ARCADE – Proiect-pilot al UCMR, UCIMR și UNMB. Rezultatele selecției

Vineri, 3 martie 2023 a avut loc selecția participanților la proiectul-pilot ARCADE, inițiat de UCIMR și UCMR în parteneriat cu UNMB. ARCADE îşi propune să promoveze cele mai tinere generații de compozitori şi dirijori români, studenți/masteranzi/doctoranzi ai Universității Naționale de Muzică din Bucureşti, care vor avea ocazia să colaboreze direct cu interpreți profesionişti, dedicați explorării celor mai noi limbaje muzicale şi a celor mai inedite poveşti sonore. Proiectul constă într-un atelier de compoziție şi dirijat, urmat de o serie de concerte camerale interpretate de ansamblul ICon Arts, în cadrul unor festivaluri dedicate muzicii contemporane. Din cei înscrişi au fost selecționați pentru participarea la proiect următorii tineri studenți/masteranzi/doctoranzi ai Universității Naționale de Muzică din Bucureşti (în ordine alfabetică):

Compoziție:

  • Mihnea Dragne (anul II, Compoziție clasică) – „Matryoshka Dolls”
  • Vlad Ghinea (Master, anul II, Sinteză muzicologică) – „The Strength of Ignorance”
  • Ariadna Ene-Iliescu (Master, anul I, Stil şi limbaj compozițional) – „Predawn Elegy”
  • George-Ioan Păiş (doctorand, anul I) – „Cartographie”
  • Irina Perneş (anul III, Compoziție clasică) – „The Fauna of Mirrors”
  • Andrei Petrache (Master, anul II, Stil şi limbaj compozițional) – „Colindomania”

Dirijat:

  • Andrei Petrache (anul III, Dirijat de orchestră)
  • Ghia Saouma (anul II, Dirijat de orchestră)
  • Antonel Temistocli (Master, anul II, Stilistică dirijorală)

Juriul a fost alcătuit din dr. Diana Gheorghiu (UCIMR), conf. univ. dr. Diana Rotaru (UNMB) și prof. univ. dr. DHC Dan Dediu (Preşedintele UCMR).