Gheorghe COSTINESCU
- compozitor, dirijor şi profesor -
(n. 12.12.1934 Bucureşti)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început în Bucureşti (1953 – 1955) cu Pascal Bentoiu (armonie), Walter Schlandt şi Nelly Antonescu (pian), continuându-le la Cons. Bucureşti (1954 – 1961) cu Mihail Jora (compoziţie), George Breazul ( teorie – solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Alexandru Paşcanu şi Alfred Mendelsohn (orchestraţie), Emilia Comişel (folclor), Gabriela Deleanu (istoria muzicii), Ovidiu Drimba (pian), Mircea Cristescu (dirijat). S-a perfecţionat la Ecole Normale de Musique din Paris (1968), cu Henri Dutilleux (orchestraţie) şi – particular – cu Nadia Boulanger (contrapunct), la INTERNATIONALE FERIENKURSE FÜR MUSIK din Darmstadt (1968) cu Christoph Caskel (percuţie) şi Günter Becker (orchestraţie), la REINISCHE MUSIKSCHULE din Köln (1968) cu Henri Pousseur (teoria şi practica armoniei noi), Karlheinz Stockhausen (compoziţie) şi David Johnson (muzică electronică), la THE JULLIARD SCHOOL OF MUSIC din New York (1969 – 1975) cu Luciano Berio (compoziţie), Dennis Russel Davies (dirijat), la COLUMBIA UNIVERSITY cu Chu –Wen – Chung (compoziţie). A frecventat cursurile de dirijat ale lui Sergiu Celibidache (München, 1978) şi Harol Faberman (New York, 1989 – 1991).
     
     Cadru didactic (bursier Henry Mancini) la Julliard School of Music din New York (1971 – 1972), lector universitar la Brooklyn College din New York (1973 – 1975), membru al facultăţii la New School for social Research din New York (1978), profesor – asistent la Kingsborough Community College (1981 – 1982), profesor la Lehman College – City University din New York (1982 – 2000), director al Programului de muzică electronică la Lehman College din Bronx – New York (1982 – 1994), dirijor şi director artistic la Bronx Symphony Orchestra (1993 – 1994) şi la Bronx Chamber Orchestra (1994 – 1995), profesor în cadrul Programului Fulbright la Universitatea de Muzică din Bucureşti (1997 – 1998).
      A susţinul conferinţe , referate, emisiuni radiofonice, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Polonia, Iran, SUA). A fost distins cu premiul Academiei Române (1965), premiul de compoziţie Alexandr Grecianinov al The Julliard School of Music (1970), premiul de compoziţie al Academiei Americane şi Institutului de Arte şi Litere din New York (1985), premiul pentru teatru muzical al Liggi ISCM (International Society of Contemporany Music) şi cu titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Sinaia – România (1998).

     MUZICĂ DE TEATRU. THE MUSICAL SEMINAR (1971, rev. 1982), piesă pentru teatru muzical, pe text, coregrafie şi luminaţii proprii, pentru 5 instrumentişti, actori – cântăreţi, 4 mimi, actori – dansatori, instrumentişti auxiliari, cor şi bandă electronică, p.a. New York, 1971, Lincoln Center – Alice Tully Hall, dirijor Gh. Costinescu; versiunea definitivă , Tanglewood Festival, 1982; TORNAMENT SEXTET (1977, rev. 1991), piesă pentru teatru muzical pentru doi jucători de ping – pong (percuţionişti – actori), flaut, violoncel, marbitru la Keyboard – synthesizer şi soprană reporter p.a. New York, 1977, Marty Reisman Center; p.a. Stuttgart, 1991, Akademie Schloss Solitude (versiunea doua); PANTOMIMĂ PENTRU ORCHESTRĂ DE CAMERĂ (1994), piesă orchestral – coregrafică p.a. Bucureşti, 1998, Festivalul Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, dirijor Dorel Paşcu – Rădulescu.
     
      MUZICĂ VOCAL – SIMFONICĂ: CÂNTEC APELOR ŢĂRII (1965), pentru soprană, cor mixt şi orchestră, versuri de Paul Anghel p.a. Bucureşti, 1965, Orch. Radio, Carol Litvin, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1965.
     
      MUZICĂ DE CAMERĂ: Sonata pentru vioară şi pian (1959, rev. 1980); HIGH AND LOW TIDE (1978) pentru 2 flauţi; FUGĂ CROMATICĂ (1986), pentru cvartet de coarde; VOICES WITHIN (1989) pentru vioară solo; JUBILUS (1981), pentru soprană, trompetă şi percuţie.
     
      MUZICĂ INSTRUMENTALĂ PENTRU PIAN: TREI PIESE PENTRU PIAN (1955), (Cuprinde: MARŞ, LAMENT şi MENU – SCHERZO); CORAL ŞI VARIAŢIUNI PENTRU PIAN (1956); SCHERZO PENTRU PIAN (1957), SONATA PENTRU pIAN (1958); INVENŢIUNI MODALE (1964), ciclu evolutiv la 2 voci; SUITA SEMPLICE (1966), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1967.
     
      MUZICĂ CORALĂ: CÂNTEC DE PRIMĂVARĂ (1958), pentru cor mixt, versuri Vlaicu Bârna; DE UNDE – S EU, DE FELUL MEU (1964), pentru bariton, cor mixt, şi pian, versuri de Constantin Ottescu; LEGENDĂ (1965), pentru cor mixt, versuri de Felicia Donceanu; BUNĂ DIMINEAŢA SOARE (1966), pentru cor mixt, versuri de Felicia Donceanu; LUCEAFĂR ÎNTRE STELE (1967), pentru cor mixt, versuri de Maria Banuş; CÂNTEC DE IARNĂ (1968), pentru cor de copii şi formaţie camerală, versuri de Constantin Cârjan; TRECUT – AU ANII (1967, rev. 1969), madrigal pentru tenor şi cor mixt (mut), versuri de Mihai Eminescu (CRI – SD 529).
     
      MUZICĂ VOCALĂ: TREI CÂNTECE TIMPURII (1956), pentru soprană/ tenor şi pian, versuri de Ion Pillat (TREI ÎNGERI), Tudor Arghezi (DOI COPII S – AU DUS), Gh. Topârceanu (FABULĂ).
     
      MUZICĂ PENTRU BANDĂ MAGNETICĂ: INVENTIONS – 5 B (1976), PHANTASIA – AFTER READING THE STORY OF THE YANKEE DOODLE DANDY (1977); GUERNICA REMEMBERED (1985) pentru bandă electronică pe 4 piste; CITY WAVES (1986), pentru bandă electronică pe 4 piste.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     /Sonata pentru vioară şi pian/, în: TRIBUNA, Cluj – Napoca, 7, nr. 51 (359), 19 XII 1963; Sava, Iosif. O PRIMĂ AUDIŢIE A UNUI TÂNĂR COMPOZITOR, în: SCÎNT. TIN., Bucureşti, 21, nr. 4899, 17 II 1965; Gheciu, Radu. DEBUTUL UNUI TÂNĂR COMPOZITOR, în: INF. BUC., Bucureşti, 12, nr. 3591, 22 II 1965; Hoffman, Alfred. PRIME AUDIŢII ROMÂNEŞTI, în: ROM. LIB., Bucureşti, 23, nr. 6346, 12 III 1965; Pandelescu, J. V. PRIME AUDIŢII. GH. COSTINESCU: "CÂNTEC APELOR ŢĂRII”, în CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 13 (963), 26 III 1965; Rep. ŞANTIERUL CREAŢIEI MUZICALE. COMPOZITORUL GH. COSTINESCU DESPRE PROIECTELE SALE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 34 (1037), 26 VIII 1966; PREMIILE ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1965, în: MUZICA, 17, nr. 2, 1967; Pinter, Lajos. ENESCU DIJASOK, în: ÚJ ÉLET, Bucureşti, 10 IV 1967; Bughici, Dumitru. FORMELE MUZICALE, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1969; Buell, Richard. CLOSE ENCOUNTER WITH A WORK OF GENIUS, în: THE BOSTON GLOBE, Boston, 5 VIII 1982; Manea, Ion. ENCICLOPEDIA. ROMÂNI ÎN ŞTIINŢA ŞI CULTURA oCCIDENTALĂ. Davis, Edit. ARA Publications, 1992; Clark, Elisabeth. WHISTIE – STOP TOUR, în: THE HERALD, Glasgow, 30 I 1995; Wilson, George. PARAGON, RSAMD, GLASGOW, în: THE SCOTSMAN, Glasgow, 30 I 1995; Cosma, Oct. Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI …, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; Avakian, Dumitru. MUZICIANUL GHEORGHE COSTINESCU. VOCAŢIA EUROPEANĂ A MUZICII NOASTRE, în: CURENTUL, 29 V 1998; Cosma, Viorel. SUCCES ROMÂNESC LA FESTIVALUL MUZICII NOI, în: RAMPA, Bucureşti, nr. 56 (184), 3 VI 1998, Constantinescu, Mihai. REGELE MIHAI, CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI SINAIA, în: EVEN. ZILEI, Bucureşti, nr. 1806, 6 VI 1998; Mociulschi, Adrian Leonard. MEDALION GHEORGHE COSTINESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 9, nr. 3 (35), 1998.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999


UCMR