Alexie BUZERA
- bizantinolog, etnomuzicolog, dirijor şi profesor -
(n. 18.01.1934 Didileşti - Gorj – m. 12.01.2011)

     Şi-a început educaţia muzicală la Seminarul Teologic din Craiova (1949-1952) şi Institutul Teologic din Bucureşti (1952-1956), făcându-şi studiile muzicale la Conservatorul din Bucureşti (1962-1965, 1967-1971) cu Dragoş Alexandrescu (teorie-solfegiu), Adrian Raţiu (armonie), Myriam Marbe (contrapunct), Carmen Petra-Basacopol (forme muzicale), Viorel Cosma (istoria muzicii), Vasile Dinu (folclor), Eugenia Ionescu (pian) şi Ionel Geantă (vioară).
     
     Profesor de muzică la Seminarul Teologic din Craiova (1956-1960), profesor la Şcoala de 7 ani din Izvor (1960-1963), dirijor la Corul Casei de cultură din Craiova (1962-1967), inspector metodist la Comitetul de cultură şi artă din Craiova (1963-1967), profesor de muzică la Şcoala generală nr. 17 din Craiova (1967-1971), la Şcoala generală nr. 29 din Craiova (1971-1974), dirijor la Corul Căminului cultural din comuna Leu, judeţul Dolj (1972-1974) şi comuna Malu, judeţul Dolj (1974-1980), profesor de muzică psaltică şi liniară la Seminarul Teologic din Craiova (din 1980). A condus cursul de etnografie şi folclor din cadrul Universităţii cultural-ştiinţifice din Craiova (1971-1975). A publicat studii, articole, recenzii etc. în „Muzica”, „Mitropolia Olteniei” (Craiova), „Oltenia” (Craiova), „Înainte” (Craiova) etc. A susţinut emisiuni radiofonice şi a realizat culegeri de folclor.

     CULEGERI DE FOLCLOR
     
     • De la Jiu în lung şi-n lat. Folclor muzical din Oltenia. Cântece bătrâneşti, prefaţă de Emilia Comişel, Craiova, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1971;
     • Folclor muzical din Gorj (17 balade), în Slavă ţie, plai gorjan, Târgu Jiu, Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă Gorj, 1976;
     • Cântec de pe plai străbun. Folclor muzical din judeţul Dolj, Craiova, Centrul de îndrumare a creaţiei populare, 1979;
     • Folclorul obiceiurilor din Oltenia, culegere de texte cu muzică, prefaţă de Emilia Comişel, Târgu Jiu, Comitetul de cultură şi educaţie socialistă Gorj, 1984.
     
     
     MUZICOLOGIE. BIZANTINOLOGIE
     
     • Şcoala de psaltichie de la Madona-Dudu din Craiova la începutul secolului XIX şi „sistema nouă”, în „Mitropolia Olteniei” nr. 7-8, Craiova, 1971;
     • Contribuţia muzicienilor din Craiova la dezvoltarea didacticii şi componisticii pentru şcolari, în Viaţa şcolii Doljului, Craiova, Casa corpului didactic, 1973;
     • Chiriţă Rosescu, cântăreţ bisericesc şi poet craiovean, în „Mitropolia Olteniei” nr. 3-4, Craiova, 1973;
     • Contribuţii la biografia unui înaintaş al muzicii corale: G. Ştefănescu, în „Mitropolia Olteniei” nr. 7-8, Craiova, 1974;
     • Dimitrie C. Popescu - profesor şi compozitor de muzică psaltică, în „Mitropolitul Olteniei” nr. 3-4, Craiova, 1976;
     • Ghelasie Arhimandritul şi opera sa muzicală, în „Mitropolitul Olteniei” nr. 7-9, 1979;
     • Un nou manuscris psaltic din secolul XIX întocmit de Ilie Stoianovici, în „Mitropolitul Olteniei” nr. 1-3, Craiova, 1981;
     • Contribuţii la viaţa muzicală a Craiovei: Nelu Ionescu, în Oltenia, studii şi comunicări, vol. III, Craiova, Muzeul Olteniei, 1981.
     
     
     LUCRĂRI DIDACTICE
     
     • Manual de muzică liniară pentru anii I-II, seminarii teologice şi şcoli de cântăreţi, Bucureşti, 1984.
     
     
     MUZICĂ CORALĂ
     
     • Colindiţa noastră (1973), cor mixt, versuri populare, în „Mitropolitul Olteniei” nr. 11-12, Craiova, 1973;
     • Gilortule, apă bună (1976), prelucrare pentru trei voci egale, în Gorjule, plai înflorit, Târgu Jiu, Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă Gorj, 1976;
     • Frunză verde, iarbă neagră (1976), cor mixt cu solo de bariton, în Gorjule, plai înflorit, Târgu Jiu, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Gorj, 1976;
     • Slujba Sfântului Grigore Teologul (1981), muzică psaltică, „Mitropolitul Olteniei” nr. 1-3, Craiova, 1982;
     • Ardealul (1983), cor bărbătesc, în „Mitropolitul Olteniei” nr. 11-12, Craiova, 1983.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.1, 1989

UCMR