Antigona RĂDULESCU
- muzicolog -
(n. 15.07.1960 Bucureşti)
sau CLICK AICI!

     Începe timpuriu studiul pianului cu prof. Magda Stănescu. După terminarea Liceului de muzică din Bucureşti urmează studiile universitare (1980-1984), specializarea Muzicologie, la clasa prof.univ.dr. Grigore Constantinescu, desfăşurate într-o perioadă când accesul în Conservatoarele de muzică româneşti era extrem de limitat, iar concurenţa acerbă. Contactul cu profesori valoroşi (printre alţii Dinu Ciocan, Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Miriam Marbé, Aurel Stroe) şi caracterul multilateral al cursurilor îi asigură o pregătire temeinică, plurivalentă. Este perioada în care se naşte şi interesul pentru semiotică, întâlnirea cu prof. Dinu Ciocan, iniţiatorul cercetării semiotice în muzică din România, fiind decisivă pentru cariera sa universitară de mai târziu. Este prezentă cu numeroase articole (cronici, studii, eseuri, recenzii) în presa de specialitate, de asemenea duce o muncă asiduă în cadrul emisiunilor muzicale radiofonice. După o perioadă în care a lucrat ca redactor la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (în perioada 1986-1992), din 1992 devine cadru didactic în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, predând polifonia şi semiotica muzicală, actualmente fiind conferenţiar universitar. Este doctor în muzică din 2002.
     
     În cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti este prodecan al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (din 2008), membru al Consiliului Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală şi în cadrul Senatului UNMB (din 2004).
     
     Este membru în Asociaţia "Dan Constantinescu".
     
     Din1991, este membru al UCMR; din 2006, membru al comisiei didactice a UCMR.

     VOLUME
     
     Perspective semiotice în muzică. Aspecte ale narativităţii în sonatele pentru pian de Beethoven. Editura Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, 2002
     
     Coordonator principal al volumului Muzica românească între 1944-2000, autor Valentina Sandu-Dediu. (Proiect finanţat de Fundaţia Ernst von Siemens, 1998, 2000, 2004 - Förderpreis). Volum apărut în varianta românească la Editura Muzicală, Bucureşti, 2002. Ediţie adăugită în tradudecere germană, PFAU Verlag, 2006
     
     Coordonator şi coautor al volumului Estetica. Un alt fel de manual Editura Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, 2007 – finalizare a unui proiect finanţat de AFCN
     
     Johann Sebastian Bach. În curs de apariţie la Editura Didactică şi Pedagogică
     
     
     
     CURSURI UNIVERSITARE
     
     Curs de contrapunct palestrinian. Litografie Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 1999
     
     Curs de contrapunct hindemithian. Litografie Universitatea de Muzică din Bucureşti, 2005
     
     Note de curs de semiotică muzicală. Litografie Universitatea de Muzică din Bucureşti, 2006
     
     
     
     STUDII
     
     Dinu Ciocan şi Antigona Rădulescu: Probleme de semiotică muzicală. În: „Studii de Muzicologie” vol XXI, Editura Muzicală, 1989
     
     Ştefan Niculescu – muzicologul. În : „Tribuna Musicologica” nr.2, Editura Muzicală, Bucureşti, 1989
     
     Lumini secrete de Dan Dediu. Revista Muzica, nr.1, 1992
     
     Perspective semiotice în predarea contrapunctului. Revista Muzica, nr.4, 1993
     
     "Crăiasa zăpezii" şi "Mica sirenă" de Liana Alexandra. Revista Muzica, nr.2, 2002
     
     
     
     ALTE PUBLICAŢII
     
     Colaborări la revista MUZICA cu recenzii: Episoade şi viziuni – Ludovic Feldman de Dan Dediu (în Revista Muzica, nr.2/1992), cronici, interviuri (de ex. Interviu cu Ştefan Niculescu, în Revista Muzica, 1990/4), sinteze (ancheta Muzica contemporană în actualitate, în Muzica, 1990/2,3), la rev. Orfeu (Introducere în semiotică, dec.1992), la Agenda Festivalului "George Enescu", 1991
     
     „Entretien avec Dan Dediu”, interviu publicat în „Accents. La revue de l'Ensemble intercontemporain no.3”, septembrie 2007
     
     Alte cronici în presa română (România literară, Cotidianul)
     
     COMUNICĂRI LA DIVERSE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:
     
     Perspective semiotice în predarea contrapunctului (Zilele muzicale festive ale Academiei de muzică din Bucureşti, 26 aprilie 1993; publicat în Revista Muzica, nr.4/1993)
     
     Aspecte ale opoziţiei denotativ-conotativ în muzică (primul congres naţional de semiotică, Cluj, mai 1997)
     
     Aspecte ale semnificaţiei în muzică. În: Akademos. Cercetări de muzicologie, nr.2a/1997, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
     
     Anatol Vieru: contribuţii teoretice. În: „Simpozion Anatol Vieru 1999”, Editura Muzicală, Bucureşti, 2001
     
     Aspecte narative în muzica lui Chopin. Simpozion al UNMB, 27 aprilie 2010
     
     Prezentarea pe CD a câtorva lucrări de compozitorul Dan Dediu, iulie 1998
     
     Review-er la publicaţii internaţionale.
     
     Evaluator de proiecte culturale al AFCN.
     
     
     
     ACTIVITATE DE CERCETARE
     
     În colectiv, cercetare dedicată lingvisticii şi stilisticii muzicale asistate de calculator, sub conducerea prof.univ. Dinu Ciocan, la Universitatea de muzică din Bucureşti: realizarea unui program legat de problematica tehnicii contrapunctului palestrinian la 1-4 voci.
     
     
     
     ALTE ACTIVITĂŢI
     
     Coordonator al ziarului „Acord” al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti
     
     Expert senior în cadrul Proiectului Strategic „Calitate si Leadership” pentru Învăţământul Superior Românesc (panelul 4, „Universitatea şi valorile sociale”) organizat de UEFISCSU.

UCMR