LISTA MEMBRILOR UCMR PE SECŢII DE CREAŢIE


Instrumental-Multimedia (135)   Instrumental-Multimedia-fanfară (23)   Jazz-Pop (72)  
Muzicologie    (143)   Vocală (44)   Vocală-didactic (3)  
 

Ştefan ALMAŞI – muzicolog

Oana ANDREICA – muzicolog

Anca Ioana ANDRIESCU – muzicolog

Ştefan ANGI – muzicolog

Ruxandra ARZOIU – muzicolog

Dumitru AVAKIAN – muzicolog

Loredana BALTAZAR – muzicolog

Ecaterina BANCIU – muzicolog

Gabriel BANCIU – muzicolog

Casiu Valeriu BARBU – muzicolog

Georgeta Aneta BĂCIOIU – muzicolog

Alexandru Ion BĂDULESCU – muzicolog

Paula BĂLAN – muzicolog

Grigore BĂRGĂOANU – muzicolog

Viorel BÂRLEANU – muzicolog

Maria BÂSCĂ – muzicolog

Ioan BOCŞA – muzicolog

Irina BOGA – muzicolog

Cristina Maria BOSTAN – muzicolog

Lava Georgeta BRATU – muzicolog

Mihai BRIE – muzicolog

Florin BUCESCU – muzicolog

Ana BUGA – muzicolog

Gabriel BULANCEA – muzicolog

Ana Maria CĂLIN – muzicolog

Monica CENGHER – muzicolog

Eugenia CERNEA – muzicolog

Carmen Denisa CHELARU – muzicolog

Mihaela CHEŢAN NUBERT – muzicolog

Elena CHIRCEV – muzicolog

Dinu Mihai CIOCAN – muzicolog

Petre CODREANU – muzicolog

Lavinia COMAN – muzicolog

Luminiţa CONSTANTINESCU – muzicolog

Mihai COSMA – muzicolog

Octavian Lazăr COSMA – muzicolog

Mihail COZMEI – muzicolog

Constanţa CRISTESCU – muzicolog

Bujor Ioan DÂNŞOREAN – muzicolog

Constantin DEDIU – muzicolog

Valentina DEDIU – muzicolog

Zamfir DEJEU – muzicolog

Tanţa DIACONESCU – muzicolog

Saviana DIAMANDI – muzicolog

Veturia DIMOFTACHE-DORDEA – muzicolog

Emiliu DRAGEA – muzicolog

Emilia Irina DRAGNEA – muzicolog

Ilie DUMITRAŞCU – muzicolog

Gheorghe DUŢICĂ – muzicolog

Luminiţa DUŢICĂ – muzicolog

Ştefan FIRCA – muzicolog

Anca Daniela FOTEA – muzicolog

Oleg GARAZ – muzicolog

Veronica GASPAR – muzicolog

Nicolae GÂSCĂ – muzicolog

Silvian GEORGESCU – muzicolog

Nicolae GHEORGHIŢĂ – muzicolog

Liliana GHERMAN – muzicolog

Lucian GHIŞĂ – muzicolog

Ovidiu GIULVEZAN – muzicolog

Rodica GIURGIU – muzicolog

Vasile GRĂJDIAN – muzicolog

Sanda HÎRLAV MAISTOROVICI – muzicolog

Ioan HUSTI – muzicolog

Hilda IACOB – muzicolog

Liliana IACOBESCU – muzicolog

Stelian IONAŞCU – muzicolog

Monica ISĂCESCU – muzicolog

Ion ISĂROIU – muzicolog

Dumitru JOMPAN – muzicolog

Ozana KALMUSKI-ZAREA – muzicolog

Walter KINDL – muzicolog

Alexandru LEAHU – muzicolog

Carmen MANEA – muzicolog

Laura MANOLACHE – muzicolog

Ovidiu MANOLE – muzicolog

Marin MARIAN-BĂLAŞA – muzicolog

Hrisanta MARIN – muzicolog

Florenţa MARINESCU – muzicolog

Mihaela MARINESCU – muzicolog

Alice MAVRODIN – muzicolog

Petruţa MĂNIUŢ – muzicolog

Monica MIHALACHE – muzicolog

Ruxandra MIREA – muzicolog

Tudor MISDOLEA – muzicolog

Doina MOGA – muzicolog

Elisabeta MOLDOVEANU – muzicolog

Nicu MOLDOVEANU – muzicolog

Nelida NEDELCUŢ – muzicolog

Gabriela OCNEANU – muzicolog

Smaranda OŢEANU BUNEA – muzicolog

Marta PALADI – muzicolog

Ovidiu PAPANĂ – muzicolog

Despina PETECEL – muzicolog

Ion PISO – muzicolog

Rodica POP – muzicolog

Carmen POPA – muzicolog

Costin POPA – muzicolog

Florinela POPA – muzicolog

Alina Maria POPOVICI – muzicolog

Haiganuş PREDA-SCHIMEK – muzicolog

Pavel PUŞCAŞ – muzicolog

Dan Mircea RĂDUCANU – muzicolog

Antigona RĂDULESCU – muzicolog

Speranţa RĂDULESCU – muzicolog

Felician ROŞCA – muzicolog

Lucian ROŞCA – muzicolog

Mihaela ROŞU – muzicolog

Elena Agapia ROTĂRESCU – muzicolog

Camelia Anca SÂRBU – muzicolog

Cristina SÂRBU BOHACIU – muzicolog

Constantin SECARĂ – muzicolog

Marcel SPINEI – muzicolog

Ianca Constanţa STAICOVICI – muzicolog

Constantin Tufan STAN – muzicolog

Paul STEGARU – muzicolog

Carmen STOIANOV – muzicolog

Oltea ŞERBAN-PÂRÂU – muzicolog

Alexandru ŞIPA – muzicolog

Adriana ŞIRLI – muzicolog

Elena Maria ŞORBAN – muzicolog

Mircea ŞTEFĂNESCU – muzicolog

Adina ŞUŞNEA – muzicolog

Adina ŞUŞNEA – muzicolog

Dragoş TĂNĂSESCU – muzicolog

Bianca TEMEŞ – muzicolog

Nicolae TEODORESCU – muzicolog

Gabriel TOMESCU – muzicolog

Vasile TOMESCU – muzicolog

Ioan TOMI – muzicolog

Mirela ŢÂRC – muzicolog

Bianca ŢIPLEA TEMEŞ – muzicolog

Teodor ŢUŢUIANU – muzicolog

Ileana URSU – muzicolog

Octavian URSULESCU – muzicolog

Luminiţa VARTOLOMEI KIVU – muzicolog

Vasile VASILE – muzicolog

Alexandru VASILIU – muzicolog

Laura VASILIU – muzicolog

Marin VELEA – muzicolog

Marina VELEA – muzicolog

Adrian VICOL – muzicolog

Damian Petru VULPE – muzicolog

UCMR