Loredana BALTAZAR
- muzicolog -
(n. 16.10.1966 Piteşti)
Alte PAGINI WEB. sau CLICK AICI!

     STUDII UNIVERSITARE:
     Universitatea de Muzică Bucureşti, Secţiile de Pedagogie Muzicală (1986-1991) şi Muzicologie (1990-1994).
     
     STUDII POSTUNIVERSITARE:
     Universitatea de Muzică Bucureşti, Studii Aprofundate, specializarea Muzicologie (1994-1995).
     
     
     LOCURI DE MUNCĂ ŞI FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
     • Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” Bucureşti – profesor de pian (1991- ), cu gradul didactic I, de educaţie muzicală (2003-2004) la clasele de Teatru şi de estetică muzicală (2008- );
     • Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti - preparator, ca profesor asociat (1994-1996) la disciplinele Armonie şi Forme Muzicale;
     • Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - editor site UCMR (2007-2009 ).
     
     
     ACTIVITATEA PROFESIONALĂ (concertistică, ştiinţifică, publicistică, organizatorică):
     1988 - realizează şi susţine, ca solistă, primul concert – spectacol, bazat pe volumul de versuri „Recital de pian” de Sandu Tzigara-Samurcaş (Teatrul „Al. Davila”- Piteşti).
     1991 - participă la sesiunea ştiinţifică „Arta muzicală, trecut, prezent şi viitor” cu comunicarea „Copiii şi receptarea muzicii noi” (Cluj- Napoca).
     1992 - participă la sesiunea ştiinţifică din cadrul Festivalului „ Gh. Dima” cu comunicarea „Dimensiunea ludică a Suitelor pentru pian de C. Silvestri” (Cluj-Napoca);
     - participă la simpozionul organizat în cadrul Festivalului Mozart (ed. a II-a) cu comunicarea „G. Breazul – o viziune inedită asupra creaţiei mozartiene” (Cluj-Napoca).
     1992-1998 - membră a Societăţii Române Mozart (Cluj-Napoca).
     1996-1998 - membră în comitetele de organizare a festivalului „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (ediţiile a VII-a şi a VIII-a).
     1999 - membră în comitetul de organizare a Festivalului „World Music Days” (desfăşurat sub egida Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană), şi a echipei redacţionale a Caietului Program;
     - participă la Simpozionul Internaţional de Muzicologie „Interculturalitate şi identitate în muzica contemporană”
     desfăşurat la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului „World Music Days”.
     1999 - membră a Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).
     1999 - coordonează şi prezintă un ciclu de concerte-audiţii de muzică românească desfăşurate lunar sub egida UCMR şi a Muzeului Naţional „George Enescu”, transformându-l (din 2003) în ciclul „ Muzică şi poezie românească”.
     2002 - membră a Asociaţiei Române a Femeii în Artă.
     2003, 2006 - susţine rubrici dedicate fenomenologiei muzicale contemporane în emisiuni radiofonice ale canalelor România Muzical „George Enescu” şi România Cultural.
     2003 - realizează spectacolul „Cuvinte de iubire” – Muzică şi poezie franceză, prezentat în Aula Palatului Cantacuzino şi, ulterior, în foyerul Teatrului de Operetă „Ion Dacian” (2004).
     2005 - Director Executiv al Festivalului „Săptămâna Muzicii Contemporane” - Bucureşti (ed. a XV-a);
     - membru-colaborator în colectivul organizatoric al Festivalului Internaţional „George Enescu” (ed. a XVII-a).
     2005-2006 - Director asistent al Festivalului „Săptămâna Muzicii Contemporane” (ed. a XVI-a) şi co-redactor al
     caietului-program.
     2006 - Secvenţă-portret în direct, în cadrul emisiunii Zig-Zag, realizată de Ioan Puiu Stoicescu (TVRM).
     2006 - Realizează spectacolul „Cuvinte de suflet” – Seară de muzică şi poezie românească, prezentat în Aula Palatului Cantacuzino.
     2007 - Membră în echipa organizatorică a Festivalului „George Enescu”, ed. a XVIII-a (concepţie şi realizare a materialelor tipărite: afiş, album-program, programe de sală, secretariat concurs compoziţie).
     2007 - Membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, secţia Muzicologie.
     2007-2008 - Membră în jurii (Concursul Naţional de Interpretare „Paul Constantinescu” – Ploieşti şi Concursul de Muzică Românească - Liceul „Dinu Lipatti”, Bucureşti).
     2008 - Elaborează programa unui curs opţional de estetică pentru licee de muzică (clasele XI-XII).
     2008 - invitată a TVRM în calitate de profesor, muzicolog şi organizator de concerte în emisiuni dedicate tinerelor talente ale Liceului de Muzică „Dinu Lipatti” (Ora adolescentului, realizator Vasi Cărăbuţ) şi, respectiv, compozitoarei Maia Ciobanu (Amfiteatrul artelor, emisiune cu public realizată de Ilinca Dumitrescu).
     1989-2008 - prezentări de concerte corale, recitaluri instrumentale, medalioane aniversare, concerte–spectacol (Liceul „Mihai Eminescu” Liceul „Dinu Lipatti”, Muzeul Naţional „George Enescu”, UNMB, Teatrul „Al. Davila” - Piteşti);
     - elaborarea materialelor unor programe de sală (pentru concerte derulate la Ateneul Român, Radiodifuziunea Română, Muzeul Naţional „George Enescu” etc.);
     - publicistică muzicală - cronici, eseuri, interviuri, recenzii, prezentări de carte şi CD, studii, apărute în „Actualitatea Muzicală”, „Cotidianul (Suplimentul literar şi artistic), revistele „Orfeu” şi „Opus” ale Universităţii de Muzică, „Muzica”, „Azi” (Suplimentul literar şi artistic "Spectacolul Muzicii”), „Observator Cultural”, „Cuvântul”, „Bucureştiul Cultural”, „Jurnal de Festival”, „Altitudini”, cronici-on-line pe situl www.cimec.ro al Ministerului Culturii şi Cultelor.

     Preocupările sale muzicologice se axează în special pe cercetarea fenomenologiei sonore contemporane, lucru demonstrat de cele două lucrări de diplomă: „Muzica nouă în structura comunicării muzicale contemporane” şi „Fenomenul John Cage, între revelaţia tăcerii şi poetica hazardului”, precum şi de lucrarea de absolvenţă a Studiilor Aprofundate: „Aleatorismul, un reper simptomatic al evoluţiei muzicii noi”.
     
     A finalizat 2 volume intitulate „Deschideri interpretative ale creaţiei pianistice contemporane”şi „Quo vadis FESTIVAL, quo vadis MUSICA?” si are, de asemenea, în proiect, o lucrare dedicată relaţiei dintre saxofonistul Daniel Kientzy şi muzica românească.
     
     În prezent studiază caracteristicile epocii culturale postmoderne din perspectiva celor trei componente ale actului de comunicare artistică: creatorul, interpretul şi spectatorul.

UCMR