Ion POP
- compozitor -
(n. 20.08.1967 Sângeorz-Băi)

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Cluj-Napoca (1987-1991) cu Cornel Ţăranu (compoziţie), Constantin Râpă (teorie-solfegiu), Ede Terenyi (armonie), Valentin Timaru (orchestraţie), Vasile Herman (forme muzicale), Dan Voiculescu (contrapunct), Ileana Szenik (folclor), Ştefan Angi şi Pavel Puşcaş (estetică), Georgia Graziela (pian). Este doctor în muzicologie la Academia de Muzică din Cluj-Napoca.
     
     Profesor de teorie, armonie, contrapunct, pian şi muzică de cameră la Lic. Muzică din Cluj-Napoca (1991-1996), asistent (1996-1999) şi lector (din 1999) la Cons. Cluj-Napoca. A predat lecţii de armonie, contrapunct etc. la Colegiu de Muzică din Piatra-Neamţ. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, emisiuni de radio. A participat la numeroase concursuri de compoziţie naţionale şi regionale, obţinând premii. A întreprins culegeri de folclor în Transilvania. A regizat spectacole de teatru instrumental şi opera RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL de Dora Cojocaru (1998).

     MUZICĂ DE TEATRU: ÎNCERCARE DE SPECTACOL (1991), teatru instrumental pentru cor, alto, flaut, clarinet, fagot, pian şi percuţie; SÂNZIANA ŞI PEPELEA (1993), spectacol pentru teatru de păpuşi, premiera Târgu-Mureş, 1993; JOCUL DE-A SÂNZIENELE, spectacol total/ Happening, pentru grup vocal de fete, cvartet de alămuri, violoncel şi percuţie.
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: LA FÂNTÂNĂ (1989), cantată pentru bariton şi ansamblu cameral.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: DESPRE EROI ŞI MORMINTE (1991), lucrare pentru orchestră simfonică.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: EXASPERARE (1987), oboi solo; ÎNTÂLNIRE CU NOAPTEA şi PASSACAGLIA (1987), pian solo: MEMORIA TIMPULUI (1989), cvartet de coarde; ÎNSINGURARE (1989), tubă şi pian; INSOMNII (1989), clarinet şi percuţie; THE ESCAPE FROM THE SPACE (1993), trio de coarde; FIRE PLACE (1995), sextet de alămuri; BLUE WINTER (1997), cvartet de saxofoane; SUFLETUL TIMPULUI (1997), flaut, clarinet, fagot şi percuţie; DACTILUL ŞI ELEFANTUL (1997), clarinet, pian şi percuţie; PAIDEUMA (1998), orgă; INTEMPERII (2000), pian; CREDO (2001), cvintet cu pian; UN DINTE ÎN PAHAR (2002), ansamblu de percuţie cu pian; SACRIFICIUL CLIPELOR (2003), ansamblu de percuţie cu pian.
     
     MUZICĂ ELECTRONICĂ: RĂCOAREA ŢĂRMURILOR (2000).
     
     MUZICĂ CORALĂ: IN MEMORIAM ENKIDU (1994), cor mixt; COLO JOS ŞI MAI DÂN JOSU (1998), cor mixt, versuri populare; MEMENTO MORI (1998), cor mixt, versuri de Mihai Eminescu; LERU-I LER JOI DE DIMINEAŢĂ (2002), cor mixt, versuri populare; SĂ SE ÎNDREPTEZE (2002), cor mixt, flaut şi percuţie; ÎNCHINARE LUI ŞTEFAN CEL MARE (2004), cor mixt.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: DOUĂ LIEDURI PE VERSURI DE TRISTAN TZARA (1988), bariton, flaut şi pian; ÎN UMBRA STRĂMOŞILOR UITAŢI (1996), voce şi ansamblu/ pian: RIME DI MICHELANGELO (1996), bariton şi orchestră de cameră.
     
     MUZICOLOGIE (comunicări ştiinţifice): REFLECŢII ESTETICE ASUPRA „CÂNTECELOR NOMADE” DE CORNEL ŢĂRANU, Cluj, 1991; SACRU ŞI PROFAN – ARHETIPURI ALE MUZICII, Iaşi, 1993; COMPOZIŢIE-SPECTACOL, Cluj, 1995; SIMBOLISTICA SEMNULUI ÎN MUZICA CONTEMPORANĂ, Cluj, 1996; OPERA „RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL” DE DORA COJOCARU, Cluj, 1998; TEHNICI ÎN MUZICA ACTUALĂ, Piatra-Neamţ, 2001; SECOLUL XX CA ŞI CÂMP CULTURAL, Iaşi, 2001.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR