Silvian GEORGESCU
- critic muzical, muzicolog şi profesor -
(n. 31.01.1927 Brăila)

     Studiile muzicale le-a început la Conservatorul Oficiului Muncitoresc de Educaţie şi Cultură (O.M.E.C.) din Bucureşti (1945 – 1947), cu Constantin Rădulescu (teorie-solfegiu), Jean Neagu (vioară), Eugeniu Micu (armonie), Vasile Popovici (istoria muzicii), continuându-le la Cons. Bucureşti (1947 – 1953), cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct, fugă), Theodor Rogalski şi Mircea Basarab (orchestraţie şi instrumentaţie), Tudor Ciortea (forme muzicale), Zeno Vancea (istoria muzicii), Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel (folclor), Ion Vicol şi Dumitru Botez (dirijat coral), Florin Eftimescu şi Ovidiu Drimba (pian), Ion Şerfezi şi Alexandru Trifu (metodică şi pedagogie).
     
     Redactor principal la Soc. Română de Radiodifuziune (1953 – 1958), şeful Serviciului de Studii şi Documentare şi cercetător ştiinţific la Uniunea Compozitorilor (1958 – 1960), redactor şef de secţie (1960 – 1965) şi redactor principal (1965 – 1969) la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, director la Universitatea Populară de Muzică din Bucureşti (1959), profesor la diferite licee de specialitate şi gimnazii din Bucureşti (1969 – 1997). A susţinut concerte-lecţii, conferinţe, comunicări ştiinţifice, emisiuni şi montaje radiofonice. A făcut parte din jurii naţionale de concursuri şcolare şi muzică religioasă. Din anul 1954 este membru al Uniunii Ziariştilor. Între 1992 – 1996 a fost ales vicepreşedinte al Societăţii Profesorilor de Muzică şi Desen din România. A scris studii, recenzii, analize muzicologice, cronici, programe de sală, prezentări de discuri şi de partituri, articole în MUZICA, CONTEMPORANUL, TRIBUNA (Cluj-Napoca), CRONICA (Iaşi), ASTRA (Braşov), CRONICA SĂTMĂREANĂ şi GENEZE (Satu-Mare), ORIZONT (Timişoara), OLTUL (Slatina), ORIZONT (Râmnicu-Vâlcea), ÎNAINTE (Dolj), LA ROUMANIE D'AUJOURD'HUI, NARODNAIA RUMÎNIA, CULTURA POPORULUI, GAZETA LITERARĂ, CLUBUL, ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL, ÎNDRUMĂTORUL ARTISTIC AL ARMATEI, PENTRU PATRIE, BULETINUL „CĂRŢI NOI”, PROGRAMUL DE RADIO, CÂNTAREA ROMÂNIEI, SĂPTĂMÎNA, TRIBUNA ŞCOLII, SCÎNTEIA, MUNCA, SCÎNTEIA TINERETULUI, INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI, BULETIN ARTISTIC, DRUMUL SOCIALISMULUI (Deva), TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SUPLIMENT TINERETUL LIBER, AZI, ROMÂNIA LIBERĂ, ACTUALITATEA MUZICALĂ, COTIDIANUL, LUCEAFĂRUL, EXAMENE.

     MUZICOLOGIE – VOLUME, BROŞURI: ANUL MUZICII CEHE – LEOŠ JÁNAČEK, în: MUZICA, Bucureşti, supliment nr. 4, 1954; MUZICA CORALĂ DE-A LUNGUL VEACURILOR. Bucureşti, Universitatea Muncitorească de Cultură Muzicală, 1963; MUZICA CU PROGRAM, ibid.; ORCHESTRA SIMFONICĂ DIN GALAŢI, LA 10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE, 1955 – 1965, schiţă monografică. Galaţi, Întreprinderea Poligrafică, 1965; CULTURA MUZICALĂ ÎN SATU-MARE. Monografie, parţial tipărită în GENEZE şi CRONICA SĂTMĂREANĂ, Satu-Mare, 2 (9), nr. 404 (1143), 7 VI 1969.
     
     MUZICOLOGIE – STUDII ŞI ARTICOLE: NICOLAE BUICLIU A ÎMPLINIT 50 DE ANI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 2, 1957; VIAŢA MUZICALĂ ÎN REGIUNEA CONSTANŢA (în colaborare cu Frederick Waneck şi François Schapira), în: MUZICA, Bucureşti, nr. 8, 1958; SERGIU SARCHIZOV: „PE LESPEDEA EROILOR”, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 10, 1959; TINERI MUZICIENI. IOSIF CONTA, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 7, 1960; „SIMFONIA POEM” DE DUMITRU BUGHICI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 5, 1961; 80 DE ANI DE LA FONDAREA OPEREI ROMÂNE, în: CLUBUL, Bucureşti, nr. 5, 1965; MUZICA CU PROGRAM, în: ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL ARTISTIC DIN ARMATĂ, Bucureşti, nr. 11, 1966; ION VIDU, în: PENTRU PATRIE, Bucureşti, 17, nr. 1 (217), 1966; EVOCĂRI GH. CUCU, în: ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL ARTISTIC AL ARMATEI, Bucureşti, nr. 6, 1966; GEORGE DIMA, UN CLASIC AL MUZICII ROMÂNEŞTI, în: ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL ARTISTIC AL ARMATEI, Bucureşti, nr. 10, 1966; DIMITRIE CUCLIN, O SUTĂ DE ANI DE LA NAŞTERE (1885 – 1985), în: BULETINUL DE ÎNDRUMARE ŞI EDUCARE ARTISTICĂ, Bucureşti, 1990; COMEMORARE DUMITRU D. BOTEZ, în: ACT. MUZICALĂ, Bucureşti, 4, nr. 90, 1993; DEBUSSY. 80 DE ANI DE LA MOARTE, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, nr. 13 (356), 1998; ZILELE ENESCU, în: LUCEAFĂRUL, Bucureşti, nr. 33 (376), 1998; EMINESCU ŞI MUZICA, în: ACT. MUZICALĂ, Bucureşti, 11, nr. 237, 2000.
     
      EDIŢII CRITICE: LUCRĂRI DE C. DIMITRESCU, J. MOVILĂ, TH. FUCHS. Prefaţa S. G., în: MUZICA, Bucureşti, suplim. nr. 5, 1958; ION NONNA OTESCU. LIEDURI. Bucureşti, Ed. Muzicală, 1969.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Teodoriu, C. MUZICA ŞI VIAŢA, în: SCÎNT. TIN., Bucureşti, nr. 1984, 17 IX 1955; Bogdan, Lucia. CONSTITUIREA COLECTIVULUI DE CONDUCERE A UNIVERSITĂŢII DE CULTURĂ MUZICALĂ DIN CAPITALĂ, în: MUNCA, Bucureşti, 15, nr. 3701, 27 IX 1959; A. M. DESCHIDEREA UNIVERSITĂŢII MUNCITOREŞTI DE CULTURĂ MUZICALĂ, în: MUNCA, Bucureşti, 15, nr. 3714, 13 X 1959; Cosma, Viorel. PRIMA UNIVERSITATE MUNCITOREASCĂ DE CULTURĂ MUZICALĂ, în: MAGAZIN, Bucureşti, 3, nr. 107, 24 X 1959; Vicos. PRIMUL CONCERT EDUCATIV DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII MUNCITOREŞTI DE CULTURĂ MUZICALĂ, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 12, 1959; Lazăr, Judith. A ZENEI MUNKASEGYETEM KULTURALIS FARRADALMUNK UJ HAJDASA, în: ELÖRE, Bucureşti, 14, nr. 3791, 7 I 1960; Pandelescu, J. V. SFÂRŞIT DE AN LA UNIVERSITATEA DE CULTURĂ MUZICALĂ, în: CONTEMPORANUL, Bucureşti, nr. 64 (7629), 2 VI 1961; Gagiu, M. UNIVERSITATEA MUNCITOREASCĂ DE CULTURĂ MUZICALĂ LA CAPĂTUL UNUI AN DE ACTIVITATE, în: INF. BUC., Bucureşti, 8, nr. 2136, 17 VI 1960; Cosma, Viorel. MUZICA UN BUN AL MASELOR, în: SCÎNT. TIN., Bucureşti, 17, seria 11, nr. 3756, 13 VI 1961; Bondarciuc, E. LA UNIVERSITATEA MUNCITOREASCĂ DE CULTURĂ MUZICALĂ, în: INF. BUC., Bucureşti, 11, nr. 3120, 7 VII 1963; Zăinescu, Georgeta. FILĂ DE CARNET. „MUZICA CU PROGRAM”, în: MUNCA, Bucureşti, nr. 4743, 3 II 1963; Geoldeş, Avram. CRONICA MUZICALĂ. CONCERT FESTIV GEORGE ENESCU – BÉLA BARTÓK, în: CRIŞANA, Oradea, 4 II 1971; V. B. PRIMA TABĂRĂ DE VARĂ A PROFESORILOR DE MUZICĂ ŞI DESEN, în: TRIBUNA ŞCOLII, Bucureşti, 3, nr. 104, 28 VII 1973; Sava, Iosif şi Rusu, Petru. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ÎN DATE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; Vartolomei, Luminiţa şi Sava, Iosif. MUZICA ŞI MUZICIENI. LEXICON. Edit. Romfel, 1992; Cosma, Octavian Lazăr. UNIVERSUL MUZICII ROMÂNEŞTI. UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA (1920 – 1995), Bucureşti, Edit. Muzicală, 1995; Vasile, Vasile. ANIVERSĂRI – SILVIAN GEORGESCU, în: ACT. MUZICALĂ, 18, nr. 167, 15 II 1997; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997; Stancu, D. D. ÎN SLUJBA CÂNTECULUI ROMÂNESC. Alexandria, Edit. Teleormanul Liber, 1999; Florea Anca. UN ARTIST AL VREMURILOR NOASTRE, în: ACT. MUZICALĂ, Bucureşti, 10, nr. 235, 15 XII 1999.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.3, 2000

UCMR