Ioan URSU
- compozitor şi capelmaestru -
(n. 01.01.1934 Ghirbom - Alba)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Militar de Muzică din Bucureşti (1949-1953) cu Constantin Metani şi N. Vasilescu (clarinet), Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu, cor), Dan Petrescu (acustică muzicală), Petre Giugaru (ansamblu fanfară), continuându-le la Şc. Militară de Ofiţeri de Muzică (1953-1962) cu Atanasie Danu (armonie, pian), Dumitru Crăciunescu (dirijat fanfară, citire de partituri), Ioan Golcea (dirijat coral), Dumitru Hofman (contrapunct) şi la Cons. Cluj (1962-1966) cu Ioan Husti (teorie-solfegiu), Celestin Cherebeţiu (armonie, metodică muzicală), Gheorghe Merişescu (istoria muzicii), Dorin Pop (dirijat coral), Wilhelm Demian (orchestraţie), Graziela Georgia (pian), Ioan R. Nicola (folclor).
     Instrumentist în Fanfara Academiei Militare Tehnice din Bucureşti (1953-1955), subofiţer-instrumentist la Fanfare din Bucureşti şi Cluj-Napoca (1955-1959), ofiţer-şef de muzică la Fanfara Militară din Râmnicu-Vâlcea (1962-1967), ofiţer-şef de muzică la Fanfara Şc. Militare de Ofiţeri de Infanterie din Sibiu (1967). Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A fost distins cu Ordinul MERITUL MILITAR cls. III (1970), cls. II (1975) şi cls. I (1980) şi cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1985, 1996).

     MUZICĂ DE FANFARĂ: MELEAGURI ROMÂNEŞTI (1980), rapsodie: SUITĂ PE TEME POPULARE ARDELENEŞTI (1981); AVÂNT TINERESC (1981), marş; SUITĂ CÂMPENEASCĂ (1981); BUCURIA TINEREŢII (1981), diptic; ACEST PĂMÂNT �" (1982), poem simfonic; JIENEASCA (1982), suită simfonică. Bucureşti, Edit. Militară, 1982; SUB ARINI (1982), vals; MARŞ PE TEME POPULARE ROMÂNEŞTI (1982); BĂRBUNCUL (1983), dans simfonic; GRIVIŢA ROŞIE (1983), poem; GLASUL UNIRII (1983), uvertură festivă; TINERET PE ŞANTIER (1985), fantezie; PRELUDIU ŞI FUGĂ (1986), in memoriam Gheorghe Şoima; AUZIŢI CUM CÂNTĂ ŢARA (1987), suită; ŞELIMBER 1599 (1993), poem festiv; FANTEZIE PENTRU CORN ŞI FANFARĂ (1994); RAPSODIE DORICĂ (1994); RAPSODIE TRANSILVANĂ (1996); SCHIŢĂ SIMFONICĂ (1997); TRIPTIC SIMFONIC (1998); CĂLUŞUL (1999), dans simfonic.
     
     MUZICĂ CORALĂ: ŞCOALA NOASTRĂ, NUME DE EROU (NICOLAE BĂLCESCU din Sibiu), cor bărbătesc; SUNTEM TARI, cor bărbătesc şi fanfară; TIMP SUBLIM, cor bărbătesc şi fanfară.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Badea, Ion. ÎN PAS DE DEFILARE. Bucureşti, Edit. Militară, 1996.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.9, 2006

UCMR