Ştefan ANGI
- muzicolog, estetician şi profesor -
(n. 16.10.1933 Ojdula - Covasna)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj (1953-1958) cu Márkos Albert (teoriesolfegiu), Zoltán Aladár, Jodál Gabor (armonie), Max Eisikovits (contrapunct), Jagamas János (forme muzicale), Földes László (estetică), Lakatos István, Benkö András (istoria muzicii), Szenik Ilona (folclor), Zsurke Peter (vioară). A urmat aspirantura la Universitatea LOMONOSOV, Facultatea de Filosofie, din Moscova (1963-1965), obţinând titlul de Candidat în ştiinţe filosofice (cu prof. V. F. Asmus, cu teza MUZICĂ ŞI AFECTIVITATE), Diplomă echivalată în România (1966) cu titlul de Doctor în filosofie.
     
     Preparator (1958-1961), aspirant (1961-1963), lector (1966-1971), conferenţiar (1971-1979) şi profesor la catedra de estetică muzicală la Cons. Cluj (din 1979), decan al Facultăţii de Muzică, Compoziţie şi Muzicologie la Cons. Cluj (1976-1984). A făcut parte din Consiliul artistic al Operei Maghiare din Cluj (1967) şi al Muzeului de Artă din Cluj (1967).
     
     A publicat studii, articole, eseuri în LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE, MUZICA, KORUNK Etc.
     
     A fost distins cu Premiul Academiei Române (1977).

     MUZICOLOGIE/ESTETICĂ (VOLUME) ZENE ÉS ESZTÉTIKA/ Muzică şi estetică. Bucureşti, Edit. Kriterion, 1975.
     
     MUZICOLOGIE/ESTETICĂ (STUDII): UN SISTEM DE ANALIZĂ ESTETICĂ ÎN MUZICĂ, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 7, Cluj, Edit. Conservatorului, 1971; A SZÉP ÉS A CSUF HARCA BARTÓK ZENÉJÉBEN/ LUPTA FRUMOSULUI ŞI A URÂTULUI ÎN MUZICA LUI BARTÓK, în: BARTÓK-DOLGOZATOK. I. Bucureşti, 1974; A ZENEI ANYANYELV ESZTÉTIKAI KÉRDÉSEI/ PROBLEME DE ESTETICĂ A LIMBAJULUI MUZICAL, în: ZENETUDOMÁNYI IRÁSOK/ STUDII MUZICOLOGICE. Bucureşti, 1977; A KOMICUM VILÁGA A ZENEI HASONLATOK TÜKRÉBEN/ LUMEA COMICULUI ÎN LUMINA COMPARAŢIILOR MUZICALE, în: ZENETUDOMÁNYI IRÁSOK, Bucureşti, 1992; ESZTÉTIKAI JÖVÖKUTALÁS/ PROGNOSTICA ESTETICII, în: A FILOZÓFIA MÜHELYÉBEN. Bucureşti, 1978; ESTETICA ÎN LUMINA CERCETĂRILOR INTERDISCIPLINARE, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 8-9, Cluj, Edit. Conservatorului, 1979; ANTINOMIILE ESTETICE ALE LUI ADORNO ÎN LUMINA REZULTATELOR ŞCOLII SOCIOLOGICE DE LA FRANKFURT, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 10-11, Cluj, Edit. Conservatorului, 1979; FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU UNELE ANTICATEGORII ESTETICE, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 12-13, Cluj, Edit. Conservatorului, 1979; MESAJUL ESTETIC AL BAROCULUI MUZICA, OGLINDIT ÎN ANALIZELE LUI S. TODUŢĂ ASUPRA LUI J. S. BACH, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 14, Cluj, Edit. Conservatorului, 1979; POLIFÓNIA ÉS POLISZÉMIA/ POLIFONIE ŞI POLISEMIE, în: BARTÓK-DOLGOZATOK II. Bucureşti, 1982; A KODÁLYI ZENE ESZTÉTIKUMA/ ESTETICUL MUZICII LUI KODÁLY, în: KORUNK, nr. 12, 1982; PERMANENŢE ESTETICE ÎN GÂNDIREA ŞI ACTIVITATEA MUZICALĂ A LUI GEORGE DIMA, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 15, Cluj, Edit. Conservatorului, 1984; PENTRU UN cARACTER INTEGRANT AL CULTURII ESTETICE, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 16, Cluj, Edit. Conservatorului, 1984; RECONSIDERAREA DIHOTOMIEI GENURILOR „GREU” ŞI „UŞOR”, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 17- 18, Cluj, 1985; ZENEFILOZÓFIA/ FILOZOFIA MUZICII, în: KORUNK, nr. 1, nr. 5 şi nr. 9, 1985; KATEGORIÁK/ CATEGORII, în: KORUNK, nr. 5 şi nr. 8, 1985; ÉZELEMESZTÉTIKA/ ESTETICA SENTIMENTELOR, în: KORUNK, nr. 2, nr. 7 şi nr. 11, 1986; STRUCTURAREA ŞI OGLINDIREA CONTRADICŢIILOR ÎN ARTĂ, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 19-20, Cluj, Edit. Conservatorului, 1986; METAFORÁK/ METAFORE, în: KORUNK, nr. 4, nr. 8 şi nr. 12, 1987; DISCURSUL MUZICAL – DISCURSUL LITERAR (PARALELĂ), în: LUCR. MUZICOL., Vol. 21, Cluj, Edit. Conservatorului, 1988; SEMNIFICAŢIILE NOI ALE CATEGORIILOR ESTETICE CONTEMPORANE ÎN MUZICĂ, în: LUCR. MUZICOL., Vol. 21, Cluj, Edit. Conservatorului, 1988; TARTALOMELEMZÉS/ STUDII SEMANTICE, în: KORUNK, nr. 5, nr. 9 şi nr. 11-12, 1989; ILONA SZENIK: BOCETE, PARODII DE BOCET ŞI CÂNTECE FUNEBRE MAGHIARE DIN TRANSILVANIA ŞI MOLDOVA, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 2 (34), 1998.
     
     EDIŢII CRITICE: GONDOLATOK A MÜVÉSZETRÖL/ AFORISME DESPRE ARTĂ De L. Dévald. Îngrijire şi prefaţă. Bucureşti, 1975.
     
     PEDAGOGIE MUZICALĂ: NAGY ISTVÁN ÉS A KÓRUSMÜVÉSZET ESZTÉTIKÁJA/ NAGY ISTVÁN ŞI ESTETICA ARTEI CORALE, în: ZENETUDOMÁNYI IRÁSOK, Bucureşti, 1983; ZENETANITÁS ÉS ESZTÉTIKAI ÉLMÉNY/ PREDAREA MUZICII ŞI EXPERIENŢA ESTETICĂ, în: ZENETUDOMÁNYI IRÁSOK, Bucureşti, 1986.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Rácz, György, ESZTÉTIKA ÉS VALÓSAG, în: UTUNK, nr. 42, 1975; VILÁGIRODALMI LEXIKON 4. Budapest, 1975; Egyed, Peter. KISÉRLET RENDSZERRE, în: ECHINOX, nr. 1-2, 1976; Bretter, György. MINDENESEK KÁLVÁRIÁJA, în: ITT ÉS MÁST, Bucureşti, 1979; ESZTÉTIKAI KISLEXIKON. Budapest, 1979; ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON 1. Bucureşti, 1981; Brockhaus-Riemann. ZENEI LEXIKON I. Budapest, 1983; ERDELY MAGYAR „KI KICSODA 2000”. Oradea, Edit. A Románia Magyar Demokrata Szövetseg és a Scripta Kiadó, 2000; ROMÁNIAI MAGYAR ZENETÁRSASAG. Cluj, 2000.

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR