Constantin SECARĂ
- muzicolog şi bizantinolog -
(n. 24.09.1962 Bucureşti)
Pentru alte surse CLICK AICI!
sau CLICK AICI!

     Studiile muzicale le-a început la Lic. de Artă „George Enescu” din Bucureşti (1977-1981) cu Mirel Bălă (violoncel), Costin Cazaban (teorie-solfegiu), Octavian Nemescu (armonie, contrapunct), Dumitru Avakian (istoria muzicii), Petru Andriesei (orchestră), continuându-le la Cosn. Bucureşti (1991-1996) cu Cristian Petrescu (teorie-solfegiu), Dan Buciu, Adrian Raţiu şi Nicolae Coman (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Liana Alexandru şi Adrian Iorgulescu (forme muzicale), Liviu Dănceanu, Vasile Iliuţ şi Carmen Stoianov (istoria muzicii), Alexandru Leahu (estetică), Cristina Rădulescu-Paşcu (folclor), Sebastian Barbu-Bucur, Ozana Alexandrescu (paleografie muzicală bizantină). Este doctorand în muzicologie (din 2002). A urmat cursuri postuniversitare la Universitatea particulară „Spiru Haret” din Bucureşti (psihopadagogie, management educaţional).
     
     Muzeograf la Muzeul Naţional „George Enescu” din Bucureşti (1993-1995), redactor la Soc Română de Radiodifuziune din Bucureşti (1996-1997), coordonator la Biblioteca Uniunii Compozitorilor (1998-2005), cercetător-etnomuzicolog la Institutul de Etnografie şi Folclor din Bucureşti (din 2005). A susţinut conferinţe, comunicări ştiinţifice, prezentări de concerte, emisiuni de radio. A făcut parte din grupurile vocale „Stavropoleos”, „Nectarie Protopsaltul” şi „Theotokas” din Bucureşti, dând concerte în ţară şi peste hotare (Anglia). A redactat programul de sală al Festivalului WORLD MUSIC DAYS (1999). A publicat studii, articole, cronici, interviuri, recenzii în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, ACADEMICA, ARGEŞ (Piteşti), ATENEU (Bacău), CUVÂNTUL, PANORAMIC RTV, RENAŞTEREA etc.

     MUZICOLOGIE: „Lumina lină a Naşterii Domnului, oglindită în Oratoriul de Crăciun de Paul Constantinescu”, în: Renaşterea, Bucureşti, 4, nr.12 (166), 2003; Coordonate estetice şi stilistice ale reprezentării sacrului în muzica românească, compusă după anul 1900, în: MUZICA, Bucureşti, 16, nr.2 (62), 2005; Particularităţi stilistice în opera muzicală originală a lui Anton Pann, în: ACADEMICA, Bucureşti, nr.35, 2005.
     
     BIZANTINOLOGIE: Particularitate, unitate şi continuitate stilistică în cântarea psaltică a sec.XVIII-XIX, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, nr.5, 2003 ; Tradiţie şi înnoire în interpretarea cântărilor psaltice - realităţi şi perspective, în: ACTA MUSICAE BYZANTINAE, Iaşi, nr.7, 2004; Valorificarea manuscriselor muzicale putnene, între premise subiective şi realităţi obiective, în: MUZICA, Bucureşti, 16, nr.1 (61), 2005.
     
     EDIŢIE CRITICĂ: Moisescu, Titus. Prolegomene bizantine II. Îngrijire de ediţie şi prefaţă. Bucureşti, Edit. Muziclă, 2003.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Chircov, Elena. Dialog cu muzicologul Constantin Secară, în: RENAŞTEREA, Bucureşti, nr.3, 2003; Popovici, Doru. Un tânăr bizantinolog, în: România Mare, Bucureşti, 15, nr.712, 5.III.2004.

     Viorel COSMA, Muzicieni din România. Lexicon, vol.8, 2005

UCMR