Evghenie MAMOT
- compozitor şi dirijor cor -
(n. 30.01.1941 Clococenii-Vechi, Rep. Moldova)
sau CLICK AICI!

     II. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
     
     1959 - 1963. Colegiul de muzica din Slobozia-Tiraspol, specialitatea dirijat coral, învăţător de muzică;
     1963 - 1968. Institutul de Arte Gavriil Muzicescu din Chişinău, secţia prin corespondenţă, specialitatea dirijat coral, clasa profesorului Efim Bogdanovschi;
     1980 - 1984. Institutul de Arte Gavriil Muzicescu din Chişinău, specialitatea teorie şi compoziţie, clasa profesorului Vasile Zagorschi.
     
     
     III. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
     
     1961 - 1963. Învăţător de muzică în Şcoala rusă Nr. 5 din oraşul Tiraspol (paralel cu studiile);
     1963 - 1965. Pedagog la Şcoala de muzică din Ungheni;
     1965 - 1970. Director al Şcolii de muzică din Ungheni;
     1970 - 1972. Inspector pentru instituţiile de învăţământ artistic la Ministerul culturii al RSSM;
     1973 - 1974. Director al Centrului Naţional de Creaţie Populară din Chişinău;
     1974 - 1976. Şef al Departamentului Arte la Ministerul Culturii al RSSM;
     1976 - 1989. Redactor-şef la Redacţia principală de muzică a Radioteleviziunii Moldoveneşti;
     1989 - 1997. Lector la Institutul de Arte "Gavriil Muzicescu" din Chişinău;
     1990 - 2006. Director artistic şi prim-dirijor al studioului muzical-coral "Lia-Ciocârlia" la Palatul Naţional de creaţie a copiilor şi adolescenţilor din Chişinău;
     1997 - 2006. Conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" din Chişinău.
     
     
     REALIZĂRI DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
     
     1. A fondat şi condus: Corul de copii al Şcolii de muzică din Ungheni - 1963-1970;
     - Corul de copii "Mugurel" de la ŞRSAP din Chişinău - 1970-1985; Studioul muzicalcoral "Lia-Ciocârlia" de la Palatul Republican al pionerilor din Chişinău 1973-1974-1990-2016;
     
     2. În premieră în Republica Moldova
     - a prezentat public: opera-poveste "Moş Martin şi Vulpea" , după poveştile lui
     Kornei Ciukovski, muzica lui Krasev, cu soliştii şi corul "Mugurel", Chişinău, 1978;
     (în română);
     - Liturghia "Ioan-Gură de Aur" după muzica lui Timotei Popovici, Chişinău,1994
     - cantata "Gloria" de Antonio Vivaldi, cu soliştii şi Corul "Lia-Ciocârlia", Chişinău,
     1994;
     - cantata "Anotimpurile" de Constantin Râpă, corul "Lia-Ciocârlia", Chişinău,1999;
     - cantata "Stabat Mater" de Giovani Pergolezzi, cu soliştii şi corul "Lia-Ciocârlia", Chişinău, 2001.
     
     3. Iniţiator şi fondator:
     - al Studioului coral de copii al Radioteleviziunii moldoveneşti, 1982;
     - al Orchestrei de Cameră a Radioteleviziunii moldoveneşti, 1982;
     - al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii moldoveneşti, 1989.
     A prezentat cultura corală în ţară şi peste hotare: Odesa, Kiev - Ukraina; Moscova - Rusia; Bucureşti, laşi, Brăila, Braşov, Târgovişte - România; Paris, Belfort - Franţa; Varna - Bulgaria; Ancara -Turcia.
     
     4. A îndrumat şi educat o întreagă pleadă de muzicieni interpreti, care prezintă cultura muzicală naţională în ţară şi peste hotarele ei.
     
     
     PARTICIPAREA LA ÎNTRUNIRI PROFESIONALE INTERNAŢIONALE
     
     1. Seminar regional pentru învăţătorii de muzică. Institutul de perfecţionare a cadrelor didactice, /lecţie demonstrativă/ Odesa, Ucraina, 1975.
     2. Festivalul colectivelor corale şcolăreşti. Bucureşti, 1992.
     3. Seminar. Clubul dirijorilor de cor "Camerton". "Folclorul naţional în muzica corală pentru copii în R.M.", Moscova,1990, raportor.
     4. Seminar. Clubul dirijorilor de cor "Camerton". "Obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă în muzica corală pentru copii" Moscova,1999, raportor.
     5. Festival Internaţional de muzică universitară. Belfort, Paris-Franţa, mai-iunie 1996.
     6. Seminar. Clubul dirijorilor de cor "Camerton" la 20 de ani de la fondare. Totaluri, Perspective. Moscova, 1996.
     7. Festivalul Naţional al colectivelor corale şcolăreşti din România. Constanta- 1996.
     8. Festivalul Internaţional de muzică camerală Ancara- Turcia, 1999.
     9. Simpozionul internaţionai"Arta vocală în toate ipostazele". Academia de muzică "G. Dima". Cluj- România, 1999.
     10. Simpozionul internaţionai"Arta vocală în toate ipostazele". Academia de muzică "G. Dima". Cluj- România, 2001.
     11. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-pedagogică "Educarea copiilor dotaţi în sistemul muzical modern." Universitatea Pedagogică "Aiecu Russo", Bălţi, noiembrie 2008.
     
     
     MEMBRU AL UNIUNILOR DE CREAŢIE
     
     1977- Membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova.
     1984 - Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova.
     1985 - Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova.
     2007- Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
     
     
     DISTINCŢII. TITLURI
     
     980 - Medalie "Lucrător Eminent al Culturii din RSSM ".
     1992 - Maestru Emerit aiArtelor din R.M.
     2001 - Cavaler al ordinului "Gloria Muncii".
     2011 - Artist al Poporului din R.M.
     
     
     ACTIVITATEA OBŞTEASCĂ
     
     1976-1996. Membru al Consiliului de Conducere al Clubului "Camerton" condus de Academicianul G. Struve din Moscova, URSS;
     1994-2008. Membru al Colegiului de redacţie a revistei pentru copii "a-Mic";
     1989-2008. Membru al Comisiei de experţi pentru achiziţionarea creaţiilor vocalsimfonice în fondurile Radioteleviziunii moldoveneşti.
     1980-2006. Membru al Consiliului de conducere al Uniunii Muzicienilor din R. M.
     1997-2008. Membru al senatului Oamenilor de Ştiinţă şi cultură din R. M.
     2002-2008. Conducătorul salonului muzical în cadrul Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă".

     ACTIVITATEA COMPONISTICĂ
     
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ
     
     • Uvertură festivă (1983), • Nocturnă (1988), • Cântec de leagăn, pentru oboi şi orchestră (1988); ·Baladă pentru vioară şi orchestră (1989); • Concertino pentru saxofon Alta şi orchestră (1998); • Meditaţie pentru violoncel şi orchestră (2009).
     
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     
     • Cantata scenică "Cântece de şezătoare" pe versuri populare pentru 4 solişti, cor mixt şi orchestră, (1984).
     • Cantata "Buna dimineaţa, soare", pentru soprană, cor de copii, cor mixt şi orchestră simfonică, pe versurile lui Grigore Vieru, 1985. Editata în culegerea "Bună dimineaţa, soare", edit. Grafema-Libris, Chişinău, 2014.
     • Cantata "Cutezătorii" pentru cor de voci egale, nai şi tamburină , pe versurile lui Anatol Ciocanu. Chişinău, 1987.
     
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ INSTRUMENTALĂ
     
     • Cvartetul de coarde "Peisaj rustic", 1983, editat în culegerea "Seu-Curcubeu", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2011.
     • Piesa pentru cvartetul de coarde "Srâuleţul", 1986, editat în culegerea "SeuCurcubeu", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2011.
     • "Valsul absolventilor" pentru ansamblul de violonişti şi pian, 1989. editat în culegerea "Seu-Curcubeu", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2011.
     • "Hora la vatra părintească " pentru ansamblul de violonişti şi pian, 1989. editat în culegerea "Seu-Curcubeu", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2011.
     • Variaţiuni pentru clarinet şi pian în patru părţi (1992). Editat în culegerea "Aiunelul", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2005.
     • "Dans voinicesc" pentru trombon şi pian, 1992. editat în culegerea "Aiunelul", Edit. Primex-Com. Chişinău, 2005.
     • "Hangu în bătăi" pentru pian, 1999. Editat în culegerea "Stea-logostea", Edit. "Litera", Chişinău, 2004.
     • "Hora" pentru pian, 1999. Editat în culegerea "Stea-logostea", Edit. "Litera", Chişinău, 2004.
     • "Hora florilor" pentru flaut şi pian, 1998. Editat în culegerea "Aiunelul", Edit. PrimexCom, Chişinău, 2005.
     • "Concertino" pentru două piane, Edit. "Grafema-Libris", Chişinău, 2009.
     
     
     MUZICĂ PENTRU COR MIXT
     Creaţii editate in culegerea de autor "Ţine-mă, dorule lin", Edit. "Grafema-Libris", Chişinău, 2008
     • "Ţine-mă, daruie lin". Versuri populare. 1997.
     • "Primăvara". Versuri G. Asachi. 1997.
     • "Dragu mi-i şi mult mi-i drag". Versuri populare. 1997.
     • "Să-mi vii, puiule, să-mi vii". Versuri populare. 1997.
     • "Cântec de nuntă". Versuri populare. 1997.
     • "Mândru ciobănaş", versiune pentru cor mixt. Versuri populare. 1997.
     • "Recviem". Versuri Anatol Ciocanu. 1981 .
     • "În grădina la mândra". Tenor-solo, cor mixt. Versuri populare. 2007.
     • "Strigături". Tenor-solo, cor mixt. Versuri populare. 2007.
     • "Mândra mea e ca o floare". Versuri populare. 2007.
     • "Cumătriţa". Versuri populare. 2007.
     • "La umbra nucului bătrân". Versuri A. Dinescu, prelucrare pentru tenor-solo, cor mixt. 2008.
     • "De ce m-aţi dus de lângă voi". Versuri O. Goga, prelucrare pentru tenor-solo, cor mixt. 2008.
     • "Pocnind din bici". Versuri G. Coşbuc, prelucrare pentru soprano-solo, cor mixt. 2008.
     • "Pe lângă plopii fără soţ". Versuri M. Eminescu, prelucrare pentru bariton-solo, cor mixt. 2008.
     • "Pasăre de dor". Versuri S. Ghimpu, prelucrare pentru soprano-solo, cor mixt şi pian. 2008.
     • "Rugă înălţării". Versuri 1. Capiţa, pentru cor mixt şi pian. 2008.
     
     
     CREAŢII CORALE din ultimii ani, nepublicate.
     
     • Ciclul coral pe versuri populare "Cântece Nistrene" ("Nistrule, te-ai îndura", "Foaie verde ca mohorul'', "Nistrule cu apă rece"), pentru cor mixt, 2009.
     • "Hristos a înviat". Versuri canonice. Pentru cor mixt şi pian. 2013.
     • "Bătuşica". Suită pe versuri populare. Redacţie nouă, pentru cor mixt,2014.
     • "Giosă în metru Eminescian". Versuri O. Matcovschi, pentru cor mixt, 2014.
     • "Cântece de şezătoare". Cantată în patru părţi pentru soprano, tenor-solo, cor mixt şi pian, redacţie nouă.2015.
     • "Sărbătoreasca". Versuri populare, pentru cor mixt, 2014.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ PENTRU VOCI EGALE ACCAPELLO
     Editată în culegerea "Lia-Ciocârlia", Edit. "Primex-Com", Chişinău, 2011
     • Suita corală "Steaua" (Cine vede-ntîi o stea). Versuri populare. 1979.
     • "Cântec de leagăn". Vers. G. Vieru. 1979
     • "Mândre ciobănaş". Suita pe versuri populare.1989
     • "Bate vântul". Vers. G. Vieru. 1989
     • "Să cântăm şi noi". Vers. E. Mamot. 1990
     • "Aibinuţa". Vers. G. Vieru. 1991
     • Doina pentru soprană-solo şi sor de voci egale.1990
     • "Unde fugi tu, valule?" Vers. G. Vieru. 1991
     • "Ploaia" Vers. G. Vieru. 1991
     • "Curcubeul". Vers. populare. 1992
     • Ciclul coral din folclorul copiilor- "Moş Mihai", ,,Vine moşul de la vie", "Un-te duci?", "Cum te cheamă?", "De unde eşti?" 1992
     • "Cântecul soarelui". Vers. G. Vieru. 1992
     • "Ai cui sunteţi?". Vers. G. Vieru. 1992
     • "Norocul nu se vinde". Vers. populare. 1997
     • "Trandafir de la Moldova". Vers. populare. 1997
     • Suita "Lia-Ciocârlia". Ver. G. Vieru. 1998
     • "Credo". Vers. N. Maţu. 1999
     
     
     CREAŢII din ultimii ani, nepublicate.
     
     • Suita "Lună, lună nouă". Vers. populare. 2014
     • Suita "Paparuda". Vers. populare. 2014
     • Suita "Treci, ploaie". Vers. populare. 2015
     • Suita "La horă-n sat". Vers. populare. 2015
     ·"Primăvara". Vers. Anatol Ciocanu. 2015
     
     
     MUZICĂ CORALĂ PENTRU VOCI EGALE ŞI PIAN,
     Publicată în culegerea de autor "Culoarea pământului". Edit. "Grafema-Libris", Chişinău, 2011.
     • "Răsună cântecul". Vers. Şt. Lozie. 1980
     • "Scump învăţător". Vers. G. Vieru. 1980
     • "Şcoala natală". Vers. An. Ciocanu. 1990
     • "Cutezătorii". Vers. Şt. Lozie. 1992
     • "Primăvara". Vers. An. Ciocanu. 1992
     • "Moştenire". Vers. VI. Rusnac. 1997
     • "Trec ostaşii". Vers. An. Ciocanu. 1998
     • "Minciunel". Vers. Ion Anton. 1998
     • Dunaievski "Nu chema iubirea". Prel. pentru cor, saxofon- tenor şi pian. 1998
     • "Curierul de seară"- imnul ziarului cu acelaşi nume. Vers. Ion Deviza. 1998
     • "a-Mic"- imnul revistei cu acelaşi nume. Vers. An. Ciocanu. 1998
     • "0 lume de vis"- imnul paltului copiilor. Vers. Const. Dragomir. 2002
     • "Paradisul cărţilor"- imnul Bibliotecii "Ion Creangă". Vers. Const. Dragomir. 2002
     • "Pasăre de dor". Pentru soprano-solo, cor şi pian. Vers. S. Ghimpu. 2003
     • "Ruga înălţării". Versiune pentru cor şi pian. Vers. 1. Capiţa. 2005
     
     
     MUZICĂ PENTRU COR DE COPII (clasele primare) ŞI PIAN.
     Publicate în culegerea "Dulcea mea copilărie", Edit. "Grafema-Libris", Chilinău, 2010.
     • "Cântec despre pace". Vers. G. Vieru, 1976.
     • "lzvoraşul". Vers. G. Vieru, 1976.
     • "Spune spicule". Vers. G. Vieru, 1976.
     • "Ţara mea". Vers. Aur. Ciocanu, 1976.
     • "Ce spune izvorul". Vers. G. Vieru, 1977.
     • "Pâiniţa". Vers. G. Vieru, 1980.
     • "Ghiocelul". Vers. G. Vieru, 1980.
     • "8 martie". Vers. G. Vieru, 1980.
     • "Soare, soare". Vers. G. Vieru, 1980.
     • "Mâinile mamei". Vers. G. Vieru, 1981.
     • "Fuge noaptea". Vers. G. Vieru, 1981.
     • "Puişorii". Vers. G. Vieru, 1981.
     • "Moş Gerilă". Vers. G. Vieru, 1981.
     • "Vreau să cânt şi eu". Vers. E. Mamot, 1990.
     • "Strigături". Vers. E. Mamot, 1998.
     • "Moş Gerilă". Vers. Const. Dragomir, 2007.
     • "Toamna". Vers. E. Mamot, 2007.
     • "Bate toamna nucile". Vers. G. Vieru, 2007.
     • "Închinare". Vers. Ana Manole, 2007.
     • "Primavara". Vers. Ana Manole, 2007.
     • "Noapte bună". Vers. Claudia Partole, 2007.
     • "Doina". Vers. Const. Dragomir, 2008.
     • "Pâine nouă". Vers. Const. Dragomir, 2008.
     • "Nani, nani, puiul mamii". Vers. Const. Dragomir, 2008.
     • "Mi-a-mpletit bunica". Vers. E. Mamot, 2008.
     • "Alt pământ pe lume nu-i". Vers. Const. Dragomir, 2008.
     • "La bunici". Vers. Const. Dragomir, 2008.
     • "Prietenul". Vers. G. Vieru, 2008.
     • "Trei culori originale". Vers. Mar. Mardare, 2009.
     • "Caietul". Vers. Ion Ţârdea, 201 O
     • "Ghiocelul cel păpând". Vers. Mar. Mardare, 201 O.
     • "Pârăiaşul". Vers. Mar. Mardare, 201 O.
     • "Cică d-inverzit imaşul". Vers. Mar. Mardare, 201 O.
     
     
     MUZICĂ PENTRU VOCE ŞI PIAN
     Publicate în culegerea de autor "Du-te, dor, În valea seacă", Edit. "Grafema-Libris", Chilinău, 2015.
     • "Pasăre de dor". Vers. Sim. Ghimpu, 1980.
     • "Numai tu, ţara mea". Vers. VI. Rusnac, 1982.
     • "Toamna". Vers. G. Vieru, 1988.
     • "Vocaliza", 1988.
     • "Foicică, dulce poamă". Vers. G. Vieru, 1988.
     • "Mi-ar fi de-ajuns". Vers. Şt. Grama, 2007.
     • "Învăţător cu dalbe plete". Vers. Şt. Grama, 2007.
     • "Mă cheamă cocorii". Vers. N. Matcaş, 2008.
     • "Şi simt cum te pierd". Vers. N. Matcaş, 2008.
     • "Trenul cu un singur pasager". Vers. N. Matcaş, 2008.
     • "Dacă ţi-aş spune". Vers. N. Matcaş, 2009.
     • "Hai lumii s-o facem". Vers. N. Matcaş, 2009.
     • "Dragostea mea". Vers. G. Vieru, 2010.
     • "Doina păcii". Vers. G. Vieru, 2010.
     • "Du-te, dor, în valea seacă". Vers. populare, 201 O.
     • "Foicică doi bujori". Vers. populare, 201 O.
     • "Mîndra, care-mi place mie". Vers. populare, 2014.
     • "Legendă dacică". Vers. autor anonim, 2014.
     • "Ave Maria". Vers. canonice, 2014.
     • "Foicică de sulcină". Vers. populare, 2014.
     
     
     MUZICĂ PENTRU COR DE BĂRBAŢI
     
     • "Du-mă, du-mă, dorule". Pentru bariton-solo, cor de bărbaţi. Vers. populare, 1989.
     • "Bătrâneţe, haine grele". Pentru tenor-solo, cor de bărbaţi. Vers. populare, 1989.
     • "Cântecul bradului". Pentru A-solo, cor de bărbaţi. G. Vieru, 1989.
     • "Fa, lleană, duduleană". Vers. populare, 1990.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     
     1. "Muzica - clasa 2" manual pentru şcolile de cultură generală. Editura "Lumina", Chişinău
     - 1990, 1992 (128 pagini), în colaborare cu Anton Popov;
     2. "Muzica - clasa 3" manual pentru şcolile de cultură generală. Editura "Lumina",
     Chişinău- 1990, 1992 (132 pagini), în colaborare cu Sergiu Croitoru;
     3. "Crestomaţie muzicală pentru clasa 2". Culegere de creaţii pentru învăţătorii de muzică în şcolile de cultură generală. Editura "Lumina", Chişinău, 1993 (108 pagini), în colaborare cu Anton Popov;
     4. "Stea-Logostea" Album pianistic pe motive folclorice pentru elevii şcolilor de muzică. Editura "Litera", Chişinău, 2004 (120 pagini), în colaborare cu Andrei Mamot;
     5. Abecedar muzical "Sol-Mi". Manual de solfegiu pentru elevii şcolilor de muzică în bază de folclor. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2005 (126 pagini)), în colaborare cu Andrei Mamot;
     6. Abecedar muzical "Sol-Mi" caiet de scriere pentru elevii şcolilor de muzică în bază de folclor. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2005 (53 pagini), în colaborare cu Andrei Mamot;
     7. "Alunelul". Album de repertoriu pentru instrumente aerofone, în bază de folclor, pentru elevii şcolilor de muzică. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2005 (56 pagini), în colaborare cu Eugen Mamot -juniorul;
     8. "Seu-Curcubeu" Album de repertoriu pentru instrumente de coarde în bază de folclor, destinat elevior şcolilor de muzică. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2011 (1 09 pagini), în colaborare cu Andrei Mamot;
     
     
     MUZICOLOGIE (PEDAGOGIE)
     
     1. "Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare". Monografie metodica-ştiinţifică pentru susţinerea gradului didactic superior. Editura "Baştina", Chişinău, 2003 (112 pagini).
     2. "O viaţă dăruită muzicii şi copiilor". Biobibliografie - Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 2013 (159 pagini).
     3. "Noi desenăm şi cântăm". Monografie despre corul de copii "Mugurel", fondat şi condus de E. Mamot în perioada 1970-1985. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 2016 (180 pagini).
     4. "O nouă paletă de culori". Monografie despre SMC "Lia-Ciocârlis", fondat şi condus de E. Mamot în perioada (1973-1974) 1990-2006. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 2016 (240 pagini).
     
     
     CULEGERI DE REPERTORIU
     
     1. "Melodii preferate", Culegere de cântece din repertoriul soliştilor Radioteleviziunii moldoveneşti". Editura "Literatura artistică", Chişinău, 1980 (48 pagini);
     2. "Spivaie "Mugurei""("Cântă "Mugurel") Culegere de creaţii de compozitori moldoveni din repertoriul corului de copii "Mugurel" de la Şcoala Republicană de Arte Plastice din Chişinău. Editura "Muzîcina Ucraina", Kiev, 1981 (70 pagini), în colaborare cu Zlata Tcaci;
     3. "Ce şopteşte izvorul". Culegere de creaţii corale proprii pe versurile lui G. Vieru pentru cor de voci egale. Editura "Literatura artistică", Chişinău, 1985 (72 pagini), 14 creaţii;
     4. "Ţine-mă dorule lin". Culegere de creaţii proprii şi prelucrări folclorice pentru cor mixt. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 2008 (115 pagini), 21 creaţii;
     5. "Şcolinaia strana"(''Ţara şcolară"). Culegere de creaţii proprii pentru voce şi pian pe versurile poeţilor moldoveni pentru elevii şcolilor cu predare în limba rusă. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2009, (40 pagini), 20 piese;
     6. "Culoarea pământului". Culegere de creaţii corale proprii pentru cor de voci egale şi pian. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 201 O (91 pagini), 21 creaţii;
     7. "Dulcea mea copilărie". Culegere de creaţii proprii pentru voce şi pian, destinată elevilor claselor primare. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 201 O (85 pagini), 40 creaţii.
     8. "Vreau să cânt şi eu" Culegere de cântece de compozitori români, de pe ambele maluri ale Prutului, destinate elevilor claselor primare. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2011 (73 pagini), 60 cântece, în colaborare cu Veronica Ciobanu;
     9. "Lia-Ciocârlia". Culegere de creaţii proprii pentru cor de voci egale pe 3-4 voci
     accapello. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2011, (132 pagini), 31 creaţii;
     10. "Bună dimineaţa, soare". Culegere de creaţii vocal-corale proprii pe versurile lui Grigore Vieru. Edit. "Grafema-Libris", Chişinău, 2014 (128 pagini), 35 creaţii;
     11. "Vreau să cânt şi eu", ediţia 11. Culegere de cântece pentru voce şi pian, de
     compozitori români de pe ambele maluri ale Prutului, destinate elevilor claselor primare. Editura "Primex-Com", Chişinău, 2015 (21 pagini);
     12. "Du-te, dor, în valea seacă". Culegere de romanţe şi cântece de şezătoare proprii, pentru voce şi pian. Editura "Grafema-Libris", Chişinău, 2015 (76 pagini). 20 creaţii.
     
     
     PUBLICISTICĂ, SCENARII
     
     - "Dirijorii", scenariu pentru filmul documentar-artistic despre fraţii Pavel, Dumitru şi Vasile Gaia. Studioul "T elefilm-Chilinău", 1986 114 pag.l
     - "Reazem de nădejde. Compozitorul S. Buzilă la 50 de ani". Ziarul "Literatura şi Arta", 23.07.1987
     - Nicolae Botgors. Profil de creaţie. Participant la festivalul International, Praga - 1988
     - "O sărbătoare de suflet". Ziarul "Viata satului", 05. 08. 1994
     - "Capela ''Rondo" încântă publicul". Ziarul "Curierul de seara", 15.01.1994
     - "Turneul "Lia-Ciocârlia" în Ardei". Ziarul ''Ţara", 19.12.1995
     - "Farmecul şi valoarea muzicii culte". Ziarul "Luceafărul", 08. 03. 1996
     - "Un dirijor care nu s-a nomenclaturizat niciodata". Ziarul "Literatura şi Arta", 11.09.1997
     - "Lia-Ciocârlia la 25 ani". Ziarul ''Ţara", 20.01.1998
     - "O tradiţie care se vrea renăscută. Corul de băieţi". Ziarul "Capitala", 1 O. 12.2000
     - "O vacanţă de neuitat". Ziarul "Flux", 26.08.2003
     - "Arta 'vocal-corală duce lipsă de voci bărbăteşti". Ziarul "Moldova Suverană", 13.02.2004
     - "Sărbătoarea corului". Ziarul "Moldova suverană", 12.07.2007
     - "Un promotor al muzicii moderne, VI. Matcovschi- 70 ani". Ziarul "Literatura şi Arta", 23.08.2012
     - "Salonul muzical - Barometru al valorilor". "Revista Bibliotecii Nationale Ion Creangă", 2012 lpag.31-321
     - "Loghin Ţurcan -unul din pilonii de bază ai muzicologiei româneşti din stânga Prutului". Monografie - Articolul de fond. Edit. "Grafema-Libris", Chişinău, 2013.
     BIBLIOGRAFIE
     
     - "Copii care cîntă sunt mai frumoşi (G. Vieru)" cu ocazia lansării monografiei "Noi desnăm şi cîntăm" despre corul "Mugure!", fondat şi condus de E. Mamot (1970-1985). Ziarul "Florile dalbe" 3.03.2016. Semn. Lica Movilă.
     - "Noi desenăm şi cîntăm"- omagiu muzicii şi artei plastice" cu ocazia lansării monografiei cu acelaşi nume. Ziarul "Moldova Suverană" 5.02.2016. Semn. Angela Cutişevschi
     - "Eugen Mamot- inginer al muzicii corale" cu ocazia ocazia lansării monografiei "Noi desenăm şi cântăm". Ziarul "Săptămâna" 5.02.2016. Semn - Cezara Popel
     - "A dărui lumii sublimul prin muzică" cu ocazia aniversării de 75 ani de la naşterea lui EMamot. Revista "a-Mic", ianuarie 2016. Semn. Claudia Partole
     - "O seară de romanţe" cu ocazia lansării culegerii de romanţe "Du-te dor, în valea seacă". Ziarul "Săptămma", 20.12.2015. Semn. Tamara Pereteatcu
     - "Vreau să cânt şi eu" cu ocazia lansării albumului de repertoriu pentru voce şi pian cu acelaşi nume, ediţia a doua. Ziarul "Florile dalbe", 10.12.2015. Semn. Tamara Pereteatcu
     - "Spectacol pentru Basarabia" cu ocazia seratei de creaţie a lui E. Mamot la Oradea. Ziarul "Crisana-Oradea", 27.03.2014
     - "Cântec de dor Basarabia" serata de creaţie a lui E. Mamot la Oradea. Ziarul "Crisana-Oradea", 28.03.2014
     - "Cântec de dor Basarabia" recenzie la serata de creaţie a lui E. Mamot, Sala Mare a Filarmonicii din Oradea. Revista "Aşpa" Nr. 2, 2014. Semn. Lucian Silaghi.
     - "Creaţiile pentru două piane ale compozitorilor din R.M. - o încercare de clasificare". Anuarul ştiinţific al AMTAP Nr.3- 2013. Semn. Marina Mămăligă- doctorandă.
     - "Eugen Mamot- compozitorul care poartă în suflet mereu imaginea Baştinei".
     Ziarul "Univers pedagogic" 2.02.2012. Semn. Tatiana Coadă - doctorandă.
     - "Artist la poporului de copii". Cu ocazia decernării titlului de Artist al Poporului.
     Ziarul "Literatura şi Arta" 18.05.2012
     - "Creaţiile vocale de cameră ale compozitorilor din R.M. la conferinţa sec. XX-XXI". Anuarul ştiintific al AMTAP Nr.4- 2012. Semn. Tatiana Coadă- doctorandă
     - "Creaţia lui Eugen Mamot în repertoriu colectivelor corale de copii".
     Anuarul ştiintific al AMTAP Nr.4- 2012. Semn. Ana Şimbariova, doct. În stud. ari.
     - "Colind de recunoştinţă cu ocazia lansării albumului "Seu-Curcubeu", pentru instrumente de coarde". Ziarul "Florile dalbe", 23.12.2012. Semn. Lica Movilă
     - "Din copilărie m-a atras lumea sunetelor", cu ocazia aniversării de 70 ani de la naştere. Revista "a-Mic", ianuarie 2011. Semn. Const. Dragomir
     - "Creaţiile vocale de cameră ale compozitorilor din R.M". Anuarul ştiintific al AMTAP Nr.2- 2011. Semn. Tatiana Coadă- doctorandă
     - "Cantata scenică "Cântece de şezătoare" de Eugen Mamot. Planul de conţinut şi
     particularităţile muzical-dramatice". Anuarul ştiintific al AMTAP Nr.4- 2011. Semn Nadejda Caulea- doctorandă .
     - "Dulcea noastră copilărie legănată de Eugen Mamot." Cu ocazia lansării culegerii cu acelaş nume, pentru voce şi pian. Ziarul "Literatura şi Arta". 27.01.2011. Semn. Leonid Răileanu- doct. În studiul artelor.
     - "Sunetul fermecător al muzicii". Revista "Moldova" septembrie 2009. Semn. Lidia Gafton.
     - "Spectacol extraordinar cu E. Mamot". Cu ocazia seratei de creaţie în Sala cu Orgă. Ziarul "Timpul" 18.05.2008. Semn. Nicolae Roibu.
     - "Numele lui este la rang de cinste". Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naştere.
     Ziarul "Câmpia Glodenilor'' 14. 08.2009. Semn. Axinia Drumov.
     - "Elemente folclorice în creaţia lui E. Mamot, cvartetul de coarde "Peisaj rustic" şi
     "Brâuleţul". Revista ''Arta şi educatia artistică" ianuarie, 2008. Semn. Tatiana Bologan-doctorandă.
     -"E. Mamot a primit flori de la discipoli". Cu ocazia seratei de autor. Ziarul "Timpul" 01.02.2006. Semn. Nicolar Roibu.
     -"Nu m-aş sătura niciodată de copii şi muzică".
     Revista "a-Mic" ianuarie, 2006. Semn. G. Posta/achi.
     -"E puţin sufficient să compui muzică şi să nu aibă cine s-o asculte". Interviu cu E. Mamot.
     Ziarul "Flux" 30.01.2006. Semn. Liliana Popuşoi.
     -"Familia muzicală Mamot la ora împlinirilor." Concert simfonie susţinut de feciorii Eugensaxofonistul
     şi Andrei-dirijorul orchestrei în Sala cu Orgă.
     Ziarul "Capitala" 26.03.2005. Semn. Mariana Balaur.
     -"Lia-ciocârlia: Când avem un dirijor bun, chiar şi noi moldovenii putem fi uniţi".
     Ziarul "Capitala" 14.05.2005. Semn. Nadina Gheorghina.
     - "Un lucru care orbeşte prin valoarea lui". Cu ocazia lansării Abecedarului Muzical "Sol-Mi" cu caietul de scriere la solfegiu. Ziarul "Capitala" 01.06.2005. Semn. Dana Stoianov.
     - "Să cunoaştem pianul în limba română". Cu ocazia lansării albumului pianistic "SteaLogostea" în bază de folclor. Ziarul "Timpul" 01.10.2004. Semn. Nicolae Roibu.
     - "O premieră în învăţământul artistic din R.M.". Cu ocazia lansării albumului pianistic "Stea-Log ostea". Ziarul "Moldova Suverană" 30.09.2004. Semn. Cristina Porcesco.
     - "Un cor este o orgă umană, acţionată de nişte clape numite suflete". Cu ocazia seratei de creaţie în Sala cu Orgă. Ziarul "Moldova Suverană" 30.09.2004. Semn. Cristina Porcesco.
     - "Reflex condiţionat împotriva deznaţionalizării prin muzică". Cu ocazia lansării albumului "Stea-Log ostea". Ziarul "Capitala" 25.09.2004. Semn. Nadina Gheorghifă.
     - "Stea-Logostea"- cîntec de leagăn pentru pian".
     Ziarul "Moldova Suverană" 29. 09.2004. /i'n limba rusă/ Semn. Axinia Galkina.
     - "O lucrare multaşteptată". Cu ocazia lansării monografiei "Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare". Revista "Univers sonor" Nr. 4. Semn. Leonid Raileanu, doct. În stud. art...
     - "Album de piese folclorice pentru instrumente aerofone "Aiunelul". Ziarul "Moldova Suverană" 26. 02.2004. Semn. Cristina Porcescu. -"Eugen Mamot "Cântecul este puntea pe care merg politicienii, unii spre alţii" - interviu. Ziarul "Capitala" 12.07.2003. Semn. Nadina Gheorghifă .
     - "Un arbore, ale cărui rădăcini au sorbit fără istov apa vie a folclorului romănesc".
     Ziarul "Crisana-Oradea" 31.05.2003. Semn. Alexandru Sfârlea.
     - "Eugen Mamot "Cântecul merge înainte si face drum omului din fiecare copil" - interviu. Ziarul "Capitala" 8.05.2003. Semn. Nadina Gheorghifă .
     - "Energie şi devotament". Cu ocazia lansării monografiei "Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare". Ziarul "Literatura şi Arta" 1.05.2003. Semn. Andrei Tamazlâcaru, muzicolog-folclorist.
     - "Eugen Mamot în ajutorul predării muzicii". Cu ocazia lansării monografiei "Educarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare". Ziarul "Făclia" 26.04.2003. Semn. Leonid Rai/eanu, doctor În studiul artelor.
     - "Bagheta magică a lui Eugen Mamot". Cu ocazia prezentării în premieră a cantatei "Stabat mater" de Goevani Pergolezzi în Sala cu Orgă. Ziarul "Literatura şi Arta" 03.10.2002. Semn. Alexandru Cupcea.
     - "Pentru noi nu există hotare între Basarabia şi România". Interviu. Ziarul "Crisana-Oradea" 31.07.2000. Semn. Alexandru Sfârlea.

UCMR