Nicolae GHEORGHIŢĂ
- muzicolog -
(n. 11.11.1971 Năvodari, Constanţa)
sau CLICK AICI!

     Absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, specializarea Muzică Bizantină și Muzicologie (diplomă de licență, 1991-1998), Educație muzicală contemporană (diplomă de Master, 1996-1998).
     
     A fost bursier al Universității Naționale și Kapodistriene din Atena, Facultatea de Studii Muzicale (Studii lingvistice și muzicale/diplomă de competență lingvistică, 1998-1999).
     
     Studii doctorale la UNMB, îndrumător prof. univ. dr. Sebastian BARBU-BUCUR/diplomă de doctor în muzică (1999-2005).
     Studii doctorale la Universitatea Makedonias din Tesalonic/Grecia (bursier); îndrumător prof. univ. dr. Antonios ALGYZAKES.
     Studii lingvistice şi muzicale/diplomă de competență lingvistică (2001-2004).
     
     Bursier al Universității din Cambridge – Facultatea de Muzică, Marea Britanie (iulie-august 2006).
     Bursier al New Europe College, București.
     Stagiu de cercetare la Universitatea din Cambridge – Facultatea de Muzică, Marea Britanie (1 iunie – 1 iulie 2009).
     A beneficiat de o bursă de cercetare în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Sacră organizat de Universitatea din Petersburg (iulie-august 2009).
     Absolvent al programului MIDAS coordonat de UNMB (Certificat de absolvire și Diplomă de excelență, 2011-2012).
     
     
     ACTIVITATE ARTISTICĂ/ ORGANIZATORICĂ:
     
     Din 1991: solist/corist al formaţiei de muzica bizantină Psalmodia a UNMB; participant la concertele formației susținute în România, Grecia, Israel, Italia; înregistrări la radio şi televiziune şi a 24 LP-uri/casete/CD-uri cu muzică bizantină;
     
     Din 1991: solist/corist al grupului psaltic Stavropoleos, cu care am participat la cinci festivaluri de muzică sacră: Cipru, Franţa, Italia, Ucraina, Polonia; înregistrări la radio şi televiziune şi a 8 casete/CD-uri cu muzică bizantină;
     din 1991: solist/corist al corului Kontakion al UNMB, cu care am participat la numeroase concerte în Spania (1993�), Italia (1997), Polonia (1996) şi Olanda (1998);
     
     Între 1991-1998: instrumentist/șef de partidă al Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale. Concerte în România, Ungaria, Belgia, Italia, Germania, Cehia, Polonia, Austria, Danemarca, China, Olanda etc. Înregistrări la radio şi televiziune, în România, Germania și Olanda; înregistrat 5 CD-uri;
     
     Din 2000: dirijor al formației de muzică bizantină Psalmodia a UNMB;
     
     2001, 2013, 2016: organizator şi coordonator al Simpozionului internaţional de muzicologie bizantină (UNMB);
     
     2002: organizator şi coordonator al Simpozionului național de muzicologie susținut cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la înființarea primei muzici militare românești (UCMR & Serviciul Muzicilor Militare);
     
     Din 2005: organizator și coordonator al celor 11 ediții ale Concursului național de creației pentru muzică de fanfară „Iosif Ivanovici” (organizat de Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Muzicilor Militare, Casa Regală a României, UCMR, UCIMR);
     Din 2015: organizator al Conferințelor Brăiloiu din cadrul DCII.
     
     PRACTICĂ ARTISTICĂ/ CONCERTE alături de trei coruri de muzică bizantină: Οι Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης (Maeștrii Artei Psaltice) – corul Universităţii Naționale și Kapodistriene din Atena), dirijor prof. Gregorios Stathis; Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία (Corul grec de muzică bizantină), dirijor prof. Lykourgos Angelopoulos; corul Universității Macedonias din Salonic, dirijor prof. Antonios Alygizakis.
     
     
     PREMII ŞI DISTINCŢII
     
     2010: Premiul UCMR pentru cartea BYZANTINE MUSIC BETWEEN CONSTANTINOPLE AND THE DANUBIAN PRINCIPALITIES. Studies in Byzantine Musicology, Bucharest (2010);
     
     2015: Premiul UCMR pentru cartea MUSICAL CROSSROADS: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient, Bucharest (2015).
     
     
     MEMBRU ÎN ASOCIAŢII (PRESTIGIU PROFESIONAL)
     
     Membru al UCMR. Membru în Consiliului Director al UCMR. Secretar al Biroului de Muzicologie;
     Membru al International Society for Orthodox Church Music (ISOCM), Finlanda;
     Membru în bordul editorial al The Journal of the International Society for Orthodox Church Music, Finlanda;
     
     Alumnum al Darwin College (University of Cambridge, Marea Britanie);
     Alumnum al New Europe College (Bucureşti);
     
     Membru in staff-ul editorial al periodicului internațional Musicology Today al UNMB (din 2012). Editor al secțiunii Musica Sacra;
     Membru în Comitetul Științific al periodicului biling LUCRĂRI DE MUZICOLOGIE/Musicology Papers (Academie de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca);
     Membru în boardul editorial al revistei MUZICA;
     
     Membru fondator al formaţiei de muzica bizantină Psalmodia a UNMB (1991);
     Membru fondator al grupului psaltic Stavropoleos (București, 1991);
     Membru fondator al corului Kontakion al UNMB (1992).

     VOLUME/ÎNGRIJIRI DE EDIȚII
     
     1. Sebastian Barbu-Bucur (monografie), Ed. PIC-ART Press & Design, Bucureşti (2000);
     2. Contribuţii la istoria muzicilor militare. Eseuri şi analize, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Muzicilor Militare, Bucureşti (2001). Volum îngrijit de N. Gheorghiță (în colaborare);
     3. Cântecele oştirii, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Muzicilor Militare, Bucureşti (2002). Volum îngrijit (în colaborare) şi studiu introductiv de N. Gheorghiță;
     4. Ioan Vlăduţă – memorii, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Muzicilor Militare, Bucureşti (2005). Volum îngrijit (în colaborare) şi studiu introductiv de N. Gheorghiţă;
     5. Chinonicul duminical în perioada post-bizantină. Liturgică şi muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti (ed. I [2007]: ISBN 978-973-42-0467-0); Ed. Sophia, Bucureşti (ed. a II-a [2009]: ISBN 978-973-136-123-9);
     6. Διονυσίου Φωτεινού – ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟN ΝΕΟΝ, Επιμέλια, Πρόλογος, Σχόλια από τον Nicolae Gheorghiţă – Μουσικολόγο, Ιερά Καλύβη "Ευαγγελισμός της Θεοτόκου", Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου – Λάκκου, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (2009); Editura UNMB (2013, ediţia a II-a);
     7. Spitalul amorului sau Cîntătorul dorului – Anton Pann (studiu introductiv de N. Gheorghiţă), Ed. Compania (2009: ISBN 978-973-7841-74-2);
     8. Hymn Jubiliar – George Enescu. Orch. Ionel Croitoru. Edit. Evan Feldman & PhD Nicolae Gheorghiţă (Enescu Rediscovered. Jubilant Hymn for Choir, Military Orchestra and Harp). Artist Editions. Tierolff – Muziekcentrale, Roosendaal – NEDERLAND (2009);
     9. Byzantine Music between Constantinople and the Danubian Principalities. Studies in Byzantine Musicology, Ed. Sophia (2010: ISBN 978-973-136-227-4);
     10. Prefață la ediția românească a tratatului lui Georgios Konstantinou, Teoria și practica muzicii bisericești, vol. I. Asociația Culturală Bizantion, Iași (2010: ISBN 978-973-0-08711-6);
     11. Dimitrie Suceveanu, Irmologhion, Ed. Evanghelismos, Sfântul Munte Athos, Grecia (2011). Ediție critică şi studiu introductiv de N. Gheorghiţă;
     12. Anton PANN, Heruvico–Chinonicar, Ed. Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin (2012). Prefaţă de N. Gheorghiță;
     13. Musical Crossroads: Church Chants and Brass Bands at the Gates of the Orient, Ed. Muzicală, București, 2015 (ISBN 978-973-42-0891-3).
     
     
     STUDII
     
     1. „Perspective semiotico–semantice în cheironomia muzicală bizantină. Dimensiunea sacră a gestului cheironomic”, în: MUZICA 1/2001, p. 145-159;
     2. „Tratatul de instrumentaţie-orchestraţie al colonelului Ioan Vlăduţă”, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului de Muzicologie organizat la împlinirea a 170 de ani de la înfiinţarea muzicilor militare, Bucureşti (2001) şi publicat în volumul Contribuţii la istoria muzicilor militare. Eseuri şi analize, Serviciul Muzicilor Militare, Bucureşti (2002), p. 73-79;
     3. „Tratate ale muzicii bizantine. Tratatul lui Manuel Chrysaphes–Lampadarul. Ms. gr. nr. 1120, Mânăstirea Iviron, Muntele Athos, Iulie 1458”, în: BYZANTION ROMANICON 6/2002, p. 28-81;
     4. "The Anastasimatarion of Dionysios Photeinos. The Exegesis Theory in the Romanian Tradition", în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE 4/2002, CSBI, p. 99-109;
     5. "Byzantine Music in the Romanian Spirituality", comunicare susţinută în cadrul Simpozionului Internaţional de Muzicologie de la Timișoara, 19 - 23 mai 1998 şi publicat în: DIE KIRCHENMUSIK IN SŰDOSTEUROPA. Historische und typologische Studien zur Musikgeschichte sűdosteuropäischer Regionen. Kongreßbericht Temeswar/Timișoara, 19 - 23 Mai 1998. Herausgegeben von Franz Metz (Verlag Hans Schneider: Tutzing, 2003): 206-208;
     6. "The Kalophonic Idiom in the second half of the 18th century. The Koinonikon Αινείτε τον Κύριον in the first authentic mode", în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE 5/2003, CSBI, p. 45-50;
     7. "Some Observations on the Structure of the "Nouthesia pros mathetas" by Chrysaphes the Younger from the Gr. MS. no. 840 in the Library of the Romanian Academy (A.D. 1821)", publicat în: THEORY AND PRAXIS OF THE PSALTIC ART. THE GENERA AND CATEGORIES OF THE BYZANTINE MELOPOEIA, Acta of the Second International Congress of Byzantine Musicology and Psaltic Art, Athens, 15-19 October 2003, Holy Synod of the Church of Greece, Institute of Byzantine Musicology, p. 271-289. Republicat în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE 7/2004, CSBI, p. 47-59 şi MUZICA 4/2003, p. 110-123 cu titlul "Troparul către ucenici" de Chrysaphes cel Nou în tradiţia românească;
     8. "Παράδοση και ανανέωση στη σύγχρονη Ρουμανική Μουσική Εκπαίδευση" („Tradiţie şi înnoire în educaţia muzicală bizantină românească contemporană”), comunicare prezentată în cadrul Primului Simpozion Internaţional de Muzicologie Bizantină, Thessaloniki 30-31 octombrie, 2003 (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΙΥΡΓΙΣΗ ΣΚΗΝΗ, Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Έρευνα–Εκπαίδευση–Καλλιτεχνικό έργο, Θεσσαλονίκη, 30-31 Οκτωβρίου 2003). Publicată în engleză cu titlul "Tradition and Renewal in the Romanian Byzantine Music Education", în: MELURGIA. Studies in Eastern Music. Scientific Periodical Publication, First Year Volume One, Thessaloniki (2008), p. 148-152;
     9. "Οι καλλιτεχνικές και μουσικολογικές σπουδές Βυζαντινής Μουσικής στη Ρουμανία" („Cercetări de muzicologie bizantină în România”), comunicare prezentată în cadrul celui de al II-lea Simpozion Internaţional de Muzicologie Bizantină, Thessaloniki 9-10 decembrie 2004 (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΙΥΡΓΙΣΗ ΣΚΗΝΗ, Β' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Επιμόρφωση–Εξομοίωση–Μεταπτυχιακές Σπουδές, Θεσσαλονίκη, 9-10 Δεκεμβρίου 2004). Publicată în: MELURGIA. Studies in Eastern Music. Scientific Periodical Publication, First Year Volume One, Thessaloniki (2008), p. 235-238;
     10. „Închinare Maestrului”, în ALMANAH BISERICESC, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor (2005), p. 138-142. Republicat în SEBASTIAN BARBU–BUCUR, OCTOGENAR. Ediţie îngrijită şi adnotată de Prof. univ. dr. Constantin Catrina, Editura SEMNE, Bucureşti (2010), p. 152-154;
     11. "The Structure of Sunday Koinonikon during the Post–Byzantine Era", comunicare ținută în cadrul Congresului de Muzicologie Bizantină de la Hernen Castle (Olanda/MONUMENTA MUSICAE BYZANTINAE) în perioada 07-10 Aprilie 2005. Publicată în lucrările congresului: TRADITION AND INNOVATION IN LATE AND POSTBYZANTINE LITURGICAL CHANT, Eastern Christian Studies 8, A. A. Bredius Foundation, Hernen (2008), p. 331-355. Republicat în limba română cu titlul „Structura chinonicului duminical în era post-bizantină”, MUZICA 3/2005, p. 114-127. În formă lărgită, studiul este publicat în: GLASUL BISERICII anul LXV, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2006, cu titlul „Chinonicul duminical în era post–bizantină. Aspecte liturgice şi morfologice”, p. 385-412, și în: Portretele muzicii româneşti (2006), vol. I, Ed. Universităţii „Transilvania”, Braşov (2006), p. 70-101;
     12. „Thomas K.-Apostolopoulos, Modele de profesionalism: Apostolos Konsta Chios şi contribuţia sa la teoria artei muzicale”, în: GLASUL BISERICII, LXV, 2006, nr. 1-4, p. 427-432 (Recenzie);
     13. „Muzica bizantină – o scurtă prezentare”, în: GLASUL BISERICII 9-12, 2006, p. 370-396; Republicat cu titlul „Perspective stilistice în muzica bizantină” în: Portretele muzicii româneşti (2007), Ed. Universităţii „Transilvania”, Braşov (2007), p. 44-71;
     14. „Enescu inedit. Hymn Jubilar pentru cor, orchestră militară şi harpă”, în MUZICA 3/2006, p. 53-61; Republicat cu titlul „Enescu undiscovered. Jubilee Hymn for Choir, Military Orchestra and Harp”, în: STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, tomul 2 (46) 2008, p. 117-123. Ibid., în: MUSICA 2/2008, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, p. 17-28;
     15. "Secular Music at the Romanian Princely Courts during the Phanariot Epoch (1711-1821)", în: New Europe College Yearbook (2008-2009), ISSN 1584-0298, p. 12-70;
     16. „Monahism şi psalmodie în Antichitatea creştină. Consideraţii preliminare”, comunicare susţinută în cadrul simpozionului Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate, prilejuit de „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii” şi de împlinirea a 150 de ani de la trecerea la cele veşnice a teologului, filosofului, pedagogului şi oratorului Eufrosin Poteca (9-13 septembrie 2008). Publicată sub același titlu în MEHEDINŢI – ISTORIE, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE, vol. I, Editura Didahia Severin (2008), p. 384-391. Republicat cu același titlul în: Volum omagial pr. Prof. dr. Nicu Moldoveanu la 70 de ani, Ed. Basilica, București (2010), p. 468-482;
     17. "The Byzantine Chant in the Romanian Principalities during the Phanariot Period (1711-1821)", comunicare prezentată la THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORTHODOX CHURCH MUSIC (4-10 June 2007), University of Joensuu – Finland. Publicat în COMPOSING AND CHANTING IN ORTHODOX CHURCH, PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORTHODOX CHURCH MUSIC, The International Society of Orthodox Church Music & University of Joensuu, Finland (2009), p. 65-97. Uşor modificat, studiul este republicat în: ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA. Analecta Instituti Studiis Spiritualitatis Orientalium Occidentaliumque Provenendis Nomine P. Michaelis Lacko Appellati, Editor Simon MARINCAK. KOSICE (2010), p. 35-81. De asemenea, în: MUSICA 1/2009, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, p. 39-82;
     18. "Διονύσιος Φωτεινός: Τὸ Ἀναστασιματάριον", în: ΠΟΛΥΦΩΝIΑ 16/2010, Athens, p. 88-111;
     19. "Συντακτικές και μορφολογικές παρατηρήσεις στο Αναστασιματάριο του Διονυσίου Φωτεινού· Ήχος Βαρύς", în: THEORY AND PRAXIS OF THE PSALTIC ART: OKTAICHIA, Acta of the Third International Congress of Byzantine Musicology and Psaltic Art, Athens, 17-21 October 2006, Holy Synod of the Church of Greece, Institute of Byzantine Musicology, Athens (2010), p. 351-366;
     20. „Muzicologia bizantină în preocupările UCMR", în: MUZICA 4/2010, p. 104-110;
     21. "Observations on the Technique of Transcription (εξήγησις) into the New Method of Analytical Music Notation of the Sunday Koinonikon of the 18th Century", în PSALTIKE: Neue Studien zur Byzantinschen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram. Herausgegeben Nina–Maria Wanek, Praesens Verlag, Wien, 2011, p. 125-144. Republicat în: STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, T. 4 (48), București (2010) p. 9-26;
     22. "George Enescu at the musical events of the 1906 National Jubilee Exhibition", în: Proceedings of the George Enescu International Musicology Symposium, Bucharest, 2011. George Enescu, from knowledge to recognition, Part II, Editura Muzicală, București (2011), p. 27-31;
     23. „Direcţii stilistice în muzica primelor veacuri creştine”, în: Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu la 75 de ani, Ed. Artes, Iaşi (2011), p. 248-274;
     24. "Between Byzantium and Venice. Western Music in Crete", în: Latest Advances in Acoustic & Music. Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Acoustic & Music: Theory and Applications (AMTA '12), "G. Enescu" University, Iași, Romania, June 13-15, 2012, Mathematics and Computers in Science and Engineering Series/2, Published by WSEAS Press (2012), p. 85-90. În formă lărgită, articolul a fost republicat în limba română cu titlul „Între Bizanț și Veneția. Muzica apuseană în Creta” în Lucrări de muzicologie vol. XXVII nr.1/2012, p. 75-91 (ISSN 1222-894X);
     25. "Byzantine Music Treatises in Romania with an Analysis of MS Gr. 9 from the National Archives in Drobeta Turnu-Severin", în: Tradition and Innovation in Late and Postbyzantine Liturgical Chant (II), Procedings of the Congress held at Hernen Castle, The Netherlands, 30 October - 3 November, 2008. Ed. by Gerda Wolfram and Christian Troelsgård. EASTERN CHRISTIAN STUDIES 17. A. A. Bredius Foundation - PEETERS, Leuven - Paris - Walpole, MA (2013), p. 59-96;
     26. „De la neumă la interpretare sau despre procesul componistic în muzica bizantină”, în: Analele Putnei VIII/2012, 1, p. 389-408. În formă lărgită, articolul este republicat în: STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, t. 7-9 (51-53), p. 87-102, Bucureşti, 2013-2015;
     27. ÎNTRE RĂSĂRITUL BIZANTIN ȘI APUSUL LATIN. Prolegomenon la studiul polifoniei bizantine, proiect elaborat în cadrul Institutului de Studii Muzicale Doctorale Avansate - MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies, [POSDRU/89/1.5/S/62923 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013]), în perioada 2011-2012. Publicat în Studii de sinteză (2011-2012), vol. 2, Editura UNMB (2012), p. 44-114;
     28. "Nikephoros Kantouniares" și "Dionysios Photeinos", articole în: THE CANTERBURY DICTIONARY OF HYMNOLOGY, Eds. Jeremy DIBBLE & Dick WATSON, United Kingdom (http://www.hymnology.co.uk);
     29. "Filothei sin Agăi Jipei", "Dimitrie Cantemir", "Sebastian Bucur-Barbu", "Visarion Protopsaltes", "Putna", "Evstatie of Putna", "Anton Pann", "Macarie the Hieromonk', "Ioan D. Petrescu-Visarion", articole în Grove Dictionary of Music and Musicians;
     30. "THE MUSICS OF THE PRINCE: Music, Ceremonies and Representations of the Princely Power at the Courts of Walachia and Moldavia during the 17th and 18th Centuries (First Part)", în MUSICAL ROMANIA AND THE NEIGHBOURING CULTURES. Traditions–Influences–Identities. Proceedings of the International Musicological Conference July 4 - 7, 2013, Iași (Romania). EASTERN EUROPEAN STUDIES IN MUSICOLOGY, vol. 2 (Edited by Maciej Gołąb), PETER LANG (2014), p. 105-118. Republicat în limba română cu titlul „MUZICILE DOMNULUI. Muzică, ceremonii și reprezentări al puterii princiare la curțile Valahiei și ale Moldovei (secolul al XVII-lea–primele decenii ale secolului al XIX-lea. Partea I)”, în Simpozionul Internațional de Muzicologie Bizantină 300 DE ANI DE ROMÂNIRE (1713-2013), Editura Glissando a UNMB, București (2013), p. 183-205;
     31. "Codiesc and Musicians in the Communion Chants' Repertoire during the Turcocracy (1453-1821)", în Thede Kahl (Hg.), Von Hora, Doina und Lăutaren. Einblicke in die rumänische Musik und Musikwissenschaft, Forum Rumänien, Band 33 (ISBN 978-3-7329-0310-8). Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin (2016), p. 53-66;
     32. „Muzică, ideologie și propagandă în fanfarele militare ale Armatei Populare din România”, în Muzicile militare moderne (1831-2016), supliment al revistei Lumea militară, București, 2016, p. 28-34;
     33. "MILITARY MUSIC BETWEEN USE AND ABUSE. Music, Ideology and Propaganda in the Music of the Romanian Popular Army", în Valentina Sandu-Dediu (ed.), Music in Dark Times: Europe East and West (1930-1950), Ed. UNMB, București (2016), p. 123-140;
     34. "NATIONALISM THROUGH SACRED CHANT? Byzantine Musicology Research in Totalitarian Romania", în Studia Musicologica. An International Journal of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 56(4): 327-41.

     UCMR

UCMR