Grigore CONSTANTINESCU
- muzicolog şi profesor -
(n. 05.12.1938 Bucureşti)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le – a urmat la Cons. Bucureşti (1956 – 1962), cu Ioan D. Chirescu şi Victor Giuleanu (teorie – solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), Zeno Vancea (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Mihail Jora, Tiberiu Olah şi Dan Constantinescu (compoziţie), Alfred Mendelsohn şi Anatol Vieru (orchestraţie), George Breazul (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Ion Vicol şi Dumitru D. Botez (dirijat coral). S –a perfecţionat cu Igor Markevitch (dirijat, analiză muzicală) la Monte Carlo (1969) şi a urmat cursurile de specializare în muzicologie la Budapesta (1970) şi cursurile Seminarului internaţional de muzică de la Weimar (1971, 1973). Este doctor în muzicologie la Cons. Cluj – Napoca (1976 – DIVERSITATEA STILISTICĂ A MELODIEI ÎN OPERA ROMANTICĂ).
     
     Redactor la Editura Muzicală din Bucureşti (1962 – 1964), redactor la revista MUZICA (1964 şi 1968); preparator (1968); asistent universiar (1968 – 1990); conferenţiar (1990 – 1993) şi profesor (din 1993) la catedra de muzicologie – istoria muzicii din Cons. Bucureşti. Preşedinte al Uniunii Criticilor Muzicali din România (din 1990). A scris articole, studii, cronici muzicale recenzii etc. în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, MELOS, ACTUALITATEA MUZICALĂ, RAMPA, AZI - CULTURAL, CRONICA ROMÂNĂ, FLACĂRA, CURENTUL, CONTEMPORANUL, FEMEIA, TRIBUNA ROMÂNIEI, CRONICA (Iaşi), CLUBUL, ASTRA (Braşov), SCÎNTEIA, ROMÂNIA LIBERĂ, SCÎNTEIA TINERETULUI, INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI, CÂNTAREA ROMÂNIEI, REVUE ROUMAINE, LA ROUMANIE D' AUJOURD' HUI, SOVIEŢKAIA MUZÎKA (Moscova), OPÉRA INTERNATIONAL (Paris), CERCETĂRI DE MUZICOLOGIE, LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj – Napoca), DRUM NOU (Braşov), ATENEU (Bacău), CLOPOTUL (Botoşani), VIAŢA STUDENŢEASCĂ, AMFITEATRU, SCENA LIRICĂ, SPECTATOR etc. A susţinut concerte – lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice în ţară (la simpozioanele George Enescu, Dinu Lipatti, Carmen – Sylva etc.) şi în străinătate (Moscova, Varşovia, Paris, Bruxelles, Weimar, Stockholm etc.), emisiuni radiofonice şi de televiziune. A întreprins vizite de documentare în Franţa, Cehoslovacia, Germania, URSS, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Suedia etc. A făcut parte din jurii naţionale de concursuri muzicale (Mihail Jora, 1991, Ionel Perlea, 1992, Magda Ianculescu 1997). A scris programe de sală, prezentări de discuri. A condus cercul de educaţie muzicală PRIETENII MUZICII al Uniunii Compozitorilor din Bucureşti (1967 – 1972). A îngrijit volume de muzicologie.
     
     A fost distins cu premiile Uniunii Compozitorilor (1979, 1989, 1999) şi cu Premiul de onoare al Cehoslovaciei (1988).

     MUZICOLOGIE: CREAŢIA DE CAMERĂ A LUI GEORGE ENESCU, în: CURS DE ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI, Vol. 2, Litogr. Conservatorului, Bucureşti, 1969 (în colaborare cu Petre Brâncuşi şi Octavian Lazăr Cosma); DIMITRIE ONOFREI, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970 ( în colaborare cu Constantin Onofrei); ASPECTE ALE ELABORĂRII TEMATICE DESVĂLUITE DE CAIETELE DE SCHIŢE ALE LUI BEETHOVEN, în: CERC. MUZICOL., Bucureşti, nr. 4, 1971; GHID DE OPERĂ, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1971 (în colaborare cu Daniela Caraman – Fotea şi Iosif Sava); CORELAŢII ÎNTRE ARIA WAGNERIANĂ ŞI LIED, în: LUCR. MUZICOL., Cluj – Napoca, Vol. 7, 1971; IGOR MARKEVITCH, în: MUZICA, Bucureşti,22, nr. 7 (236), 1972; RECITATIVUL ÎN OPERA "FALSTAFF” DE VERDI, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 9, 1973; GHID DE BALET, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973 (în colaborare cu Daniela Caraman – Fotea şi Iosif Sava); UNITATEA DE CONCEPŢIE A CICLULUI ÎN OPERELE LUI DORU POPOVICI, în: STUD.MUZICOL., Bucureşti, nr. 11, 1976; CÂNTECELE INDEPENDENŢEI – IERI ŞI AZI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, 1977; EPOPEEA NAŢIONALĂ ŞI TEATRUL ROMÂNESC CONTEMPORAN, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, 1977; OPERA – PANTOMIMĂ "LOGODNA” DE N. BRÎNDUŞ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, 1978; OPERA "IONA” DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, 1978; CÎNTECUL LUI ORFEU. Colecţia CLEPSIDRA, Bucureşti, Edit. Eminescu, 1979; ROMANTISMUL ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. XIX, curs, Litogr. Conservatorul Bucureşti, 1979; UNITATE ŞI DIVERSITATE ÎN PROCESUL FORMATIV EDUCAŢIONAL AL TEATRULUI MUZICAL ROMÂNESC CONTEMPORAN, în: STUD.MUZICOL., Bucureşti, nr. 14, 1979; DIVERSITATEA STILISTICĂ ÎN OPERA ROMANTICĂ, Bucureşti, Edit. Conservatorului, 1976, idem în Edit. Muzicală, 1980; CÎNTECUL LUI ORFEU, Bucureşti, Edit. Eminescu, 1979; GEORGES ENESCO – SA VIE ET SON OEUVRE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981 (idem în limba engleză GEORGE ENESCU – HIS LIFE AND WORK); E. TH. A HOFFMANN ŞI ÎNCEPUTURILE OPEREI FANTASTICE GERMANE, în: STUDII DE MUZICOLOGIE, Bucureşti, nr. 17, 1983; MATEI SOCOR, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; PRINCIPII ARHITECTONICE ÎN CICLUL ŞAPTE CÎNTECE PE VERSURI DE CLÉMENT MAROT, în: SIMPOZION GEORGE ENESCU, Bucureşti, 1984; OPERA ÎN ITALIA, FRANŢA, GERMANIA, ANGLIA ŞI SPANIA, în: CURS DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE, sEC. XVII – XVIII. Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1986 (în colaborare cu Liviu Brumariu); MARGARETA METAXA. O VOCE A OPEREI ROMÂNE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; ISTORIA OPEREI ÎN DATE, Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1990; SPLENDORILE OPEREI. DICŢIONAR DE TEATRU LIRIC, Bucureşti, Edit. Did. Pedag., 1995; MADRIGAL SAU MAGIA SUNETELOR, Bucureşti, Edit. Did. Pedag, 1996; OGLINDIRILE UNEI VIEŢI – TUDOR CIORTEA, Bucureşti, Edit. Universităţii de Muzică, 1997; DIALOGURI DESPRE PRELUDIU, 1972 – 1997 /Interviu cu Voicu Enăchescu/. Bucureşti, Edit. Tinerimea Română, 1997; LIEDURILE LUI GEORGE ENESCU PE VERSURI DE CARMEN – SYLVA, în: George Enescu şi muzica secolului XX, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1998.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: CURS DE ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI. PRINCIPII FUNDAMENTALE, Vol. 2 (în colaborare), Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1969; CURS DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE. ROMANTISMUL PÂNĂ LA WAGNER, Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1979; ISTORIA MUZICII ŞI FORMELE MUZICALE. MANUAL PENTRU CLASELE XI – XII, Liceele de muzică (în colaborare), Bucureşti, Edit. Did. Pedag., 1980, reeditare în 1998; CURS DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE. SEC. XVII ŞI PRIMA JUMĂTATE A SEC. XVIII (în colaborare), Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1987, reeditare, Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 1998.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Rupea, Radu. CLUB PENTRU MUZICĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 2 (1261), 8 I 1970; Popovici, Doru. GR. CONSTANTINESCU: "DIMITRIE ONOFREI”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 45, 6 XI 1970; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. LEXICON, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Cosma, Viorel. O CARTE UTILĂ PENTRU MELOMANI, în: INF.BUC., Bucureşti, nr. 5645, 20 X 1971; Polyfrem. OPERA. UN GHID, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 43 (1304), 5 XI 1971; Pandelescu, J. V. GHID DE BALET, în: CONTEMPORANUL, nr. 13 (1376), 23 III 1973; BALETTKALAUZ, în: A HÉT, Bucureşti, nr. 15, 13 IV 1973; Popescu, Zaharia. CERCUL DE "PRIETENI AI MUZICII ROMÂNEŞTI”, în: MUZICA, Bucureşti, 23, nr. 5 (246), 1973; Buciu, Dan. RECENZIE. GHID DE BALET, în: MUZICA, Bucureşti, 23, nr. 5 (246), 1973; Dogaru, Anton. CARTEA. GHID DE BALET, în: ROM.LIT., Bucureşti, 6, nr. 46, 15 XI 1973; Raţiu, Ileana. NOTE, în: MUZICA, Bucureşti, 26, nr. 12 (291), 1976; A. F. L. T. ROMÂNIA, în: THE MUSIC REVIEW, Londra, Vol. 39, nr. 1, 1978; Popovici, Doru. CÎNTECUL LUI ORFEU, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 462, 12 X 1979; Cosma, Viorel. CÎNTECUL LUI ORFEU, în: TRIB.ROM., Bucureşti, nr. 1968, 1 XI 1979; Sbârcea, George. CARTEA DE ARTĂ. CÎNTECUL LUI ORFEU, în: CRONICA, Iaşi, 14, nr. 50 (724), 24 XII 1979; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. DICŢIONAR DE MUZICĂ, Bucureşti, Edit. Stiinţ.Encicl., 1979; Tănase, Al. FILOSOFIE ŞI CULTURĂ. ORFEU ÎN MUZICĂ, în: TRIB.ROM., Bucureşti, 13, nr. 48, 27 XI 1980; H. S. RECENZII. DOUĂ TITLURI DE CARTE SEMNATE DE GRIGORE CONSTANTINESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr. 6 (333), 1980; Vasile, Vasile. O CLASIFICARE A OPEREI ENESCIENE, în: CRONICA, Iaşi, nr. 16 (824), 13 XI 1981; Butnaru, Ion. OPERE ORIGINALE, PATRIOTICE, INSPIRATE DIN MUNCA ŞI VIAŢA POPORULUI. DEZBATERILE "INFORMAŢIEI”. AZI ÎN DIALOG CU… GRIGORE CONSTANTINESCU, în: INF.BUC., Bucureşti, 29, nr. 8929, 23 VI 1982; OPERA – UN TEATRU MODERN ? /Dezbatere/, în: FLACĂRA, Bucureşti, 32, nr. 38, 23 IX 1983; Macovescu, George. MUZICIANUL MATEI SOCOR, în: ROM.LIT., Bucureşti, 16, nr. 43, 27 X 1983; Sava, Iosif şi Rusu, Petru. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ÎN DATE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; Suşnea, Adina Marta. CARTEA DE ARTĂ. MARGARETA METAXA – O VOCE A OPEREI ROMÂNE, în: CRONICA, Iaşi, 23, nr. 7 (1150), 12 II 1983; Dogaru, Anton. "MARGARETA METAXA – O VOCE A OPEREI ROMÂNE”, în: ROM.LIT., Bucureşti, 21, nr. 14, 31 III 1988; Mihăilescu, Cristian. FUNDAŢIA "JORA” – ÎNCEPUT DE DRUM … PUBLIC, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 3, nr. 329, 21 I 1991; Comarnescu, Eugen. INTERLOCUTOR: DR. GRIGORE CONSTANTINESCU. DOUĂ PRIORITĂŢI: PROMOVAREA MUZICII ROMÂNEŞTI, STIMULAREA TINERILOR INTERPREŢI, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 3, nr. 482, 23 VII 1991; Şerban – Pârâu, Oltea. CU GÂNDUL LA MAEŞTRII DE MÂINE /interviu/, în: MERIDIAN, Bucureşti, 1, nr. 84, 13 X 1992; Sârbu, Cristina. GRIGORE CONSTANTINESCU. SPLENDORILE MUZICII. DICŢIONAR DE TEATRU LIRIC, în: ACT.MUZ., Bucureşti, 6, nr. 118, 1 II 1995; Popa, Costin. SPLENDORILE OPEREI, în: COTIDIANUL, Bucureşti, nr. 33 (1078), 10 II 1995; Cosma, Oct. Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI…, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Florea, Anca. O CARTE INDISPENSABILĂ, în: SPECT.MUZ., Bucureşti, 1, nr. 64, 22 V 1996; Sturza, Ortansa. "DORESC SĂ FAC UN LUCRU BUN, ORICÂT DE MIC AR FI EL” (interviu), în: MOMENTUL FESTIV, Bucureşti, 2, nr. 19, XI 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; Doboş, Mihaela. O "LOGODNĂ” DE 37 DE ANI, în: RADIO – ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 67, 16 III 1998; Zottoviceanu, Elena. UN PORTRET ÎN TENTE DELICATE, în: ROM.LIT., Bucureşti, 31, nr. 15, 22 IV 1998; Treistaru, Liviu. DREPTUL LA NEUITARE, în: NAŢIUNEA, Bucureşti, nr. 42 (431), 16 X 1998; Bădulescu, Alexandru. O EXCEPŢIONALĂ MANIFESTARE, în: MUNTENIA TELEGRAF, Ploieşti, nr. 49, 27 VII 1998; Popa – Buluc, Magdalena. VIITORUL ESTE UN TAINIC ZEU, în: CURENTUL, Bucureşti, 2, nr. 288, 11 XII 1998; Florea, Anca. "LUCREZ PENTRU CEI CARE VIN DUPĂ NOI”, în: ROM.LIB., Bucureşti, 7 I 1999; Zottoviceanu, Elena. TUDOR CIORTEA, în: ROM.LIT., Bucureşti, 33, nr. 18, 5 V 1999; Florea, Anca. REPORTER PRINTRE MUZICIENI. Edit. Fund. Cult. Rom., 1999.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR