Dumitru AVAKIAN
- critic muzical -
(n. 02.12.1942 Cetatea Albă)
Pentru alte surse CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1962 – 1966) cu Victor Iusceanu şi Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Tudor Ciortea (contrapunct), Dan Constantinescu (forme muzicale, compoziţie), Octavian Lazăr Cosma şi Adriana Sachelarie (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Eugenia Ionescu (pian). A audiat cursurile de vară la Cons. Weimar (1969 – 1977), cu Tatiana Nikolaeva, Guido Agosti, Helene Boschi (pian), Isolde Algrimm (clavecin), Lore Fischer (canto) şi cele de muzică contemporană de la Darmstadt (1980, 1982).
     
     Profesor de studii teoretice (teorie-solfegiu, armonie, istoria muzicii) la Lic. GEORGE ENESCU Din Bucureşti (1966). A publicat studii, articole, cronici muzicale, recenzii, ş.a. în MUZICA, CONTEMPORANUL, AMFITEATRU, CRONICA (Iaşi), LA ROUMANIE D'AUJOURHUI, KARPATENRUNDSCHAU (Braşov), SCÂNTEIA, SCÂNTEIA TINERETULUI, INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI, ATENEU (Bacău), ROMÂNIA LITERARĂ, ROMÂNIA LIBERĂ, VOLK UND KULTUR.
     
     A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, emisiuni de radio şi televiziune.
     
     A întreprins turnee artistice în R. D. Germană, R. F. Germania, Franţa, Belgia, Olanda, Spania, Italia etc.
     
     A scris prezentări de discuri.
     
     A colaborat la DICŢIONAR DE TERMENI MUZICALI, Bucureşti, Edit. Ştiinţ. Encicl., 1984.
     
     A făcut parte din jurii de concursuri muzicale naţionale. A organizat programul muzical al României în cadrul Expoziţiei Universale de la Hanovra (2000). A înfiinţat (2003) şi conduce Clubul Presei Muzicale de la Bucureşti.
     
     A fost distins cu premiul criticii muzicale al Uniunii Compozitorilor (2003).
     
     A participat la turneele Orchestrei Naţionale Radio peste hotare (2004, 2005).

     B I B L I O G R A F I E:
     
     Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. DICŢIONAR DE MUZICĂ, Bucureşti, Edit. Ştiinţ. Encicl., 1979; Drama, V. şi Vârlan, P. M. DUMITRU AVAKIAN /Interviu/, în: CADRAN, Iaşi, VII, 1980; Lorinţiu, Cleopatra. NEVOIA DE POVEŞTI, în: SCÂNT. TIN., Bucureşti, 4 XII 1984; Laszló, Ferenc. TANITÁS ÉS ZENEI JÖVÖÉPITÉS, în: A HÉT, Bucureşti, 28 IX 1989; PREMIU PENTRU CRITICUL MUZICAL DUMITRU AVACHIAN, în: ARARAT, Bucureşti, 13, nr. 9 (246), 1 V 2002; Gheciu, Radu. DUMITRU AVAKIAN LA 60 DE ANI, în: ACT. MUZ., Bucureşti, 23, nr. 4, IV 2003; DISTINCŢIE, în: ARARAT, Bucureşti, 15, nr. 3 (288), 1 II 2004; M.S. CRITICUL MUZICAL DUMITRU AVACHIAN A PRIMIT PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂ, în: ARARAT, Bucureşti, 15, nr. 5 (290), 1 III 2004; A. PREMIILE UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2003, în: ARARAT, Bucureşti, 15, nr. 6 (291), 16 III 2004.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR