Ruxandra ARZOIU
- muzicolog şi critic muzical -
(n. 07.06.1961 Bucureşti)

     Studiile muzicale le-a început la Lic. Artă GEORGE ENESCU din Bucureşti (1968- 1980), cu Smaranda Murgan (pian),Rodica Caragea (teorie-solfegiu), Octavian Nemescu (armonie, istoria muzicii), continuându-le la Cons. Bucureşti (1980-1984), cu Viorel Cosma (muzicologie), Victor Giuleanu (teorie-solfegiu), Adrian Raţiu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ctefan Niculescu (forme muzicale), Aurel Stroe (orchestraţie), Vasile Iliuţ şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Gheorghe Oprea (folclor), Cristea Zalu (pian).
     
     Profesoară de pian la Casa Pionierilor din Buzău (1984-1985) şi la Şc. Muzică din Târgovişte (1985-1988), bibliotecar muzical la Teatrul de Stat de Operetă din Bucureşti (1988-1990), redactor muzical şi realizator la Radiodifuziunea Română din Bucureşti (din 1990). A publicat studii, articole, cronici muzicale, interviuri în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, RADIO ROMÂNIA, ROMÂNA LIBERĂ, ROMÂNIA LITERARĂ etc. A susţinut comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate. A realizat cicluri de emisiuni radiofonice (COORDONATE STILISTICE ÎN MUZICA SECOLULUI XX, PRELUDIILE GLORIEI, O VIAŢĂ – O OPERĂ ş.a.)

     MUZICOLOGIE (VOLUME): MIHAIL ANDRICU. Schiţă monografică. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1999; OPERA DE CAMERĂ ROMÂNEASCĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2002; ÎN UNIVERSUL SIMFONIILOR LUI GUSTAV MAHLER. DIALOGURI CU COMPOZITORUL AUREL STROE. Bucureşti, Edit. Muzicală, 2003.
     
     MUZICOLOGIE (STUDII): REPERE STILISTICE ÎN CREAŢIA SIMFONICĂ A LUI DINU LIPATTI, în: MUZICA, Bucureşti, 43, nr. 2, 1993; PORTRET COMPONISTIC: DAN BUCIU, în: MUZICA, Bucureşti, 42, nr. 3, 1994; PORTRET COMPONISTIC: MARIUS CONSTANT, în: MUZICA, Bucureşti, 45, nr. 1, 1995; PORTRET COMPONISTIC: MIHAELA VOSGANIAN, în: MUZICA, Bucureşti, 45, nr. 2, 1995; CREAŢIA CONCERTANTĂ A COMPOZITOAREI DOINA ROTARU, în: MUZICA, Bucureşti, 47, nr. 1, 1997; OPERA „PRAZNICUL CALICILOR” DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, 50, nr. 1 şi nr. 2, 2000; PARADIGME CULTURALE ÎN LUCRĂRILE LUI AUREL STROE, în: MUZICA, Bucureşti, 52, nr. 3, 2002.
     
     LUCRĂRI DE REDACTARE, BIBLIOGRAFII: REPERTORIU ŞI STIL LA GEORGE GEORGESCU, în: DIRIJORUL GEORGE GEORGESCU – MĂRTURII ÎN CONTEMPORANEITATE. Texte şi documente. Ed. de Viorel Cosma. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1987.
     B I B L I O G R A F I E:
     
     Sava, Iosif. MUZICIENII LUI MARCONI. Bucureşti, Edit. Scripta, 1995; Sava, Iosif şi Vartolomei, Luminiţa. MICĂ ENCICLOPEDIE MUZICALĂ. Craiova, Edit. Aius, 1997; Florea, Anca. CARTEA DE MUZICĂ, în: ROM. LIB., Bucureşti, 2 V 2000; Constantinescu, Grigore. OPERA DE CAMERĂ ROMÂNEASCĂ, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 5, 2003; Popovici, Doru. OPINII LA O CARTE, în: AMURG SENTIMENTAL, Bucureşti, III 2003; Zottoviceanu, Elena. O RECOLTĂ BOGATĂ, în: ROM. LIT., Bucureşti, nr. 35, 8 IX 2004; Cosma, Viorel. CĂRŢILE MUZICALE ALE ANULUI 2003, în: ACT. MUZ., Bucureşti, nr. 4, 2004; Popovici, Doru. PLATONISM CHRISTIANIZAT, în: AMURG SENTIMENTAL, Bucureşti, IX 2004

     Viorel COSMA, Encilopedia muzicii româneşti, vol.1, A-B, 2005

UCMR