Adrian VICOL
- etno-muzicolog -
(n. 15.12.1923 Târgu Mureş)

     FOLCLOR (volume): RECITATIVUL EPIC AL BALADEI ROMÂNEŞTI. Tipologie muzicală. Bucureşti, Edit. Arvin, 2004.
     
     ETNOMUZICOLOGIE, FOLCLOR (studii): CONTRIBUŢII LA STUDIUL RITMULUI ÎN CÂNTECELE POPULARE DIN MUSCEL, în: REV. FOLC., Bucureşti, 3, nr. 3, 1958; CÂTEVA VARIANTE ALE MELODIEI „DOINA HAŞULUI”, în: REV. FOLC., Bucureşti, 6, nr. 6, nr. 1-2, 1961; UN CONSTRUCTOR MUSCELEAN DE FLUIERE, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 9, nr. 3, 1964; CONTRIBUŢII LA STUDIUL „STRUCTURII ARHITECTONICE” A MELODIILOR CU REFREN, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 11, nr. 4, 1966; D. G. KIRIAC – PRECURSORUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE A FOLCLORULUI MUZICAL ROMÂNESC, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 11, nr. 5-6, 1966; ROLUL INTERPRETĂRII ÎN DETERMINAREA SISTEMELOR RITMICE. (Raportul de reciprocitate între sistem, structură, interpretare), în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 13, nr. 1, 1968; CONTRIBUŢII LA CERCETAREA MONOGRAFICĂ A ŢAMBALULUI, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 15, nr. 5, 1970; ASPECTE ALE RELAŢIILOR TEXT-MELODIE ÎN CÂNTECELE EPICE ROMÂNEŞTI, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 17, nr. 2, 1972; RECITATIVUL PARLATO ÎN CÂNTECELE EPICE ROMÂNEŞTI, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, 21, nr. 1, 1976; PRELIMINARII LA PRELUCRAREA MATEMATICĂ A MELODIILOR EPICE, în: ANUARUL ICED, Bucureşti, Seria A, 1, 1979; AUTOMATIC ANALYSIS OF MELODIC STRUCTURES IN THE ROMANIAN FOLK SONGS (în colaborare), în: REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE, Bucureşti, Tome 29, 1984; idem, în: CAHIER DE LINGUISTIQUE THÉORIQUE ET APPLIQUÉE, Bucureşti, Tome 21, I-VI 1984.

     Studiile muzicale le-a început la Cons. LYRA din Bucureşti (1945-1948) cu Victor Iuşceanu (teorie-solfegiu), continuându-le la Cons. Bu­cu­reşti (1948-1953) cu Vasile Popovici (teorie-solfegiu), Paul Constantinescu şi Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu şi Leon Klepper (contrapunct), Zeno Vancea şi Adriana Sachelarie (is­to­ria mu­zicii), Tudor Ciortea (forme muzicale), Theo­dor Rogalski (orchestraţie), Dumitru D. Botez (cor), Alexandru Lepădatu (timpani), Harry Brauner, Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor).
     Cercetător ştiinţific (1949-1968) şi cercetător ştiinţific principal (1968-1983) la Institutul de Folclor din Bucureşti. A publicat studii, articole, recenzii, cronici muzicale în REVISTA DE FOLCLOR, MUZICA, FLACĂRA, CONTEMPORANUL, ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL, CLUBUL, SCÂNTEIA TINERETULUI, DEMOS (Berlin), REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE, REVISTA RTV etc. A participat la culegeri de folclor în zonele Arad, Muscel, Argeş, Năsăud, Hunedoara, Roman, Valea Bistriţei/ Bicaz, Gorj, precum şi în Albania (1959). A cules muzică sinagogală de la evreii din Muntenia, Moldova, Banat şi Transilvania, precum şi folclor idiş, transcriind peste 3000 de cântece populare (cu precădere din Muscel – 500 de piese). A publicat traduceri de studii de folclor din limba maghiară în limba română. A fost distins cu Premiul Academiei Române (2005). Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Viorel. MUZICIENI ROMÂNI. Lexicon. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1970; Datcu, Iordan. DICŢIONARUL FOLCLORIŞTILOR. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Litera, 1983; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Datcu, Iordan. DICŢIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Saeculum, 1998; Cajal, Nicolae şi Kuller, Hary. CONTRIBUŢIA EVREILOR DIN ROMÂNIA LA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE. Ed. II revizuită. Bucureşti, Edit. Hasefer, 2004; Popovici, Doru. UN EVENIMENT EDITORIAL: VOLUMUL „RECITATIVUL EPIC AL BALADEI ROMÂNEŞTI”, în: ROM. MARE, Bucureşti, 16, nr. 756, 7 I 2005; Cosma, Viorel. RETROSPECTIVA CĂRŢII MUZICALE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 4, IV 2005.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR