Iulian Bogdan VODĂ
- compozitor -
(n. 16.03.1972 Tizi Ouzou, Algeria)
sau CLICK AICI!

     2012-2013 – Bursier post-doctoral la Institutul de Studii Doctorale Avansate MIDAS, finalizat cu studiul „Globalizare şi curriculum în învăţământul muzical. Corelaţii între învăţământul preuniversitar, universitar, postuniversitar şi realităţile pieţei muncii. Evoluţii internaţionale şi perspective româneşti”.
     
     2005-2010 – Doctorand la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, îndrumător prof. univ. dr. Dan Dediu. Studii finalizate cu susţinerea tezei cu titlul „Universul modal, constructiv şi timbral al lui Tiberiu Olah, reflectat în Simfonia I de lulian Bogdan Vodă".
     
     1997-1998 – Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Studii postuniversitare de „Stilistică dirijorală” – clasa prof. asoc. Ludovic Bacs.
     
     1993-1997 – Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Studii universitare şi Licenţă în Dirijat orchestral – clasa prof. asoc. Ludovic Bacs, medie generală de promovare a anilor de studiu 9,75, medie examen de licenţă 10,00.
     
     1995-1996 – Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Studii postuniversitare de „Stil şi Limbaj compoziţional” – clasa prof. univ. Tiberiu Olah.
     
     1990-1995 – Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Studii universitare şi Licenţă în Compoziţie – clasa prof. univ. Tiberiu Olah, medie generală de promovare a anilor de studiu 9,66 şi medie examen de licenţă 10,00.
     
     CURSURI DE MĂIESTRIE:
     Compoziţie cu Anatol Vieru (1994), Aurel Stroe (1991-1993), Miriam Marbe (1990).
     Dirijat orchestră cu Octav Calleya (Spania, 1998), Adrian Sunshine (SUA, 1995, 1997), Alain Paris (Franţa, 1999), Pian cu Ludmila Popişteanu (1988-1991).
     
     Conferentiar dr. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Departamentul de Compozitie (1996-2006 cadru didactic asociat, 2006-2012 asistent, din octombrie 2012 lector, din Februarie 2016 conferenţiar, predând disciplinele Armonie, Forme muzicale, Polifonie, Teoria instrumentelor şi Orchestraţie, Practică componistică, Compoziţie, Arta construcţiei melodice); din 2010 şi cadru didactic asociat la disciplina Orchestră (Departamentul Instrumente de orchestră)
     
     Profesor, Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucuresti Catedra de studii teoretice (1999-2009 profesor la disciplina Ansamblu orchestral, 2012-2016 disciplinele Teorie, Solfegiu, dictat, Armonie, Contrapunct, Forme şi analize muzicale), in anul şcolar 2014-2015 propune şi realizează un program opţional (CDŞ) numit „Aspecte ale creativităţii muzicale”.
     
     Cercetător ştiinţific, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei, Laboratorul Curriculum (2014-2016) autor al programelor de Muzică şi mişcare, pentru clasele a III-a şi a IV-a (ciclul primar de învăţământ) coordonând realizarea altor 12 programe ale minorităţilor naţionale la aceeaşi disciplină.
     
     Editor corector, consilier muzical, manager al biroului Bucureşti al ContemArt Edition Viena (Editură Muzicală, 1993-1999).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Pagina/- Curriculum vitae al 1 Pentru mai multe informatii despre Europass accesati pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
     Nume Prenume © Comunitătile Europene, 2003 20060628
     
     Experienţă profesională Conferentiar dr. Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti Departamentul de si locuri de muncă Compozitie (1996·2006 cadru didactic asociat, 2006-2012 asistent, din octombrie 2012 lector,din
     ' relevante Februarie 2016 conferenţiar, predând disciplinele Armonie, Forme muzicale, Polifonie, Teoria instrumentelor şi Orchestratie,Practică componistică, Compozitie, Arta constructiei melodice); din 2010 şi bclru didactic asociat la disciolina Orchestră (DepartamentulInstrumente de orchestră)
     
     Profesor Coleaiul National de Muzică Georg_e Enescu din Bucuresti Catedra de studii eoretice (1999·2009 profesor la disciplina Ansamblu orchestra!, 2012·2016 disciplinele Teorie, olfegiu, dictat, Armonie, Contrapunct, Forme şi analize muzicale), in anul scolar 2014-2015 propune şi realizează un program opţional (COŞ) numit Aspecte ale creativităţii muzicale
     
     Cercetător stiintific Institutul de Stiinte ale Educatiei Laboratorul Curriculum (2014-2016) autor al programelor de Muzică şi mişcare, pentru clasele a III-a şi a IV-a (ciclul primar de mvăţământ) coordonând realizarea altor 12 programe ale minorităţilor naţionale la aceeaşi isciplină
     
     Editor corector consilier muzical mana er al biroului Bucuresti al Contem Art Edition Viena
     (editură muzicală, 1993-1999)
     
     Cercetare ştiinţifică Vodă, lulian Bogdan • Curs rapid de armonie tonală, Editura Muzicală, Bucureşti 2016, ISBN
     78·973-42-0917-0, ISMN 979-0-707656-43-3
     
     Vodă, lulian Bogdan - Cazuri şi necazuri în analizele structurale muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti 2016, ISBN 978-973-42-0918-7, ISMN 979·0-707656-44-0
     
     studiul Globalizare si curriculum in invatamantul muzical. Corelatii intre invatamantul reuniversitar, universitar, postuniversitar si realitatile pietei muncii. Evolutii internationale si erspective romanesti, in MIDAS - Studii de Sinteza, voi. 1, editura Glissando a UNMB, ISBN
     78-606-659-056-3
     
     comunicare la Simpozionul International de Muzicologie "Trei C in Muzica - Constructie, omunicare, Comuniune" organizat de UNMB si MIDAS (23.03.2013), cu titlul: Admission to igher education music institutions, between strategies, constraints and required skills, publicata in colectia AkadeMusica (8), volumul Time and Technology (III), Editura Glissando a UNMB ISBN 978-606-659-043-3 (volum colectiv);
     
     comunicare la Simpozionul "Piuri-, inter-, trans-disciplinaritate in educatia muzicala", în cadrul Festivalului UNMB, 23.04.2013, cu titlul: Diversificarea metodelor, abordarilor, activitatilor in cadrul disciplinelor teoretice muzicale din invatamantul preuniversitar, pentru obtinerea unui egistru largit de competente aplicabile
     
     coordonator al Conferinţei "Chevalier de Saint-George" susţinută de Alain Guede, jurnalist, ercetător (Preş. Asoc. "Le Concert de Monsieur Saint George", Paris), 11.04.2014, Sala "Dinu Lipatti" a UNMB, in cadrul Festivalului Chei.

     Autorul

UCMR