Vasile TOMESCU
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 01.06.1929 Răduleşti - Ilfov)

     Studiile muzicale le-a început la Şc. Normală de Învăţători din Buzău (1942-1946) cu Ioan D. Vicol şi la Şc. Normală pentru Învăţătura Poporului Român din Bucureşti (1946-1950) cu Victor Iusceanu şi Nicolae Buicliu, continuându-le la Cons. Bucureşti (1948-1953) cu Ioan D. Chirescu şi Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Dumitru Botez (cor, dirijat coral), Theodor Rogalski (orchestraţie), Ioan D. Vicol (cor), Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor), Zeno Vancea (istoria muzicii), Harry Brauner (folclor), Madeleine Cocorăscu (pian). Şi-a luat doctoratul în muzicologie la Université Sorbonne de Paris, FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (1970), cu profesorul Jacques Chailley, având ca teză lucrarea HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE. DES ORIGINES AU COMMENCEMENT DU XX-E SIÈCLE.
     
     Redactor (1953-1954), redactor şef adjunct (1954-1964) şi redactor şef (1964-1989) la revista MUZICA din Bucureşti, secretar al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1963-1990). A susţinut un curs de istoria muzicii la Inst. de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. CARAGIALE din Bucureşti (1958). A publicat studii, articole, eseuri, cronici muzicale, recenzii în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, ACTUALITATEA MUZICALĂ, MELOS, SOVIETSKAIA MUZÂKA (Moscova), CONTEM­PORANUL, GAZETA LITERARĂ, ROMÂNIA LITERARĂ, REVUE ROUMAINE, RICORDIANA (Milano), MUSICA D'OGGI (Milano), VEAC NOU, FLACĂRA, SCÂNTEIA, SCÂNTEIA TINERETULUI, TRIBUNA (Cluj), DIE KULTUR (Viena), TRIBUNA ROMÂNIEI, ARARAT, ACADEMICA, ROMÂNIA LIBERĂ, AMFITEATRU, BĂLGARSKA MUZÂKA (Sofia), MELOS (Kassel), KULTUR, SYNTHÈSES (Paris/ Bruxelles), BEITRÄGE MUSIKWISSENSCHAFT (Berlin), GLASUL PATRIEI, NEUER WEG, INFORMAŢIA BUCUREŞ­TIULUI. A susţinut conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (URSS, Germania, Franţa, Italia, Polonia, Suedia, Elveţia, Re­publica Moldova. A realizat emisiuni de radio şi televiziune. A colaborat cu articole lexicografice la ENCICLOPEDIA MUSICALE RICORDI, MGG, RIEMANN-MUSIKLEXIKON, MUSICA – ENCICLOPEDIA STORICA UTRT (Torino), ENCICLOPEDIA CIVILIZAŢIEI ROM­NEŞTI, DICŢIONARUL ENCICLOPEDIC ROMÂN ş.a. A semnat prezentări de discuri cu caracter monografic, prefeţe la monografii, ediţii critice (Paul Constantinescu – Kassel). Este membru în Société Française de Musicologie din Paris (1967), Association Internationale des Docteurs de l'Université de Paris (1970), membru corespondent la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice din România (1970). A fost distins cu Premiul Academiei Române (1967, 1982), cu Pre­miul KASTNER-BOURSAULT al Académie des Beaux Arts din Paris (1976), cu Premio Nazionale del Lavoro LA MINERVA D'ORO din Roma (1985), cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1991), cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1999).

     MUZICOLOGIE (volume): DRUMUL CREATOR AL LUI DIMITRIE CUCLIN. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1956; PE RĂBOJUL UNUI RODNIC DECENIU, în: MUZICA, Bucureşti, 7, nr. 1, XII 1957; ALFONSO CASTALDI. Cu un studiu despre pictura sa de Mihail A. Mitache. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1958; ORIGINALITATEA NAŢIONALĂ ÎN MUZICĂ ÎN LUMINA REALISMULUI SOCIALIST, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 6, VI 1959; ÎNFLORIREA CREAŢIEI MUZICALE ÎN ANII DE DUPĂ ELIBERARE, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 8, VIII 1959; ALFRED ALESSANDRESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1962; FILIP LAZĂR. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1963; PAUL CONSTANTINESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1967; HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1973; MUSICA DACO-ROMANA. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1978 (Vol. 1), 1982 (Vol. 2); LA MUSIQUE ROUMAINE DANS L'HISTOIRE DE LA CULTURE UNIVERSELLE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991; GEORGE ENESCU, UN GENIU AL ARTEI SUNETELOR. Bucureşti, Edit. Inst. Cultural Român, 2005.
     
     MUZICOLOGIE/ETNOMUZICOLOGIE (studii): L'ORIGINALITÉ DANS LA MUSIQUE ROUMAINE CONTEMPORAINE, în: SYNTHÈSES, Paris/Bruxelles, V 1971; À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, UN MANUSCRIT TÉMOIGNE DE LA PRÉSENCE DE LA MUSIQUE DANS LA VIE SOCIALE MOLDAVE, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 2 (255), II 1974; SUR LA CONTINUITÉ ET L'ORIGINALITÉ DE LA CULTURE MUSICALE ROUMAINE ET SUR LES RAPORTS AVEC LA MUSIQUE DES PEUPLES SLAVES, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 11 (314), XI 1978 ; SEMNIFICAŢII ACTUALE ALE UNOR VECHI BALADE, în: ANUARUL INST. DE ETNOLOGIE ŞI DIALECTOLOGIE, Bucureşti, nr. 3,1981; À PROPOS DES RELATIONS MUSICALES FRANCO-ROUMAINES, în : REVUE INTER­NATIONALE DE MUSIQUE FRANÇAISE, Paris, nr. 6, 1981; LA MUSIQUE DE LA RENAISSANCE ITALIENNE. MONTEVERDI ET L'„INCORONAZIONE DI POPEEA” DANS L'ESPACE SPIRITUEL ROUMAIN. ASPECTS HISTORIQUES, ESTHÉTIQUES ET DE STYLE, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 10, X 1982; PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII CULTURII MUZICALE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN EPOCA VECHE, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Bucureşti, nr. 7, 1989; VALORILE RENAŞTERII ŞI CLASICISMULUI ÎN VIAŢA MUZICALĂ BRAŞOVEANĂ, în: MUZICA, Bucu­reşti, 41, nr. 2, II 1977; CULTURA MUZICALĂ, ASPECT CARACTERISTIC AL SPIRITUALITĂŢII TRACO-GEŢILOR. REALITĂŢI, IPOTEZE, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Satu-Mare, nr. 8, 1990; INTERFÉRENCES THRACO-ILLYRIENNES ET HELLÉNISTIQUES, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Bucureşti, nr. 9, 1992; CONSTANTIN BRĂILOIU – FONDATOR AL ARHIVELOR INTERNAŢIONALE DE MUZICĂ POPULARĂ DE LA GENEVA ŞI CERCETĂTOR AL MUZICII VECHI, în: CENTENAR CONSTANTIN BRĂILOIU (1993). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1994; I RAPPORTI TRA L'ITALIA E LA ROMANIA, în: DANUBIO. UNA CIVILTÀ MUSICALE. Vol. 4. Teatro Communale di Monfalcone. A cura di Carlo de Incontrera e Alba Zanini. Trieste, Stampa Stella Artis Grafiche, 29 IV - 6 VI 1994; CULTURA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE (I), în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 1 (73), 1996; WERTE DER MUSIKKULTUR IM HERMANNSTÄDTER STAATSARCHIV, în: 120 DE ANI DE ARHIVĂ PUBLICĂ ÎN TRANSILVANIA. Sibiu. Edit. Tenis-Club, 1996; CONFLUENŢE EST-VEST ÎN OPERA LUI ANTON PANN, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 1, 1997; CONFLUENŢE MUZICALE AUSTRO-ROMÂNE. I. PREMISE. EVUL MEDIU, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 3 (75), 1997; UNIVERSALITATEA MUZICII SACRE ŞI SPIRITUL AUTOHTON, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 12 (84), 1997; CONFLUENŢE MUZICALE IBERO-ROMÂNE, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 6 (90), 1998; MUSIKER AUS SIEBENBÜRGEN IM FRANZÖSISCHEN KUNSTLEBEN DER AUFKLÄRUNG, în: MUSIK­GESCHICHTE IN MITTEL- UND OSTEUROPA MITTEILUNGEN DER INTERNATIONALEN ARBEITSGEMEIN­SCHAFT AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT CHEMNITZ, Heft 2, 1998; MUZICA SACRĂ PE TERITORIUL ŢĂRII NOASTRE ÎN PRIMUL MILENIU AL CREŞTINISMULUI, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 5 8101), 1999; REFERINŢE PRIVITOARE LA MUZICA GETO-DACILOR ÎN CREAŢIA UNOR FILOSOFI, GEOGRAFI ŞI POEŢI DIN LUMEA ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ HISPANICĂ, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 7 (115), 2000; LA MUSIQUE ITALIENNE DU TEMPS DE GIOR­DANO BRUNO, în: QUARTO CENTENARIO BRUNIANO. 1600-2000. Bucureşti, Edit. Fundaţiei Culturale Române, 2002; O PERSONALITATE A ISTORIEI EVOCATĂ ÎN CÂNTAREA EPICĂ EROICĂ: MIHAI VITEAZUL, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 9-10 (129-130), 2001; MUZICA ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN EPOCA LUI ŞTEFAN CEL MARE, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 38 (161), 2003; CÂNTAREA SACRĂ ÎN VIZIUNE ECUMENICĂ, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr. 38 (175), 2005.
     
     EDIŢII CRITICE: Castaldi, Alfonso. LUCRĂRI CORALE ŞI VOCALE, în: MUZICA, Bucureşti, Supliment nr. 4, IV 1957; Castaldi, Alfonso. LUCRĂRI INSTRUMENTALE, în: MUZICA, Bucureşti, Supliment nr. 5, V 1957; Castaldi, Alfonso. TRANSCRIERI ORCHESTRALE, în: MUZICA, Bucureşti, Supliment nr. 6, VI 1957; Castaldi, Alfonso. LUCRĂRI VOCALE ŞI INSTRUMENTALE, în: MUZICA, Bucureşti, Supliment nr. 10, X 1957; GEORGE BREAZUL. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI. Vol. 1, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1966.
     
     ISTORIOGRAF MUZICAL DE MARE PROBITATE PROFESIONALĂ, CERCETĂTOR VERSAT AL VECHII MUZICI ROMÂNEŞTI (Musica daco-romana), AUTOR AL UNOR VALOROASE MONOGRAFII DE COMPOZITORI CONTEMPORANI (Dimitrie Cuclin, Alfred Alessandrescu, Filip Lazăr, Alfonso Castaldi), CULMINÂND CU O LUCRARE BIOGRAFICĂ – ETALON ÎN MUZICOLOGIA AUTOH­TONĂ (Paul Constantinescu), V. T. S-A IMPUS PRINTRE CEI MAI DE SEAMĂ MUZICOLOGI AI GENERAŢIEI POST-ENESCIENE. COMPARATIST EXCELENT AL RELAŢIILOR FRANCO-ROMÂNE DE-A LUNGUL VEACURILOR, V. T. A REUŞIT SĂ DEA LA IVEALĂ O LUCRARE CARE I-A ADUS NU NUMAI TITLUL DE DOCTOR AL UNIVERSITĂŢII Sorbonne DIN PARIS, CI ŞI UN BINEMERITAT PRESTIGIU INTERNAŢIONAL. CONTINUÂNDU-ŞI INVESTIGAŢIILE ÎN ISTORIA MULTISECULARĂ A MUZICII ROMÂNEŞTI, DEZVĂLUIND O SEAMĂ DE DOCUMENTE INEDITE DE VALOARE UNIVERSALĂ, V. T. A INAUGURAT ÎN MUZICOLOGIA NOASTRĂ O SUITĂ DE STUDII ŞI VOLUME DE LARG ORIZONT ŞTIINŢIFIC ASUPRA RAPORTURILOR DINTRE CULTURILE EST-VEST. EXTREM DE INTERESANTE S-AU DOVEDIT CERCETĂRILE DE FOLCLOR STRĂVECHI ROMÂNESC (DE LA TURCI ŞI GRECI), CU REZULTATE SPECTACULOASE PE URMELE LUI CONSTANTIN BRĂILOIU, INTERFERENŢELE DINTRE CÂNTECUL POPULAR AUTOHTON ŞI CEL AL VECINILOR NOŞTRI DOVEDINDU-SE SURPRINZĂTOARE PENTRU ETNOMUZICOLOGIA UNIVERSALĂ. SONDÂND CU ACRIBIE IZVOARELE DOCUMENTARE MEDIEVALE ŞI RENASCENTISTE DIN TRANSILVANIA, V. T. A ADUS CONTRIBUŢII DEOSEBITE PRIVIND RELAŢIILE ITALO-GERMANO-ROMÂNE, DESCOPE­RIND UN PREŢIOS FOND DE MANUSCRISE NECUNOSCUTE. NU MAI PUŢIN INTERESANTE S-AU DOVEDIT REZULTATELE REFERITOARE LA TRADIŢIA MUZICII BIZANTINE PE TERITORIUL ROMÂNIEI, CU REFERINŢE SPECTACULOASE LA MU­ZICA RELIGIOASĂ A GETO-DACILOR ŞI A PRIMEI ETAPE A CREŞTINISMULUI PE TERITORIUL NOSTRU. O PREOCUPARE PERMANENTĂ DIN PRAGUL SECOLULUI XXI ASUPRA MOŞTENIRII ARTISTICE A LUI GEORGE ENESCU L-A CONDUS LA CÂTEVA ESEURI DE SINTEZĂ REMARCABILE. ÎN AFARA ACTIVITĂŢII DE MUZICOLOG ŞI CRITIC MUZICAL, V. T. S-A IMPUS ŞI CA UN NOTABIL LEXICOGRAF AL CULTURII MUZICALE ROMÂNEŞTI, COLABORĂRILE SALE LA MARILE ENCICLOPEDII STRĂINE (ÎN SPECIAL GERMANE ŞI ITA­LIENE) DOVEDINDU-SE ESENŢIALE. DESCHIZĂTOR DE DRUMURI ÎN DOMENIUL DISCOGRAFIEI NAŢIONALE, V. T. A INIŢIAT (ÎNCEPÂND DIN 1974) PRIMA ANTOLOGIE A Culturii muzicale în România de la origini până în zilele noastre, LUCRARE SINGULARĂ ÎN PEISAJUL SONOR AUTOHTON. AMPLOAREA CERCETĂRILOR, DIVERSITATEA TEMATICĂ ŞI BOGĂŢIA DOCUMENTELOR INEDITE CONFERĂ ÎNTREGII CREAŢII MUZICOLOGICE A LUI V. T. O VALOARE DEOSEBITĂ ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     A) ARTICOLE LEXICOGRAFICE: Cosma, Viorel. COMPOZITORI ŞI MUZICOLOGI ROMÂNI. Mic lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1965; Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; RIEMANN MUSIK LEXIKON. ERGÄNZUNGSBAND. PERSONENTEIL L-Z (hsg. Carl Dahlhaus). Mainz, Edit. B. Schott's Söhne, 1975; BAKER'S BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF MUSIC. Sixth Edition. Completely Revised by Nicolas Slonimsky. London, Collier Macmillan Publishers, 1978; MIC DICŢIONAR ENCICLOPEDIC. Ed. II. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978; Katona, Szabó István. AZ ÚJ ÉLET LEXIKONA 152, în: ÚJ ÉLET, Târgu-Mureş, nr. 21, XI 1976; THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICANS. London, Edit. Macmillan, 1980; DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE. WHO'S WHO IN EUROPE. Ed. V. Waterloo, Edit. Servi-Tech, 1983; Ionescu, Şerban N. WHO WAS WHO IN TWENTIETH CENTURY ROMANIA. Boulder, Columbia University Press, New York, 1994.
     B) ARTICOLE BIOBIBLIOGRAFICE: Popovici, Doru. O VALOROASĂ LUCRARE MUZICOLOGICĂ, în: TRIBUNA, Cluj, 6, nr. 37 (293), 13 IX 1962; Leahu, Al.[exandru]. VASILE TOMESCU: „ALFRED ALESSANDRESCU”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 41 (835), 12 X 1962; Răsvan, Constantin. RECENZIE: „PAUL CONSTANTINESCU” DE V. TOMESCU, în: ASTRA, Braşov, 2, nr. 7 (14), VII 1967; Popovici, Doru. CARTEA MUZICALĂ. VASILE TOMESCU: PAUL CONSTANTINESCU, în: TRIBUNA, Cluj, 11, nr. 31 (548), 3 VIII 1967; Popovici, Doru. NOTE DE LECTOR. MOMENTE DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 37, nr. 7485, 7 X 1967; Popovici, Doru. NOTE DE LECTOR. O MONOGRAFIE VALOROASĂ DESPRE: PAUL CONSTANTINESCU, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 37, nr. 7527, 18 XI 1967; Lungu, Nicolae. PAUL CONSTANTINESCU. VIAŢA ŞI OPERA. RECENZIE, în: BIS. ORT. ROM., Bucureşti, 85, nr. 11-12, 1967; Sava, Iosif. DRUMURILE MUZICII CONTEMPORANE [Interviu], în: TRIBUNA, Cluj, 12, nr. 31 (601), 1 VIII 1968; Voicana, Mircea şi Popescu-Deveselu, Vladimir. CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE (IANUARIE-OCTOMBRIE) 1969, în: SCIA, Bucureşti, Tom. 17, nr. 1, 1970; Răsvan, Constantin. ANCHETA „MUZICA ROMÂNEASCĂ LA ORA MARILOR RĂSPUNDERI”, în: ASTRA, Braşov, 4, nr. 8 (39), VIII 1969; Dolinescu, Elisabeta. RECENZII. GEORGE BREAZUL. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI. EDIŢIE ÎNGRIJITĂ ŞI PREFAŢATĂ DE VASILE TOMESCU, în: SCIA, Bucureşti, Tom. 17, nr. 2, 1970; Răsvan, Constantin. ANCHETA „UNIVERSUL UMANIST AL MUZICII ROMÂNEŞTI”. DR. VASILE TOMESCU: „ORIGINALITATEA – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A ESTETICII CONTEMPORANE”, în: ASTRA, Braşov, 6, nr. 4, IV 1971; Popovici, Doru. „VACANŢE MUZICALE” LA PIATRA NEAMŢ, în: MUZICA, Bucureşti, 22, nr. 10 (239), X 1972; ITALIA E ROMANIA TE LO DICONO, în: MOMENTO-SERA, Roma, 23 XI 1972; Raţiu, Ileana. ŞTIRI, în: MUZICA, Bucureşti, 23, nr. 5 (246), V 1973; ÎNTÂLNIRI MUZICALE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 40, 28 IX 1973; Pandelescu, J.-V. BIBLIOGRAFIE. LEGĂTURI MUZICALE ROMÂNO-FRANCEZE, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 2, nr. 24, 1 XI 1973; Cazaban, Costin. O CARTE DESPRE DIALOG, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 16, nr. 52 (609), 29 XII 1973; EVENIMENT MUZICAL, în: SCÂNTEIA, Bucureşti, 43, nr. 9744, 8 I 1974; Cozmei, Mihai. CARTEA DE ARTĂ. O REALIZARE A MUZICOLOGIEI ROMÂNEŞTI, în: CRONICA, Iaşi, 9, nr. 8 (421), 22 II 1974; Florian, Ioan V. O IZBÂNDĂ A MUZICOLOGIEI ROMÂNEŞTI, în: VIAŢA BUZĂULUI, Buzău, 7, nr. 1852, 9 II 1974; Pintér, Lajos. A ZENEKULTURA MÉG SOHASEM JÁTSZOTT OLYAN NAGY SZEREPET, MINT MOST (DR. VASILE TOMESCU NYILATKOZATA)/ ROLUL DEOSEBIT AL CULTURII MUZICALE DE AZI (DECLARAŢIA DR. VASILE TOMESCU), în: ÚJ ÉLET, Tg. Mureş, nr. 21, 1974; Udrescu, Vladimir. REPERTORII ORIENTATE ÎN SENSUL PREFERINŢELOR CELUI MAI DIVERS AUDITORIU. DRUMUL SPRE ATENEU TRECE ŞI PRIN NOILE CARTIERE, în: INF. BUC., Bucureşti, 22, nr. 6578, 30 X 1974; Tomulescu-Coman, Lavinia. CONTRIBUTIONS À L'AFFIRMATION DE L'ÉCOLE ROUMAINE MODERNE DE PIANO, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 10 (264), X 1974; Murgu, Doru. COLOCVIU DE MUZICOLOGIE, în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 11 (265), XI 1974; HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE PAR V. TOMESCU [Recenzie], în: LE COURRIER MUSICALE DE FRANCE, Paris, nr. 45, 1974; Aecu, Dumitru. CRONICA DISCULUI. UN ACT DE CULTURĂ, în: FLACĂRA, Bucureşti, 25, nr. 21, 27 V 1976; Popovici, Alina. FRUMOSUL, BINELE ŞI ADEVĂRUL SE ÎNVAŢĂ ŞI SE TRANSMIT DIN GENERAŢIE ÎN GENERAŢIE. CONVORBIRE CU VASILE TOMESCU, SECRETAR AL UNIUNII COMPOZITORILOR, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 32, nr. 8388, 11 V 1976; E.[ugen] C.[omarnescu]. CULTURA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 23, nr. 7076, 12 VI 1976; DISCOGRAFIE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 25, 18 VI 1976; Dogaru, Anton. DISCUL: „CULTURA MUZICALĂ ÎN ROMÂNIA”, în: ROM. LIT., Bucureşti, 10, nr. 37, 15 IX 1977; Popovici, Doru. SUCCES DE PRESTIGIU, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 359, 21 X 1977; Nowka, Dieter. VASILE TOMESCU. HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE [Recenzie], în: BEITRÄGE ZUR MUSIKWISSENSCHAFT, Berlin, nr. 3, 1978; Manole, Ovidiu. CARTE DE ARTĂ. VASILE TOMESCU. „HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE”, în: ORIZONT, Timişoara, 29, nr. 26 (537), 29 VI 1978; Popovici, Doru. CASTALDI, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 399, 28 VII 1978; Cărăpănceanu, Ştefan. DIN ŢARĂ. CRAIOVA. CONCURSUL ŞI FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR „MARIA TĂNASE” EDIŢIA A V-A. SESIUNE DE COMUNICĂRI. OPINII. PREMII ŞI DISTINCŢII, în: MUZICA, Bucureşti, 28, nr. 7 (310), VII 1978; Gribensky, Jean. VASILE TOMESCU. „HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE” [Recenzie], în: FRENCH LANGUAGE DISSERTATIONS IN MUSIC. New York, Pendragon Press, 1979; Sava, Iosif. VASILE TOMESCU: „MUSICA DACO-ROMANA”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 16 (1745), 18 IV 1980; Popovici, Doru. MUSICA DACO-ROMANA, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 496, 6 VI 1980; Cazaban, Costin. O SINTEZĂ DE EXCEPŢIE, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 23, nr. 35, 30 VIII 1980; Constantinescu, Grigore. RECENZIE. TRADIŢII MUZICALE ÎN ROMÂNIA, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 9, nr. 190, 1 X 1980; Dogaru, Anton. „MUSICA DACO-ROMANA”, VOL. I DE VASILE TOMESCU, în: ROM. LIT., Bucureşti, 13, nr. 40, 2 X 1980; IMBEVUTA DI MUSICA LA CIVILTÀ ROMENA. CONFERENZA A TRIESTE DI VASILE TOMESCU, în: IL PICCOLO, Trieste, 13VI 1981; NOUVELLES MUSICALES DE ROUMANIE. COURRIER MUSICAL, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 7 (346), VII 1981; Sava, Iosif. PREZENŢE ROMÂNEŞTI PESTE HOTARE. COLOCVIUL DE MUZICOLOGIE DE LA FLORENŢA, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr. 8 (347), VIII 1981; Rep. A IX-A EDIŢIE A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU”. PREZENŢE CELEBRE [Interviu], în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 37, 11 IX 1981; [Dogaru, Anton]. CENACLURI, în: MUZICA, Bucureşti, 31, nr.12 (351), XII 1981; Purcaru, Ilie. VASILE TOMESCU: „NOI CU ADEVĂRAT SUNT PERMANENŢELE MUZICII NOASTRE”, în: FLACĂRA, Bucureşti, 31, nr. 34, 27 VIII 1982; COMUNICĂRI PRIVIND VALORILE MUZICII ROMÂNEŞTI, în: ROM. LIB., Bucureşti, 40, ne. 11.802, 11 X 1982; Popovici, Doru. MUSICA DACO-ROMANA (II), în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 2 (631), 14 I 1983; Sbârcea, George. VITRINA CĂRŢII. O IMPORTANTĂ LUCRARE ETNOMUZICOLOGICĂ, în: ROM. LIB., Bucureşti, 41, nr. 11.961, 15 IV 1983; Sava, Rodica. GENEROASELE RESURSE ALE IDENTITĂŢII CREATOARE, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 12 (375), XII 1983; Dogaru, Anton. MUSICA DACO-ROMANA (VOL. II) DE VASILE TOMESCU, în: ROM. LIT., Bucureşti, 17, nr. 3, 19 I 1984; Lerescu, Sorin. EDUCAŢIA PRIN MUZICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 2 (377), II 1984; Popovici, Martha. MUSICA DACO-ROMANĂ ÎN CERCETAREA MUZICOLOGULUI VASILE TOMESCU, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 13, nr. 265, 1 IV 1984; D.[oina] I.[lniţchi]. NOUTĂŢI „ELECTRECORD”, în: MUZICA, Bucureşti, 34,nr. 12 (387), XII 1984; CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 28, nr. 17 (1199), 27 IV 1985; PREZENŢE ROMÂNEŞTI, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 19 (2008), 8 V 1985; Sava, Rodica. GALAŢI. ZILELE MUZICALE „DIMITRIE CUCLIN”, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 6 (3939, VI 1985; Stoiciu, Lica şi Pascu, Al. TREI OPINII. DESPRE MUZICĂ ŞI MUZICIENI, în: CRONICA, Iaşi, 20, nr. 51 (1038), 20 XII 1985; Popovici, Doru. PROFESORII DE ARMONIE, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 29, nr. 48 (1279), 15 XI 1986; Grigoriu, Theodor. MUZICA ŞI NIMBUL POEZIEI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986; Popovici, Doru. EVENIMENT MUZICOLOGIC..., în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 49 (886), 4 XII 1987; Botezatu, Ioan. MIC DICŢIONAR CULTURAL. TOMESCU, VASILE, în: TRIB. IALOMIŢEI, Slobozia, 20, nr. 2647, 20 II 1988; Elian, Edgar. DISC. CULTURA MUZICALĂ ÎN ROMÂNIA. DISCURILE NR. 2 ŞI 3, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 17, nr. 366, 15 VI 1988; Marian, Marin. MUZICA ÎN CONTEXTUL ARHECULTURII AUTOHTONE, în: LUCEAFĂRUL, bucureşti, 31, nr. 32 (1369), 6 VIII 1988; „MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎN ISTORIA CULTURII UNIVERSALE”, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 2, nr. 34, 14 I 1992; AUTOGRAFE ÎN PREMIERĂ. VASILE TOMESCU: „MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎN ISTORIA CULTURII UNIVERSALE”, în: LIBERTATEA, Bucureşti, 2,nr. 40, 3 III 1992; Şerban-Pârâu, Oltea. APARIŢII EDITORIALE. DR. VASILE TOMESCU, MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎN ISTORIA CULTURII UNIVERSALE, în: MERIDIAN, Bucureşti, 1, nr. 39, 29 VIII 1992; Şerban-Pârâu, Oltea. [INTERVIU], în: MELOS, Bucureşti, nr. 7, 1992; Ierunca, Virgil. DIMPOTRIVĂ. POLEMICI. Bucureşti, Edit. Humanitas, 1994; Lovinescu, Monica. POSTERITATEA CONTEMPORANĂ. UNDE SCURTE III. Bucureşti, Edit. Humanitas, 1994; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Cojocaru, Liana. ASTĂZI E ZIUA TA. VASILE TOMESCU SE RELAXEAZĂ ACASĂ, în: AZI, Bucureşti, nr. 2258, 1 VI 2000; Avakian, Dumitru. TRAIAN A RATAT ÎNTÂLNIREA CU DECEBAL, în: ROM. LIB., Bucureşti, nr. 4647, 23 VI 2005.
     DISCOGRAFIE: CULTURA MUZICALĂ ÎN ROMÂNIA DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE (1974-1986). Antologie. Disc nr. 1 (STM-EXE 0984); Disc nr. 2 (STM-EXE 02449); Disc nr. 3 (STM-EXE 02450).

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR