Tanţa DIACONESCU
- muzicolog -
(n. 25.10.1952 Pietroasele - Buzău)
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a urmat la Cons. Bucureşti (1971-1975), cu Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Mircea Chiriac (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Viorel Cosma, Ovidiu Varga, Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Leontina Coban (pian).
     Profesoară de muzică la Lic. Muzică din Buzău (1975-1978), dirijoare a corului de copii al Casei Centrale a Pionierilor din Bucureşti (1978-1980), profesoară de armonie, estetică, istoria muzicii la Şc. de Aplicaţii pentru Muzicile Militare din Bucureşti (din 1980), preparator la catedra de citire de partituri la Cons. Bucureşti (1994-1999).
     A publicat studii, articole, recenzii, interviuri în ROMÂNIA LITERARĂ, MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, NAŢIUNEA etc. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate, emisiuni radiofonice, a realizat emisiuni de televiziune (TV EUROPA NOVA).

     MUZICOLOGIE: LUCRĂRI DE TINERI COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 11, 1984; OVIDIU VARGA - VIAŢA IDEILOR ÎN BĂTĂILE DE ARIPI ALE TIMPULUI, în: MUZICA, Bucureşti, nr. 4, 1994.
     
     EDIŢII CRITICE: MELC, MELC, CODOBELC. Cântece pentru copii, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR