Erwin JUNGER
- compozitor, muzicolog şi profesor -
(n. 28.05.1931 Timişoara)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj (1946-1951) cu Sigismund Toduţă (compoziţie), Gheorghe Halmoş (pian), Max Eisikovits (contrapunct), Major Ferenc (teorie-solfegiu), Wilhelm Damian (orchestraţie), Jodál Gábor (armonie), Antonin Ciolan (dirijat), Lakatos István (istoria muzicii), Szegö Julia şi Jagamas János (folclor).
     
     Preparator la catedra de istoria muzicii (1950-1955), asistent la catedra de compoziţie (1955-1957), lector la catedra de armonie/contrapunct (1957-1969) şi conferenţiar (1969-1977) la Cons. Cluj, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal la Filiala Cluj a Institutului de Istoria Artei al Academiei Române (1955-1957), profesor de compoziţie la Facult. Muzicologie din Tel Aviv (Israel) şi Acad. Muzică din Tel Aviv (din 1980). După 1977 s-a stabilit în străinătate (Israel). A scris studii şi articole în ÚTUNK (Cluj), FĂCLIA (Cluj), IGÁZSÁG (Cluj) etc. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate, emisiuni radiofonice.

     MUZICĂ DE TEATRU: DOMNIŞOARA IULIA (1959), operă într-un act, libretul de Anton Ronai, după piesa lui Strindberg; RĂZBOI ŞI PACE (1961), muzică de scenă la piesa lui Lev Tolstoi şi Piscator, prem. Cluj, 10 XI 1961, Teatrul Maghiar; INTRIGĂ ŞI IUBIRE (1962), muzică de scenă la piesa lui Friedrich Schiller, prem. Cluj, 6 V 1962, Teatrul Maghiar; VIZITA BĂTRÂNEI DOAMNE (1962), muzică de scenă la piesa lui Fr. Durrenmatt, prem. Cluj, 12 IV 1963, Teatrul Maghiar; ÎNTÂLNIRI ÎN BEZNĂ (1963), balet într-un act, libretul de Dehel Gabor, versuri de Mihai Beniuc şi Horvath Imre, prem. Cluj, 19 VIII 1964, Opera Maghiară, Harry Béla; RUY BLAS (1964), muzică de scenă la piesa lui Victor Hugo, prem. Oradea, 16 V 1966, Teatrul de Stat; ROMEO ŞI JULIETA (1965), muzică de scenă la piesa lui William Shakespeare, prem. Cluj, 8 V 1966, Teatrul Maghiar; CIOCANUL SATULUI (1967), operă bufă într-un act, libretul de Jánosházi György după un poem de Petöfi Sándor, prem. Cluj, 11 III 1968, Opera Maghiară, Erwin Junger.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: CÂNTECUL PRIMĂVERII (1953), cantată pentru cor şi orchestră, versuri de Petöfi Sándor; QUO VADIS, TERRA (1969), oratoriu pentru cor mixt, recitator şi orchestră.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: EPOPEEA EROICĂ (1951), p.a. Cluj, 10 VI 1952, Orch. Operei Române, Antonin Ciolan; POEMUL CONCERTANT PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ (1953), p.a. Cluj, 7 IV 1954, Orch. Cons., Antonin Ciolan; SIMFONIA I (1953), p.a. Braşov, 21 VI 1960, Fil., Dinu Niculescu; SIMFONIA II-A (1954), p.a. Cluj, 30 X 1954, Orch. Operei Maghiare, Antonin Ciolan; UVERTURĂ TINEREASCĂ (1957), p.a. Târgu Mureş, 11 III 1958, Fil.; DIVERTISMENTUL NR. 1 PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE ŞI TIMPANE (1958), p.a. Cluj, 11 III 1963, Fil., Emil Simon; UVERTURĂ FESTIVĂ (1959). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1960, p.a. Cluj, 22 VIII 1959, Fil., Antonin Ciolan; CONCERT PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ (1959, rev. 1964), p.a. Cluj, 14 III 1968, Fil., Emanuel Elenescu; SIMFONIA III-A (1960), p.a. Cluj, 27 XII 1964, Fil.; DIVERTISMENTUL NR. 2 PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE ŞI TIMPANE (1968).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: SONATINĂ PENTRU PIAN (1950); SONATINĂ PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN (1954). Bucureşti, ESPLA, 1957; CVARTETUL DE COARDE NR. 1 (1955); RONDO PENTRU PIAN (1955); POEM-SONATĂ PENTRU VIOARĂ SOLO (1956); ŞAPTE BAGATELE PENTRU PIAN (1961).
     
     MUZICĂ CORALĂ: TREI CORURI (1956), coruri mixte, în: REPÜLJ MADÁR/Zboară pasăre. Bucureşti, ESPLA, 1956; DRUM ÎN SUS (1965), poem coral pentru voci mixte.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DOUĂ LIEDURI PE VERSURI DE EMINESCU ŞI ŞT. O IOSIF (1956), voce şi pian, în: CÂNTECE DE TINERI COMPOZITORI. Bucureşti, ESPLA, 1956, idem în: CULEGERE DE LIEDURI DE COMPOZITORI ROMÂNI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1967.
     
     MUZICOLOGIE: ASPECTE CROMATICE MAI PUŢIN CUNOSCUTE ÎN ARMONIA MODALĂ A RENAŞTERII ENGLEZE, în: LUCR.MUZICOL., Cluj, nr. 2, 1966; ASPECTE CROMATICE ÎN STILUL ARMONIC MODAL AL SECOLELOR XIV – XVI, în: LUCR.MUZICOL., Cluj, nr. 3, 1967; MEDITAŢII TIHNITE DESPRE VIAŢĂ ŞI MUZICĂ. Cluj, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: CURS DE ARMONIE. Bucureşti, Edit. Didac., 1960 (în colaborare cu Tudor Jarda şi Celestin Cherebeţiu).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Bălan, George. PERSONALITĂŢI ÎN DEVENIRE, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 19 (501), 11 V 1956; Dragea, Emil. DIN ŢARĂ. CLUJ (ÎNTÂLNIRI ÎN BEZNĂ), în: MUZICA, Bucureşti, 24, nr. 12, 1964; Szabolcsi, Bence - Tóth, Aladár. ZENEI LEXIKON, Vol. 3, Budapest, Zenemükiadó Vállalat, 1965; Cosma, Viorel. MUZICIENI DIN ROMÂNIA. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Katona, Szabó István. AZ ÚJ ÉLET LEXICONA, în: ÚJ ÉLET, Bucureşti, nr. 84, 1973; Peicu-Moldovan, Adriana. EMINESCU ŞI LIEDUL ROMÂNESC. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1977; MAGYAR ES NEMZETKÖZI "KI KICSODA”. Budapest, Biográf Kiadó, 1995; "KI KICSODÁ” ARADTÓL CSIKSZEREDÁIG. Vol. 1, Miercurea-Ciuc, Edit. Pallas-Akadémia Könyvukiadó, Csikszeda, 1996; ROMÁNYAI MAGYAR "KI KICSODA�. Oradea/Cluj-Napoca, Edit. RMDSZ – Scripta Kiadó, 1996; ERDELYI MAGYAR KI KICSODA 2000. Oradea, Edit. RMDSZ – Scripta Kiadó, 2000.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.4, 2001

UCMR