăsat în urmă o operă de referință, cu o semnătură unică, inconfundabilă. De numele lui sunt legate orientări muzicale pregnante precum muzica spectrală, arhetipală, imaginară. A ars cu pasiune pentru ideile sale pe care le-a urmat fără abateri, fără compromisuri, pe care le-a întrupat de-a lungul timpului cu convingerea îndeplinirii unei misiuni artistice, pe care și-a asumat-o, de a stabili punți de comunicare a omului cu planurile metafizice, transcendente. A fost mereu un compozitor în avangardă, creația sa profund simbolică propunând noi forme și noi rosturi de apariție și manifestare, dincolo de cele pur estetice. Viziunile sale rămân în continuare cu câțiva pași înaintea noastră, dându-ne un punct de așteptare la orizont. Octavian Nemescu a crezut în puterea de neclintit a arhetipurilor – cele care prin caracterul lor imuabil, permanent, înfruntă trecerea timpului, oferind o șansă aspirației către eternitate. Lucrări precum Concentric, Natural-Cultural, Spectacol pentru o clipă, Regele va muri?, Finalpha, Metabizantinirikon, Non-Simfonia a 5-a, Pre-Simfonia a 6-a ca și întreg Ciclul dedicat Orelor unei zile, rămân în memoria noastră, a muzicii românești și internaționale. O cultură care are un creator cum a fost Octavian Nemescu, este una bogată, norocoasă. Octavian Nemescu a fost o stea norocoasă în galaxia muzicii de pretutindeni. A plecat din această lume, dar prin muzica sa, prin ideile sale novatoare, puternice, rămâne printre noi.

Înmormântarea va avea loc luni, 9 noiembrie, la Cimitirul Evanghelic-Lutheran, la ora 12. Până atunci, pentru cine dorește să își ia rămas bun, corpul său va fi depus la Capela Cimitirului din Șoseaua Giurgiului nr. 4.


București, 12.10.2020, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, vă informăm că termenele limită de predare a lucrărilor în vederea achiziționării acestora de către UCMR, în sesiunea noiembrie 2020, sunt după cum urmează:

– în cadrul Secției Simfonice (Muzică Instrumentală și Multimedia) și a Subsecției de Muzică Vocal – Instrumentală – 26.10.2020.

– în cadrul Secției de Muzică Vocală – 06.11.2020

– în cadrul Secției de Muzică Jazz – Pop – 12.11.2020

– în cadrul Secției de Muzicologie – 12.11.2020


București, 28.08.2020, Secretariat U.C.M.R.

Cu profund regret Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță că s-a stins din viață la Cluj, în acest sfârșit de august, compozitorul Cristian Misievici.

Neașteptată plecarea sa dintre noi, colegi, prieteni, studenți care-l aveam aproape și-l prețuiam pentru cu inteligența și cultura sa, perspicacitatea și spiritul critic exact, pentru felul său unic de a-și marca prezența în comunitatea academică, în care franchețea și o aleasă politețe se împleteau cu o ironie adesea mușcătoare – dar niciodată gratuită.

Născut în 1953 la Iași și format la înaltele școli muzicale ale orașului său natal ca discipol al lui Vasile Spătărelu, Cristian Misievici s-a afirmat între vârfurile generației sale confirmându-și devreme valoarea prin premiul la Concursul de compoziției Henrik Wieniawski de la Varșovia, obținut cu un spectaculos Concert pentru vioară. Destinul său a rămas legat de Iași și de Conservatorul de acolo până în anul 1990, când cursul vieții sale s-a schimbat abrupt și Clujul a devenit locul unde aveau să se împlinească energia și experiența maturității sale, puse în slujba Academiei de Muzică din inima Transilvaniei. Aici a parcurs o carieră didactică și academică de excepție ca profesor de orchestrație, secretar științific al Senatului universitar (la vremea respectivă echivalând cu poziția de prorector), șef al catedrei de compoziție, director al Școlii doctorale „Sigismund Toduță”, dar și inițiator al învățământului muzical superior la Piatra Neamț (ca o extensie și actualmente o facultate a Academiei de muzică clujene). Apreciat deopotrivă și în cadrul breslei componistice, a fost membru în Consiliul director al U.C.M.R.

Exigent și parcimonios în creație, nu a mizat pe cantitate, ci pe calitate, fiecare dintre opusurile sale fiind un model de șlefuire și de rigoare a gândirii muzicale, trasate pe coordonate structurale de implacabilă coerență și posedând o certă notă expresivă originală. Capodopera perioadei sale clujene, Lamentație și descătușare pentru cor și orchestră (dedicată memoriei profesorului său, Vasile Spătărelu) pare a fi o privire crepusculară din crugul unei vieți țesute din nostalgie și forță interioară.

Ne va lipsi Cristian Misievici, și nu îl vom uita. Odihnească-se în pace.


București, 25.08.2020, Biroul Executiv U.C.M.R.

Către Ministerul Culturii.

Către Ministerul Educației și Cercetării.


București, 20.08.2020, Secretariat U.C.M.R.

Hotărâre a Guvernului României, cu aplicabilitate în domeniul culturii,

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, 19 august, amendamentul convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind privind reabilitarea monumentelor istorice din România. În acest context, la cererea Ministerului Culturii, din data de 9 iunie 2020, BCDE a acceptat extinderea termenului de finalizare a proiectului, până la data de 30 iunie 2023, pentru: Muzeul Național George Enescu (Palatul Cantacuzino din București), Filiala Omnia Craiova a Bibliotecii Naționale a României, Muzeele Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu din subordinea Muzeului Național de Artă a României, aflate în diferite stadii de implementare..


București, 30.07.2020, Secretariat U.C.M.R.

Stimați membri ai U.C.M.R.,

Biroul executiv al U.C.M.R. anunță că, în contextul actual al pandemiei, ediția a 16-a a Festivalului Internațional MERIDIAN nu se mai poate desfăşura în perioada 8-15 noiembrie 2020, fiind reprogramată pentru luna noiembrie a anului 2021.


București, 04.06.2020, Secretariat U.C.M.R.

ÎNSCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU SESIUNEA DE ACHIZIȚII IUNIE 2020

Stimați membri ai UCMR,

Dorim să vă aducem la cunoștință că, în contextul situaţiei generate de pandemie, termenul de înscriere a lucrărilor pentru sesiunea de achiziții din luna iunie 2020 se prelungește până în data limită de 20 iunie 2020. Lucrările vor putea fi trimise și în format digital (partitură in format pdf, înregistrarea lucrării audio, fișă de creație completată și scanată, autoprezentare a lucrării, declarație pe propria răspundere – secția de muzicologie). Înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Birourilor se poate face personal sau la adresa de e-mail ucmr.office@gmail.com.

Biroul Executiv al U.C.M.R.


București, 04.05.2020, Secretariat U.C.M.R.

Din cauza situaţiei generate de pandemie, Concursul de creaţie corală pentru copii şi tineret (2-4 voci egale) VOX MUNDI ediţia a IV-a, Timişoara, 21-23 mai 2020, nu se va desfăşura anul acesta.


București, 30.04.2020, Secretariat U.C.M.R.

ÎNSCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU SESIUNEA DE ACHIZIȚII IUNIE 2020

Stimați membri ai UCMR,

Dorim să vă aducem la cunoștință că până în data de 15 iunie 2020 vă puteți înscrie lucrările la secretariatul UCMR, spre a fi analizate ulterior de către Birourile Secțiilor de Creație în vederea recomandării lor la sesiunea de achiziții din luna iunie 2020. Lucrările vor putea fi trimise și în format digital (partitură in format pdf, înregistrarea lucrării audio, fișă de creație completată și scanată, autoprezentare a lucrării, declarație pe propria răspundere – secția de muzicologie). Înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Birourilor se va face la adresa de e-mail ucmr.office@gmail.com.


București, 27.04.2020, Secretariat UCMR

IMPORTANT MESSAGE

Dragi prieteni,

Vă anunțăm cu regret că proiectul nostru de program din cadrul festivalului ”Săptămâna Internațională a Muzicii Noi” (ediția 2020) nu mai poate fi susținut între 23-30 mai, în contextul pandemiei și al situației actuale. După data de 15 mai 2020 vom reveni cu detalii privind o eventuală reconfigurare a perioadei de desfășurare și a programului, ținând cont de reglementările legale viitoare.

Dear friends,

We regret to inform you that our draft program in the frame of the festival ”International Week of New Music” (SIMN 2020) can no longer be supported between 23 and 30 May, in the context of the pandemic and the current situation. After 15 May 2020, we will come back with details on a possible reconfiguration of the period and the program, taking into account future legal dispositions.


București, 21.04.2020, Secretariat UCMR

Cu adânc regret, membrii Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță dispariția doamnei Daniela Caraman-Fotea, reputat muzicolog și cronicar muzical.

Autoare a unor prestigioase volume de muzicologie, articole de specialitate, cronici, eseuri, reportaje, doamna Daniela Caraman-Fotea s-a distins îndeosebi prin realizarea unor monografii dedicate muzicii ușoare românești, reprezentând un nume de referință în domeniul muzicologiei.

Colegii de breaslă regretă nespuns dispariția sa și îi vor păstra o frumoasă amintire.


București, 21.01.2020, Secretariat UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profundă întristare trecerea la cele veșnice a

Prof. univ. dr. DHC Grigore Constantinescu

Muzicolog, profesor, critic muzical, președinte al Uniunii Criticilor Muzicali ”Mihail Jora” și membru al Biroului de Muzicologie și al Consiliului Director din cadrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, prof. univ. dr. DHC Grigore Constantinescu, prin activitatea sa pedagogică, muzicologică, publicistică și organizatorică, a contribuit esențial la dezvoltarea școlii românești de muzicologie și la reflectarea minuțioasă și profundă a vieții muzicale din România.

Pasiunea și competența sa pentru operă (pentru muzicile vocale în general), traduse în sute de articole, în zeci de volume și cursuri, stilul său de comunicare caldă și generoasă cu studenții, dar și în scris, în mass-media, finețea și umorul său ne-au marcat pe toți, cei care i-am fost discipoli, colegi, cititori sau ascultători.

Suntem alături de familia sa în această grea despărțire. Dumnezeu să-l odihnească!

Pentru cine dorește să își ia rămas bun, corpul neînsuflețit va fi depus în cursul zilei de vineri la Capela Cimitirului Bellu. Înmormântarea va avea loc sămbătă, 25 ianuarie, ora 12.00, la Cimitirul Bellu.


București, 25.02.2019, Biroul Executiv UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță lista comenzilor pentru a.c..


București, 18.02.2019, Biroul Executiv UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Regulament Concurs de creație corală pentru copii, VOX MUNDI, Timișoara, 2019.


București, 21.12.2018, Biroul Executiv UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță deschiderea concursului de proiecte pentru obținerea comenzilor de lucrări pe anul 2019.

Proiectele pot fi depuse până la data de 21 ianuarie inclusiv, la secretariatul U.C.M.R.


București, 5.12.2018

A PLECAT DINTRE NOI IUBITUL NOSTRU COLEG EUGEN ROTARU

Am aflat cu tristețe că în această dimineață a plecat dintre noi iubitul nostru coleg Eugen Rotaru, unul dintre cei mai apreciați textieri pe care i-a avut muzica ușoară românească. De-a lungul prodigioasei sale cariere, Jack, asa cum era cunoscut între colegi, a colaborat ca textier cu mulți compozitori de marcă, printre care Marius Țeicu, Laurențiu Profeta, Horia Moculescu, Marcel Dragomir, Jolt Kerestely, George Natsis și mulți alții. Tezaurul muzicii ușoare românești a fost îmbogățit prin textele,cronicile sau libretele muzicale purtând semnătura lui Eugen Rotaru.

Iubitorii muzicii păstrează cu recunoștiință în memorie titluri precum: „Dă, Doamne, cântec”, „Dau viața mea pentru-o iubire”, „De ce nu-mi spui că mă iubești”, „Trăiesc”, „Fir de busuioc”, „Cântă tu, pădurea mea”, „Eu cred în dragoste”, „Santa Maria Maggiore”.

A scris libretul operei pentru copii „Povestea micului Pan”, scenariul musicalului „Păguboșii” – după Miron Radu Paraschivescu, textul la tetrul muzical „Misterele Londrei”, „Moștenirea lui Cadâr” – creație proprie după piesa lui Victor Ion Popa, numeroase spectacole muzicale de revistă, texte pentru muzica de film și scenarii de film, dintre care amintim comedia muzicală „Zâmbet de soare”.

Trupul neînsuflețit va fi depus în capela cimitirului Bellu, vineri, 07.12.2018, iar înhumarea va avea loc sâmbătă, 8 decembrie, la ora 13, la cimitirul Bellu, pe Aleea Scriitorilor.

Acum, la sfârșit de drum, suntem alături de familia îndurerată.

Dumnezeu să te odihnească în pace, dragul nostru Jack…


București, 3.12.2018

PREMIILe DE EXCELENȚĂ pe 2018 ale revistelor MUZICA Și ACTUALITATEA MUZICALĂ

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită joi, 6 decembrie 2018, ora 12, în Aula Palatului Cantacuzino, la Ceremonia acordării PREMIILOR DE EXCELENȚĂ pe 2018 ale revistelor MUZICA și ACTUALITATEA MUZICALĂ.


București, 30.10.2018

FESTIVALUL MERIDIAN – ediția a XIV-a

Vă invităm JOI, 31.10.2018, la orele 13.00 în Aula Palatului Cantacuzino (Calea Victoriei 141, sector 1, București) la Conferința de presă a Festivalului Internațional MERIDIAN, ediția a XIV-a, prezidată de prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu, președinte UCMR.


București, 4.10.2018

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, vă informăm că termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziționării în cadrul:

Secției de Muzică Vocală este 5 noiembrie 2018;

Secției de Muzică Jazz-Pop este 8 noiembrie 2018;

Secției de Muzicologie este 8 noiembrie 2018.


București, 4.10.2018

Stimați membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, vă informăm că termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziționării în cadrul:

– Subsecției Didactice este 5 noiembrie 2018;

– Secției de Muzică Instrumentală și Multimedia este 2 noiembrie 2018;

– Subsecției de Muzică Vocal-Instrumentală este 2 noiembrie 2018;

– Subsecției de Fanfară este 15 noiembrie 2018.


București, 4.10.2018

Comisia de evaluare și selecție a lucrărilor înscrise la concursul de proiecte de creație muzicală și muzicologică românească dedicat Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și Primului Război Mondial, întrunită în data de 01, 02 și 03 octombrie la sediul UCMR, a decis avizarea următoarelor lucrări, enumerate în ordinea înscrierii lor la secretariatul UCMR:

NUME participant TITLUL lucrării
Anghel Irinel După 100 de ani
Balint George Mai suna-vei…
Cibisescu-Duran Iulia Cantata marii uniri
Țăranu Cornel Omagiu 1918
Dediu Dan Simfonia a V-a
Tiberian Mircea Saeculum
Baciu Vlad Răzvan Ridică-te, Române !
Coman Lavinia Privire asupra muzicii din perioada războiului pentru întregirea României moderne
Chelaru Carmen La Centenar. Considerații istorice și muzicale. Ce   s-a făcut ? Ce facem ? Ce-i de făcut ?
Ulubeanu Sabina Omagiu eroinelor
Iorgulescu Adrian Răscruce de timp (1918)
Costea Marcel Octav Saeculum (Triptic Tânguire – Jocuri – Comemorare
Pop Adrian Hore
Zbarcea Vlad Lucian Sus inima, români !
Ciocănea Livia Câmpuri de maci (poppies fields)
Dembinski-Voda Diana Acatistul Apostolului Bologa
Râpă Constantin Cantata colindelor românești
Vlad Roman Ecouri îngemănate
Vlad Ulpiu Simfonia a III-a
Simon Diana Iulia Masa tăcerii
Petculescu Valentin Centenar 2018
Sandu Eugen Petre Pe urmele lui Mihai Viteazul
Vasile Vasile Marea unire și deschiderile europene ale muzicii românești
Tudor Andrei Un secol de muzică ușoară românească
Biriș Alexandru La sărbătoarea Marii Uniri
Arvinte Constantin Cantata Unirii
Feraru Tudor Cumpăna vremurilor
Croitoru Ionel Buciumul Carpaților
Luncan Octavian Victorie străbună
Țugui Gheorghe Ecouri peste vremi
Ionașcu Stelian Folclorul și muzica bisericească în slujba unității românilor
Pocorschi Mihai Unirea
Cristescu Constanța Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială.
Ola Adrian Pe aici nu se trece
Androne Sebastian Doar un secol
Cârneci Carmen Luminar pentru o sută de clipe
Tănăsescu Andrei Lamento
Dedeian Capriel Tradiții centenare
Cudalbu Grigore Evocare la o sută de ani
Secară Constantin Zorii cei noi
Popescu Mariana Florilegiu pentru Marea Unire
Butnariu Alexandru După o sută de ani
Firca Marius Cristian 1 Decembrie 1918
Vosganian Mihaela Portalul unirii
Murariu Alexandru Ștefan Uvertura festivă dedicată Centenarului Marii Uniri

Următoarele lucrări nu au fost avizate de către Comisia de evaluare și selecție:

Faur Cristinel Manuel Pasărea măiastră – simfonia unui secol de folclor
Hasnaș Irina Vestitorul luminii – II
Vârtosu Mihail Remember 1918
Variu Dan Răspântii o poveste românească
Caragia Nicolae Blues


Președinte Comisie:  Prof. univ. dr. Dan Buciu


București, 21.08.2018, Biroul Executiv UCMR

Comisia de evaluare și selecție a lucrărilor înscrise la concursul de proiecte de creație muzicală și muzicologică românească dedicat Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și Primului Război Mondial

Biroul executiv al UCMR, întrunit în ședință în data de 21.08.2018, a stabilit următoarea componență a Comisiei de evaluare și selecție a lucrărilor înscrise la concursul de proiecte de creație muzicală și muzicologică românească dedicat Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și Primului Război Mondial:

Din partea secției simfonice – Prof. univ. dr. Doina Rotaru
Din partea secției de muzică vocală – Prof. univ. dr. Dan Buciu
Din partea secției de muzică jazz / pop – C.d.a. U.N.M.B. George Natsis
Din partea secției de muzicologie – Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță
Din partea subsecției didactice – Prof. univ. dr. Dan Bălan
Din partea subsecției de fanfară – Lector univ. dr. Aurel Buga
Din partea U.N.M.B. – Conf. univ.dr. Florinela Popa
Secretar muzical comisie: Lector univ. dr. Elena Rotărescu

Comisia se va întruni pentru evaluarea proiectelor în data de 01, 02 și 03 octombrie la ora 10.


București, 8.08.2018, Biroul Executiv UCMR

UN SECOL DE MUZICĂ – concurs de proiecte de creație muzicală și muzicologică românescă dedicat
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și Primului Război Mondial

REGULAMENT – FORMULAR pentru LUCRĂRI MUZICALEFORMULAR pentru LUCRĂRI MUZICOLOGICE


București, 4.07.2018

Call for works Tallinn Estonia 2019

Începînd cu 11 iunie 2018 ISCM Tallinn Estonia 2019 a lansat proiectul concurs pentru lucrări ce vor fi interpretate în perioada 2-10 mai 2019 în cadrul World Music Days.

Regulamentul și categoriile sunt incluse în link-ul: www.worldmusicdays2019.ee

Lucrările pe care le propuneți trebuiesc trimise pe adresele UCMR: ucmr.office @ gmail.com și la Irina Hasnaș: drhasnasirina1 @ gmail.com, pînă la data de 20 august (ulterior extins pana la 30 septembrie 2018).

Piesele vor fi selectate de un juriu prezidat de domnul vicepreședinte prof. univ. dr. Ulpiu Vlad.


București, 20.06.2018

SIMN 2018

În vederea desemnării directorului artistic al celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, persoanele interesate pot depune proiectul la secretariatul UCMR până în data de 27 iunie 2018, ora 11.


București, 29.05.2018

Stimați membri ai UCMR

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de predare a lucrărilor muzicale în vederea achiziționării în cadrul Secției de Muzică Vocală este 4 iunie 2018.


București, 14.05.2018

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță convocarea Plenarelor Secțiilor de Creație, după cum urmează:

Miercuri, 16 mai orele 10 – Secția de Muzică Instrumentală și Multimedia
Miercuri, 16 mai orele 11 – Secția de Muzică Vocală
Joi 17 mai orele 10 – Secția de Muzicologie
Joi 17 mai orele 11 – Secția de Muzică Jazz / Pop.

Aceastea se vor desfășura la sediul din Calea Victoriei nr.141.


București, 22.04.2018

PLENARELE U.C.M.R. PE SECțII

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță convocarea Plenarelor pe secții după cum urmează:

Secția de Muzică Instrumentală, Multimedia și Subsecția de Fanfară în data de 18.04.2018.

Secția de Muzicologie în data de 19.04.2018.

Secția de Muzică Jazz-Pop în data de 20 aprilie 2018.

Secției de Muzică Vocală și a Subsecției de Muzică Didactică în data de 24.04.2018.

Acestea se vor desfășura la sediul din Calea Victoriei nr. 141 începând cu orele 10:00.


București, 22.03.2018

PREMIILE Revistei ACTUALITATEA MUZICALĂ PE ANUL 2017

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România organizează LUNI, 26 martie 2018, la ora 12.00, ceremonia de acordare a Premiilor pe 2017 ale Revistei „ACTUALITATEA MUZICALĂ”.

Evenimentul se va desfășura la București, în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141.


București, 8.03.2018

PREMIILE U.C.M.R. PE ANUL 2017

Dorim să vă aducem la cunoștință că vineri, 9 martie 2018, la ora 12, va avea loc ceremonia de decernare a Premiilor UCMR pentru anul 2017.

Evenimentul va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei nr.141.


București, 01.03.2018

Înscrieri simpozion

În cadrul SIMN 2018 este organizat Simpozionul Internațional de Muzicologie „Tiberiu Olah Și Liviu Glodeanu”(26 mai 2018).

Deadline înscrieri: 31 martie 2018.


București, 20.02.2018

Paul Urmuzescu (1928-2018)

Colegii din secția de muzică ușoară și jazz a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu regret trecerea la cele veșnice a compozitorului Paul Urmuzescu. Cunoscut atât ca regizor de sunet, realizator de televiziune dar și compozitor și orchestrator de mare rafinament, decesul său reprezintă o mare pierdere pentru muzica românească. Suntem alături de familia îndurerată.

Ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 22 februarie 2018, ora 13, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.


București, 14.02.2018

Nicolae Teodoreanu (1962-2018)

Cutremurați de uimire și durere, membrii Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță întristătoarea veste a plecării timpurii dintre noi a colegului, compozitor, etnomuzicolog și profesor Nicolae Teodoreanu (n. 1962), personalitate marcantă a cercetării teoretice și gândirii componistice românești.

Înmormântarea va avea loc la cimitirul Mănăstirii Cernica, joi 15 februarie ora 14.

Personaj discret, temeinic informat, laborios și extrem de conciliant, Nicolae Teodoreanu a fost pentru mulți dintre noi nu doar coleg, ci și un exemplu de aleasă atitudine etică și noblețe sufletească, calități în baza cărora s-au clădit relații trainice. Deși în plin parcurs, opera sa conține deja valențe de memorabilitate, dincolo de perimetrul academic.

La rându-i, a făcut enorm pentru documentarea și arhivarea bibliotecilor maestrului Ștefan Niculescu căruia i-a fost apropiat prieten.

A absolvit Conservatorul de Muzică din București (actualul UNMB) fiind licențiat în compoziție sub îndrumarea maeștrilor Aurel Stroe și Anatol Vieru. Ulteror, s-a specializat la Universität der Künste Berlin (1994-’96) și apoi, în baza unei burse Herder, la Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena (1996-’97), unde s-a specilalizat în muzică electronică cu Dieter Kaufmann.

A obținut doctoratul la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca în 2002, cu disertația Sisteme de intonare în folclorul românesc.
Este deținător a numeroase premii ale UCMR și a Premiului George Enescu al Academiei Române.


București, 12.02.2018

ELEKTRO ARTS 2018: APEL DE LUCRĂRI

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” şi Universitatea de Artă şi Design vor fi gazdele

Festivalului Elektro Arts, Cluj-Napoca, 24-26 mai 2018

Lucrările trebuie să ajungă până cel târziu la data de 28 februarie 2018.

Detaliile complete ale procesului de înscriere şi selecţie sunt publicate la adresa: www.elektroarts.com/call_music.html


București, 11.12.2017

Concurs de proiecte pentru obținerea de COMENZI DE LUCRĂRI pe 2018

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță deschiderea concursului de proiecte pentru obținerea comenzilor de lucrări pe anul 2018.

Proiectele pot fi depuse până la data de 11 ianuarie inclusiv, la secretariatul U.C.M.R.

Categoriile de lucrări ce fac obiectul comenzilor sunt:
1. Operă/ Balet/ Oratoriu/ Cantată;
2. Operetă/ musical;
3. Lucrare amplă pop/ rock/ jazz.

Biroul Executiv al U.C.M.R.

București, 26.10.2017

Festivalul MERIDIAN 2017 – program

București, OCTOMBRIE 2017

Termenul limită de înscriere a lucrărilor în vederea achiziției de către UCMR:

– pentru Secția de Muzică Instrumentală și Multimedia – 01.11.2017; înscrierea lucrărilor ce urmează a fi prezentate Biroului Secției se va face la adresele de e-mail: ucmrsimf@yahoo.com și ucmr.office@gmail.com. În vederea analizării lucrărilor, autorii vor prezenta partitura în 2 ex. + PDF, autoprezentarea lucrării, înregistrarea audio sau video;

– pentru Secția de Muzică Jazz-Pop – 9 noiembrie 2017;

– pentru Secția de Muzicologie – 10 noiembrie 2017; autorii vor trebui să prezinte lucrările în formă dactilografiată sau printată (nepublicată), însoțite de formatul electronic, de fișa de creație completată integral și de declarația pe proprie răspundere asupra originalității lucrării;

– pentru Secția de Muzică Vocală – 20 noiembrie 2017 și pentru Subsecția de Muzică Vocal-Instrumentală – 1 noiembrie 2017;
Pentru ambele secții, autorii vor trebui să prezinte partitura lucrării în dublu exemplar + 1 exemplar în format electronic (pdf), înregistrarea audio a lucrării, fișa de creație completată integral și o autoprezentare a opusului respectiv.

București, 5.09.2017

Comemorare Anton ȘUTEU

Stimați membri ai UCMR, sunteți invitați să participați la slujba de comemorare cu prilejul împlinirii a 7 ani de la trecerea în neființă a bunului și dragului nostru coleg, Anton ȘUTEU.

Slujba va avea loc sâmbătă 9 septembrie ora 10.30 la Cimitirul Bellu Ortodox
.

București, 15.08.2017

Viorel COSMA

Suntem loviţi sufleteşte de cumplita veste a despărţirii de cel ce a fost muzicologul VIOREL COSMA, veste care a umbrit marea sărbătoare a credincioşilor ortodocşi şi catolici, Sfânta Maria Mare. Incredibilă plecarea dintre noi a Maestrului care a fost lumina şi sufletul, gândul muzicii româneşti, savantul muzicolog VIOREL COSMA. Creator al unei opere ştiinţifice cu o valoare fără seamăn, martor al unui secol de existenţă a artei muzicale româneşti, VIOREL COSMA a reprezentat un model de destin împlinit, ca un falnic stejar al culturii noastre, în plan naţional şi internaţional.

În domeniul didacticii, ca profesor de muzicologie, Mentorul a ridicat prima generaţie profesionistă de muzicologi şi critici muzicali români din secolul XX, deţinând prima catedră de profil din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. A fost Doctor în Muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Institutelor de Arte din Chişinău, din Iaşi, Cetăţean de Onoare al oraşului Timişoara, distins cu Premiul Academiei Romane (1974), premiul internaţional al criticii muzicale Artisjus din Budapesta(1984), premiile Uniunii Compozitorilor, cu Ordinele Coroana României, Steaua României, Steaua RSR, Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, membru corespondent al Pontificia Accademia Tiberina din Roma, Italia.

VIOREL COSMA
a pus bazele lexicografiei muzicale moderne în România, realizând, ca autor al celor 12 lexicoane (1965-2017), cea mai amplă exegeză lexicografică naţională din lume. Investigaţia istorică se întinde pe 5 secole (1500-2000), muzicologul descoperind sute de nume de creatori români care au activat în ţară şi peste hotare.

În plan internaţional, a adus contribuţii esenţiale la legăturile culturilor muzicale europene cu România, descoperind peste 100 de lucrări străine, inspirate din folclorul românesc (consemnate în Dicţionarul interferenţelor muzicale, în cicluri de concerte-experimentale sub genericul Vocaţia universală a folclorului românesc, în comunicări ştiinţifice susţinute în România, Europa şi SUA). În mod special, s-a ocupat cu pasiune de personalitatea lui George Enescu şi legăturile acestuia de afecţiune cu Franţa şi SUA, conferenţiind la Universitatea Sorbone, Académie des Beaux Artes din Paris şi Boston University. Contribuţia sa ştiinţifică se remarcă de asemenea prin modul în care a redactat articole lexicografice la Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Dictionnaire des interprètes de Alain Pâris şi la marile enciclopedii din lume .

Vocaţia de istoric a lui VIOREL COSMA se împleteşte cu cea a experienţei literatului, perspective paralele ce jalonează activitatea neobosită de elaborare de-a lungul magistralei muzicologice, inventarul cărţilor semnate de autor dezvăluind, pentru cine nu ştia încă, pasiunea cu care a realizat, ciclic, reevaluările subiectelor de cercetare, împlinite performant, fără odihnă, în timpul muncii desfăşurate în numeroasele decenii ale existenţei sale. Bibliografia creaţiei semnate de VIOREL COSMA impune imaginea unui autentic jurnal de bord al documentaristului entuziast. Moştenirea pe care o lasă urmaşilor este mărturia un act de credinţă în idealul său, document de identitate românească, cu adevăruri temeinice, din păcate, insuficient ştiute de către cei mulţi. O operă ce îl reprezintă, un dar nepreţuit oferit de acest mare savant generaţiilor de azi.

Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, joi 17. August 2017, orele 12:00, iar slujba de înmormântarea va avea loc la Capela Cimitirului Andronache, la orele 15:00.

București, 04.08.2017

Simpozionul InternaȚional de Muzicologie „George Enescu” din cadrul Festivalului InternaȚional „George Enescu” – 2017

Lista participanților

Participanți din România:
Ștefan Angi, Alexandru Bădulescu, Alina Bottez, Lavinia Coman, Octavian Lazăr Cosma, Viorel Cosma, Cristina Lascu, Olguța Lupu, Despina Petecel, Florinela Popa, Constantin Tufan Stan, Cornel Țăranu, Vasile Vasile.

Participanți din străinătate:
John Allison (Londra), Viktor Bocharov (Sankt Petersburg), Ana von Bulow (Germania), Maria Hara (Paris), Ira Levin (Germania), James Savage-Hanford (Londra), Marcel Spinei (Atena).

Pentru PROGRAM click AICI!

București, 03.07.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC, miercuri 19 iulie 2017, orele 11.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.
Potrivit regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se convoacă a doua Adunare Generală – joi, 20 iulie 2017, orele 11, la sediul UCMR. Membri interesați pentru funcția de președinte SNR-SIMC vor depune proiectul de candidatură la secretariatul UCMR până marti, 18 iulie 2017, orele 14.

Biroul executiv al UCMR

București, 29.05.2017

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi – 2018, ediția a XXVIII-a.
Membri interesați pot depune proiecul la secretariatul instituției până în data de 19 iunie a.c.

Biroul Executiv al UCMR

București, 12.05.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICOLOGIE

Termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de MUZICOLOGIE este 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)

București, 25.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ JAZZ-POP

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Jazz-Pop, și anume 25 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)

București, 13.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECȚIA DE MUZICĂ VOCALĂ

În urma întrunirii Biroului Executiv al UCMR din data de 10 aprilie 2017, membrii Biroului au hotărât termenul limită de predare a lucrărilor în vederea achiziției la Secția de Muzică Vocală, și anume 23 mai 2017.

(Secretar muzical al secției, Melania Slămnoiu)

București, 6.04.2017

ANGAJARE

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.

București, 6.04.2017

ACHIZIŢII LUCRĂRI – SECțIA DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ șI MULTIMEDIA

Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor muzicale ce urmează a fi analizate în cadrul Biroului Secției de Muzică Instrumentală și Multimedia pentru sesiunea de achiziții din luna iunie 2017 este de 15 mai 2017.

Autorii vor depune la Secretarul muzical partitura în 2 exempare și în format PDF, înregistrarea în format CD audio, autoprezentarea lucrării însoțită de Fișa de creație.

(Secretariatul U.C.M.R.)

București, 3.04.2017

U.C.M.R caută persoană cu studii de specialitate, în vederea angajării pe postul de bibliotecar.

Pentru interviu vă rugăm să ne contactați la următoarele numerele de telefon : 021.317.79.66./ 021.312.26.58.

București, 28.02.2017

Acordarea premiilor UCMR pe anul 2016

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită – vineri 3 martie 2017, ora 12, în Aula Palatului Cantacuzino – la Ceremonia de acordare a premiilor pe anul 2016.

Biroul executiv al UCMR

București, 16.01.2017 –

CreaȚia muzicalĂ comandatĂ de UCMR pentru anul 2017

1. Adrian POP – Mărțioare și buruieni (Cameral – ciclu de lieduri).
2. Mihai MĂNICEANU – OEN pentru orchestră (Simfonie sau piesă simfonică amplă).
3. Marcel-Octav COSTEA – VIA CRUCIS pentru cor mixt, ansamblu de percuții și orgă (Lucrare corală amplă sau ciclu de coruri).
4. Mihai MURARIU – RORSCHACH (Tânăr autor, până în 35 ani).
5. Florinela POPA – Muzică și ideologii în România secolului XX. Convergențe și distanțări față de fenomene similare din Europa (Studiu Muzicologic de sinteză – individual sau colectiv).

(CLICK AICI! pentru a vedea procesul-verbal incheiat de comisia de selecție)

București, 08.11.2016 – COMITETUL EXECUTIV AL SNR-SIMC

Festivalul Internațional „MERIDIAN” – Ediția a 12-a, România, 14-20 noiembrie 2016 –
(CLICK AICI! pentru programul festivalului)

Conferința de presă va avea loc JOI, 10 noiembrie 2016, la ora 13.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București.

București, 28.10.2016 – BIROUL EXECUTIV AL UCMR

Colegii din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, anunță cu profundă durere,încetarea din viață, în ziua de 27 octombrie 2016, a compozitorului, profesorului, poetului, traducătorului literar și muzicologului:
NICOLAE COMAN.

Mitingul de doliu va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino din Calea Victoriei, nr. 141, marți 01. Noiembrie 2016, între orele 10:00 – 12:00, iar înmormântarea va avea loc la cimitirul Ghencea Civil, la orele 14:00

București, 6.10.2016 – BIROUL EXECUTIV AL UCMR

ACHIZIȚII LUCRARI MUZICALE

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările în vederea analizării de către Birourile Secțiilor de Creație, spre a fi recomandate la sesiunea de achiziții din luna noiembrie, până la următoarele date:

– 04 noiembrie – Secția de muzică instrumentală și multimedia;
– 04 noiembrie – Comisia mixtă (vocal-instrumentală);
– 09 noiembrie – Secția de Muzicologie;
– 11 noiembrie – Secția de Jazz-Pop;
– 14 noiembrie – Secția vocală;
– 14 noiembrie – Subsecția de fanfară;
– 14 noiembrie – Subsecția didactică

Lucrările vor conține:
– două partituri + un exemplar în format electronic (pdf);
– autoprezentarea lucrării;
– fișa de creație (model afișat pe site);
– la Secția de Muzicologie, în locul fișei de creație, autorii vor completa Declarația pe proprie răspundere (model afișat pe site);
– înregistrarea lucrării audio (CD).
 

București, 6.10.2016 – BIROUL EXECUTIV AL UCMR

INSCRIEREA LUCRARILOR PENTRU SESIUNEA DIN NOIEMBRIE 2016

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările în vederea analizării de către Birourile Secțiilor de Creație, spre a fi recomandate la sesiunea de achiziții din luna noiembrie, până la următoarele date:

– 04 noiembrie – Secția de muzică instrumentală și multimedia;
– 04 noiembrie – Comisia mixtă (vocal-instrumentală);
– 09 noiembrie – Secția de Muzicologie;
– 11 noiembrie – Secția de Jazz-Pop;
– 14 noiembrie – Secția vocală;
– 14 noiembrie – Subsecția de fanfară;
– 14 noiembrie – Subsecția didactică

Lucrările vor conține:
– două partituri + un exemplar în format electronic (pdf);
– autoprezentarea lucrării;
– fișa de creație (modelul afișat pe site – FISA);
– la Secția de Muzicologie, în locul fișei de creație, autorii vor completa Declarația pe proprie răspundere (model afișat pe site – DECLARATIE);
– înregistrarea lucrării audio (CD).

București, 30.08.2016

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM World New Music Days 2017 Vancouver, Canada (November 2-8, 2017)

SNR-SIMC și ARFA – organizații între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, București până vineri, 30 septembrie 2016, ora 14, partiturile și toate documentele necesare înscrierii, pe suport electronic.

Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la Festivalul ISCM World New Music Days 2017 Vancouver, Canada (November 2-8, 2017)

Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă: http://iscm2017.ca/

București, 13.06.2016

PROIECTE ARTISTICE

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România deschide sesiunea de proiecte artistice privind organizarea ediției a XXVII-a a Festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”.

Persoanele interesate, care dețin calitatea de membru definitiv, sunt invitate să depună proiectele la Secretariat până la data de 25 IUNIE 2016, ora 14:00.

București, 23.02.2016

ACHIZIŢII ÎN LUNA IUNIE 2016

Membrii U.C.M.R. se pot înscrie la Birourile Secțiilor de Creație pentru sesiunea de ACHIZIȚII din luna IUNIE 2016, până la data de 01.05.2016.

București, 23.02.2016

Duminică 21 Februarie 2016, va rămâne o dată apăsătoare în conștiința membrilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România: a plecat la Domnul, ultima personalitate artistică a „generației de aur” din sec. XX, marele copozitor, muzicolog, critic muzical și exeget enescian PASCAL BENTOIU.

Colegii din U.C.M.R. îi transmit fiicei sale, Ioana, care și-a înmormântat ambii părinți în mai mai puțin de două luni, sincere condoleanțe. Să respectăm totodată ultima dorință a acestui modest, demn, dar unic creator: fără ceremonie funerară în Palatul Cantacuzino al U.C.M.R., fără discursuri la Cimitirul Bellu! Ceremonia funerară se va desfășura miercuri 24.02.2016, orele 13:00, la Capela Cimitirului Bellu Ortodox București.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! (Ferpar Pascal Bentoiu)

București, 14.01.2016

CONCURS DE COMENZI MUZICALE ŞI MUZICOLOGICE

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă lansarea unor comenzi de lucrări muzicale şi muzicologice pentru anul 2016. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2016, la categoriile de mai jos:

1. Opera / Balet
2. Opereta / musical
3. Lucrare ampla pop/rock/jazz
4. Lucrare a unui tânar autor, de până în 35 de ani în limitele categoriilor menţionate in cadrul Regulamentului.

Alte informaţii cu privire la Proiectul de comandă se gasesc în Regulamentul postat pe site-ul UCMR ( (CLICK aici!)

București, 13.01.2016

ZIUA CULTURII NAŢIONALE – 15 ianuarie 2016

Ziua Culturii Naționale va fi celebrată, vineri 15 ianuarie 2016, ora 18.30, în Aula Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei, nr. 141, printr‐un concert extraordinar de muzică de cameră, cu participarea interpretativă a compozitorului EUGEN DOGA, împreună cu baritonul Rudolf Constantin COCRIȘ, soprana Ana CEBOTARI, pianistul Ieromin BUGA și cvartetul PASSIONE: Diana JIPA – vioară I, Mădălina PANCIU – vioară II, Cristina PAȘA – violă, Violeta TUȚA POPESCU – violoncel, artiști consacrați din România și Republica Moldova.

(CLICK aici! pentru comunicatul de presă )

București, 04.11.2015

Festivalul Internațional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC” – Ediția a 11-a, România, 16-22 noiembrie 2015

Conferința de presă va avea loc JOI, 12 noiembrie 2015, la ora 12.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București.

(CLICK AICI! pentru programul festivalului )

București, 14.09.2015

ACHIZIȚII

Membrii UCMR își pot înscrie lucrările muzicale și muzicologice la Birourile Secțiilor de creație pentru sesiunea curentă de achiziții până la data de 6 noiembrie 2015.

București, 26.06.2015, Comitetul Executiv

ADUNAREA GENERALĂ SNR-SIMC

Se convoacă Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC miercuri, 1 iulie 2015, orele 13.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.

Potrivit Regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se va convoca o a doua întrunire joi, 2 iulie 2015, orele 13.00, la sediul UCMR.

desemnarea directorului artistic al „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2016

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează Concursul pentru desemnarea directorului artistic al „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2016, ediția a XXVI-a.

Membri interesați pot depune proiectul la secretariatul instituției până în data de 22 iunie a.c.

Bucureşti, 03.04.2015, Comitetul Executiv

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM World Music Days 2016 Tongyeong, South Korea (29 March-3 April 2016)

SNR-SIMC și ARFA – organizaţii între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, Bucureşti până marţi, 30 iunie 2015, ora 14, partiturile şi toate documentele necesare înscrierii, pe suport electronic.
Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la Festivalul ISCM World Music Days 2016 Tongyeong, South Korea.
Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă: http://worldmusicdays2016.kr/call-for-scores/rules/

București, 31.03.2015, Comitetul Executiv

SELECȚIA INTERNAȚIONALĂ pentru ISCM WORLD MUSIC DAYS 2015 SLOVENIA

Juriul Internațional al Festivalului ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA (26.09 – 2.10.2015) a selecționat, din partea SNR-SIMC și ARFA lucrările:

Gabriel Mălăncioiu – Hommage a Papaji
Diana Rotaru – enter no silencee

DECERNAREA PREMIILOR UCMR pe anul 2014

Vă anunțăm că vineri 6 martie 2015, ora 13 va avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei nr.141, decernarea premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 2014 și a Marelui Premiu, acordat unui distins creator al breslei noastre pentru întreaga sa activitate.

Ulpiu VLAD, Vicepreședinte UCMR, 4.03.2015

REZULTATELE PROIECTULUI DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

În cadrul şedinței de selecție a proiectelor privind acordarea de către UCMR a unor comenzi de lucrări muzicale şi muzicologice, în genuri reprezentative au fost selectate pentru anul 2015:

1. Cameral
Octavian Nemescu – Muzica minutelor 15-40 pentru voce şi ansamblul cameral

2. Lucrare corală amplă
Alexandru Christian Petrescu – Anti-Schisma-Laudatio

2.02.2015, UCMR

PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2015. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, în perioada 5—30 ianuarie 2015, conform categoriilor anexate.

PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2015. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, în perioada 5—30 ianuarie 2015, conform categoriilor anexate.

Achiziții
Vă anunțăm că termenul limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de achiziții este 7 noiembrie 2014.
București, 28.08.2014, Comitetul Executiv

SNR-SIMC ȘI ARFA ANUNȚĂ SELECȚIA DE LUCRĂRI PENTRU FESTIVALUL ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA (26.9. – 1.10.2015)

SNR-SIMC și ARFA – organizații între care există un protocol de colaborare – invită compozitorii membri să depună la sediul UCMR (secretariat), Calea Victoriei 141, sector 1, până miercuri, 1 octombrie 2014, ora 14, o partitură însoțită de toate documentele necesare. Juriul SNR-SIMC se va întruni dacă vor exista mai mult de 6 lucrări depuse pentru a fi trimise la FESTIVALUL ISCM WORLD MUSIC DAYS SLOVENIA.

Informații suplimentare referitoare la tipurile de lucrări cerute de către organizatori pot fi obținute accesând următoarea adresă de website:
www.iscm.org/members/submission/wizard
.

desemnarea directorului „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2015

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează Concursul pentru desemnarea directorului „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi” – 2015, ediția a XXV-a.

Membri interesați pot depune proiectul la secretariatul instituției până în data de 23 iunie a.c.

Concert IN MEMORIAM RADU PALADI în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, sâmbătă 7 iunie 2014, orele 18.00 (afiș cronică).
Vă aducem la cunoștință că Plenarele secțiilor de creație vor avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, orele 10.00, conform următorului grafic:

13 mai – Secția de muzică vocală și subsecția didactică
14 mai – Secția de muzică instrumentală și multimedia și subsecția de fanfară
15 mai –
Secția de Muzicologie
16 mai –
Secția de muzică Jazz/pop

Secretariat UCMR, 9 mai 2014

Plenarele Secțiilor din București și a Filialelor din țară

Conform hotărârii Consiliului Director al UCMR din data de 21 martie 2014, vă aducem la cunoștință că în luna aprilie a.c.vor fi convocate Plenarele Secțiilor din București și a Filialelor din țară în vederea nominalizării candidaților pentru Adunarea Generală ce se va desfășura la București pe 8-9 mai a.c.

Plenarele secțiilor UCMR din Capitală vor fi conduse de către domnul Președinte Adrian Iorgulescu și vor avea loc în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei nr.141, orele 10.00, conform următorului grafic :
9 aprilie – Secția de muzică instrumentală și multimedia și subsecția de fanfară
11 aprilie – Secția de muzică Jazz/pop
15 aprilie –
Secția de muzică vocală și subsecția didactică
16 aprilie – Secția de Muzicologie

Plenarele Filialelor Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov vor fi convocate în perioada 1 – 10 aprilie, data și locația fiind stabilită de fiecare filială în parte. (Secretariatul UCMR)

COTIZAŢIA DE MEMBRU UCMR pe anul 2013
Amintim membrilor UCMR care nu au plătit cotizația, în valoare de 100 lei, pentru anul 2013, că în perioada imediat următoare Consiliul Director al UCMR va pune în aplicare dispozițiile art. 20 din Statutul UCMR:
Art. 20 Calitatea de membru UCMR poate fi suspendată în cazul în care membrul nu achită cotizația anuală până la sfârșitul anului pentru care este datorată.
Hotărârea de suspendare va fi luată de către Consiliul Director, cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.

CLICK aici! pentru a vedea LISTA MEMBRILOR UCMR care NU AU PLĂTIT COTIZAŢIA pe anul 2013.
Lista PROIECTELOR votate și aprobate de COMISIA UCMR pentru anul 2014procesul-verbal din 3 februarie 2014…
PROIECTUL DE COMANDĂ INIȚIAT DE UCMR 2014

UCMR anunță lansarea unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice pentru anul 2014. Membrii definitivi pot depune proiectele respective la Secretariatul UCMR, până la data de 30 ianuarie 2014, conform categoriilor anexate.

Concert aniversar – 70 de ani Costin Miereanu

JOI, 28 noiembrie 2013, la ora 18.00, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România vă invită la concert în Aula Palatului Cantacuzino, Calea Victoriei 141, sector 1, București – mai mult…
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Festivalul Internațional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC” –
Ediția a 9-a, București, Arad, Iași
România
2-8 decembrie 2013

Conferința de presă va avea loc MIERCURI, 27 noiembrie 2013, la ora 13.00, în Aula Palatului Cantacuzino, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Calea Victoriei 141, sector 1, București. (CLICK AICI! pentru programul festivalului )

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE MITOLOGIE ȘI FOLCLOR

Invitaţie la Conferința internațională de Mitologie și Folclor, Ediția I, 8 – 9 martie 2014, organizată de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București….
CLICK AICI!…
       english version

Adunarea generală SNR-SIMC

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță Adunarea Generală a membrilor SNR-SIMC joi, 27 iunie 2013, orele 11.00, la sediul UCMR din Calea Victoriei nr.141, sector 1.

Potrivit Regulamentului SNR-SIMC, în situația în care nu va fi întrunit cvorumul necesar, se va convoca o a doua întrunire luni, 1 iulie 2013, orele 11.00, la sediul UCMR.

Membrii interesați pentru funcția de președinte SNR-SIMC vor depune proiectul de candidatură la secretariatul UCMR până vineri, 26 iunie 2013, orele 14.

Biroul Executiv al UCMR

SIMN 2014

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi – 2014, ediţia a XXIV-a.
Membri interesaţi pot depune proiecul la secretariatul instituţiei până în data de 24 iunie a.c.

17.06.2013, Biroul Executiv al UCMR

ACHIZIȚII

Vă anunțăm că termenul limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de Achiziții este 20 mai 2013.

CONSILIUL DIRECTOR – 8 aprilie 2013

În cadrul Consiliului Director UCMR s-a decis cuantumul COTIZAȚIEI de membru UCMR pentru anul 2013…

ADUNARE GENERALĂ – 4 aprilie 2013

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România convoacă Adunarea Generală Ordinară/2013 pentru data de 04.04.2013, ora 10.00, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, Aula Palatului Cantacuzino.

Ordinea de zi va cuprinde printre altele:
1. Bilanțul UCMR la 31.12.2012.
2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Raportul Președintelui Biroului Executiv.
4. Raportul Directorului Executiv.
5. Modificări statutare.
6. Stabilirea premiilor UCMR pentru anul 2012.

În cazul în care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinară a membrilor UCMR nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 04.04.2013, aceasta va fi reconvocată pentru data de 05.04.2013, ora 10:00 cu aceeași ordine de zi, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, sector 1, Aula Palatului Cantacuzino.

(data publicării: 28.02.2013)

PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA PE ANUL 2012

Lista premiilor și a premiaților…

Conferința Internațională de Muzicologie
România muzicală și culturile învecinate: tradiții, influențe, identități

Departamentul de Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, în colaborare cu Asociația Regională pentru Studii Muzicale în Balcani a Societății Internaționale de Muzicologie (IMS), anunță Conferința Internațională de Muzicologie cu tema România muzicală și culturile învecinate: tradiții, influențe, identități ce va avea loc în Iași în perioada 4-7 iulie 2013.

Scopul Conferinței Internaționale de Muzicologie este de a reuni muzicologi și etnomuzicologi români și străini, cercetători și studenți cu preocupări în domeniul muzicii vechi românești, din regiunea balcanică și est-europeană pentru a dezbate subiecte de istoriografie muzicală, tradiții bizantine, folclorice, dar și creații culte moderne sau contemporane.

Conferința este deschisă tuturor abordărilor teoretice și metodologice de studiere a relațiilor muzicale, tradiționale și contemporane, din zona balcanică și a Europei de Est, solicitând documentarea interacțiunii dintre creația liturgică, folclorică și savantă din acest spațiu multicultural.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 22 februarie 2013.

Mai multe informații și detalii găsiti pe pagina web a conferinței la adresa: www.imc2013.co.nf

(data publicării: 12.02.2013)

În cadrul proiectului „Momentul Magellan”

Fundația Spandugino (București) și Fundația Resonnance (Elveția) organizează lunar concerte de pian cu titlu gratuit în diverse locuri de solidaritate socială (spitale, centre medicale specializate, orfelinate, azile, centre sociale) prin care își dorește să aducă consolare unor persoane aflate în dificultate.

Concertele se desfășoară în cadrul proiectului „Momentul Magellan” care reprezintă contribuția românească la Programul „Global Ethics”, inițiat de Federația Mondială a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO.

În acest scop, Fundația Spandugino primește prin donație sau în regim de custodie piane ori pianine ce vor fi amplasate cu caracter permanent în instituțiile partenere care oferă protecție socială.

Concertele vor beneficia de prezența unor artiști valoroși sub coordonarea pianistei Elizabeth Sombart, Președinta Fundației Resonannce din Elveția și elevă timp de peste zece ani a celebrului dirijor roman, maestrul Sergiu Celibidache.

Fundația Spandugino promovează un model cultural al calității și al responsabilității care are în vedere principiul „Educație și Cultură pentru un Viitor mai bun”.

Persoană de contact pentru donații pian: Cosmin Olinici, 0729 332 127, cosmin.olinici @ eit.ro

(data publicării: 6.02.2013)

Abonament la Revista „Actualitatea muzicală”

STIMAȚI MEMBRI

Începând cu 1 ianuarie 2013, vã puteți abona la revista „Actualitatea Muzicalã” achitând suma de 10 lei pe numãr.

Astfel, abonamentul pe 1 an va costa 120 de lei, iar cel pe 6 luni 60 de lei. Taxele de expediție vor fi suportate de redacție.

Plata se poate face în urmãtoarele moduri:
– în numerar la Casierie (str. Ostașilor 12, București, sector 1, Maria Epuraș/ Oana Fețanu);
– în numerar la redacție (Calea Victoriei 141, București, sector 1, Eugenia Câlția/ Costin Aslam);
– prin transfer bancar, în contul UCMR, cu precizarea ABONAMENT REVISTA ACTUALITATEA MUZICALĂ, CUI: RO 1590279, IBAN RO95BRDE445SV13003044450, deschis la BRD Sucursala Victoria.;
– prin mandat poștal, pe adresa str. Ostașilor 12, sector 1, București, în beneficiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru revista ACTUALITATEA MUZICALÃ.

Pentru informații suplimentare puteți suna la redacție, la nr. 021.312.98.67.

Vă mulțumim anticipat și vã urãm sãrbãtori fericite cu ocazia Crãciunului și Anului Nou.

În vederea prezentării lucrărilor în cadrul Birourilor Secțiilor de creație

autorii sunt rugați să prezinte următoarele materiale:

1. Partitura în două exemplare și în format elecronic PDF
2. Înregistrare sonoră a lucrării
3. Fișa de creație – completată integral în funcție de specificul fiecărei secții (click AICI pe fișa de creație pentru a o descărca)
4. Autoprezentarea lucrării
5. Recomandarea filialei (dacă este cazul)

ADUNARE GENERALĂ

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 16.11.2012, ora 10.00, la sediul său central din București, Calea Victoriei nr.141, Aula Palatului Cantacuzino.

Ordinea de zi va cuprinde printre altele: prezentarea stării generale a breslei, informare cu privire la situația economico-financiară, derularea unor proiecte și programe specifice, desemnarea comisiei pentru selectarea unor bunuri din patrimoniul UCMR ce vor fi supuse vînzării, diverse.

ACHIZIȚII

Vă anunțăm că termenele limită de depunere a lucrărilor pentru sesiunea curentă de Achiziții sunt:

Secția de Muzicologie: 7 noiembrie 2012,

Secţia Jazz / Pop: 8 noiembrie 2012,

Secţia de Muzică Vocală:
16 noiembrie 2012.

NOI REGLEMENTĂRI ale CODULUI FISCAL

Din 1 iulie 2012 au intrat în vigoare NOI REGLEMENTĂRI ale CODULUI FISCAL privind contribuțiil ale titularilor de drepturi de autor la bugetul asigurărilor sociale (pensii – CAS) și la cel al asigurărilor sociale de sănătate (CASS). Pentru detalii CLICK AICI!

BURSE DE STUDIU 2012-2013

Biroul Executiv al UCMR

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță lansarea Concursului, organizat de Guvernul Italiei, pentru obținerea burselor de studiu în anul academic 2012-2013.

Linkul anunţului este: http://www.cultura.ro/articol/368

Concurs Internațional de Compoziție – muzică sacră

Biroul de Muzică Vocală

Fundația Perugia Musica Clasica – Sagra Musicale Umbra organizează Concursul Internațional de Compoziție – muzică sacră dotat cu premiul „Francesco Siciliani”. Lucrarea va fi scrisa pentru cor, cu sau fără orgă, pe un text dat, care poate fi gasit, împreuna cu toate informațiile necesare, la adresa www.perugiamusicaclassica.com.

Data limită de trimitere a aplicației este 20 iulie 2012 (data poștei).

Achiziții – Declarație pe propria răspundere

Biroul Secției de Muzicologie

Materialele propuse Secției de Muzicologie pentru achiziție trebuie să fie însoțite de o Declarație pe propria răspundere semnată de autor, pe care o puteți descărca aici.

Concurs pentru director SIMN, 2013

Biroul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea directorului Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi – 2013, ediția a 23-a.

Membri interesați pot depune proiecul la secretariatul instituției până în data de 25 iunie a.c. inclusiv.

Concurs pentru coordonator Simpozion ENESCU, 2013

Biroul de Muzicologie al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România lansează concursul pentru desemnarea coordonatorului științific al Simpozionului Internațional „George Enescu”, ediția 2013.

Concurenții trebuie să fie membri definitivi ai UCMR.
Concursul se va desfășura pe bază de proiecte scrise, care să cuprindă idei menite să îmbogățească și să diversifice tematica și lista participanților. De asemenea, vor fi prevăzute și mijloacele logistice necesare desfășurării acestei manifestări. Dosarul trebuie să conțină și CV-ul concurentului.

Dosarele vor putea fi depuse până în data de 2 mai inclusiv, la secretariatul UCMR.

Jurizarea va avea loc în ziua de 3 mai, ora 12, la sediul UCMR, sub formă de interviu.

Evaluarea proiectelor pentru comenzi de lucrări

În data de 05.03.2012, ora 10, la sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a avut loc ședința de evaluarea a proiectelor privind acordarea de către instituția noastră a unor comenzi de lucrări muzicale și muzicologice, în genuri reprezentative.

LISTA LUCRĂRILOR SELECTATE

Decernare premii pe anul 2011

În data de 24.02.2012, ora 10, va avea loc Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Cu acest prilej – la ora 12,30, în Aula Palatului Cantacuzino – urmează să fie decernate premiile breslei, inclusiv Marele Premiu, pe anul 2011.

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAȚIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU”, ediȚia a XVII-a, 9 – 11 decembrie 2011

Concursul are cinci secțiuni: VIOARĂ – VIOLONCEL– PIAN– CANTO– COMPOZIŢIE.

Înscrieri: până la data de 3 decembrie 2011 (conform regulamentului).

Pentru informații vă puteți adresa:
MUZEULUI MEMORIAL „PAUL CONSTANTINESCU”
E-mail: office @ histmuseumph.ro
Tel: 0244/52.29.14 – Mihaela ȘTEFĂNESCU

ORGANIZATORI:
Consiliul Județean Prahova
Prefectura Județului Prahova
Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional
Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti
Primăria Municipiului Ploieşti
Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti
Direcţia Judeţeană pentru Cultură și Patrimoniu Naţional Prahova

PARTENERI:
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU
București, 8 – 11 septembrie 2011

Anunțuri
Orarul simpozionului /Programme (pdf 154 KB)
Lista participanților /Participants (pdf 187 KB)
Norme de redactare /Typing Rules (pdf 131 KB)
Formular de înscriere /Participation Form (pdf 648 KB)
Anunţ ziua 1 /First Day Announcement, September 8 (pdf 187 KB)

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
anunță CONFERINȚA DE PRESĂ a festivalului

SĂptĂmÂna InternaȚionalĂ a Muzicii Noi
ediția a 21-a

Joi 19 mai 2011, ora 13
la sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
Palatul Cantacuzino, Calea Victoriei 141 (Aula)

Despre evenimente și artiști, despre creația întregului festival ca poveste muzicală a secolului XXI vor vorbi:
Adrian Iorgulescu – președinte al Uniunii Compozitorilor
Irinel Anghel – director artistic SIMN 2011
Oltea Șerban-Pârău – director al Orchestrelor și Corurilor Radio şi Redactor Şef al Radio România Cultural
Barrie Webb – artist invitat al festivalului, din Marea Britanie
Alis Vasile – Arts Projects Manager British Council

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
Aula Palatului Cantacuzino
Duminică 6 martie 2011, ora 18

M e d a l i o n   
R a d u    P a l a d i
Recital de lieduri

Interpretează:
Nicoleta Ardelean, Florin Diaconescu, George Emil Crăsnaru
La pian: compozitorul

8 noiembrie 2010

Burse „Constantin Brâncuși“ și „George Enescu“ pentru artiștii plastici și muzicienii români

Pentru bursele „Constantin Brâncuși” și „George Enescu” acordate artiștilor plastici și, respectiv, muzicienilor români de Institutul Cultural Român, se mai pot face inscrieri până pe data de 15 noiembrie 2010. Programul se adresează profesionistilor care au studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanțe recunoscute în domeniu. Valoarea unei burse este de 4545 Euro iar durata stagiului este de trei luni. Beneficiarii burselor vor fi găzduiți și vor putea lucra la proiectele propuse în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts.

Potrivit site-ului www.icr.ro documentele necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei) sunt următoarele:
– formularul de înscriere;
– CV;
– copie după diploma de licență; în condițiile în care candidatul este și absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii și după aceste acte;
– un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienței profesionale și a competenței în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiștii străini; relevanța Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locații/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activități se vor depune.
– Pentru artiști – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menționeze data și dimensiunile reale ale lucrărilor;
– Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);
– Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;
– Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD
– Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentație în format electronic);
– un dosar de presă;
– perioada pentru care solicită bursa;
– 3 scrisori de recomandare;

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011 824 București.

31 mai 2010

Concurs de Proiecte pentru ocuparea postului de Director Artistic al Festivalului SIMN 2011

Candidații vor prezenta un proiect privind desfășurarea Festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, ediția 2011.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 28 iunie 2010, ora 9.00.

18 martie 2010

ADUNARE GENERALĂ

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară UCMR pe anul 2010 în data de 29 aprilie 2010, ora 9, Bucureşti, în Aula Palatului Cantacuzino – prima convocare.

În lipsa cvorumului la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală ordinară UCMR în data de 30 aprilie 2010, ora 9, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Sala George Enescu.

Ordinea de zi:
• Aprobarea Raportului Preşedintelui pe perioada 2006-2010;
• Aprobare modificare Statut UCMR;
• Aprobarea raportului Directorului Executiv, a situaţiilor financiare anuale pe 2009 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;
• Aprobarea raportului Comisiei de cenzori UCMR 2009;
• Alegerea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui;
• Diverse.


Pentru pregătirea Adunării Generale au fost programate în felul următor plenarele secţiilor din Capitală şi a Filialelor:

10 aprilie – Cluj, cu participarea domnului Preşedinte Octavian Lazăr Cosma;
13 aprilie – secţia corală;
14 aprilie – secţia simfonică şi subsecţia fanfară;
15 aprilie – secţia de muzicologie;
16 aprilie – muzică uşoară;
19 aprilie – Braşov şi Constanţa;
20 aprilie – Iaşi
, cu participarea domnului Vicepreşedinte Ulpiu Vlad;
21 aprilie – Timişoara.

Plenarele din Bucureşti vor fi conduse de către domnul Preşedinte Octavian Lazăr Cosma.

19 martie 2010 –

Personalitate de seamă a muzicii românești contemporane, muzicologul, profesorul și interpretul FERENC LÁSZLÓ ne-a părăsit prea curând, în plină manifestare a valențelor sale ca artist și om de știință. A fost un om de mare valoare, unanim prețuit în țară și peste hotare. A reprezentat cultura românească în calitate de membru al unor importante institute internaționale, precum Mozarteum și Hayden Geselschaft din Salzburg, Universitatea din Chemnitz, fondator al Societății Române Mozart, Fundației Sigismund Toduță, Asociației Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság din Budapesta, Ősterreichidche Gesellschaft fűr Musikwisschenshaft din Viena.

A scris numeroase studii și articole, a susținut prelegeri, conferințe și comunicate în țară și peste hotare, a semnat valoroase volume de muzicologie.

La Universitatea Națională de Muzică din București, activitatea sa ca profesor de Muzică de Cameră și muzicolog a creat condiții optime pentru pregătirea muzicienilor în spiritul unei profesionalizări competitive, drum continuat apoi și ca profesor și conducător de doctorat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca.

9 martie 2010

PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR şI MUZICOLOGILOR DIN ROMâNIA PE ANUL 2009

MARELE PREMIUVasile TOMESCU

PREMIU PENTRU LUCRĂRI CONCERTANTE
Mihaela VOSGANIANCiaccona con canone pentru vioară, orchestră şi sunete procesate

PREMIU PENTRU LUCRĂRI CAMERALE
Livia TEODORESCUChanson d´automne – lied, versuri Paul Verlaine; S´amor non e – lied, sonet Petrarca.

PREMIU PENTRU LUCRĂRI ELECTRONICE
Ulpiu VLAD Prin sunetele privirii – pentru violoncel şi bandă

PREMIU SUCURSALEI CLUJ
Ede TERENYIMahabharata – mono-operă

PREMIU PENTRU CREAŢIA UNUI AUTOR DIN DIASPORA
Costin MIEREANUSimfonia a III-a pentru cor şi orchestră; Concert pentru vioară şi orchestră.

PREMIU PENTRU MUZICĂ DE FANFARĂ
Constantin ANDREOIUTriptic Simfonic

PREMIU PENTRU LUCRARE CORALĂ AMPLĂ
Irina ODĂGESCU Timpul pământului – simfonie corală pentru cor mixt, recitator şi percuţie, versuri Octavian Goga

PREMIU PENTRU MINIATURĂ CORALĂ
Felicia DONCEANU – Potentissimo Dio – imn pentru cor mixt a cappella, versuri Petru Cercel (sec.XVI)

PREMIU PENTRU MUZICĂ UŞOARĂ
Cornel FUGARU Mi-e dor – versuri Mirela Fugaru

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE JAZZ
Dan ŞTEFĂNICĂCântec de leagăn, Pădure tropicală, Madeira

PREMIU PENTRU SPECTACOL MUZICAL
Viorel GAVRILĂ Bonsoir Pariscabaret muzical, text Mala Bărbulescu

PREMIU PENTRU ISTORIOGRAFIE

Constantin-Tufan STAN – György Kurtág. Reîntoarcerea la matricea spirituală; Victor Vlad Delamarina şi familia sa. Contribuţii biografice

PREMIU PENTRU BIZANTINOLOGIE
Florin BUCESCUCântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec.XIX. Ghidul manuscriselor psaltice – Moldova, sec.XIX”

PREMIU PENTRU PUBLICISTICĂDaniela CARAMAN FOTEA

PREMIU PENTRU CREAŢIE DIDACTICĂ
Dan BuciuMuzicanţii din Bremen – poveste muzicală pentru recitator şi pian la patru mâini

PREMIU PENTRU ACTIVITATEA DIRIJORALĂIlarion IONESCU-GALAŢI

PREMIU PENTRU MAESTRU AL ARTEI DIRIJORAL-CORALECornel GROZA

PREMIU PENTRU ARTĂ INTERPRETATIVĂAurelian Octav POPA

PREMIU PENTRU FORMAŢIE CAMERALĂAnsamblul „Ars Nova” din Cluj, dir. Cornel Ţăranu

PREMIU PENTRU PROPAGAREA MUZICII ROMÂNEŞTI PESTE HOTAREVioleta DINESCU 

3 martie 2010 – ANUNŢ IMPORTANT

Consiliul Director UCMR din data de 5.03.2010, ora 10

Ordinea de zi

1. Aprobarea propunerilor Secţiilor şi Sucursalelor pentru Premiile UCMR pe anul 2009. Votarea MARELUI PREMIU.

2. Raport asupra situaţiei economico-financiare a UCMR – Prezintă doamna Director Executiv Ana Achim.

3. Convocarea Adunării Generale în data de 30 aprilie 2010 ora 9.

4. Măsuri organizatorice privind Adunarea Generală:
– informarea privind raportul Preşedintelui şi Consiliului Director.
– stabilirea datelor Plenarelor pe Secţii/Sucursale
– sistemul de participare şi votare; precizări privind candidaturile.

5. Adoptarea Proiectului de Statut cu modificările propuse de către Comisia desemnată în acest sens; prezentarea procesului verbal al Comisiei pentru modificare Statutului UCMR.

6. Admiteri şi definitivări:

ADMITERI:

Secţia de muzică uşoară: Vladimir Cnejevici – Bucureşti

Subsecţia fanfară: Aurel Gheorghiţă – Bucureşti
Valtentin Stoian – Bucureşti
Adrian Ola – Bucureşti

Secţia corală: Iosif Fiţ – Alba Iulia

Secţia de muzicologie : Ovidiu Papană – Timişoara
Ioan Bocşa – Cluj
Monica Mihalache – Bucureşti
Bianca Ţiplea Temeş – Cluj
Cristina Maria Bostan – Braşov

7. Festivitatea decernării Premiilor UCMR pe anul 2009.

26 februarie 2010 –

Joi, 25 MARTIE 2010, a încetat din viaţă, la vârsta de 84 de ani, pianistul şi compozitorul Dan MIZRAHY… (necrolog)

15 februarie 2010 – ANUNŢ IMPORTANT

Vineri, 5 MARTIE 2010, ora 12, va avea loc la AULA PALATULUI CANTACUZINO, ceremonia de decernare a PREMIILOR UNIUNII COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR, pe anul 2009. Vă aşteptăm!

12 februarie 2010

Centrul de Excelenţă al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti prezintă în perioada 27-28 februarie 2010, BUCUREŞTI – Festivalul Internaţional CHOPIN 200 – cu prilejul sărbătoririi bicentenarului naşterii marelui compozitor şi pianist polonez.

20 ianuarie 2010

Toţi membrii sunt aşteptaţi cu propuneri privind PREMIILE UNIUNIII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR, PE ANUL 2009 şi PREMIILE DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” ŞI „CIPRIAN PORUMBESCU” ALE ACADEMIEI ROMÂNE. Propunerile vor fi primite la sediul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Calea Victoriei 141, Bucureşti, până la data de 8 februarie 2010. (Conducerea)

12 ianuariue 2010

TOŢI MEMBRII SUNT AŞTEPTAŢI SĂ DEPUNĂ PROPUNERI PRIVIND STATUTUL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA. DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA PROPUNERILOR ESTE 8 FEBRUARIE 2010.
Textul statutului în format html sau pdf. (Conducerea)

3 ianuarie 2010

Biroul Secţiei de Muzicologie anunţă că până la data de 22 februarie 2010 se primesc înscrieri pentru PREMIILE DE MUZICOLOGIE. Dosarele vor fi depuse la doamna Cristina Andrei sau la secretariatul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. (Conducerea)

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la căderea comunismului și cu prilejul Zilei Internaționale a toleranței, 16 noiembrie,
Opera Naţională Română Cluj-Napoca lansează un

CONCURS DE CREAţIE DE OPERĂ CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ

Tema de creaţie a concursului este intoleranţa

Conform ultimelor studii ale organismelor internaţionale de specialitate, ţara noastră are un nivel de intoleranţă ridicat faţă de restul ţărilor Europei.

Asumându-şi rolul de instituţie publică, Opera Naţională clujeană răspunde provocării de a face educaţie prin artă, afirmându-şi voinţa de a combate intoleranţa și de a promova toleranţa ca principiu fundamental al drepturilor omului, al pluralismului și al democraţiei.

Intoleranţa este atitudinea de neacceptare a diferenţelor dintre grupuri, a diferenţelor de convingere sau de gândire. Ura, refuzul dialogului, fanatismul doctrinar, sunt mărci ale intoleranţei.

Scopul proiectului este de a aduce in faţa publicului (în mare parte format din tineri) o creaţie contemporană ancorată în realităţile zilelor noastre, prin care să atragă atenţia asupra acestor aspecte nocive şi, implicit, să promoveze valorile toleranţei.

Se pot înscrie în concurs compozitori sau echipe de creatori.

Înscrierile se fac până la data de 2 aprilie 2010 inclusiv. Dosarele se depun la secretariatul ONRCN şi trebuie să conţină următoarele documente: CV-ul compozitorului sau CV-urile echipei de realizatori (compozitor/libretist) și proiectul lucrării (fragmente compuse, prezentarea subiectului, prezentarea personajelor lucrării și vocilor utilizate, lungimea estimată a lucrării).

Selecția lucrărilor se va desfăşura în două etape:
Etapa I: comisia studiază proiectele trimise. În urma acestei preselecţii rămân în concurs trei lucrări. Rezultatele sunt anunţate la data de: 3 mai 2010.
Etapa a II-a: concurenţii prezintă comisiei lucrarea completă, până la data de 29 aprilie 2011. În urma acestei etape este selectată lucrarea câştigătoare. Rezultatul este anunţat la data de: 31 mai 2011.

Comisia este formata dintr-un compozitor, un regizor, un dirijor, un critic de specialitate şi directorul Operei Nationale Române Cluj-Napoca.


Lucrarea câştigătoare va sta la baza unei producții complete pe scena Operei Naţionale clujene, a cărei premieră va fi prezentată în cursul stagiunii 2011/2012.
afiş…

  NOIEMBRIE 2009


CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE ŞI CREAŢIE MUZICALĂ „PAUL CONSTANTINESCU” – ediţia a XV-a – PLOIEŞTI, 11 – 14 decembrie 2009

Concursul este organizat pe cinci secţiuni: vioară, violoncel, pian, canto şi compoziţie muzicală

ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN PREFECTURA JUDEŢULUI
PRAHOVA PRAHOVA
MINISTERUL CULTURII CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA
MUZEUL MEMORIAL “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEŞTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEŞTI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL PRAHOVA

Regulamentul de participare…

Fişa de înscriere… 


PALMARESUL Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaţa e frumoasă” – din 22 noiembrie 2009 –


Trofeul „Ion Dacian” pentru tineri interpreţi – Spectacol-concurs de operetă şi musical –

• concursul este deschis interpreţilor români şi străini

• concursul este inclus în suita de manifestări ale Festivalului internaţional de operetă „Viaţa e frumoasă”, ediţia a doua.

• Etapa unică, cu public, va avea loc la sala Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” duminică 22 noiembrie, ora 18.

• Parteneri: Centrul de excelenţă al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.

• Parteneri media: TVR Cultural, Radio România Cultural, revista „Actualitatea muzicală” etc.

Detalii…    Regulamentul de participare


ANUNŢ

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de coordonator ştiinţific al Simpozionului Internaţional „George Enescu” – ediţia 2011.

Candidaţii, membri ai UCMR, care doresc să se înscrie, vor depune proiectele, până la data de 4 decembrie 2009, la secretariatul instituţiei noastre, Bucureşti, Calea Victoriei nr.141, telefon 021.317.79.66, 0788.23.99.46


SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE „GEORGE ENESCU”
5-8 septembrie 2009

Aula Palatului Cantacuzino Cal. Victoriei 141, sector 1 Bucureşti
Tel.: 021.3181450

Pentru a vizualiza PROGRAMul… apăsaţi aici!


Consiliul Director UCMR

Ordinea de zi din data de 15.05.2009, ora 10, Aula Palatului Cantacuzino

I. CONSILIUL DIRECTOR LĂRGIT

Deschiderea lucrărilor:

1. Informare asupra situaţiei economico-financiare a UCMR. Prezintă doamna Director Ana Achim.

2. Problemele actuale ale UCMR:

 • Strategii ale ANUC pentru apărarea culturii.
 • UCMR membră în Forumul Compozitorilor Europeni.
 • Susţinerea creaţiei muzicale româneşti. Activitatea Birourilor de creaţie.
 • Concerte şi Medalioane
 • Festivaluri
 • Actuala ediţie a SIMN. Finanţarea festivalului. Colaborarea cu MCCPN.
 • Achiziţiile – pârghie în propulsarea creaţiei. Situaţia finanţării achiziţiilor
 • Situaţia Editurii Muzicale. Prezintă Carmen Cârneci.
 • Revistele UCMR – măsuri pentru accesare internaţională
 • Indemnizaţiile de merit şi suplimentarea la pensii
 • Reconfigurarea site–ului UCMR
 • Discuţii generale şi propuneri privind situaţia UCMR
 • Conferirea Diplomei de Excelenţă compozitorului Jolt Kerestely
 • Perspectiva reabilitării Palatului Cantacuzino din fonduri europene
 • Planul de reconstruire a vilei Cremer din Predeal

II CONSILIUL DIRECTOR:

1. Aprobarea cotei de finanţare a SIMN în valoare de 25.000 lei.
Aprobarea prevalării fondul de achiziţii destinat secţiei simfonice, a sumei de 18.000 lei în 2 tranşe: iunie şi decembrie.
Aprobarea sumei ce reprezintă cota UCMR pentru sesiunea de achiziţii din luna iunie 2009 în valoare de 70.000 lei.

2. Admiteri şi definitivări:

Admiteri:
Secţia de muzică uşoară: Roman Vlad
Secţia de muzicologie: Walter Kindl, Banciu Ecaterina

Definitivări
Secţia de muzică corală: Anca Tănase Neagu


PREMIILE UNIUNII COMPOZITORILOR şI MUZICOLOGILOR DIN ROMâNIA PE ANUL 2008

MARELE PREMIU Horia MOCULESCU

PREMIUL PENTRU CREAŢII VOCAL-SIMFONICE
George BALINTTocirea – pentru cor şi orchestră

PREMIUL PENTRU CREAŢII CAMERALE

Diana ROTARU

 • Soresciana – trei lieduri pentru soprană şi pian – versuri Marin Sorescu
 • Chant du sommeil – pentru patru instrumente
 • Hypnos – pentru 13 instrumente

PREMIUL PENTRU LUCRĂRI CONCERTANTE
Carmen Maria CÂRNECIOmens..Akyn – pentru flaut şi orchestră de flaute

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE FANFARĂ
Octavian LUNCANTibiscum- suită simfonică

PREMIUL PENTRU CREAŢIE CORALĂ AMPLĂ
Theodor GRIGORIU33 psalmi

PREMIUL PENTRU CREAŢIE CORALĂ RELIGIOASĂ
Mircea NEAGULiturghia

PREMIUL PENTRU CREAŢIE DIDACTICĂ
Nicolae COMANSemne de toamnă pentru pian şi recitator

PREMIUL PENTRU MUZICĂ UŞOARĂ
Jolt KERESTELY – Dai, abbracciami – versuri Adina Şuteu

PREMIUL PENTRU MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
Anton ŞUTEU – In memoriam (Rugăciune, Desprinderea, Lumina)

PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE JAZZ
George NATSIS

 • Play 4me
 • Dorian Blues

PREMIUL PENTRU ISTORIOGRAFIE
Ioan TOMI – Filarmonica de Stat din Arad. Monografia 60 ani (1948-2008) – Musica Mundi

PREMIUL PENTRU ESTETICĂ
Ştefan ANGI – Fotografii la minut din atelierele compozitorilor clujeni

PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂMihai COSMA

PREMIUL FILIALEI CLUJ
Şerban MARCU – Acteon – simfonie de cameră

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE DIRIJORALĂDorel Paşcu RĂDULESCU

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE DIRIJORAL-CORALĂDan Mihai GOIA

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE SOLISTICĂIon Ivan RONCEA

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE ANSAMBLU CAMERAL
Trio Contraste
Ionuţ ŞTEFĂNESCU (flaut), Sorin PETRESCU (pian) şi Doru ROMAN (percuţie)

PREMIU PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE ARTISTICE
– PROIECTUL 80 DE ANI DE MUZICĂ ÎN 80 DE ANI DE RADIO – Gabriela SCRABA


INVITAŢIE

UNIUNEA COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR din ROMÂNIA
Aula Palatului Cantacuzino


Sunteţi invitaţi vineri, 27 martie 2009, la ora 18.00, la un nou concert din seria „Muzică şi poezie românească”, concert ce va plasa în centrul atenţiei CREAŢIA, ÎN IPOSTAZĂ FEMININĂ. Vă propunem, în acest context, audierea unor partituri aparţinând unora din cele mai cunoscute compozitoare, autoare de succes ale multor creaţii camerale, ochestrale şi corale : Elise Popovici, Carmen Petra Basacopol, Irina Odăgescu, Carmen Cârneci (laureată a premiului secţiei simfonice a Uniunii Compozitorilor / 2008), Irinel Anghel şi Diana Rotaru (dublă laureată a premiului pentru tineri creatori oferit de revista „Actualitatea muzicală” şi a premiului pentru creaţie camerală acordat de Uniunea Compozitorilor, ambele pe 2008).

Vor fi prezenţi, pe scena Palatului Cantacuzino, interpreţi de marcă nu doar ai muzicii româneşti ci şi ai capodoperelor universale precum soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu, pianista Inna Oncescu şi tînăra actriţă Irina Ungureanu (invitată să susţină un microrecital Ana Blandiana – poeta sărbătorită în această lună de primăvară).
Vă aşteptăm! Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol, tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293 – afiş .

INVITAŢIE

UNIUNEA COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR din ROMÂNIA
Aula Palatului Cantacuzino

Sunteţi invitaţi miercuri, 28 Ianuarie, la ora 18.00 la primul concert al anului 2009 din seria „Muzică şi poezie românească”, concert dedicat, în întregime, comemorării unui an de la dispariţia inegalabilului compozitor-academician roman, ŞTEFAN NICULESCU, dar şi a 159 ani de la naşterea lui MIHAIL EMINESCU. Vă propunem, în acest context, audierea unor partituri aparţinând unora din cei mai cunoscuţi şi apreciaţi discipoli ai maestrului NICULESCU, azi vârfuri ale componisticii româneşti: Liviu Dănceanu, Călin Ioachimescu, George Balint, Nicolae Teodoreanu, Adrian Mociulschi şi Dan Dediu (rectorul UNMB).
Interpreţi redutabili ai muzicii româneşti contemporane şi nu numai, precum pianiştii Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, clarinetistul Nicu Spătaru şi binecunoscutul duo Bianca & Remus Manoleanu (voce-pian)vor fi prezenţi „live” în spectacol, ca şi reputatul actor Eusebiu Ştefănescu
de la Teatrul Naţional (pe care l-am invitat să susţină un microrecital poetic MIHAIL EMINESCU)afiş .

Vă aşteptăm!
Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol; tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293
.

CONVOCARE

Membrii Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România sunt convocaţi vineri 27.06.2008 orele 10, în Palatul Cantacuzino, în şedinţă plenară, pentru a dezbate problemele actuale ale UCMR.
Ordinea de zi este următoarea:
1 – Raportul financiar – contabil la 31.06.2008. Prezintă doamna Director Executiv Ana Achim.
2 – Informare asupra sesiuniilor de achiziţii din luniile martie şi iunie 2008.
3 – Aprobarea sumei de 38.000 lei reprezentând contribuţia UCMR la cele 2 sesiuni de achiziţii.
4 – Informare privind ediţia din 2008 a Festivalului SIMC. Concursul pentru funcţia de director al Festivalului- ediţia 2009.
5 – Informarea asupra Concursului Internaţional de compoziţie «De la romantici la Contemporani».
6 – Premiile Naţionale pentru Arte. Laureaţi Cornel Ţăranu şi Viorel Cosma.
7 – Probleme privind editarea setului de 11 CD-uri din ciclul „Antologia Muzicii Româneşti” pe anul 2008.
8 – Rezultatul Concursului de proiecte pentru editare de partituri şi volume – AFCN. Contestaţia depusă.
9 – Situaţia Indemnizaţiilor de Merit.
10 – Acţiunea de identificare a unor imobile din Capitală pentru viitoare destinaţii ale UCMR.
11 – Starea Vilei R. Cremer din Predeal şi soluţiile de reabilitare.
12 – Procesul pentru recuperarea drepturilor de nefolosinţă a spaţiilor aflate în posesia UCMR.
13 – Problemele difuzării revistelor editate de către UCMR.
14 – Admiteri şi definitivări.

ADMITERI:
Secţia de muzicologie:
Doxan Adrian, Dragnea Emilia Irina, Bratu Lava, Popa Florinela, Sârbu Camelia, Gibescu Roxana.
Subsecţia didactică: Hrubaru Alexandru.
Secţia de muzică corală: Geantă Cezar.
Secţia de muzică uşoară: Filip Viorela.
Secţia de muzică simfonică, operă şi de cameră: Risecu Remus, Chiroşcă Bogdan, Malancioiu Gabriel, Ion Ciprian Andrei, Beldean Laurenţiu, Măniceanu Mihai.
DEFINITIVĂRI :
Secţia simfonică: Szylaghi Ana, Creţu Cătălin.
Secţia de muzică uşoară: Prossi LIviu, Vanica Romeo.

Preşedinte,
Octavian Lazăr COSMA
Bucureşti, 18.06.2008

CONCURS

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează concurs pentru postul de director-manager al Festivalului Săptămânii Internaţionale a Muzicii Contemporane, ediţia 2009.

Candidaţii vor prezenta la secretariatul UCMR până la data de 23.06.2008, ora 14 Proiectul Festivalului cu tot ceea ce solicitantul consideră că este reprezentativ pentru această prestigioasă manifestare internaţională.

Preşedinte,
Octavian Lazăr Cosma

PREMII

Muzicologului român Valentina SANDU-DEDIU i s-a decernat Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg pentru anul 2008. Dintre premiile oferite de prestigioasa Academie berlineză, acesta a fost înfiinţat de Fundaţia Peregrinus (Rudolg Meimberg) şi este dotat cu suma de 5100 de euro. Un singur român a mai primit acest premiu: Andrei Pleşu în 1996.

Propunerea pentru acest premiu a venit din partea Wissenschaftskolleg zu Berlin, Institut de studii avansate, unde Valentina Sandu-Dediu a fost bursieră în 2000. Motivele propunerii au inclus la modul generic întreaga activitate ştiinţifică a muzicologului, mai ales cartea tipărită la Pfau-Saarbrücken în 2006 (Rumänische Musik nach 1944), precum şi promovarea tinerei compoziţii româneşti prin proiectul „Profil”, subvenţionat din 2002 de Ernst von Siemens Musikstiftung, München. După selecţii riguroase din partea comisiilor de specialitate ale Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, la sfârşitul lui ianuarie au fost anunţate premiile pe 2008.

Decernarea va avea loc pe 21 noiembrie, cu ocazia Zilei Einstein, la Nikolaisaal Potsdam.

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, sâmbătă, 14 iunie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – vă invită la ultimul concert al stagiunii din seria „Muzică şi poezie românească”, derulat sub semnul Şcolilor de compoziţie TIBERIU OLAH – MYRIAM MARBE, propunându-vă audierea unor lucrări semnate de discipolii celor 2 cunoscuţi compozitori, ei înşişi nume de vârf ale componisticii româneşti: Doina Rotaru, Maia Ciobanu, Laura Manolache, Mihaela Vosganian, Sorin Lerescu şi Cristian Lolea. Interpreţi redutabili ai muzicii româneşti contemporane, precum membrii cvartetului de coarde „Florilegium” şi duoul pianistic Corina Răducanu – Eugen Dumitrescu vor aduce un plus de atractivitate acestui concert-spectacol, prin interpretările „live” ale lucrărilor Maiei Ciobanu şi Laurei Manolache ce se vor adăuga audiţiilor înregistrate pe suport electronic, dar şi dialogului poetic dintre subsemnata şi actorul Ionuţ Kivu de la Teatrul „Odeon”, pe tema versurilor semnate de A. E. Baconsky, Mircea Cărtărescu, Traian Ştef, poeţi aniversaţi în această lună. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar – muzicolog, realizator şi prezentator spectacol, tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293) – afiş.

SERATĂ DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, vineri 11 aprilie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – vă invită la la o nouă serată de „MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ” ce-l va portretiza, în mod special, pe inegalabilul Nichita Stănescu (care, în 31 martie 2008, ar fi împlinit trei sferturi de veac). Vom asculta muzică de Sigismund Toduţă (în interpretarea violonistei Cornelia Bronzetti acompaniată de pianista Cipriana Gavrişiu), dar şi înregistrări ale lucrărilor compozitorilor George Draga, Gheorghe Firca, Nicolae Coman, Petru Stoianov, Dan Bălan şi Adrian Iorgulescu. Alături de mine şi de compozitorii invitaţi, cunoscutul actor Eusebiu Ştefănescu şi profesorul Gavril Borodan vor încerca să contureze posibile
traiectorii muzical-poetice. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog, realizare şi prezentare spectacol, tel. contact: 0722 346 798 / 0743 534 293)afiş

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, joi 27 martie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA de Ziua mondială a Teatrului – vă invită la un nou concert dedicat frumosului de gen feminin. Alături de soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu (interpreţii liedurilor multilateralilor muzicieni Dan Mizrahy şi Elise Popovici), actorul Florin Roşu, subsemnata, precum şi poetul Radu Cârneci vom contura (ascultând şi lucrări aparţinând Irinei Hasnaş, lui Dan Buciu, Paul Rogojină şi Elenei Apostol – compozitori invitaţi – şi privind în oglinzi poetice – autori: George Topârceanu, George Călinescu, Ion Pillat, Radu Cârnecişi Ana Blandiana) imaginea personajului principal: FEMEIA. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog – realizare şi prezentare spectacol, tel. contact: 0722 346 798 / 0743 534 293)afiş .

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE ROMÂNEASCĂ

Bucureşti, vineri 29 februarie 2008, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA şi Muzeul Naţional „George Enescu” vă invită la un nou concert din seria „Muzică şi poezie românească”, dedicat unuia din cei mai importanţi şi prolifici reprezentanţi ai şcolilor componistice contemporane – academicianul şi profesorul Ştefan Niculescu, propunându-vă audierea unor lucrări semnate de cunoscuţi compozitori, invitaţi în această seară: Fred Popovici, Adrian Enescu, Călin Ioachimescu, Cristian Brâncuşi, Adrian Mociulschi şi Darie Nemeş-Botta, discipoli (direcţi sau indirecţi) ai maestrului Ştefan Niculescu. Vom asculta, în acest context, interpreţi de marcă ai scenei româneşti, precum Duo Bianca Manoleanu (soprană) Remus Manoleanu (pian), dar şi pe clarinetistul Ovidiu Căplescu, interpretărilor „live” alăturându-li-se versiuni de referinţă ale unor lucrări înregistrate pe suport electronic. Cu acelaşi prilej, vom comemora o figură aparte a poeziei autohtone: Dan Botta (50 ani de la moarte), ale cărui creaţiii vot fi recitate de o altă personalitate a scenei româneşti: actorul Eusebiu Ştefănescu. Vă aşteptăm! (Loredana Baltazar, muzicolog, realizator concert – Tel. contact: 0722 346 798, 0743 534 293)afiş .

CONCERT DE MUZICĂ ŞI POEZIE

Bucureşti, sâmbătă 26 ianuarie 2008, ora 18:00
UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA – Aula Palatului Cantacuzino

Din nou amfitrioni ai unei seri de muzică şi poezie românească, patronată – cum e şi firesc în această lună – de spiritul geniului eminescian, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor şi Muzeul Naţional „George Enescu” vă invită la concert sâmbătă, 26 ianuarie, la ora 18.00, în Aula Palatului Cantacuzino. Îl vom comemora, în această zi, pe compozitorul Emil Lerescu, dar aniversăm şi alte 2 figuri marcante ale componisticii româneşti: Radu Paladi şi Anton Şuteu, invitaţii serii. Alături de versuri eminesciene, dedicaţii poetice semnate de Nichita Stănescu, Radu Cârneci, Mariana Raţiu vor portretiza semnificativ personalitatea Luceafărului literaturii române, însoţind incitanta călătorie prin istoria muzicii, de la Uvertura Naţională Moldava a lui Alexandru Flechtenmacher până la Cvartetul lui Nicolae Teodoreanu, interpretat live de formaţia „Florilegium” (realizator: Loredana BALTAZAR, muzicolog) – afiş .

SEARĂ DE MUZICĂ ŞI POEZIE

Bucureşti, joi 20 decembrie 2007, ora 18:00
Aula Palatului Cantacuzino

Vă invităm la concert! De această dată, vom comemora muzical unele din cele mai interesante personalităţi ale istoriei muzicii româneşti, precum PAUL CONSTANTINESCU, MIHAI MOLDOVAN, LIVIU COMES, dar şi un poet unic, precum IOAN ALEXANDRU. Printre compozitorii invitaţi figurează alte nume aparte, precum DUMITRU CAPOIANU (cunoscut autor de muzică de film), CARMEN CÂRNECI şi IRINA ODĂGESCU (semnatara unor veritabile „hituri” corale de inspiraţie folclorică şi tradiţional-bizantină); alături de noi, actorul IONUŢ KIVU va „colora” ambianţa, introducându-ne în universul magic, profund românesc, al unei voci poetice inimitabile: Ioan Alexandru (afiş) .
Vă aşteptăm, deci, joi, 20.12, la orele 18.00, în Aula Palatului Cantacuzino şi vă urăm, de pe acum, Sărbători fericite! Loredana Baltazar – coordonator artistic, tel. 0722 346 798, 0743 534 293.

concert-audiţie

Sâmbătă 9 iunie 2007 la ora 11, în Aula Palatului Cantacuzino, vă invităm să audiaţi un nou concert din ciclul de proiecte „Muzică şi poezie românească”, dedicat unor compozitori şi poeţi aniversaţi şi comemoraţi în acest an (compozitorul Pascal Bentoiu – 80 de ani, poeţii – comemoraţi în luna iunie – Mihai Eminescu, George Călinescu şi A. E. Baconsky). În acest context, violonista Cornelia Bronzetti şi pianista Olga Podobinschi, soprana Yolanda Constantinescu şi pianistul Mihai Vârtosu vor interpreta lucrări camerale de Pascal Bentoiu şi George Balint; alături de acestea, vor putea fi audiate pagini componistice aparţinând altor personalităţi precum regretatul Mihai Moldovan (70 de ani de la naştere), Theodor Grigoriu, Chris Al. Petrescu – cantautor şi compozitor, Mihaela Vosganian. Versurile eminesciene inserate în spectacol vor fi prezentate în versiunea înregistrată a actorului Adrian Pintea. Vă aşteptăm! Loredana Baltazar, muzicolog – coordonator artistic, tel. 0722 34 67 98 / 0743 53 42 93) – afiş .

concert-audiţie

Sâmbătă 12 mai 2007, la ora 18, în Aula Palatului Cantacuzino, în ciclul de proiecte „Muzică şi poezie românească”, va avea loc un concert-audiţie dedicat compozitorilor şi poeţilor aniversaţi (şi comemoraţi) în această primăvară. Concertul va cuprinde lucrări camerale ale autorilor Nicolae Brânduş şi Sigismund Toduţă, interpretate live de către violonista Diana Mos (membră a Filarmonicii „George Enescu”) şi pianista Alexandra Popescu; alături de acestea, vor putea fi audiate pagini componistice aparţinând altor personalităţi ale vieţii muzicale româneşti precum Gheorghe Firca, Liviu Dănceanu, Diana Rotaru (premiul Concursului de Compoziţie „George Enescu”/2005) şi Irinel Anghel (recent premiată UNITER pentru opera bufă „Elizaveta Bam”). Versurile ce vor însoţi parcursul muzical aparţin lui George Topârceanu, Lucian Blaga şi Ştefan Augustin Doinaş. Invitat: actorul Ionuţ Kivu (Teatrul „Odeon”). Coordonator artistic: Loredana Baltazar, muzicolog, tel.0722-34.67.98/0743-53.42.93 – afiş .

concert-audiţie

Sâmbătă 31 martie 2007, la ora 18, în Aula Palatului Cantacuzino, în ciclul de proiecte „Muzica şi poezie românească” va avea loc un concert-audiţie dedicat prezenţelor feminine în universul artistic. Concertul va cuprinde lucrări camerale ale autoarelor Marina Vlad, Silvia Macovei, Diana Vodă, interpretate live de către clarinetistul Emil Vişenescu, violonista Natalia Colotelo, flautistul Cătălin Opriţoiu (membri ai filarmonicii „George Enescu”) şi pianista Mădălina Chiriac; alături de acestea, vor putea fi audiate piese aparţinând „decanei” de vârsta Cornelia Tăutu (cunoscuta compozitoare de muzică simfonică şi de film), Maiei Ciobanu, ca şi suita extrasă din baletul „Roşu şi negru” a Liviei Teodorescu-Ciocănea. De această dată, versurile ce vor însoţi parcursul muzical aparţin invitatei serii, poeta Ioana Ieronim, în lectura autoarei. Vă invităm să ne fiţi alături pe parcursul acestui traiect muzical-poetic al finalului de martie. (Loredana Baltazar, muzicolog)