Dumitru NICULICEA
- compozitor, dirijor şi profesor -
(n. 02.12.1929 Băbeni - Vâlcea)

     A început studiile muzicale la Liceul Militar de Muzică din Bucureşti (1942-1949) şi a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri de Muzică (1949-1951) cu profesorii Gheorghe Ciobanu ( teorie-solfegiu), George Breazul (folclor), Marţian Negrea şi Anastasie Danu (armonie), Dan Petrescu (acustică muzicală), Viorel Cosma (istoria muzicii), Constantin A. Ionescu (ansamblu coral), Petre Giugaru (ansamblu de fanfară), Ion Totan (dirijat), Gheorghe Adamache (trompetă), continuându-le la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”, Facultatea Compoziţie, Dirijat - Profesor Muzică, cu profesorii Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Adrian Raţiu (armonie), Myriam Marbe (contrapunct), Ion Marian (dirijat), Jean Bănescu (canto), Aurel Stroe (orchestraţie), Viorel Cosma şi George Bălan (istoria muzicii), Vasile Dinu (folclor), Cristian Zalu (pian). A susţinut examenul de licenţă în anul 1972.
     
     Activitatea profesională a început-o ca ofiţer de muzică, dirijor la fanfară Şcolii Militare de Ofiţeri nr.2 – Beius (1951), continuând la Regimentul 2 Cavalerie – Târgovişte (1952-1954), Divizia 1 Mecanizată „Tudor Vladimirescu” şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Radiolocaţie – Bucureşti (1954-1963). Lector şef-dirijat fanfară la Şcoala Militară de Muzică – Bucureşti (1963-1964), inspector cu controlul şi îndrumarea muzicilor militare la Inspectoratul General al Muzicilor Militare – Bucureşti (1964-1972), şeful catedrei de muzică instrumentală (cu grad de colonel) la Şcoala Militară de Muzică – Bucureşti (1972-1980; 1984-1990), director-locţiitor al comandantului pentru învăţământ şi Şef de Stat Major al Şcolii Militare de Muzică – Bucureşti (1980-1984).
     
     În perioada 1980-1988 a făcut parte din Juriul Naţional pentru aprecierea formaţiilor artistice din ţară, participante la concurs în cadrul Festivalului Naţional „Cântarea României”.
     
     Din 1990 este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicogilor din România.
     
     
     DECORAŢII
     
     Medalia „Meritul Militar” clasa Ia - 1954
     Medalia jubiliară „A XX-a ANIVERSARE A ZILEI FORŢELOR ARMATE” – 1964;
     Medalia 󈯑 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII” – 1972;
     Medalia „A XXX-a ANIVERSARE A ZILEI ARMATEI” – 1974;
     Ordinul „MERITUL MILITAR” clasa III-a – 1996, cls. II-a – 1971, cls. I – 1976.
     
     
     DISTINCŢII (premii naţionale)
     
     Premiul III la „Festivalul Cântecului Patriotic şi Ostăşesc” cu piesa corală „SUNT OSTAŞ” – 1984;
     Premiul III la „Festivalul Cântecului Patriotic şi Ostăşesc” cu piesa corală „CHEMAREA GLIEI STRĂMOŞEŞTI” – 1986;
     Premiul UNIUNII COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR pe anul 2001, pentru poemul simfonic „REVERBERAŢII PESTE VEACURI”.

     C R E A Ţ I E
     
     MUZICĂ DE FANFARĂ:
     
     SÂRBA DE LA CÂRJA (1970), prelucrare pentru fanfară, Edit. Militară, 1971;
     SÂRBA DE LA GRIVIŢA (1972), prelucrare pentru fanfară, Edit. UGSR, 1972;
     PATRIUM CARMEN (1981), suită simfonică, Edit. Militară, 1983;
     PLAI STRĂBUN (1982), suită simfonică, Edit. Militară, 1990
     TINERET REVOLUŢIONAR (1983), marş;
     FLORI DE MAI (1984), rapsodie;
     PRIMĂVARA PATRIEI (1985), marş;
     CONSTELAŢIA OLTULUI (1988), suită simfonică, Edit. Militară, 1993;
     TRANSPARENŢE (1991), variaţiuni simfonice;
     NOCTURNA (1993), piesă pentru fanfară;
     ÎN CADENŢĂ (1994), marş;
     REVERBERAŢII PESTE VEACURI (2001), poem simfonic.
     
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ:
     
     TEMA CU VARIAŢIUNI (1998), octet de suflători;
     PLAI DE DOR (2000), cvintet de suflători.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ:
     
     DE-AR FI, DORUL, VÂNT UŞOR (1968), cor pe voci egale;
     PATRIE, COMOARA MEA (1982), cor pe voci egale, versuri de Traian Reu;
     COSÂNZENELE OSTAŞI (1984), cor pe voci egale, versuri de Călin George Ionescu. Edit. Militară, 1985 (ST-CS 0180);
     SUNT OSTAŞ (1984), cor pe voci egale, versuri de Călin George Ionescu. Edit. Militară, 1985 (ST-CS 0180);
     FETE MÂNDRE DIN CARPAŢI (1986), cor pe voci egale, versuri de Nicolae Nicolae. Edit. Militară, 1987 (ST-EXE 03163);
     CHEMAREA GLIEI STRĂMOŞEŞTI (1986), cor bărbătesc cu solişti, versuri de Petre Dragomir. Edit. Militară, 1987 (CS- 0202);
     COMPANIA DE FETE (1988), cor pe voci egale, versuri de Călin George Ionescu. Edit. Militară, 1989.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE:
     
     ÎN EXCURSIE (1983), studiu pentru corn şi pian, în: Album de piese româneşti: Litogr. Conservatorului de Muzică, 1985;
     ÎN VACANŢĂ (1983), studiu pentru corn şi pian, în Album de piese româneşti: Litogr. Conservatorului de Muzică, 1985;
     PRIMĂVARA (1983), studiu pentru trombon şi pian, în Album de piese româneşti: Litogr. Conservatorului de Muzică, 1985.
     
     B I B L I O G R A F I E
     
     URSULESCU, OCTAVIAN. „Festivalul cântecului ostăşesc”, ziarul „Apărarea Patriei” (1972);
     DR. CONSTANTINESCU, GRIGORE. „Te apăr şi te cânt patria mea” , rev. „Viata militară” (nr.10, 1982);
     ZBÂRCEA, GEORGE. „Te apăr şi te cânt patria mea”, ziarul „Apărarea Patriei” (19.10.1984);
     COSMA, VIOREL. „Tradiţii, mesaje şi actualităţi”, rev. „Viaţa militară” (nr.11, 1986);
     COSMA, VIOREL. „Un act de înaltă cultură, de educaţie şi patriotism”, ziarul „România liberă” (17.10.1986);
     COSMA, VIOREL. „Marte şi Euterpe” – „Muzica şi armata”, Edit. Universalia (1996);
     Revista „Actualitatea Muzicală”, nr.4 – 2002, Premiile de creaţie ale UCMR pe anul 2001;
     WHO'S - WHO ÎN ROMÂNIA, Edit. Pegasus Press (2002);
     COSMA, VIOREL. „Muzicieni din România”, lexicon vol.VII, Edit Muzicală (2004).

     Autorul

UCMR