Tudor CHIRIAC
- compozitor -
(n. 21.03.1949 Ciuciuleni, Rep.Moldova)
sau CLICK AICI!

     A absolvit Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” din Chișinău şi Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chișinău, clasa de compoziţie a profesorului Solomon Lobel (1975).
     
     În anii 1976-1980 este profesor la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, a fost membru al colegiului redacţional de repertoriu al Ministerului culturii al Moldovei. Din anul 1987 a fost conferenţiar la Conservatorul de stat „Gavriil Musicescu” din Chișinău.
     
     În anii 1979-1985 a fost membru al Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova (UCRM). În anii '90 a fost secretar al UCRM.
     
     Este Laureat al Premiului „Boris Glavan” pentru tineret (1979) şi Premiului de Stat al Republicii Moldova (1988).

     MUZICĂ SIMFONICĂ
     „Ciocîrlia”: Simfonie concertantă pentru orchestră simfonică (1981)
     „Legendă ciocîrliei”: Simfonie concertantă pentru orchestră (1986)
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ
     „Luci, soare, luci”: Cantată pentru cor de copii şi orchestră, versuri de Grigore Vieru (1978)
     „Divertisment festiv”, pentru cor şi orchestră, versuri de Grigore Vieru (1980)
     
     MUZICĂ CORALĂ
     „Litanie de priveghi”, versuri de Grigore Vieru (1987)
     „Doinatoriu” (Opus sacrum Dacicum): Cantată în 9 părţi, pentru solist (contralto), cor mixt, orgă, nai, vibrafon, campana di chiese şi toaca, versuri de Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi (1990)
     „Tatăl nostru”, pentru cor mixt a cappella, text liturgic
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ VOCALĂ
     „Mioriţă”: poem, pentru voce cu orgă, clopote şi bandă magnetică, versuri populare (1983)

UCMR