ARCADE – proiect pentru tineri muzicieni [Termen limită: 24 februarie]

ARCADE

Un proiect inițiat de UCIMR și UCMR în parteneriat cu UNMB

ARCADE îşi propune să promoveze cele mai tinere generații de compozitori şi dirijori români, studenți, masteranzi şi doctoranzi ai Universității Naționale de Muzică din Bucureşti, care vor avea ocazia să colaboreze direct cu interpreți profesionişti, dedicați explorării celor mai noi limbaje muzicale şi a celor mai inedite poveşti sonore.

Pasul 1: APEL PENTRU PARTITURI & DIRIJORI

Tinerii compozitori sunt invitați să se înscrie cu lucrări camerale pentru 5-8 instrumente la alegere din componența ansamblului ICon Arts (Sibiu): flaut, clarinet, percuție (un interpret), 2 viori, violă, violoncel şi pian.

Lucrările trebuie trimise în format PDF la adresa office@iconarts.ro până în data de 24 februarie 2023, însoțite de un suport audio MIDI sau MP3.

Tinerii dirijori, studenți/masteranzi la specializarea Dirijat de orchestră sau Sinteză dirijorală, precum şi dirijorii doctoranzi în cadrul UNMB, sunt invitați să se înscrie până la aceeaşi dată la aceeaşi adresă, unde vor trimite o scrisoare de intenție, un CV şi o recomandare din partea unei personalități din domeniu.

Pasul 2: ATELIER INTERACTIV

În luna martie 2023 va avea loc un atelier în care lucrările înscrise în proiect vor fi citite şi discutate de către membrii ansamblului ICon Arts, împreună cu cadre didactice ale UNMB.

În cursul lunii aprilie va fi realizată selecția finală a participanților la proiect.

Pasul 3: CONCERTE!

Lucrările selecționate vor fi interpretate, în perioada mai-decembrie 2023, de către ansamblul ICon Arts sub conducerea muzicală a dirijorilor selecționați în cadrul proiectului, în concerte şi festivaluri cu deschidere națională şi internațională – cu o programare decisă de comun acord de către UCIMR, UCMR şi UNMB.