Mircea NEAGU
- compozitor şi profesor -
(n. 10.10.1928 Pietroşani - Teleorman)

     Studii superioare: Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” – Bucureşti, promoţia 1948-1953.
     1953-1959 – profesor de teoria muzicii – dirijat cor – Şcoala Populară de Artă Bucureşti.
     1959-1989 – şeful serviciului muzical, Casa Centrală a Creaţiei Populare – Bucureşti, instituţie case ocupa cu mişcarea muzicală de amatori: coruri, orchestre de muzică populară şi cultă, solişti vocali şi instrumentişti, concursuri naţionale de interpretare pe genuri de artă, de creaţie corală, festivaluri.
     1964-1966 – Lector la catedra de armonie din cadrul institutului pedagogic, Facultatea de Muzică Bucureşti.
     Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 1954.
     
     
     PREMII
     31 de premii obţinute la concursurile naţionale în perioada 1951 – 1989.
     Premiul UCMR pentru „Horia” – poem dramatic amplu pentru cor mixt, recitator şi orchestră, pe versuri de Aron Cotruş, 1984.
     Premiul UCMR pentru suita corală în 3 părţi „Din Bihor”, pe versuri populare, 1974;
     Premiul UCMR pentru „Românie, ţara mea de dor”, pe versuri de Traian Iancu, 1965;
     Premiul UCMR pentru lucrarea „Liturghia Ortodoxă”, alcătuită din 36 de lucrări originale, 2008.
     
     DISTINCŢII, ORDINE, MEDALII
     Ordinul meritul cultural cl. a II-a, 1968;
     Ordinul muncii cl. a III-a, 1964;
     Ordinul meritul cultural cl. a V-a, 1967;
     Medalia meritul cultural cl. a I-a, 1968;
     Medalia a XXX-a aniversare a Armatei, 1974;

     ACTIVITATE DE CREAŢIE:
     29 lucrări corale lirice, 16 madrigale, 3 creaţii vocal-simfonice, 22 creaţii corale ample (poeme, balade, suite), 32 de lucrări corale de voci egale (feminine şi bărbăteşti), 22 de cântece pentru copii şi şcolari, 48 de lucrări religioase, 20 de colinde, 6 cântece ostăşeşti, 7 cântece lirice pentru voce şi pian, 28 de cântece patriotice.
     
     LUCRĂRI INSTRUMENTALE
     Balada pentru violoncel şi pian (1955), imprimare Radio, solist prof. Serafim Antropov.
     Elegie pentru violoncel solo (1990)
     
     LUCRĂRI CU CARACTER DIDACTIC
     Volum de solfegii pentru Şcolile şi Liceele de muzică (1980) tipărit în patru ediţii de Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
     Manual – Armonizări şi Adaptări corale pentru două şi trei voci egale – corul mixt la trei voci – corul bărbătesc – editat de Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice Bucureşti, 1987.
     
     LUCRĂRI VOCAL-SIMFONICE
     „Horia” (1984), poem dramatic pentru cor mixt, recitator şi orchestră pe versuri de Aron Cotruş, imprimare Radio – Filarmonica „Transilvania” Cluj Napoca, dirijor Emil Simon;
     „Independenţa 1877” (1989), cantată pentru cor mixt, solo bariton şi orchestră, pe versuri e Vlaicu Bârna;
     „Odă ostaşilor români” (1975), pentru cor mixt, solo bas pian şi orchestră, pe versuri de Vasile Alecsandri, imprimare Radio.
     
     TIPĂRITURI – EDITURA MUZICALĂ
     Trei volume personale intitulate „Coruri” apărute în anii 1958, 1980, 2007; colecţiile cuprind lucrări laice religioase, colinde, piese cu caracter istoric-patriotic.
     
     EDITĂRI PLACHETE – EDITURA MUZICALĂ
     „Horia”, poem coral dramatic pentru cor mixt şi recitator, lucrare distinsă cu premiul UCMR în 1980;
     „Cântare patriei”, poem pentru cor mixt cu pian pe versuri de Vlaicu Bârna, imprimare Radio;
     „Mioriţa”, baladă pentru cor bărbătesc pe versuri populare, imprimare Radio cu corul „Doina” al Armatei şi „Sabin Drăgoi”, Timişoara;
     „Iarna”, poem amplu pentru cor mixt pe versuri de Vasile Alecsandri, corul Radio şi cel al Filarmonicii George Enescu;
     „Păţaniile fraţilor Chiţ-Chiţ”, poveste muzicală ilustrată pe versuri de Tudor Mâinescu, imprimare Radio.
     Disc personal – Piese corale pentru copii, Electrecord 1988, S.T. Exe 03488
     Disc colectiv, cu autorii: Alexandru Paşcani, Gheorghe Bazavan, Mircea Neagu cu piesele „Cântare patriei” (poem, cor cu pian), „Din Bihor” (suită), „Foi de toamnă” (madrigal), „Dorule pribeag” (madrigal).
     
     LUCRĂRI IMPRIMATE LA RADIO – SELECŢIE
     „Balada pentru violoncel şi pian”, solist Serafim Antropov;
     „Mioriţa”, baladă pentru cor bărbătesc, imprimare corul „Doina” al Armatei şi „Sabin Drăgoi” – Timişoara;
     „Iarna”, poem amplu, versuri Vasile Alecsandri, corul Radio şi cel al Filarmonicii George Enescu;
     „Horia”, poem dramatic pentru cor mixt, orchestra Transilvania, Cluj Napoca;
     „Bordeiaş, bordei, bordei”, corul Preludiu;
     „Măruţ roşu, măr cu dor”, corul Preludiu;
     „Din Bihor”, suită, corul „Camerata Felix”, Oradea;
     „De la noi, puţin mai jos”, suită, corul Filarmonicii din Arad;
     „Suită lirică”, cor feminin cu două harpe, corul Radio şi Corul de Tineret „Simbol”
     „Prea Sfântă Născătoare”, corul Filarmonicii Moldova;
     „Dunăre, potecă lină”, corul Ministerului de Interne;
     „Cântarea dimineţii”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru bun”, corul Radio;
     „Foi de toamnă”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „La Sarmisegetuza-n munţi”, corul Doina al Armatei;
     „Răspunsurile mari”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Deschide-te gură, cântă”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Heruvic”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Pre Tine Te lăudăm”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „La mijloc de codru des”, corul Filarmoncii Moldova, Iaşi;
     „Mândru-i plaiul românesc”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Sub grumazul ceterii”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Românie, ţara mea de dor”, corul Radio;
     „Românie, patrie mândră”, corul Radio;
     „Patrie iubită”, corul Radio;
     „Republică mândria noastră”, corul Radio;
     „Sub cerul păcii senin”, corul Radio;
     „Închinare eroilor”, corul Radio;
     „Sub cer de Voroneţ”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi;
     „Axion duminical”, corul Filarmonicii Moldova, Iaşi.

UCMR