Cătălin Florin URSU
- compozitor şi dirijor -
(n. 22.03.1960 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început din copilărie în Bucureşti, cu Florica Musicescu (pian) şi la Lic. de Muzică nr. 1 (1975-1979) cu Viorica Platon (pian) şi Adrian Iorgulescu (teorie, armonie, contrapunct), continuându-le la Cons. Bucureşti (1979-1983) cu Tiberiu Olah (compoziţie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Dan Buciu (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Iosif Conta şi Constantin Bugeanu (dirijat orchestră), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii). Este doctorand la Universitatea SIMON FRASER din Vancouver/Canada (din 2004).
     
     Consilier artistic/ secretar muzical la Ansamblul DOINA al Armatei din Bucureşti (1983-1990), redactor (1991-1994), redactor-realizator, secretar general de redacţie, director adjunct şi director al Departamentului Relaţii internaţionale la Soc. Română de Radiodifuziune din Bucureşti (1992-1998), profesor de pian, teorie, armonie şi istoria muzicii la ALLEGRO MUSIC SCHOOL din Vancouver (din 2001), conferenţiar la DANA WOSK SCHOOL OF PERFORMING ARTS din Vancouver (din 2002), profesor de pedagogie muzicală la Universitatea SIMON FRASER din Vancouver (din 2006). Este membru în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1984) şi în CANADIAN MUSIC CENTER din Vancouver (2003), membru în Federaţia Corală din British Columbia (2004) şi membru permanent al Colegiului profesorilor din British Co­lumbia (2005). A fost consultant şi lector pentru Conferinţa profesorilor de muzică din Columbia Britanică. A făcut parte din juriul Concursului de pian şi compoziţie „Coquitlam” din Columbia Britanică. A susţinut numeroase conferinţe, prezentări, cicluri radiofonice (RADIO GLOB, DE PE MARILE SCENE ALE LUMII), eseuri şi poeme radiofonice (ECCE HOMO). A publicat articole, eseuri, portrete în ATHENAEUM (Vancouver). A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1986).

     MUZICĂ DE TEATRU: STRĂBUNII (1982), tablou coregrafic pentru orchestră simfonică, libretul de Gheorghe Baciu, p.a. Bucureşti, 24 X 1982, An­samblul DOINA al Armatei, Constantin Po­po­vici; TINEREŢE EROICĂ (1985), operă în 2 acte şi patru tablouri, libretul de Emil Poenaru, prem. Braşov, VI 1985, Teatrul Liric, Ovidiu Dan Chirilă; THE PURGE (2001), muzică de scenă pentru piesa lui Eugene Kaellis, p.a. Vancouver, 2001.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: BUREBISTA, REX DACIAE (1980), cantată pentru cor bărbătesc şi orchestră, versuri de Jean Gheliuc, p.a. Bucureşti, 12 X 1980, Ansamblul DOINA al Armatei, Sergiu Eremia; INVOCAŢII LA PUTNA (1982), poem pentru cor bărbătesc, alămuri şi percuţie, versuri de Miron Costin şi Cătălin Ursu; HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN (1984), cantată pentru cor bărbătesc, orchestră şi solo de bariton, versuri de Cătălin Ursu, p.a. Bucureşti, 10 X 1984, Ansamblul DOINA al Armatei, Sergiu Eremia; SPRE MAREA UNIRE (1988), cantată pentru cor bărbătesc şi orchestră, versuri de George Florin-Cozma, p.a. Bucureşti, 1988, Ansamblul DOINA al Armatei, Sergiu Eremia; ASTĂZI S-A NĂSCUT CHRISTOS (1992), tablouri vocal-simfonice pentru solişti, cor mixt şi orchestră , p.a. Braşov, 24 XII 1992, Corul Teatrului Liric şi Filarmonica, Ovidiu Dan Chirilă.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: HOMO SAPIENS/ GLASUL PĂMÂNTULUI (1982), poem simfonic cu bandă de magnetofon, p.a. Bucureşti, 17 X 1983, Orch. Simfonică Radio, Erwin Acel; SIMFONIA NR. 1 „LUX AETERNA” (1983), cor mixt şi orchestră, versuri de Cătălin Ursu; CONCERT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1984), p.a. Oradea, 5 X 1985, Fil., Erwin Acel; DECEBAL (1986), poem simfonic, p.a. Bucureşti, 17 VI 1987, Orch. Simfonică Radio, Iosif Conta; FLĂCĂRI (1989), poem simfonic, p.a. Bucureşti, 23 IX 1989, Fil., Iosif Conta; CATHARSIS (1991), poem simfonic, p.a. Satu-Mare, 1992, Fil., Cristian Neagu; POESIS (1993), poem simfonic pentru soprană şi orchestră.
     
     MUZICĂ DE FANFARĂ: SUITA PENTRU ORCHESTRĂ/ ORCHESTRĂ DE SUFLĂTORI (1980), p.a. Bucureşti, 15 III 1981, Muzica Reprezentativă a Armatei, Crişan Pârâu; UVERTURA FESTIVĂ (1988), orchestră de suflători, p.a. Bucureşti, 12 IX 1988, Muzica Reprezentativă a Armatei, Cătălin Ursu.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: 3 PIESE PENTRU PIAN (1979); SUITA BAROCĂ PENTRU PIAN (1979); 3 PIESE PENTRU CLARINET SOLO (1979); SONATĂ PENTRU PIAN (1980); EVOLUŢII (1981), pian; CVARTETUL DE COARDE NR. 1 (1982); CVARTETUL DE COARDE NR. 2 (1984); CVINTETUL CU CLARINET (1986); CINCI SCENE BRÂNCOVENEŞTI PENTRU CVARTET DE COARDE (CVAR­TETUL DE COARDE NR. 3) (1987); PROFIL (1987), trompetă; SEXTET PENTRU ALĂMURI (1988); CVARTETUL DE COARDE NR. 4 „FLASH BACK” (1992); CVARTETUL DE COARDE NR. 5 (1995).
     
     MUZICĂ CORALĂ: CE TE LEGENI (1978), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; MICROLOGUS (1990), poem pentru cor mixt, pe text latin, versuri de Dante Alighieri şi Ileana Ursu; CÂNTEC DE LEAGĂN (1996), cor de copii şi pian, versuri de Cătălin Ursu; RUGĂCIUNE (1996), cor bărbătesc, versuri de Cătălin Ursu; TOTEM (1997), cor bărbătesc, versuri de Cătălin Ursu; FLOARE ALBASTRĂ (1999), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; TATĂL NOSTRU (1999), cor mixt, text religios ortodox; AH, ROBIN (1999), cor mixt şi percuţie, text medieval englez; RIDICA-VOI OCHII MEI (1999), cor mixt, text religios ortodox; NĂDEJDEA CREŞTINILOR (1999), cor mixt, text religios ortodox; GLORIA (2000), cor mixt, text latin; CÂNTĂRILE LITURGHIEI ORTODOXE DUPĂ SF. IOAN GURĂ DE AUR (2000), cor mixt (CD R Independent Records); MOŞ CRĂCIUN (2000), fantezie pentru cor mixt şi solo de soprană, versuri tradiţionale; AGNUS DEI (2001), cor mixt, text latin; MADRIGAL (2001),cor mixt; CREDO (2001), cor mixt şi bandă magnetică, text latin; TREI DANSURI ROMÂNEŞTI (2002), cor mixt, versuri populare; SARA PE DEAL (2002), cor mixt şi solo de soprană, versuri de Mihai Eminescu; KYRIE (2003), cor mixt, text latin; GIGĂ (2003), cor mixt.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DOUĂ CÂNTECE (1978), soprană şi pian, versuri populare.
     
     MUZICĂ ELECTRONICĂ: STONEHENGE (1999); BABY MOZART/ COPILUL MOZART (2000); SHAKES­PEARE'S HEAVEN/ RAIUL LUI SHAKESPEARE (2000); THE UNDERWORLD/ LUMEA DE DEDESUBT (2000); THE DREAMS'S GATE/ POARTA VISELOR (2000); ADAGIO (2000); APOCALYPSE KNIGHTS/ CAVALERII APOCALIP­SULUI (2001); NOTRE DAME DE PARIS (2001); ROYAL COURT/ CURTEA REGALĂ (2001); TOMBSTONE (2001); A CHRISTMAS OUVERTURE/ O UVERTURĂ DE CRĂCIUN (2001); LET THERE BE LIGHT!/ SĂ FIE LUMINĂ! (2001); BABYLONIA (2002); LAMENTO (2002); KRYPTONIA (2002); TEKNOPOLIS (2002); CHINATOWN (2002); CAMELOT (2002).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Diaconescu, Tanţa. LUCRĂRI CAMERALE DE TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 11 (386), 1984; Răsvan, Constantin. MESAJUL MUZICII, în: ASTRA, Braşov, 20, nr. 11 (170), 1985; Cosma, Octavian Lazăr. SPECTACOLE LIRICE, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 11 (398), 1985; Alexandra, Liana. TINERI COMPOZITORI ROMÂNI, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 1 (400), 1986; Popovici, Doru. ECOURI ALE UNUI TIMP EROIC, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, 28, nr. 23, 7 VI 1986; Donose, Vasile. DIMENSIUNEA NAŢIONALĂ ŞI ANGAJAREA MUZICIANULUI ÎN DEMERSUL POLITIC. EVENIMENTE ŞI SEMNIFICAŢII, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 9 VI 1986; Popovici, Doru. DIN NOU, TINERII!, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 26 (863), 26 VI 1987; Vartolomei, Luminiţa. PRIME AUDIŢII, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 44, 28 X 1988; Buciu, Dan. „TE APĂR ŞI TE CÂNT, PATRIA MEA”, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 45 (2190), 4 XI 1988; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit Aius, 1997; Simion, Laura. CĂTĂLIN URSU, în: RADIO ROMÂNIA, Bucureşti, nr. 64, 23 II 1998; Sava, Nick. CÂND O BAGHETĂ ÎNTÂLNEŞTE NIŞTE OAMENI, în: ATHENAEUM, Vancouver, Vol. 2, nr. 9, 2002; NEW ASSOCIATE COMPOSERS – CATALIN URSU, în: CENTIGRAME, Vancouver, 2003; Vartolomei, Luminiţa. NATURĂ MOARTĂ CU VOCI, INSTRUMENTE ŞI BAGHETE. Vol. 1. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR