Petru STOIANOV
- compozitor şi profesor -
(n. 09.10.1939 Vinga - Arad)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Arad (1963-1964) cu Nicolae Brânzeu (teorie-solfegiu, dirijat coral, istoria muzicii), continuându-le la Cons. Iaşi (1965-1969) cu Constantin Constantinescu şi Adrian Diaconu (teorie-solfegiu), Anton Zeman (armonie, compoziţie), Vasile Spătărelu (contrapunct), George Pascu (istoria muzicii), Gheorghe Ciobanu (folclor), Ion Pavalache (cor), Ioan Welt (pian) şi la Cons. Bucureşti (1969-1970, pedagogie; 1969-1972, compoziţie) cu Anatol Vieru (compoziţie), Florin Eftimescu (armonie), Nicolae Buicliu şi Dinu Ciocan (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ovidiu Varga, Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), George Bălan (estetică), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Aurel Stroe (orchestraţie), Marin Constantin (dirijat coral), Emilia Comişel (folclor), Grete Gabriel-Ionescu (pian). A obţinut doctoratul în muzică (2003) la Universitatea de Muzică din Cluj-Napoca, cu teza NODURI ŞI SEMNE. POSIBILE STRUCTURI PE SCARA UNUI MODEL MODAL.
     
     Profesor (1972-1989) şi director (1986-1988) la Şc. de Muzică şi Arte Plastice nr. 2 din Bucureşti, inspector muzical în Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (1990-1998), conferenţiar (1994-2004) şi decan (2000-2004) la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara, inspector de specialitate pentru coordonarea învăţământului superior din Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Bucureşti (1999-2001), profesor-asociat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1995-1996), profesor (2004) şi prodecan (din 2005) la Facultatea de Muzică a Universităţii SPIRU HARET din Bucureşti. A susţinut conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare, emisiuni de radio şi televiziune. A publicat articole, studii, cronici muzicale, recenzii în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ etc. Este vicepreşedinte al Comitetului Român JEUNESSES MUSICALES din Bucureşti (din 1994), membru al Soc. Internaţionale de Muzică Contemporană (ISCM), membru în diverse jurii naţionale de concursuri de interpretare muzicală. A fost distins cu titlul de laureat al Concursului internaţional de compoziţie din Ancona/Italia (1980) şi cu Premiul III la Concursul din Alcoy/Spania (1993).

     MUZICĂ SIMFONICĂ: VARIAŢIUNI PENTRU ORCHESTRĂ (1971); MIŞCARE SIMFONICĂ (1972); HIPERBOREEANA – CÂNTUL I (1993), poem pentru orchestră de coarde, p.a. Bucureşti, V 1994, Orchestra Radio, Cristian Brâncuşi; HAOR II (1999), orchestră de suflători, p.a. Bucureşti, 23 V 1999, Aurelian Octav Popa; HAOR III, IN MEMORIAM ANATOL VIERU, „POEM LUMINII” (2000), orchestră de coarde, p.a. Timişoara. 16 X 2001, Fil. „Banatul”, Gheorghe Costin. Timişoara, Edit. Marineasa, 2003; NODURI ŞI SEMNE (2001), muzică de concert pentru ansamblu instrumental, p.a. Bucureşti, 18 V 2002, Archaeus, Liviu Dănceanu. Timişoara, Edit. Marineasa, 2003.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: LECŢIE DESPRE COLIND (1970), 10 variaţiuni pentru pian solo. Ed. îngrijită de Lavinia Coman. Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1986; PROPORŢII II (1978), două instrumente soliste. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989 (PRINOS); idem, în: LUCRĂRI CAMERALE I. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; PATRU AFIRMAŢII ÎN SPRIJINUL REALULUI (1983), muzică de concert pentru 5 instrumente soliste (clarinet, pian, vioară, violă, violoncel); PE UN CADRAN SOLAR I (1984), sonată pentru vioară solo; PE UN CADRAN SOLAR II (1985), baladă pentru un instrument solist (clarinet), cu recitator, versuri de Nichita Stănescu; HETEROPSALMIA (1991), ansamblu instrumental (clarinet, fagot, percuţie, sintetizator, chitară, vioară, violoncel); INTROSPECTIV 47 (1993), ansamblu instrumental (clarinet în Si bemol, fagot, percuţie, pian-sintetizator, chitară, vioară, violoncel); 2+2, PROPORTIONS POUR EMPHASIS (1993), saxofon sopran, alto, tenor, bariton; 2+1+1, PROPORTIONS POUR SAXOPHONE SOPRANĂ, ALTO, TENOR, BARYTON (1994); PENTACHORALIA PER ARCHAEUS (1995), ansamblu instrumental (oboi, clarinet, fagot, percuţie, pian-sintetizator, chitară, vioară, violoncel); PE UN CADRAN SOLAR III (1997), violoncel solo, în: LUCRĂRI CAMERALE I. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; HAOR I (1998), opt instrumente soliste (dublu cvartet de saxofoane), în: HAOR, „POEM LUMINII” – TREI IPOSTAZE DE CULOARE. Timişoara, Edit. Marineasa, 2003; INVIZIBILUL SOARE/ CÂNTEC SAU, ALTFEL SPUS, TRIO PENTRU CONTRASTE (2004).
     MUZICĂ CORALĂ: DOUĂ MADRIGALE ÎNCHINATE PATRIEI (1980), cor pe voci egale, versuri de Dan Mutaşcu, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; BRÂUL GRÂULUI (1986), cor mixt, versuri populare; ACEASTĂ ŢARĂ DE VIS (1986), poem pentru cor mixt şi solişti, versuri de Nichita Stănescu; VARA ROMÂNEASCĂ (1986), cor pentru voci egale, versuri de Marius Robescu, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; ŢARA NOASTRĂ (1986), cor mixt, versuri de Ion Nicolescu; TINEREŢE (1987), madrigal pentru cor mixt, versuri de Eugen Barbu; ŢARA ÎN TOAMNĂ (1987), triptic pentru cor mixt şi solişti, versuri de Marius Robescu, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; idem, în: ŢARA ÎN TOAMNĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003 (Cuprinde: MIEREA ŞI NORUL; VIZIUNE; MĂR COJIT); CUVINTE ŞI STRIGĂTURI (1987), suită pentru cor mixt şi solişti, versuri de Nichita Stănescu, în: ANTOLOGIE CORALĂ (alcătuită de Damian Vulpe). Vol. 4. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1994; idem, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; idem, în: CUVINTE ŞI STRIGĂTURI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003 (Cuprinde: CE?; RESPIRAREA AERULUI DE SUB ARIPĂ; N-AI SĂ VII; SCRISORI; DEZÎMBLÂNZIREA; POMULE, COPACULE; CÂNTEC DE SCOS APA DIN URECHI; STRIGĂTURI); NOI SUNTEM ROMÂNI (1988), cor pentru voci egale, versuri de Ion Nicolescu; AMFORA LUMINII (1988), cor mixt cu solo de soprană, versuri de Vasile Voiculescu; COLINDĂ DE ŢARĂ (1988), diptic pentru cor mixt, versuri de Nichita Stănescu, în: COLECŢIE DE CORURI (alcătuită şi îngrijită de Adriana şi Ovidiu Drăgan). Vol. 1. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2002 (Cuprinde: FRUNZĂ VERDE DE ALBASTRU; COLINDĂ DE ŢARĂ); GHICITORI MUZICALE (1988), 15 piese pentru cor de copii, versuri de Valentin Petculescu (Cuprinde: PIANUL, TROMPETA, CORNUL; CLARINETUL; FAGOTUL; VIOLONCELUL; TOBA MARE; VIOLINA; VIOLA, OBOIUL; CONTRABASUL; TIMPANUL; FLAUTUL; XILOFONUL; TROMBONUL); OMAGIU EROILOR NEAMULUI (1989), poem pentru cor mixt cu solişti, versuri de Eugen Barbu; ŞCOALA DE MUZICĂ (1989), suită pentru cor de copii, versuri de Grete Tartler (Cuprinde: ARCUŞUL; EXTEMPORAL; CONCURS DE MELCI; CALUL MINUNE; TREI IEZI CU DIEZI); A TE SPRIJINI PE PROPRIUL TĂU PĂMÂNT (1990), cor mixt, versuri de Nichita Stănescu; ZORI DE-AŞ FI (1991), poem madrigal pentru cor mixt/ voci egale, versuri de Eugen Barbu, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; RUGĂ (1991), poem, madrigal pentru cor pe voci egale, versuri de Eugen Barbu, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; SLAVĂ ŢI, DOAMNE (1998), poem pentru cor mixt, în: ALBUM CORAL. Timişoara, Tip. Universităţii de Vest, 1999; idem, în: ALBUM DE MUZICĂ CORALĂ RELIGIOASĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2001; idem, în: COLECŢIE DE CORURI (alcătuită şi îngrijită de Adriana şi Ovidiu Drăgan). Vol. 1. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2002; idem, în: SLAVĂ ŢIE, DOAMNE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; EXIŞTI, DOAMNE (2003), poem pentru cor mixt şi recitator, versuri de Carol Woytila.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: LA ŢĂRM (1971), voce şi pian, versuri de Ştefan Augustin Doinaş.
     
     MUZICOLOGIE (volume): NODURI ŞI SEMNE. POSIBILE STRUCTURI PE SCARA UNUI MODEL MODAL. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003; MODALITĂŢI DE ABORDARE A FOLCLORULUI ÎN CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004; SIMBOLISM ŞI EXPRESIE NUMERICĂ ÎN UNIVERSUL CREAŢIEI LUI ANATOL VIERU. Vol. 1 (SCENE NOCTURNE; LUPTA CU INERŢIA). Bucureşti, Edit. Muzicală, 2004.
     
     MUZICOLOGIE (studii): CREAŢIA DE MUZICĂ UŞOARĂ A COMPOZITORULUI LAURENŢIU PROFETA (în colaborare cu Carmen Stoianov), în: MUZICA, nr. 2, 1992; DESPRE SCULPTAREA SUNETULUI PRIN TĂCERE ŞI A TĂCERII PRIN SUNET ÎN „CONCERTUL PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ” DE ANATOL VIERU (în colaborare cu Carmen Stoianov), în: SIMPOZION DE MUZICOLOGIE „ANATOL VIERU” – 1999. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2001.
     
     EDIŢII CRITICE: SINTEZE. Vol. 3. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2004.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: CURS PRACTIC PENTRU CITIRE DE PARTITURI; CITIREA ÎN CHEI, în: SINTEZE. Vol. 3. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2004; ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI (în colaborare cu Carmen Stoianov), în: SINTEZE. Vol. 3. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2004; ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI. NOTE PENTRU O PRIVIRE ISTORICĂ. NOTE DIN PERSPECTIVA ABORDĂRII FOLCLORULUI. Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 2005.
     
     FILMOGRAFIE: POVESTE DE CRĂCIUN (regia Cosmin Pleşa, 2002).
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Grigoriu, Theodor. PORTRETE DE TINERI COMPOZITORI: PETRU STOIANOV, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, VIII 1978; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. DICŢIONAR DE MUZICĂ. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Vol. 2. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1981; Botez, Tita. MUZICĂ, ŞCOALĂ, EDUCAŢIE. ÎN DIALOG CU PETRU STOIANOV, în: LUCEAFĂRUL BULGAR, Bucureşti, 4, nr. 6 (36), 1983; Popescu, Mihai. REPERTORIUL GENERAL AL CREAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI. Supliment. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; Botez, Tita. NICHITIANA, în: ECRAN MAGAZIN, Braşov, 6, nr. 43 (104), 2001; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; C.[osma] Mihai. TRAIECTORII ITALIENE, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 1, 2002; Sandu-Dediu, Valentina. MUZICA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1994-2000. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2002; Petecel Theodoru, Despina. DE LA MIMESIS LA ARHETIP. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR