Valentina DEDIU
- muzicolog -
(n. 27.11.1966 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Artă GEORGE ENESCU din Bucureşti, cu Marta Paladi (pian) şi Maya Badian (teorie, armonie), continuându-le la Cons. Bucureşti (1986-1990), cu Dan Buciu şi Marina Vlad (teorie-solfegiu), Adrian Raţiu (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Grigore Constantinescu (muzicologie), Liviu Brumariu, Petre Brâncuşi şi Grigore Constantinescu (istoria muzicii), Aurora Ienei (pian), Cristina Rădulescu (folclor). S-a perfecţionat la cursurile de vară de la Weimar (1987), cu prof. Jacob Lateiner, beneficiind de burse de cercetare la Viena (Fundaţia ALBAN BERG, 1991) şi Universitatea HUMBOLDT din Berlin (1996-1997).
     
     Redactor muzical la Editura Muzicală din Bucureşti (1990-1993), cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române din Bucureşti (1993-1997), asistent şi lector (1993-1999) la Cons. Bucureşti.
     
     A fost secretar la JEUNESSES MUSICALES, secţia română din Bucureşti. A publicat studii, articole, recenzii etc. în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, MELOS, STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, CAIETE CRITICE, ROMÂNIA LIBERĂ, ADEVĂRUL, TINERETUL LIBER, FLACĂRA, CONTRAPUNCT, EURESIS, LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj-Napoca), ECHINOX (Cluj-Napoca), DILEMA, VINERI, COTIDIANUL, NEW SOUND (Belgrad), GORNOSLAVSKI ALMANACH MUZYCZNY (Katowice). A susţinut emisiuni de radio şi televiziune, comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate. A tradus în limba română studii de György Ligeti, Reinhard Meyer-Kalkus, Monika Fürst-Heidtmann.
     
     A fost distinsă cu premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1998).

     MUZICOLOGIE-VOLUME: WOZZECK - PROFEŢIE ŞI ÎMPLINIRE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991; IPOSTAZE STILISTICE ŞI SIMBOLICE ALE MANIERISMULUI ÎN MUZICĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1997; LUDWIG VAN BEETHOVEN. CURS DE ISTORIA MUZICII, Bucureşti, Edit. Universităţii de Muzică, 1997; DAN CONSTANTINESCU - ESENŢE COMPONISTICE, Bucureşti, Edit. Inpress, 1998 (în colaborare cu Dan Dediu); STUDII DE STILISTICĂ ŞI RETORICĂ MUZICALĂ, Bucureşti, Edit. Universităţii de Muzică, 1999.
     
     MUZICOLOGIE-STUDII: FLORICA MUSICESCU. CONCEPŢIA PROFESOAREI ASUPRA STUDIERII "SONATEI ÎN FA DIEZ MINOR" DE GEORGE ENESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 37, nr. 6, 1987; REPERE NUMERICE, LITERALE ŞI MUZICALE ÎN LIMBAJUL COMPONISTIC AL LUI ALBAN BERG, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1990; CONCEPTUL DE IRONIE ROMANTICĂ ÎN MUZICOLOGIA CONTEMPORANĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1991; ULPIU VLAD: A COMPOSER'S PORTRAIT (I-II), în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3 şi nr. 4, 1993; MANIERĂ ŞI MANIERISM ÎN ESTETICA MUZICALĂ A CINQUECENTO-ULUI, în: SCIA, Bucureşti, 1993; WILHELM GEORG BERGER - ENTRE MONUMENTAL ET UNITÉ, în: REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, Bucureşti, 1993; ASUPRA "TĂCERII" ÎN MUZICĂ: PE MARGINEA UNOR STUDII DE ULRICH DIBELIUS ŞI MARTIN ZENCK, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1994; POINTS DE VUE SUR LE POST-MODERNISME MUSICAL, în: EURESIS, Bucureşti, nr. 1-2, 1995; PREDILECŢIA PENTRU ÎNCIFRĂRI LA COMPOZITORII CELEI DE A DOUA ŞCOLI VIENEZE ŞI LA ENESCU, în: AKADEMOS, Bucureşti, nr. 3, 1997; O INTRODUCERE ÎN MUZICA LUI GYÖRGY KURTAG, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1998.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     THE WORLD WHO'SWHO OF WOMEN, Cambridge, 1994, idem 1995; Cosma, Oct. Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI..., Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; INTERNATIONAL WHO'S WHO OF PROFESSIONAL & BUSSINES WOMEN, ABI, USA, 1995/1999; INTERNATIONAL DIRECTORY OF DISTINGUISHED LEADERSHIP, ABI, USA, 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; FIVE THOUSAND PERSONALITIES OF THE WORLD, Cambridge,1998/1999; Constantinescu, Grigore. JOCUL DE-A CASA..., în: RAMPA, Bucureşti, nr. 89, 3 II 1999.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR