Viorel CREŢU
- compozitor şi muzicolog -
(n. 30.04.1956 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început în Bucureşti, cu Liliana Rădulescu (pian, 1963-1969), Stela Cameniţă (1970-1975) şi Liviu Rusu (teorie-solfegiu, armonie, contrapunct, forme muzicale, compoziţie - 1970-1975), continuându-le la Cons. Bucureşti (1976-1980), cu Aurel Stroe (compoziţie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Dan Constantinescu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Liviu Brumariu, Vasile Iliuţ şi Petre Brâncuşi (istoria muzicii), Cristina Rădulescu şi Gheorghe Oprea (folclor). * Profesor-corepetitor de pian la secţia coregrafie a Lic. GEORGE ENESCU din Bucureşti (1980-1981), muzeograf muzical la MUZEUL MUZICII ROMÂNEŞTI din Bucureşti (1981-1982) şi profesor de pian complementar la Lic. GEORGE ENESCU din Bucureşti (1982-1988). A realizat emisiuni radiofonice şi de televiziune.
     
     A publicat studii, cronici muzicale, recenzii, în MUZICA, LUCEAFĂRUL, ROMÂNIA LITERARĂ, TRIBUNA, STEAUA (Cluj-Napoca), CRONICA (Iaşi), ORIZONT (Timişoara), CONTEMPORANUL, SCÎNTEIA TINERETULUI, CÂNTAREA ROMÂNIEI, SUPLIMENTUL LITERAR-ARTISTIC AL SCÎNTEII TINERETULUI.

     MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: PĂDUREA DE MILENII (1983), cantată pentru soprană, corn şi orchestră, versuri de Ion Brad.
     
     MUZICĂ SIMFONICĂ: CONCERT PENTRU PIAN, VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ DE COARDE (1978); 5 EXPRIMĂRI SONORE PE MARGINEA UNEI SONATINE (1983), pentru cvintet de suflători; VARIAŢIUNI, INTERMEZZI ŞI FUGĂ PE 3 TEME DE SCRIABIN (1983), pentru pian; STUDIU DE REDUPLICARE I (1984), pentru instrument monodic; SONATA CON DIMINUENDI (1984), pentru vioară şi violă; SONATA PENTRU PIAN ŞI FAGOT ÎN STIL NEOCLASIC (1984); CONCERT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1985); SIMFONIA I (1985).
     
     MUZICĂ CORALĂ: FOAIE VERDE LEMN USCAT (1980), cor mixt, versuri populare; DORUL MEU PE UNDE PLEACĂ (1980), cor mixt, versuri populare; CODRU-I MARE, FRUNZĂ N-ARE (198l), cor mixt, versuri populare.
     
     MUZICĂ VOCALĂ: 3 CÂNTECE SIMPLE PE VERSURI DE EMIL BOTTA (1984), pentru voce şi pian; 5 CÂNTECE SIMPLE PENTRU VOCE ŞI ANSAMBLU (1984), versuri de Marius Robescu.
     
     MUZICOLOGIE: TINERI COMPOZITORI: FRED POPOVICI - VALENTIN PETCULESCU, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 12 (363), 1982; ORNELIU CEZAR. PORTRAIT (în limba franceză), în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr.5 (380), 1984; THEODOR DRĂGULESCU. PORTRAIT (în limba franceză), în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr. 7 (382), 1984; PORTRET COMPONISTIC: MAIA CIOBANU, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr.1 (388), 1985; LIVIU DĂNCEANU, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr. 3 (390), 1985; PORTRET CONPONISTIC: PAUL ROGOJINĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 35, nr.9 (396), 1985.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     BUCIU, DAN. STUDENŢII COMPOZITORI, în: MUZICA, Bucureşti, 30, nr.1 (328), 1980; Brînduş, Nicolae. ÎN DEZBATERE: AUTENTICITATE, ÎNNOIRE ŞI MESAJ, în: MUZICA, Bucureşti, 32, nr. 8 (359), 1982; N. B./rînduş/. MUZICA DECENIULUI 9, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr. 2 (365), 1983; Ciobanu, Maia. ÎN DEZBATERE: VALOARE, ADEVĂR UMAN ŞI SPIRIT, în: MUZICA, Bucureşti, 33, nr.8 (371), 1983; Tartler, Grete. TINERI COMPOZITORI : VIOREL CREŢU, în: AMFITEATRU, Bucureşti, nr.4, 1984; idem, în MELOPOETICA, Bucureşti, Edit. Albatros, 1985;
     Tartler, Grete. PARIURI DE VIITOR, în: AMFITEATRU, Bucureşti, nr.5, 1984; Ciobanu, Maia. IOSIF PRUNNER. PANORAMIC XX - MUZICĂ ROMÂNEASCĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 34, nr.9 (384), 1984; Andriescu, Anca Ioana. MUZEE CU MUZICĂ, în: SUPLIM. LITERAR-ARTISTIC AL SCÂNT. TIN., Bucureşti, 5, nr.9 (180), 3 III 1985; Popovici, Doru. TINERI COMPOZITORI, în: SĂPTĂMÂNA, Bucureşti, 12 IV 1985; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ, Craiova, Edit. Aius, 1997.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.2, 1999

UCMR