Mihai COSMA
- muzicolog, critic muzical, jurnalist şi profesor universitar -
(n. 16.10.1965 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!
sau CLICK AICI!

     Autor de cărţi şi articole în limbile română şi engleză şi realizator (regizor, scenarist şi producător) de filme documentare cu subiecte muzicale.
     
     
     S T U D I I
     
     A studiat pianul la Liceul de Muzică „George Enescu” din Bucureşti (1973-1984) cu profesoara Dina Stancu. A absolvit apoi Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, secţia muzicologie (1985-1989), la clasa tatălui său. Ulterior a obţinut licenţa în regie de teatru muzical la Academia de Muzică din Bucureşti (1991-1995), clasa prof.univ. Anghel Ionescu-Arbore. A devenit doctor în muzicologie în 2000, la Universitatea de Muzică din Bucureşti, sub îndrumarea prof.univ.dr. Victor Giuleanu.
     
     
     A C T I V I T A T E
     
     ÎN DOMENIUL DIDACTIC
     
     A fost asistent, lector, conferenţiar şi în prezent este profesor universitar doctor la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală, catedra de Muzicologie. Este îndrumător de lucrări de licenţă, de disertaţie, de lucrări pentru obţinerea gradelor didactice superioare din învăţământul pre-universitar etc. Face parte în mod curent din comisii de admitere, de licenţă, de dizertaţie, de doctorat (referent oficial sau preşedinte) etc.
     
     MUZICOLOG ŞI JURNALIST
     
     Este redactorul şef al Editurii Universităţii. A fost redactor fondator al revistei „Actualitatea muzicală”, a cărei activitate o coordonează din 2002. A colaborat şi colaborează cu numeroase ziare şi reviste din ţară şi din străinătate, printre care EVENIMENTUL ZILEI, LIBERTATEA, [[]], CRONICA ROMÂNĂ, CURENTUl, VIITORUL, SPECTACOLUL MUZICII, MUZICA, MELOS, OPERA (Londra) ş.a., pentru care a scris peste 800 de articole. A realizat emisiuni la Radio România Muzical şi a participat la numeroase emisiuni la posturile naţionale de radio şi de televiziune (printre care şi multe ediţii ale emisiunii COLOCVIUL CRITICILOR MUZICALi, realizată de muzicologul Iosif Sava). Din februarie 2007 până în prezent ocupă poziţia de comentator, cu rubrică săptămânală de muzică, la cotidianul „Evenimentul zilei”.
     
     A participat la numeroase festivaluri internaţionale în Statele Unite ale Americii, Germania, Japonia, Italia, Ungaria, Rusia, Grecia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Polonia, Bulgaria etc. Este membru în numeroase jurii naţionale şi internaţionale la concursuri de interpretare vocală sau instrumentală. A susţinut zeci de conferinţe şi prelegeri în medii universitare, culturale sau diplomatice din România, S.U.A., Japonia şi în multe ţări europene.
     
     Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Graţie cărţilor, studiilor, conferinţelor, emisiunilor şi filmografiei pe teme enesciene este considerat un expert în problematica legată de personalitatea, cariera şi creaţia lui George Enescu.
     
     
     P R O I E C T E
     
     A derulat, în calitate de producător, director executiv sau director artistic, numeroase proiecte cu studenţi, absolvenţi şi profesori ai Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Pentru punerea lor în operă a câştigat granturi naţionale şi internaţionale şi a beneficiat de sprijin din partea unor sponsori români şi străini. Acestea au fost organizate în comunităţi academice, diplomatice sau culturale din România, Germania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Franţa, Italia, Ungaria.
     
     
     F U N C Ţ I I
     
     A realizat numeroase proiecte editoriale, în calitate de autor, director de grant, consultant ştiinţific, redactor sau tehnoredactor la Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, pe care o conduce (redactor şef).
     
     Este Directorul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Activităţi Artistice al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti şi al Centrului de Excelenţă al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală.
     
     Este membru al Corpului naţional al evaluatorilor de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior).
     
     
     MEMBRU ÎN JURII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
     
     • Concursul „Ion Dacian", Bucureşti
     • Concursul „Pro Piano", Bucureşti
     • Concursul pentru voci feminine de operă „Magda Ianculescu", Bucureşti
     • Concursul Eurovision Young Classics, Bucureşti
     • Concursul „Paul Constantinescu", Ploieşti
     • Concursul „Se caută Enescu", Bucureşti
     • Concursul „Prometheus", Bucureşti
     • Concursul Internaţional de Canto „Traian Grozăvescu", Lugoj
     • Concursul Internaţional „România", Tokyo
     • Concursul pentru acordarea burselor Fundaţiei „Principesa Margareta a României", Bucureşti
     • Concursul internaţional de canto „Maeştrii artei lirice - Magda Ianculescu", Bucureşti
     
     
     P R E M I I
     
     • Premiul Fundaţiei „Jora" pentru revista Actualitatea muzicală (2001)
     • Premiul Forumului Muzical Român (2004)
     • Premiul pentru critică muzicală al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru anul 2008
     • Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (2008)

     
     C Ă R Ţ I (listă selectivă)
     
     – OPERA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN, Editura Muzicală, 2001
     – OPERA NAŢIONALĂ DIN BUCUREŞTi – 50 DE STAGIUNI ÎN ACTUALA CLĂDIRE, Editura Coresi, 2003
     – OPERA NAŢIONALĂ DIN BUCUREŞTI – STAGIUNEA 2003/2004, Editura Coresi, 2004, 2 volume
     – OPERA NAŢIONALĂ DIN BUCUREŞTI – STAGIUNEA 2004/2005, Editura UNMB, 2005, 2 volume
     – GEORGE ENESCU, DESTINUL UNUI GENIU / GEORGE ENESCU, THE DESTINY OF A GENIUS, Editura Muzicală, 2005; ed.2, Editura Muzicală, 2005
     – DICŢIONAR DE TERMENI MUZICALI ROMÂN-ENGLEZ ŞI ENGLEZ-ROMÂN, Editura UNMB, 2007
     – CATALOG DE OPERE, 3 volume, Editura Muzicală, 2006, 2007, 2008
     – POZ(N)E CU MUZICIENI, Editura UNMB, 2008
     – CEL MAI IUBIT DINTRE COMPOZITORI, Editura UNMB, 2008
     – CAPODOPERE VERDIENE, EDITURA UNMB, 2008
     – POZ(N)E CU MUZICIENI 2, Editura UNMB, 2009
     
     
     F I L M O G R A F I E
     
     – OEDIPE: PREMIERA AMERICANĂ [1]
     – SINFONIA DA CAMERA: THE CHINA TOUR
     – THE INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” CELLO ENCOUNTERS
     – ENESCU: 7 SONGS BY CLEMENT MAROT

UCMR