Vasile STANCIU
- compozitor şi dirijor -
(n. 01.11.1958 Ighişul Nou - Sibiu)

     Studiile muzicale le-a început la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj (1974-1979), continuându-le la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1979-1983) cu Gheorghe Şoima (armonie, compoziţie, dirijat coral) şi Ioan Gh. Popescu (muzică psaltică), pregătindu-şi doctoratul în teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1983-1986) cu Nicu Moldoveanu (muzică psaltică, istoria muzicii, paleografie şi dirijat coral), Nicolae Necula (teologie liturgică, pastorală şi imnografie), Constantin Galeriu (omiletică, catehetică). A luat lecţii particulare cu Marin Constantin (dirijat coral) şi Nicolae Lungu (armonie, dirijat coral) la Bucureşti şi cu Dan Voiculescu (armonie, compoziţie) la Cluj. A urmat studii muzicale complementare şi de limbă germană la ÖSTKIRCHLICHES INSTITUT din Regensburg şi la FACHAKADEMIE FÜR KIRCHENMUSIKSCHULE din Regensburg (muzică gregoriană, cor şi dirijat coral) (1991-1992, 1994, 1995, 1997, 1999). A obţinut doctoratul în teologie (1995) la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie, cu teza MUZICA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA. A avut o bursă de studii la Institutul Bisericilor Orientale din Regensburg (2002).
     
     Profesor de muzică liniară şi psaltică la Seminarul Teologic din Cluj (1985-1992), director al Seminarului Teologic (1990-1991), asistent suplinitor (1990-1992), asistent definitiv (1992-1993), lector (1993-1997), conferenţiar (1997-2001) şi profesor (din 2001) la Facultatea de Teologie din Cluj, hirotonit preot în Cluj (1986), profesor colaborator la Academia de Muzică GH. DIMA, din Cluj (1990-2000); preot slujitor la Parohia NAŞTEREA MAICII DOMNULUI din Cluj/Someşeni (1986-2002) şi la Catedrala Arhiepiscopală din Cluj (din 2002), dirijor/fondator la Corul mixt al Facultăţii Ortodoxe din Cluj (1990), dirijor/fondator la Corul de Cameră PSALMODIA TRANSYLVANICA din Cluj (1992), dirijor la Corul Catedralei Arhiepiscopale din Cluj (1999-2000), dirijor/fondator la Corul Universităţii BABEŞ-BOLYAI din Cluj (2002). Este iconom stavrofor, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A publicat studii, articole, recenzii, în STUDII TEOLOGICE, MITROPOLIA BANATULUI (Timişoara), MITROPOLIA ARDEALULUI (Cluj), ÎNDRUMĂTORUL BISERICESC (Cluj), STUDIA THEOLOGICA ORTODOXA (Cluj), BYZANTION ROMANICON (Iaşi), ACTA MUSICAE BYZANTINAE (Iaşi), GRAI MARAMUREŞEAN (Baia Mare), STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI (Cluj), RENAŞTEREA (Cluj) etc. A susţinut conferinţe, prelegeri, alocuţiuni, comunicări ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Germania, Italia). A întreprins turnee artistice ca dirijor în Slovacia, Ungaria, Italia, Franţa, Germania, Olanda, Austria, Polonia. A fost primit de Papa Ioan Paul al II-lea şi de Cardinalul Ratzinger (2001). A fost distins cu Menţiune la Festivalul-concurs de muzică corală de la Amiens/Franţa (1996) şi cu Medalia jubiliară a Bisericii Vechi Catolice din Utrecht/Olanda (2001).

     MUZICOLOGIE/BIZANTINOLOGIE (volume): SLUJBELE SFINŢILOR ROMÂNI DIN TRANSILVANIA ŞI ALTE CÂNTĂRI RELIGIOASE. Cluj-Napoca, Edit. Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, 1990; MUZICĂ BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA. Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 1996; MUZICA BISERICEASCĂ CORALĂ DIN TRANSILVANIA. Vol. 1. Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2001.
     
     MUZICOLOGIE (studii): PROFESORUL, DIRIJORUL ŞI CÂNTĂREŢUL ATANASIE LIPOVAN, în: MITROPOLIA BANATULUI, Timişoara nr. 1-2, 1985; VIAŢA ŞI ACTIVITATEA COMPOZITORULUI TRIFON LUGOJAN, în: MITROPOLIA BANATULUI, Timişoara, nr. 5, 1988; VIAŢA, ACTIVITATEA ŞI OPERA MUZICALĂ A PROF. DR. VASILE PETRAŞCU, în: Mitropolia Ardealului, Cluj-Napoca, nr. 2, 1988; PERSONALITĂŢI ALE MUZICII ROMÂNEŞTI: GHEORGHE DIMA, în: ÎNDRUMĂTOR BISERICESC, Cluj-Napoca, nr. 10, 1987; IMNOGRAFIA ŞI MUZICA BISERICEASCĂ ÎN PREOCUPĂRILE DE SEAMĂ ALE SFINŢILOR TREI IERARHI, în: ÎNDRUMĂTOR BISERICESC, Cluj-Napoca, nr. 12, 1989; VIAŢA ŞI ACTIVITATEA PROFESORULUI DE MUZICĂ CELESTIN CHEREBEŢIU, în: STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1993; MUZICA BISERICEASCĂ ÎN DIMENSIUNEA EI PATRISTICĂ ŞI CANONICĂ, în: STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 2, 1994; ÎNCEPUTURILE CULTURII MUZICALE BIZANTINE ÎN TRANSILVANIA, în: STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1995; MANUSCRISE MUZICALE BIZANTINE ÎN TRANSILVANIA, ÎN SEC. XVII-XVIII, în: STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1996; ATITUDINEA BISERICII ORTODOXE FAŢĂ DE MUZICA INSTRUMENTALĂ, în: ANUARUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, Cluj-Napoca, 1999; MANUSCRISE ŞI PERSONALITĂŢI MUZICALE BIZANTINE ÎN TRANSILVANIA ÎN SEC. XVII-XVIII, în: STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1996; PERSONALITĂŢI MUZICALE POST-HRISANTICE DIN TRANSILVANIA, în: BYZANTION ROMANICON. Vol. IV. Iaşi, 1997; ÎNCEPUTURILE MUZICII CORALE BISERICEŞTI DIN TRANSILVANIA. în: BYZANTION ROMANICON, Iaşi, Ed. Artes, 1999; ÎNSEMNĂTATEA CATEHETICĂ A CÂNTĂRII OMOFONE ÎN BISERICĂ, în: ANUAR II. 1992-1994. Cluj-Napoca, Edit. Arhidiecezană, 1999; MUZICA BIZANTINĂ – O EMBLEMĂ A CULTURII UNIVERSALE, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI – THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 1997; PARTICULARITĂŢI ALE GENULUI CROMATIC ÎN MUZICA BISERICEASCĂ DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN TRANSILVANIA, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, 2000; ŞCOLI DE MUZICĂ CALVINE ŞI CATOLICE ÎN ARDEAL, în: TEOLOGIE ŞI CULTURĂ TRANSILVANĂ ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII EUROPENE. Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară, 1999; ÎNVĂŢĂMÂNTUL MUZICAL ROMÂNESC DIN TRANSILVANIA ÎN SEC. XVIII, în: TOLERANŢĂ ŞI CONVIEŢUIRE ÎN TRANSILVANIA ÎN SEC. XVI-XIX. Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară, 2000; STUDIU BIBLIOGRAFIC DE MUZICOLOGIE BIZANTINĂ, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI – THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, 2000; GHEORGHE DIMA ŞI ROLUL DETERMINANT AL COMPOZITORULUI ÎN AFIRMAREA MUZICII CORALE DIN TRANSILVANIA, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI – THEOLOGIA ORTHODOXA, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 2001; TIMOTEI POPOVICI – PERSONALITATE MARCANTĂ A MUZICII BISERICEŞTI DIN TRANSILVANIA, în: ORTODOXIA MARAMUREŞEANĂ, Baia Mare, 6, nr. 6, 2001; MUZICA BISERICEASCĂ CORALĂ DE LA GHEORGHE DIMA LA PAUL CONSTANTINESCU, în: „LOGOS", LA 80 DE ANI AI ARHIEPISCOPULUI BARTOLOMEU ANANIA. Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2001; ÎNCEPUTURILE MUZICII CORALE BISERICEŞTI DIN TRANSILVANIA, în: „GRAI MARAMUREŞEAN", LA 80 DE ANI AI EPISCOPULUI IUSTINIAN CHIRA. Baia-Mare, Edit. Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, 2002; PAGINI DE ISTORIE A MUZICII BISERICEŞTI ÎN OPERA PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, în: SLUJITOR AL BISERICII ŞI AL NEAMULUI – PR. PROF. MIRCEA PĂCURARIU LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI. Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2002; CULTURA MUZICALĂ BISERICEASCĂ ORTODOXĂ ÎNTRE 1948-1989, în: ANUAR IV. 1996-1998, Cluj-Napoca, 2000; PARTICULARITĂŢI ALE RECITATIVULUI LITURGIC BIZANTIN, în: ANUAR V. 1998-2000, Cluj-Napoca, 2000; ELEMENTE DE EXEGEZĂ IMNOGRAFICĂ ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ CONTEMPORANĂ, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, 48, nr. 1-2, 2003; AXIONUL DE LA CLUJ ÎN TRANSCRIEREA IERODIACONULUI GRIGORIE ŢURCAN, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, Vol. 5, V 2003; THEOLOGIE UND HYMNOGRAPHIE BYZANTINISCHEN LITURGIE, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 2005; VALENŢE MISIONARE ALE MUZICII BISERICEŞTI, în: MISIUNEA BISERICII ÎN SF. SCRIPTURI ŞI-N TRADIŢIE. Cluj-Napoca. Edit. Presa Universitară, 2005.
     
     MUZICĂ CORALĂ: CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII PENTRU COR MIXT. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1997; LITURGHIA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, ÎN DO MAJOR, PENTRU COR BĂRBĂTESC. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1999; NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, cor mixt; PENTRU TINE, DOAMNE, cor mixt; MĂRTURISIŢI-VĂ DOMNULUI, cor mixt.
     
     ANTOLOGII DE MUZICĂ BISERICEASCĂ: CÂNTĂRILE VECERNIEI. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1995; CATAVASIER. Ed. îngrijită şi completată. Beiuş, Edit. Buna Vestire, 1995; PODOBII ŞI AXIOANE (în colaborare). Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1996; CÂNTĂRI ÎN CINSTEA MAICII DOMNULUI. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1996; COMPOZIŢII, PRELUCRĂRI ŞI ARMONIZĂRI PENTRU O VOCE, DOUĂ ŞI TREI VOCI EGALE ŞI PENTRU COR MIXT. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1996; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII PENTRU COR MIXT DUPĂ DIFERIŢI AUTORI. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1996; CELE OPT GLASURI BISERICEŞTI. Ed. îngrijită şi completată. Alba Iulia, Edit. Arhiepiscopiei, 1997; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII PENTRU COR MIXT DUPĂ DIFERIŢI AUTORI. Vol. I. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1997; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII PENTRU COR MIXT DUPĂ DIFERIŢI AUTORI. Vol. 2. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1998; CARTE DE MUZICA BISERICEASCĂ. Alba Iulia, Edit. Arhiepiscopiei, 1998; ANASTASIMATARUL. VECERNIERUL DUPĂ MELODIILE CELOR OPT GLASURI, NOTATE DE DIMITRIE CUNŢANU. Alba-Iulia, Edit. Arhiepiscopiei, 2003; CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII DUPĂ MELODII TRADIŢIONALE, ARMONIZATE PENTRU DOUĂ VOCI EGALE. Cluj-Napoca, 2005; 4 noiembrie 2005 – dECERNAREA TITLULUI DE DR.H.C. PENTRU PAPA BENEDICT AL XVI-LEA. Cluj-Napoca, Edit. Universităţii Babeş-Bolyai, 2005; PREDICĂ LA SF. LITURGHIE ÎN CATEDRALĂ.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Buzera, Alexie. VASILE STANCIU. MUZICA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA, în: ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA, Craiova, 2, nr. 2, 1997; Buzera, Alexie. CULTURA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN SEC. AL XIX-LEA. Craiova, Edit. Fundaţia Scrisul Românesc, 1999; Moraru, Alexandru. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX DIN CLUJ-NAPOCA (1952-1997). Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 1997; Moraru, Alexandru. INSTITUTUL TEOLOGIC UNIVERSITAR ORTODOX DIN CLUJ-NAPOCA. ANUAR I. 1990-1992. Cluj-Napoca, Edit. Arhidiecezană, 1998; Moraru, Alexandru. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. ANUAR II. 1992-1994. Cluj, Edit. Arhidiecezană, 1999; Păcurariu, Mircea. DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI. Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2002; Dragea, Emiliu. DOUĂ LITURGHII COMPUSE DE PREOT VASILE STANCIU, în: ADEVĂRUL DE CLUJ, Cluj-Napoca, 26-27 II 2000; Dragea, Emiliu. CORUL PSALMODIA TRANSYLVANICA, în: Cluj-Napoca, ADEVĂRUL DE CLUJ, 12, nr. 3072, 12 XII 2000; ANUARUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. Bucureşti, Edit. Universităţii, 2002; INNIGE FESTLICHKEIT, în: MAIN-ECHO, Aschaffenburg, nr. 265, 30 IX 2000; WHO' S WHO IN ROMANIA. DICŢIONAR AL PERSONALITĂŢILOR ROMÂNEŞTI CONTEMPORANE. Ed. princeps. Bucureşti, Edit. Pegasus Press, 2002.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR