Eugen POPESCU
- compozitor şi dirijor -
(n. 08.11.1925 Râmnicu Sărat)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1950-1955) cu George Breazul (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ion Ghiga (orchestraţie), Gabriela Deleanu şi George Breazul (istoria muzicii), Dumitru D. Botez (dirijat cor, ansamblu coral), Octav Cristescu (canto auxiliar), Nicolae Parocescu şi Emilia Comişel (folclor), Silvia Căpăţână (pian auxiliar).
     
     Regizor muzical la Studioul Cinematografic ALEXANDRU SAHIA din Bucureşti (1955-1986), dirijor adjunct la Corul Sindicatelor din Bucureşti (1967-1974).

     MUZICĂ SIMFONICĂ: SCHIŢĂ SIMFONICĂ (1967); DANS SIMFONIC (1967); JOC SIMFONIC (1967); ANDANTE SIMFONIC ( 1968); MODERATO SIMFONIC (1968).
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: 3 MINIATURI PENTRU VIOLONCEL ŞI PIAN (1985).
     
     MUZICĂ CORALĂ: HAI SĂ CÂNTĂM CU VOIOŞIE (1962), cor mixt, versuri de Pompiliu Gâlmeanu; CÂNTECUL CONSTRUCTORILOR (1965), cor mixt, versuri de Pompiliu Gâlmeanu; PARTID, STRĂLUCITOARE STEA (1967), cor mixt, versuri de Pompiliu Gâlmeanu; LASĂ-ŢI LUMEA TA UITATĂ (1968), serenadă pentru cor bărbătesc, versuri de Mihai Eminescu, în: TREI CORURI PE VERSURI DE M. EMINESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; PRIN NOPŢI TĂCUTE (1969), madrigal pentru cor mixt, versuri de Mihai Eminescu, în: TREI CORURI PE VERSURI DE M. EMINESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; TRIPTIC (1970), cor mixt, versuri populare (Cuprinde: CÂNTEC; DOINĂ; JOC), în: VÂNT DE VARĂ CĂLĂTOR. Bucureşti, Edit. UGSR, 1971; DE CÂND MÂNDRA S-A DUS (1970), cor mixt, versuri populare, în: CÂNTECE PENTRU OAMENII DE AZI. Bucureşti, Inst. de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, 1978; DIN CERURILE ALBASTRE (1976), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; FRUMOASĂ-I... (1978), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu, în: TREI CORURI PE VERSURI DE M. EMINESCU. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; CRED ÎN PACE (1980), trei madrigale pentru cor mixt (Cuprinde: DESTINUL PATRIEI, versuri de Ion Vasiu; CREZ, versuri de Virgil Carianopol; ÎN LUMINA ACESTEI ZILE, versuri de Grigore Hagiu); SUITA MADRIGALESCĂ (1980), coruri mixte, versuri de Dan Mutaşcu (Cuprinde: ŢARA; AD PATRIAM; ROMÂNIA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE); TREI MADRIGALE ÎNCHINATE PATRIEI (1980), cor mixt (Cuprinde: MEREU MAI ÎNALTĂ, versuri de Vergu Dumitrescu; INIMA PATRIEI MELE, versuri de Crişan Constantinescu; PERENITATE, versuri de Enache Pascale); MAMĂ CU BRÂUL DE LÂNĂ (1981), cor de femei/ 3 voci egale, versuri populare prelucrate; TREI MADRIGALE (1981), cor mixt, versuri de Petre Ivancu (Cuprinde: MARELE ZBOR; OROLOGIU DE PETALE; STEA TUTELARĂ); ODĂ PATRIEI (1981), trei madrigale pentru cor mixt, versuri de Virginia Muşat (Cuprinde: CU PODOABE DE TAINĂ; ODĂ; LAUDĂ); LUMINĂ CLARĂ (1982), madrigal pentru cor mixt, versuri de Adrian Păunescu; CU ŢARA (1983), cor mixt, versuri de Ion Lotreanu; SUB SEMN SOLAR (1984), cor mixt, versuri de Constantin Ciocan; PĂMÂNT ROMÂNESC, PĂMÂNT AL LINIŞTII ŞI AL CONCORDIEI (1985), cor mixt, versuri de Martha Popovici; EROU DE EPOPEE (1985), cor mixt, versuri de Irimie Străuţ; A IUBI PATRIA (1985), cor mixt, versuri de Virginia Muşat.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR