Marin VELEA
- preot, compozitor, muzicolog, dirijor -
(n. 17.08.1937 Întorsura - Dolj)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. CAROL I din Craiova (1952-1954) cu Petre Severin, conti­nuându-le la Seminarul Teologic din Mofleni/ Craiova (1954-1959) cu Marin Brânaru, Ioasaf Ganea şi Alexie Buzera, la Institutul Teologic din Bucureşti (1959-1963) cu Ene Branişte (liturgică), Nicolae Lungu, Chiril Popescu şi Constantin Drăguşin (muzică bisericească, ritual şi tipic), Ioan Gh. Coman (patrologie), Alexandru Elian (bizantinologie), apoi la Cons. Bucureşti (1970-1974) cu Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Gheorghe Dumitrescu şi Dinu Ciocan (contrapunct), Myriam Marbe (orchestraţie), Viorel Cosma şi Liviu Brumariu (istoria muzicii), Emilia Comişel şi Vasile Dinu (folclor), Dumitru D. Botez şi Silvia Secrieriu (cor). Este doctor în teologie (1966) şi doctor în muzicologie (1998) cu teza PREOŢI ŞI ÎNVĂŢĂTORI FOLCLORIŞTI ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI.
     Dirijor al corului Bisericii SF. ILIE-GORGANI din Bucureşti (1965) şi al corului Bisericii PRECUPEŢII-NOI din Bucureşti (1965-1966), profesor suplinitor de muzică la Şc. Generală de 8 ani din com. Borăneşti, jud. Ilfov (1966-1968), profesor suplinitor de muzică psaltică şi liniară la Seminarul Teologic din Bucureşti (1968-1971), cântăreţ bisericesc la Capela Română din Londra (1968), hirotonit diacon în Bucureşti (1970), dirijor al corului Bisericii SF. IONICĂ-PIAŢĂ din Bucureşti (1971-1978), profesor de muzică la Şc. Generală din com. Gridu, jud. Ialomiţa (1974-1975), profesor de muzică psaltică şi liniară la Seminarul Teologic din Bucureşti (1975-1999), dirijor al corului Catedralei SF. ELEFTERIE din Bucureşti (1978-1993), arhidiacon (1991) şi preot paroh la Biserica SF. NICOLAE „MANEA BRUTARU” din Bucureşti (din 1995), asistent suplinitor la Facultatea Teologică din Bucureşti (1994-1997), conferenţiar (1998) şi profesor (2004) la Institutul Teologic din Piteşti. A publicat studii, articole, recenzii în BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, GLASUL BISERICII, STUDII TEOLOGICE, REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, MITROPOLIA OLTENIEI (Craiova), MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI (Iaşi), VESTITORUL ORTODOXIEI, BULETINUL ŞTIINŢIFIC al Universităţii din Piteşti etc. A susţinut conferinţe, prelegeri, comunicări ştiinţifice, emisiuni radiofonice. A întreprins turnee artistice (ca dirijor) în ţară şi peste hotare (Grecia, Italia, Bulgaria). A fost distins cu CRUCEA PATRIARHALĂ a Bisericii Ortodoxe Române (2003). Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (2006).

     MUZICOLOGIE (volume): CLASICI AI MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI, LAICE ŞI BISERICEŞTI. Bucureşti, Edit. Daim, 2000; PREOŢI ŞI ÎNVĂŢĂTORI FOLCLORIŞTI ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI. Teză de doctorat. Piteşti, Edit. Universităţii, 2001; STUDII DE MUZICOLOGIE LAICĂ ŞI BISERICEASCĂ. Vol. 1 şi 2. Bucureşti, Edit. Daim, 2003; EVOLUŢIA MUZICII PSALTICE ŞI A MIŞCĂRII CORALE RELIGIOASE DIN ROMÂNIA. Bucureşti, Edit. Daimn, 2004; STUDII DE MUZICOLOGIE LAICĂ ŞI BISERICEASCĂ. Vol. 3. Bucureşti, Edit. Daim, 2005.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: SOLFEGII PENTRU SEMINARIILE TEOLOGICE ŞI ŞCOLILE DE CÂNTĂREŢI BISERICEŞTI. Bucureşti, Tip. Grafic-Print, 1997; CURS DE TEORIA MUZICII LINIARE. Bucureşti, Edit. Daim, 2002 (ed. I), 2003 (ed. II) şi 2004 (ed. III).
     
     MUZICĂ CORALĂ: LITURGHIE ÎN STIL PSALTIC PENTRU COR MIXT, în: GLAS. BIS., Bucureşti, nr. 1-2, 1977 şi nr. 6-9, 1980; COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PENTRU VOCI EGALE, MIXTE ŞI BĂRBĂTEŞTI. Bucureşti, Edit. Litera, 1985 (Vol. 1), 1989 (Vol. 2); COLINDE RELIGIOASE pENTRU VOCI EGALE, MIXTE ŞI BĂRBĂTEŞTI. Bucureşti, Edit. Fundaţiei Nastasia, 1993; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII ŞI ALTE CÂNTĂRI BISERICEŞTI. Bucureşti, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1999 (în colaborare); CÂNTĂRILE TRIODULUI. Bucureşti, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2003.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Popescu, David. MARIN VELEA, COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PENTRU VOCI EGALE, MIXTE ŞI BĂRBĂTEŞTI, vOL. I, în: GLAS. BIS., Bucureşti, 45, nr. 1, I-II 1985; Buzera, Alexie. COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PENTRU VOCI EGALE, MIXTE ŞI BĂRBĂTEŞTI, VOL. I, în: MITR. OLT., Craiova, 39, nr. 2, III-IV 1987; Dura, Nicolae. DIACON PROF. MARIN VELEA. COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PENTRU VOCI EGALE, MIXTE ŞI BĂRBĂTEŞTI, în: MITR. MOLD. SUC., Iaşi, 43, nr. 3, V-VI 1987; Dogaru, Anton. COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE DE MARIN VELEA, în: TRIB. ROM., Bucureşti, 26, nr. 345, 1 VIII 1987; Stihi-Boos, Constantin. ANTOLOGIE CORALĂ, în: CÂNT. ROM., Bucureşti, nr. 12, 1987; Tanasoff, Valerie. UN COMPOZITOR ŞI CÂNTECELE SALE, în: TIN. LIB., Bucureşti, 2, nr. 151, 21 VI 1990; Andreiţă, Ion. SUB SEMNUL LUI DUMNEZEU ŞI AL VOCAŢIEI, în: ROM. LIB., Bucureşti, 6, nr. 14.726, VI 1992; Cosma, Viorel. O PREŢIOASĂ CULEGERE DE COLINDE RELIGIOASE, în: MERIDIAN, Bucureşti, nr. 486, 24 XII 1993; B. C. B. O CARTE PENTRU REPERTORIUL CORAL RELIGIOS, în: ROM. LIB., Bucureşti, Serie nouă, nr. 1214, 26 III 1994; Neagu, Vera Maria. PR. MARIN VELEA. COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PSALTICE, în: VIAŢA CULTELOR, Bucureşti, nr. 191 şi 192, 2000; Ionescu, Gheorghe C. LEXICON. Bucureşti, Edit., Diogene, 1994; Florea, Petre. SLUJITORII BISERICII ŞI FOLCLORUL ROMÂNESC, în: REV. ETNOGR. FOLC., Bucureşti, Tom. 41, nr. 5-6, 1996; Neagu, Mircea. PREOT MARIN VELEA. COMPOZIŢII ŞI PRELUCRĂRI CORALE PSALTICE, în: GLAS. BIS., Bucureşti, 56, nr. 9-12, IX-XII 2000; Drăgulin, Gheorghe. PR. CONF. UNIV. D. MARIN VELEA. PREOŢII ŞI ÎNVĂŢĂTORII FOLCLORIŞTI ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI, în: GLAS. BIS., Bucureşti, 57, nr. 9-12, IX-XII 2001; Teianu, Ion. PR. CONF. UNIV. D. MARIN VELEA. PREOŢII ŞI ÎNVĂŢĂTORII FOLCLORIŞTI ŞI CONTRIBUŢIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI, în: BULETIN ŞTIINŢIFIC, Piteşti, 1 (7), 2002; Marinescu, Mihaela. TEZĂ DE DOCTORAT, în: ARGEŞ, Piteşti, Serie nouă, 2 (36), nr. 10 (241), VI 2002; Popovici, Doru. MARIN VELEA. CLASICI AI MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI, LAICE ŞI BISERICEŞTI, în: ALTARUL BANATULUI, Timişoara, Serie nouă, 14 (53), nr. 4-6, IV-VI 2003; Marinescu, Mihaela. MARIN VELEA, PREOT ŞI MUZICIAN, în: ARGEŞ, Piteşti, Serie nouă, 3 (37), nr. 16 (247), I 2003; Ionescu, Gheorghe C. MUZICA BIZANTINĂ ÎN ROMÂNIA. DICŢIONAR CRONOLOGIC. Bucureşti, Edit. Sagittarius, 2003; Popovici, Doru. CLASICI AI MUZICII CORALE ROMÂNEŞTI DE MARIN VELEA, în: ALTARUL BANATULUI, Timişoara, 14, nr. 4-6, 2003.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR