Saviana DIAMANDI
- muzicolog -
(n. 10.03.1954 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică nr.1 din Bucureşti, cu Zoe Popescu (pian), continuându-le la Cons. Bucureşti (1973-1977), cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Aurel Stroe (orchestraţie), Liviu Brumariu şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Tiberiu Olah (compoziţie), Liliana Rădulescu (pian). A frecventat cursurile de vară la Academia din Nisa (1972), cu Pierre Sancan şi Monique de la Bruchollerie (pian). Este doctor în muzicologie al Universităţii de Muzică din Bucureşti (1997).
     Profesor suplinitor-corepetitor la Lic. Artă GEORGE ENESCU din Bucureşti (1978-1980), profesor de muzică la Şc. Generală din Otopeni (1980-1982), profesor de pian la Şc. Muzică şi Arte Plastice nr. 3 din Bucureşti (1982-1990), cercetător ştiinţific la Inst. de Tracologie din Bucureşti (din 1990).
     A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate, emisiuni de radio. A publicat studii şi articole în MUZICA, TRACO-DACIA, THE THRACIAN WORLD, ACTUALITATEA MUZICALĂ etc.

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: CANTATA �” (1979, ref. 1985), pentru solişti, cor şi orchestră.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: MIŞCARE SIMFONICĂ (1977), p. a. Bucureşti, VI 1978, Orch. Cons., Răzvan Cernat; SCHERZO SIMFONIC (1978), p. a. Sibiu, III 1986, Fil., Marian Didu.
     
     MUZICĂ DE CAMERĂ: IMBOLD ÎNFRÂNT (1984), piesă pentru pian.
     
     MUZICOLOGIE: ORGANOLOGIA ÎN SLUJBA CERCETĂRII TRACOLOGICE, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Tulcea, 1989; DIN ISTORICUL TRACOLOGIEI MUZICALE, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Satu Mare, Carei, 1990; PE MARGINEA UNUI ARTICOL AL LUI GOERGE BREAZUL: PRETEXT PENTRU O INCURSIUNE ÎN ISTORICUL CERCETĂRILOR TRACOLOGICE MUZICALE, în: THRACO-DACICA, Bucureşti, nr. 12, 1991; ATESTAREA ANUMITOR ELEMENTE DE SUBSTRAT TRACIC ÎN STRUCTURA MUZICALĂ DIN TRADIŢIA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ, în: SYMPOSIA THRACOLOGICA, Bucureşti, nr. 9, 1992.
     
     EDIŢII CRITICE: CODEX CAIONI. Seria MUSICALIA DANUBIANA, Bucureşti/Budapesta, Edit. Muzicală/Institutul de Muzicologie, 3 Vol. (îngrijire Vol. 1 şi studiu introductiv), 1993/1994.
     BIBLIOGRAFIE: Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR