Ligia TOMA-ZOICAŞ
- muzicolog -
(n. 31.08.1931 Hitiaş - Timiş – m. 26.01.2016)

     Studiile muzicale le-a început la Şc. de Muzică din Lugoj (1949-1950) cu Maria Dumitriu (pian), continuându-le la Cons. Cluj (1951-1957) cu Iuliu Mureşianu şi Cornel Givulescu (teorie-solfegiu), Tudor Jarda (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Cornel Givulescu (forme muzicale), Lucian Surlaşiu (cor, dirijat coral), Romeo Ghircoiaşiu şi Gheorghe Merişescu (istoria muzicii), Traian Mârza şi Ioan R. Nicola (folclor), Viorica Radu (pian). A urmărit cursurile de compoziţie ale lui Sigismund Toduţă şi Aurel Stroe.
     
     Pianistă corepetitoare la Casa de Cultură din Cluj (1957-1958), preparator, asistent, lector, conferenţiar şi profesor de istoria muzicii, teoria muzicii, metodica predării muzicii şi citire de partituri la Cons. Cluj (1958-1990), cursuri de masterat la Acad. De Muzică din Cluj (din 1990). A publicat studii, articole, eseuri, cronici în STUDII DE MUZICOLOGIE, MUZICA, LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE (Cluj), SCIA, TRIBUNA (Cluj) etc. A susţinut conferinţe, prelegeri, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. Este membră în COMMITTEE FOR RELIGIOUS MUSIC RESEARCH – International Biographical Center, Cambridge.

     MUZICOLOGIE/PEDAGOGIE: CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII INTERPRETATIVE DESFĂŞURATE DE GEORGE ENESCU LA CLUJ, ÎN PERIOADA 1920-1940, în: SCIA, Bucureşti, nr. 12, 1965; CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR ASPECTE ALE ALEATORISMULUI ŞI PERSPECTIVE ÎN LEGĂTURĂ CU CREAŢIA ROMÂNEASCĂ, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 2, 1966; SOLUŢIA MATEMATICĂ ÎN MUZICĂ ŞI UNELE ASPECTE ÎN CREAŢIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ, în: LUCR. MUZICOL., Cluj, nr. 3, 1967; EUSEBIE MANDICEVSCHI. Studiu monografic, în: STUD. MUZICOL., Bucureşti, nr. 15, 1980; MUSICAL LIFE OF SIBIU IN THE FIRST HALF OF THE XVII-TH CENTURY, în: HAYDN JAHR BOOK. Universal Edition, Wien, 1986; PROLEGOMENA TO A POSSIBLE USE OF THE CYBERNETIC CONCEPT IN MUSICAL INSTRUCTION, în: CONSONANTICS IN RELATION WITH THE MUSICAL SCIENCE. Milano, Edit. Nagard, 1986; PEDAGOGIA MUZICII ŞI VALORILE FOLCLORULUI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; GEORGE BREAZUL – AUTOR DE MA­NUALE ŞCOLARE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1992; GHEORGHE DIMA – AUTOR DE MANUALE ŞCOLARE, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 3, 1992; GHEORGHE DIMA – PERSONALITATE COMPLEXĂ A CULTURII MUZICALE ROMÂNEŞTI, în: SCIA, Bucureşti, 1999; UNIVERSUL GÂNDIRII XENAKIENE – OGLINDĂ A UNUI SECOL CUCE­RIT DE ŞTIINŢĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2000.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ŞI ROMÂNEŞTI. MANUAL PENTRU CLS. A XII-A A LICEELOR PEDAGOGICE. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1983.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR