Mihaela MARINESCU
- muzicolog, critic muzical, profesoară -
(n. 03.06.1951 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică nr. 2 (GEORGE ENESCU) din Bucureşti (1957-1970), continuându-le la Cons. Bucureşti (1970-1974) cu Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), Viorel Cosma, Grigore Constantinescu, Liviu Brumaru, Petre Brâncuşi (istoria muzicii), Ion Dumitrescu (armonie), Dumitru Bughici (forme muzicale), Myriam Marbe (forme muzicale şi aranjamente corale).
     Doctor în muzicologie la Univ. Naţională de Muzică Bucureşti (2002) cu teza: SPIRITUALITATEA BIZANTINĂ ÎN CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ DIN SEC. XX.
     Profesor de muzică la Şc. din Urziceni (1974-1977), instructor muzical – Bibliotecă şi Creaţie – la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1978-1992), secretar muzical şi profesor asociat la Catedra de Estetică muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1992-1998), lector universitar (din 1998) la Universitatea SPIRU HARET din Bucureşti (teorie-solfegiu, istoria muzicii, folclor).
     A publicat eseuri, studii, articole, cronici muzicale, recenzii în MUZICA, STUDII DE MUZICOLOGIE, ACTUALITATEA MUZICALĂ, CAIETE DE MUZICOLOGIE, ROMÂNIA LITERARĂ, VIAŢA ROMÂNEASCĂ, ATENEU (Bacău), VATRA (Târgu Mureş), SCÂNTEIA TINERETULUI etc. A redactat programe de sală şi de concerte (Caiete-Program la SĂPTĂMÂNA MUZICII NOI / WORLD MUSIC DAYS). A susţinut conferinţe, referate, comunicări ştiinţifice la simpozioane, emisiuni de radio şi televiziune. A colaborat la DICŢIONAR DE TERMENI MUZICALI. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.

     MUZICOLOGIE (volume): CONCERTUL INSTRUMENTAL ROMÂNESC CONTEMPORAN. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; CICLUL PENTRU PIAN "COLUMNA MODALĂ” (INVESTIGAŢII ÎN ETHOSUL MUZICAL ROMÂNESC). Dialog cu compozitorul Theodor Grigoriu. Bucureşti, Edit. Ars Sonora, 1994; IONEL PERLEA – DESTINUL UNUI MARE MUZICIAN (în colaborare cu Theodor Grigoriu). Slobozia (Ialomiţa), Edit. Fundaţiei "POD PESTE SUFLETE”, Centrul Cultural "IONEL PERLEA”, 1999.
     
     MUZICOLOGIE (studii): ULISSE DE MARSILLAC, UN CRITIC MUZICAL DIN SEC. XIX, în: CAIETE DE MUZICOLOGIE. Bucureşti, Tip. Cons. CIPRIAN PORUMBESCU, 1972; PERSONALITATEA REVOLUŢIONARĂ A LUI AVRAM IANCU, OGLINDITĂ ÎN CREAŢIA MUZICALĂ, în: MARILE EVENIMENTE ISTORICE ALE ANILOR 1848 ŞI 1918. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; EVOCAREA SARMIZEGETUSEI - SIMFONIA A XI-A DE WILHELM GEORG BERGER, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 6, 1980; CONCERTUL ROMÂNESC CONTEMPORAN, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 10, 1982; L'OEUVRE MUSICALE DES JEUNES COMPOSITEURS ROUMAINS, MESSAGE D'HUMANISME ET D'ETHOS SPÉCIFIQUE, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 12, 1984; RELIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE MUZICII DE CAMERĂ ROMÂNEŞTI DIN UNGHIUL DE VEDERE AL CREAŢIEI ANULUI 1985, în: ATENEU, Bacău, IX 1986; COLUMNA MODALĂ DE THEODOR GRIGORIU – INVESTIGAŢII ÎN ETHOSUL MUZICII ROMÂNEŞTI, în: STUD. MUZICOL. Vol. XX. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987; CHIPUL LUI HOREA ÎN CREAŢIA VOCAL-SIMFONICĂ ROMÂNEASCĂ, în: TRIBUNA MUZICOLOGICĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1989; DIALOG CU THEODOR GRIGORIU DESPRE COLUMNA MODALĂ (I), în: MUZICA, Bucureşti, 43, nr. 2, 1993; idem (II), în: MUZICA, Bucureşti, 43, nr. 3, 1993; TRADITION UND ERNEUERUNG: ZEITGENÖSSISCHE MUSIK DER MITTLEREN UND JÜNGEREN GENERATION IN ROMANIEN (în colaborare cu Fred Popovici), în: MUSIK TEXTE 57 / 58. Köln, Germanz, III 1995; CONCERTUL PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ "BIZANŢ DUPĂ BIZANŢ” DE THEODOR GRIGORIU, în: ARC, Bucureşti, nr. 3-4, 1994; CONTRIBUTIONS À L'HISTOIRE DE TRIO UN LA MINEUR D'ENESCO, în: REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, Série Théâtre, Musique, Cinéma, Tome XXXII. Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1995; LE QUATUOR À CORDES EN DO MAJEUR PAR GEORGES ENESCO, în: REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART, Série Théâtre, Musique, Cinéma, Tome XXXIV. Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1997.
     
     LUCRĂRI DIDACTICE: EDUCAŢIE MUZICALĂ. MANUAL PENTRU CLASA A VII-A (în colaborare). Bucureşti, Edit. Aramia, 1997; EDUCAŢIE MUZICALĂ. MANUAL PENTRU CLASA A X-A (în colaborare). Bucureşti, Edit. Aramia, 2000.
     
     EDIŢII CRITICE: CU ŞI DESPRE D. D. STANCU LA 80 DE ANI. PERSONALITĂŢI, GÂNDURI, RÂNDURI... Vol. 1. Bucureşti, Edit. Intact, 2001; CU ŞI DESPRE D. D. STANCU LA 86 DE ANI. PERSONALITĂŢI, GÂNDURI, RÂNDURI... Vol. 2. Bucureşti, Edit. Intact, 2001.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Tomescu, Vasile. TINERI MUZICOLOGI ÎN COLOCVIU, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, 25 V 1973; Dumitrescu, Iancu. "CONCERTUL INSTRUMENTAL ROMÂNESC CONTEMPORAN”, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, nr. 50 (679), 16 XII 1983; FOREMOST WOMEN OF THE TWENTIETH CENTURY, First Edition, Cambridge, England, 1987; THE WORLD WHO'S WHO OF WOMEN, Ninth Edition, Cambridge, England, 1987 şi următoarele; INTERNATIONAL WHO'S WHO OF PROFESSIONAL AND BUSINESS WOMEN, First Edition, Cambridge, England, 1988; INTERNATIONAL WHO'S WHO IN MUSIC AND MUSICIENS' DIRECTORY, Eleventh Editions, Cambridge, England, 1988 şi următoarele; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MUZICĂ ŞI MUZICIENI, în: Dicţionarele Romfel, Bucureşti, 1992; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Râpeanu, Valeriu. UN DESTIN SUBLIM ŞI TRAGIC, 2000 – ANUL IONEL PERLEA, în: CURIERUL NAŢIONAL, Bucureşti, 13-14 V 2000; Constantinescu, Grigore. DR. STEPHAN POEN DESPRE DESTINUL TRAGIC AL LUI IONEL PERLEA, în: ARC, supliment literar al ziarului AZI, Bucureşti, 28 IX 2000; Florea, Anca. CENTENARUL IONEL PERLEA, în: ROMÂNIA LIBERĂ, Bucureşti, 20 XII 2000.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.5, 2002

UCMR