Ion PELEARCĂ
- compozitor şi capelmaestru -
(n. 19.05.1932 Boţeşti - Argeş)

     STUDII:
     • Primare: 4 clase elementare în comuna Boţeşti, jud. Argeş;
     • Secundare: un an la Şcoala Practică de Comerţ "N. Creţulescu " din Bucureşti, următoarele clase primare şi patru ani de liceu, precum şi trei ani curs de ofiţeri dirijori la Şcoala Militară de Muzică din Bucureşti, absolviţi în anul 1955 ;
     • Superioare: Conservatorul de Muzică "Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Profesori de Muzică – curs fără frecvenţă, absolvită în anul 1972: Academia ŞTEFAN GHEORGHIU din Bucureşti, Facultatea de Ziaristică – curs fără frecvenţă – 1977-1978.
     
     FUNCŢII DEŢINUTE:
     • ŞEF DE MUZICĂ MILITARĂ (dirijor militar) 1955 – 1958 ; în garnizoanele Săcălaz şi Lugoj ;
     • INSTRUCTOR CU ACTIVITATEA CULTURAL ARTISTIC la Academia Militară Generală (1958-1960);
     • Comandant de subunitate elevi la Şcoala Militară de Muzică din Bucureşti 1960-1962;
     • Redactor la revistele VIAŢA MILITARĂ şi ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL ARTISTIC DIN ARMATĂ 1962-1968 ;
     • Profesor – Lector Şef la Şcoala Militară de Muzică din Bucureşti 1968-1973 ;
     • Şef de Muzică Militară la Academia Militară Generală 1973-1975 ;
     • Ofiţer cu îndrumarea şi controlul muzicilor militare, în cadrul Inspectoratului General al Muzicilor Militare 1975-1978 ;
     • Lector Şef şi Şef de catedră pentru studii teoretice-muzicale şi ansambluri, la Şcoala Militară de Muzică 1978-1985 ;
     • Redactor la revistele Viaţa Militară (Viaţa Armatei) şi Îndrumătorul Cultural-artistic din Armată 1985-1990 ;
     Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, din anul 1976 ;
     Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, din anul 1964 ;
     Membru al Uniunii Artiştilor Plastici Amatori din România, din anul 1987.
     
     DISTINCŢII :
     • Ordine : Meritul militar cls. I, II, III, Meritul cultural
     • Medalii : 3 ;
     • Premii naţionale de creaţie muzicală (corală, camerală, de fanfară, muzică uşoară) • 24 ;
     – Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (anul 2005) pentru POEMA LITURGICĂ.

     CREAŢIE :
     
     MUZICĂ INSTRUMENTALĂ :
     – Muzică simfonică – 1, Diptic simfonic ;
     – Muzică de fanfară : poeme simfonice – 2 ; marşuri – 16 ; valsuri – 7 ; suite simfonice – 5 ; potpuriuri, fantezii simfonice, preludii simfonice, schiţe simfonice, variaţiuni – 9 ; lucrări solistice cu acompaniament de fanfară – 8 ; orchestraţii şi aranjamente instrumentale, dansuri simfonice – 20 ; orchestraţii de lucrări religioase – 14 ; orchestraţii şi aranjamente de colinde şi cântece de stea – 23.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ :
     – Lucrări instrumentale solistice şi pentru diverse formaţii camerale – 12 ;
     – Lucrări vocale, lieduri cântece, romanţe şi cântece de voie bună, cântece în stil popular – 43 ;
     
     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ 4 ;
     
     MUZICĂ CORALĂ :
     – Lucrări corale ample – 6 ; madrigale – 5 ; coruri mixte laice – 20 ; lucrări religioase pentru coruri mixte – 12 ; coruri pe voci egale : feminine – 6, bărbăteşti – 17 ; cântece pentru copii şi tineret – 38 ; cântece religioase pentru copii – 15 ; cântece ostăşeşti – 48 ; colinde – 34 ; cântece patriotice – 15 ; coruri cu acompaniament de pian (mixte şi pe voci egale) – 18.
     
     MUZICĂ UŞOARĂ : 9 ;
     
     CREAŢIE LITERARĂ ŞI ZIARISTICĂ : versuri şi texte pentru cântece, peste 300 de articole de specialitate muzicală, cronici, reportaje, interviuri, programme artistice etc., în reviste şi ziare din Bucureşti şi ţară.
     
     LUCRĂRI TIPĂRITE :
     – In Editura Muzicală, Editura Militară, U.G.S.R., Casa Centrală a Creaţiei Populare, Îndrumătorul cultural – artistic în Armată, în revistele Viaţa Militară, ARLUS ; ziare, albume colective, culegeri etc. – 86.
     
     ALBUME CU CREAŢII PERSONALE ÎNGERAŞUL MEU ; CA EROII DIN BALADĂ ; COLINDE ŞI CÂNTECE DE STEA ; ROMANŢE ŞI CÂNTECE DE PETRECERE ; SĂ CÂNTĂM… (cântece pentru coruri de copii).
     
     IMPRIMĂRI DE LUCRĂRI MUZICALE :
     – La radio – 12 ; TV – 8 ; pe discuri – 21 ; pe CD – 14 ; casete – 16.

UCMR