Dora COJOCARU
- compozitoare şi profesoară -
(n. 20.08.1963 Baia Mare)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică din Baia Mare (1970-1980), cu Liviu Burlan, Vida Ecaterina şi Luminiţa Pop, continuându-le la Cons. Cluj-Napoca (1982-1986), cu Iuliu Bonna (teorie-solfegiu), Hans Peter Türk (armonie), Dan Voiculescu (contrapunct), Vasile Herman (forme muzicale), Cornel Ţăranu (compoziţie), Tudor Jarda, Cornel Ţăranu şi Vasile Herman (orchestraţie), Romeo Ghircoiaşiu şi Rodica Oană-Pop (istoria muzicii), Traian Mârza (folclor), Graziella Giorgea (pian). S-a perfecţionat la Hochschule für Musik din Köln (1991-1995), cu Paul Mefano, Johannes Fritsch şi Dieter de la Motte.
     
     Profesoară la Şc. Generală nr.20 (de artă) din Baia Mare (din 1986), îndrumătoare a cenalului LIRA din Baia Mare (din 1986), asistent, lector şi - în prezent - conferenţiar la Cons. Cluj-Napoca (din 1990). A susţinut conferinţe, prelegeri, concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice.
     
     A făcut parte din corul CAPELLA TRANSILVANICA din Cluj-Napoca (1983-1986), cu care a întreprins turnee artistice în Italia (1983), Grecia (1984), Bulgaria (1985). A participat la diverse concursuri de creaţie interjudeţene şi naţionale, obţinând premii şi menţiuni (Pr. Mozart, 1996).

     MUZICĂ DE SCENĂ: MAGAZINUL FERMECAT (1989), muzică de scenă pentru copii, premieră Baia Mare, 18 V 1989, Teatrul de copii; RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL (1994), operă de cameră, text de Ion Barbu, p.a. Cluj-Napoca, 30 V 1996, Ansb. Acad. Muzică, A. Morar.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: RIGA CRIPTO ŞI LAPONA ENIGEL (1986, rev. 1987), cantată pentru 3 solişti şi orchestră, versuri de Ion Barbu; LUCI, SOARE, LUCI! (1986), cantată pentru cor şi orch. de copii, versuri populare, p.a. Baia Mare, 3 VI 1987, Sc. Gen. nr.20, Vasile Leopold; UN PĂMÂNT (1988), cantată pentru bariton, recitatoare, cor şi orchestră; GALGENLIEDER IN DER NACHT (1995), cantată de cameră, versuri de Christian Morgenstern, p.a. Cluj-Napoca, 25 IV 1998, Fil. Transilvania, C. Para; DAŢI-MI LAMPA LUI ALADIN (1998), cantată de cameră,versuri de R. M. Rilke, A. Adi, Botta.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: RONDO PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1984), p.a. Cluj-Napoca, 1984, Fil., Cristian Mandeal; STRUCTURI PENTRU ORCHESTRĂ (1985), p.a. Cluj-Napoca, 1985, Fil., Cristian Mandeal; CONCERTINO PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ (1989); VITALITATE (1994), pentru orchestră de coarde, p.a. Sibiu, 24 XI 1995, Fil. Sibiu, C. Para; ...ON REVIENS TOUJOURS! (1996), pentru clarinet şi ansamblu, p.a. 15 XII 1998, Ansb. Thürmchen; VIOLINISSIMO (1998), pentru ansamblu de coarde.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: TRIO PENTRU OBOI, CLARINET ŞI FAGOT (1983); PIESĂ PENTRU PERCUŢIE (1983); PIESĂ PENTRU ANSAMBLU DE PERCUŢIE (1984); PIESE CAMERALE PENTRU COPII (1987), (Cuprinde: ALLEGRO, pentru 2 piane; MARCIA STACCATO, pentru 2 flaute şi pian; MI-AM PIERDUT O BATISTUŢĂ, pentru xilofon şi pian); EPITAF II (1987), pentru pian; ANOTIMPURI (1989), 4 piese la 4 mâini; PANGLICI (1992), sextet; CANTOS (1992), pentru voce şi violoncel (fără text); POARTA SOARELUI (1992), pentru flaut şi percuţie; TRILLS (1993), trio de coarde; A 3 (1993), pentru clarinet, pian şi percuţie (Hungaroton HCD, 31783); SHIMA ITAMAR (1994), pentru flaut şi chitară; CVARTET DE COARDE, nr.1 (1994); CONCERTARE (1994), pentru cvartet şi tromboni; 5 MOMENTE EFEMERE (1996), pentru formaţie camerală; RED-ROUGE-ROT (1997), pentru oboi; CVARTET DE COARDE, nr.2 (1996); FRAGMENTI PER MUSICA NOVA (1996), pentru clarinet, pian şi 2 percuţionişti; FRAGMENTI (1997), pentru trombon solo; REFRENE (1998), pentru clarinet solo; TRIO VIOLINISSIMO (1998), trio de coarde; GYMEL FOR GEMIN (1999), pentru laută şi gamba.
     
     MUZICĂ CORALĂ: TREI CORURI PENTRU COPII (1984), pentru voci egale, versuri populare; ŢARĂ DE DOR (1984), pentru cor mixt, versuri de Lidia Toma; NU SUNT SINGUR (1985), pentru cor mixt, versuri de Lucian Blaga; MÂINE ANUL SE-
     NOIEŞTE (1987), pentru cor mixt, versuri populare; GLUMĂ MUZICALĂ (1989), miniatură pentru cor de copii.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: TREI LIEDURI (1986), pentru voce şi pian, versuri de A. Dumbrăveanu; BOCET CRĂPAT (1987), pentru 2 solişti vocali şi ansamblu instrumental, versuri de Marin Sorescu; CÂNTEC DE PĂMÂNT (1988), pentru mezzosoprană şi ansamblu instrumental, versuri de Gheroghe Chivu; DOUĂ CÂNTECE PE VERSURI DE C. DRUMONT DE ANDRADE (1989), pentru voce şi pian; DOUĂ LIEDURI (1990), pentru voce şi pian, versuri de Anghel Dumbrăveanu; CANTOS II (1992), pentru voce şi pian, versuri de G. Appolinaire.
     
     MUZICOLOGIE: PARAMETRI AUDIO-VIZIUALI AI ANALIZELOR DE ESTETICĂ MUZICALĂ COMPARATĂ, în: LUCR. MUZICOL., Cluj-Napoca, nr.19-20, 1986; LIVIU GLODEANU - INVENŢIUNI PENTRU CVINTET DE SUFLĂTORI ŞI PERCUŢIE, în: MUZICA, Bucureşti, nr.3, 1991; CORNEL ŢĂRANU ŞI OBSESIA VARIAŢIEI, în: MUZICA, Bucureşti, nr.1, 1995; SIMFONIA A V-A DE VASILE HERMAN, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1996; UNELE ASPECTE ALE RELAŢIEI TEXT-MUZICĂ ÎN CREAŢIA ANILOR 1955-1970, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 1; GYÖRGY LIGETI ŞI NOUA MODERNITATE, în: MUZICA, Bucureşti, nr.3, 1998.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Dragea, Emiliu. RECITALUL STUDENŢILOR COMPOZITORI, în: FĂCLIA, Cluj-Napoca, 6 VII 1983; László, Ferenc. "HA CSAK'HÁROMJUKRÓL IS..." (Chiar dacă doar despre trei), în: Igozság, Cluj-Napoca, 8 VII 1983; Dragea, Emiliu. CONCERTE, în: Făclia, Cluj-Napoca, 26 VI 1984; Marian, M. B. CREAŢIA COMPONISTICĂ STUDENŢEASCĂ, în: VIAŢA STUD., Bucureşti, 1984; Hoffman, Alfred. VALOROASE REALIZĂRI COMPONISTICE ŞI INTERPRETATIVE, în: ROM. LIT., Bucureşti, 20, 13 I 1987; Hoffman, Alfred. CONCURSUL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE "GH. DIMA", EDIŢIA A III-A, în: MUZICA, Bucureşti, 37, nr.1, 1987; Ghenceanu, V. R. UN MUZICIAN LA VREMEA AFIRMĂRII, în: PENTRU SOCIALISM, Baia Mare, 8 I 1988; Dragea, Emiliu. PRIME AUDIŢII, în: FĂCLIA, Cluj-Napoca, 7 XII 1988; Ioan, A. C. SPAŢIUL UNOR ÎNTÂLNIRI ADMIRABILE, în: PENTRU SOCIALISM, Baia Mare, 3 VI 1989; Holz, Donata. ERINNERUNGEN AN DIE
     TRADITION. DORA COJOCARUS MUSIK WIRD DURCH RUMÄNISCHE FOLKLORE INSPIRIRT, în: WUM, nr.62, 14 III 1995; Dragea, Emiliu. PROFIL COMPONISTIC: DORA COJOCARU, în : ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj-Napoca, 5 X 1955; Bota, Cristina. PROFIL COMPONISTIC: DORA COJOCARU, în: ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj-Napoca, 5 XII 1995; Bota, Cristina. RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL DE DORA COJOCARU, în: ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj-Napoca, 12 VI 1996; Dragea, Emiliu. PRIMĂ AUDIŢIE ABSOLUTĂ: CVARTETUL DE COARDE NR.2 DE DORA COJOCARU, în: ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj-Napoca, 21 XII 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR